Nyheder i SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 kan du oprette komplette, alsidige, genanvendelige og procesrettede programmer på SharePoint-platformen, der integrerer eksterne data. SharePoint Designer 2010 gør det muligt at oprette sammensatte programmer ved at konfigurere eller designe komponenter som datakilder, lister, indholdstyper, visninger, formularer, arbejdsprocesser og eksterne indholdstyper – alt sammen uden at skrive koder. Desuden indeholder SharePoint Designer 2010 nu værktøjer til alle de vigtige komponenter i en SharePoint-løsning: "Du behøver ikke at gå ud af SharePoint Designer, når du skal oprette en løsning".

Denne artikel indeholder

Brugergrænseflade med nyt design

Fanen Filer

Side med oversigt over websted

Navigationsrude

Gallerisider

Oversigtssider

Editorer til liste og indholdstype

Navigationslinje

Bånd

Zoom til indhold

Få vist alle filer

Arbejdsprocesser

Genanvendelige arbejdsprocesser

Eksportere arbejdsprocesser

Tilknytningskolonner

Knytte arbejdsprocesser til indholdstyper

Arbejdsprocesser for websted

Redigere de arbejdsprocesser, der følger med SharePoint Server

Designe en brugerdefineret godkendelsesproces

Repræsentationstrin

Integration i Visio

Visualiseringer af arbejdsproces

InfoPath-formularer

Undertrin og nye arbejdsproceshandlinger

Visninger og formularer

Webdel i XSLT-listevisning

Delte XSLT-skabeloner betyder renere kode og bedre ydeevne

Nemt at fortryde tilpasninger ved at gendanne XSLT

Oprette datavisninger fra båndet

Anvende betinget formatering fra båndet

Dele visningstyper og anvende dem fra båndet

Datavisninger understøtter AJAX

Relaterede elementvisninger

Brugerdefinerede handlinger

InfoPath-formularer

Eksterne indholdstyper og Business Connectivity Services

Eksterne indholdstyper

Oprette eksterne indholdstyper i SharePoint Designer 2010

Eksterne lister

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Eksterne lister i Outlook

Forretningsdatakolonner, arbejdsproces og Word

Styre, hvor og hvordan brugerne kan anvende SharePoint Designer 2010

Administrationssider til webprogrammet og gruppen af websteder

Tilpasning af sider kræver som standard højere tilladelser

Ny sideredigeringsoplevelse: standardtilstand over for avanceret tilstand

Websider

Nemt at gendanne webstedssider til en tidligere version

Lettere opgraderinger, gør det hurtigere at komme videre

Brugergrænseflade med nyt design

Brugergrænsefladen i SharePoint Designer 2010 har fået et helt nyt design for at "få ‘SharePoint’ ind i SharePoint Designer". Nu er alle de vigtige komponenter på et websted eller i en løsning – lister og indholdstyper, visninger og formularer, arbejdsprocesser, datakilder og eksterne indholdstyper, sidelayout og mastersider – lette at finde. Og det er let at se, hvordan komponenter er relateret til hinanden – når du f.eks. får vist oversigtssiden til en liste, kan du let se alle visninger, formularer, arbejdsprocesser, indholdstyper og brugerdefinerede handlinger for en liste.

Fanen Filer

Når du starter SharePoint Designer 2010, er det let at komme i gang ved hjælp af den nye fane Filer. Her kan du åbne eksisterende websteder eller oprette nye. Du kan også åbne sider eller websteder, som du senest har arbejdet med, og føje nye komponenter, f.eks. lister og arbejdsprocesser, til det aktuelle websted.

Side med oversigt over websted

Til hvert websted er der en oversigtsside, hvor du kan ændre indstillinger eller administrere forskellige aspekter af webstedet. Nu kan du f.eks. administrere tilladelser direkte fra SharePoint Designer 2010. Som det gælder for alle oversigtssider vises der relaterede komponenter på oversigtssiden for webstedet – her kan du f.eks. let få vist og navigere til alle underordnede websteder til det aktuelle websted.

Navigationsrude

Navigationsruden gør det let at finde og navigere til alle de vigtige komponenter på et websted, som du kan bruge til at oprette en løsning. Uanset om du udformer dine data og skal arbejde med lister og indholdstyper, eller om du designer arbejdsprocesser for at tilføje den logik, der "limer" din løsning sammen, kan du finde de komponenter, du skal bruge, i navigationsruden.

Gallerisider

Gallerisider gør det let at finde og redigere en hvilken som helst af de vigtige komponenter i din løsning. I navigationsruden kan du ved at klikke på en vilkårlig komponent få vist et galleri over alle sådanne komponenter på det aktuelle websted – du kan f.eks. let få vist alle arbejdsprocesser eller lister på webstedet. På en galleriside skal du blot klikke på en vilkårlig komponent, når du vil redigere den.

Oversigtssider

En oversigtsside giver dig en samlet visning eller portal til alle de stykker, der udgør en komponent. Oversigtssiden til en indholdstype viser dig f.eks. formularerne og arbejdsprocesserne til den pågældende indholdstype. Oversigtssiden til en liste viser dig visninger, formularer, indholdstype, brugerdefinerede handlinger og arbejdsprocesser til denne liste. Du kan redigere indstillingerne for denne komponent fra en oversigtsside – f.eks. navn eller tilladelser – eller du kan redigere selve komponenten.

Editorer til liste og indholdstype

Med SharePoint Designer 2010 kan du redigere alle de vigtige komponenter, som udgør en SharePoint-løsning – inklusive lister og indholdstyper. Du kan bruge lister og indholdstyper til at udforme dine data, og disse komponenter er derfor ofte kernen i en løsning. Og nu indeholder SharePoint Designer 2010 en fuldsideeditor til både lister og indholdstyper. Du kan hurtigt redigere kolonner og indstillinger for en liste eller indholdstype på ét sted, uden at du behøver at navigere mellem sider som i browseren.

Navigationslinje

Når du navigerer gennem komponenterne på et websted, kan navigationslinjen hjælpe dig til at forstå, hvor på webstedet du befinder dig, og hvordan de forskellige komponenter er relateret til hinanden. Navigationslinjen viser brødkrummer, som angiver, hvor i webstedshierarkiet du befinder dig. Der er også knapperne Fremad og Tilbage, en rullemenu, Seneste sider, der viser dig din seneste navigationsoversigt, og rullemenuer til hver node, som viser alle underordnede elementer til en vilkårlig side eller komponent i hierarkiet.

Bånd

Båndet gør dig mere effektiv og produktiv i SharePoint Designer 2010, fordi du på båndet kan se alle de vigtige funktioner for det, du arbejder med. Hvis du f.eks. arbejder med en datavisning i sideeditoren, vises der kontekstafhængige faner på båndet, der indeholder alle værktøjer og indstillinger til arbejde med datavisninger: betinget formatering, filtrering og sortering, tilføjelse og fjernelse af kolonner, asynkrone opdateringer og meget mere er tilgængelige blot med et enkelt klik.

Zoom til indhold

Der kan foregå meget på en SharePoint-side med pladsholdere til indhold, webdelszoner, kontrolelementer og andre sideelementer. Når du arbejder med en SharePoint-side, skal du ofte fokusere på et enkelt element, f.eks. PlaceHolderMain, en webdelszone eller en datavisning. Nu kan du vælge et enkelt af disse elementer og derefter klikke på Zoom til indhold på båndet. Når du har zoomet til indholdet, viser både designvisning og kodevisning kun det element, du vil arbejde med, så du ikke bliver distraheret af den visuelle forvirring eller kode på resten af siden.

Få vist alle filer

I den nye grænseflade i SharePoint Designer 2010 fokuseres der på visningen af alle de vigtige komponenter i en SharePoint-løsning. Hvis du i tidligere versioner af SharePoint Designer har brugt Mappeliste, kan du stadig få oplevelsen af at arbejde med filer og mapper på et websted ved hjælp af Vis alle filer.

Toppen af siden

Arbejdsprocesser

SharePoint Designer 2010 omfatter store forbedringer af arbejdsprocesser. Du kan ny hurtigt designe arbejdsprocesser, der muliggør en lang række forretningsmæssige og personorienterede processer. Mange nye dokumentkomponenter betyder desuden, at arbejdsprocesser er mere fleksible og effektive og i stand til at udforme komplekse forretningsregler og processer.

Genanvendelige arbejdsprocesser

Med SharePoint Designer 2010 kan du oprette arbejdsprocesser, som let kan genanvendes. Du kan oprette en genanvendelig arbejdsproces på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder, og denne arbejdsproces er globalt genanvendelig – hvilket vil sige, at arbejdsprocessen kan knyttes til en hvilken som helst liste eller bibliotek i gruppen af websteder. Du kan også oprette en genanvendelig arbejdsproces i et vilkårligt underordnet websted i gruppen af websteder. Denne arbejdsproces er også tilgængelig for genbrug på dette bestemte underordnede websted.

Eksportere arbejdsprocesser

Nu kan du eksportere en genanvendelig arbejdsproces fra én gruppe af websteder og derefter overføre denne arbejdsproces til og aktivere den i en anden gruppe af websteder. SharePoint Designer 2010 understøtter eksport af en arbejdsproces som en løsningspakke eller en .wsp-fil.

Tilknytningskolonner

Hvis den genanvendelige arbejdsproces kræver, at bestemte kolonner skal findes på listen eller i biblioteket, som den er tilknyttet, kan du tilføje disse kolonner som tilknytningskolonner. Tilknytningskolonner føjes automatisk til en liste eller et bibliotek, når en genanvendelig arbejdsproces tilknyttes den pågældende liste eller bibliotek.

Knytte arbejdsprocesser til indholdstyper

Når du opretter en genanvendelig arbejdsproces, kan du vælge at filtrere din genanvendelige arbejdsproces efter en bestemt indholdstype eller efter en vilkårlig indholdstype, der arver fra denne indholdstype. Hvis du knytter en arbejdsproces til en webstedsindholdstype, stiller du denne arbejdsproces til rådighed for alle elementer med denne indholdstype på enhver liste og i ethvert bibliotek, som denne webstedsindholdstype er føjet til.

Arbejdsprocesser for websted

Du kan tænke på en arbejdsproces for et websted som en generel proces for hele webstedet. En arbejdsproces for et websted er tilknyttet et websted – ikke en liste, et bibliotek eller en indholdstype. I modsætning til de fleste arbejdsprocesser kører en arbejdsproces for et websted således ikke på et bestemt listeelement. Du kan i browseren starte en arbejdsproces for et websted eller få vist status for kørende arbejdsprocesser for websteder, hvis du klikker på Arbejdsprocesser for websted i menuen Webstedshandlinger.

Redigere de arbejdsprocesser, der følger med SharePoint Server

De tre mest populære arbejdsprocesser i SharePoint Server – arbejdsprocesserne Godkendelse, Indsaml tilbagemelding og Indsaml signaturer – er genopbygget fuldstændigt som beskrivende arbejdsprocesser, hvilket vil sige, at de nu kan tilpasses fuldstændigt i SharePoint Designer 2010. Disse arbejdsprocesser er hændelsesbaserede, og alle de vigtige hændelser i arbejdsprocessen eksponeres i arbejdsproceseditoren, både for den enkelte opgave i processen og for processen som helhed. Du kan f.eks. let tilføje betingelser og handlinger for at definere, hvad der sker, når den enkelte opgave tildeles, udløber eller fuldføres.

Designe en brugerdefineret godkendelsesproces

SharePoint Designer 2010 omfatter tre godkendelseshandlinger: Tildel element til godkendelse, Tildel element til feedback og Generel opgaveproces. De "tre store" arbejdsprocesser, der er medtaget i SharePoint Server 2010 – arbejdsprocesserne Godkendelse, Indsaml tilbagemelding og Indsaml signaturer – er integreret i disse handlinger. Godkendelseshandlingerne eksponerer alle de vigtige begivenheder i en godkendelsesproces og gør det let for dig at designe en arbejdsproces, der involverer personer, hvor mange personer arbejder eller samarbejder om et bestemt dokument.

Repræsentationstrin

I den forrige version af SharePoint Designer repræsenterede en arbejdsproces altid den bruger, som startede arbejdsprocessen, og den kørte med den pågældende brugers tilladelser. Nu kan du i SharePoint Designer 2010 anvende repræsentationstrin til at få arbejdsprocessen til at udføre handlinger ved at repræsentere forfatteren til arbejdsprocessen i stedet for igangsætteren af arbejdsprocessen. Repræsentationstrin er yderst nyttige i godkendelse og udgivelse af scenarier, hvor personer sender indhold til godkendelse og de personer, der godkender indholdet, har forskellige tilladelser.

Integration i Visio

Antag, at der i din organisation findes en forretningsanalytiker, som forstår den proces, en arbejdsproces skal hente. Ved hjælp af SharePoint Designer 2010 og Visio Professional 2010 kan en forretningsanalytiker nu skitsere arbejdsprocesser grafisk i Visio. Visio Professional 2010 omfatter en Microsoft SharePoint-arbejdsprocesskabelon, der indeholder figurer til alle arbejdsprocessens betingelser og handlinger. Du kan starte i Visio og derefter eksportere til SharePoint Designer, eller du kan starte i SharePoint Designer og derefter eksportere til Visio, eller du kan gentage et arbejdsprocesdesign med mange returneringer mellem begge programmer, uden at nogen af indstillingerne for arbejdsprocessen går tabt.

Visualiseringer af arbejdsproces

Du kan let få vist status for enhver kørende arbejdsproces på siden Arbejdsprocesstatus. Med en visualisering af en arbejdsproces oprettes og vises der automatisk et Visio-diagram af din arbejdsproces i en Visio-webdel på siden Arbejdsprocesstatus. Visualiseringen af arbejdsprocessen giver en "direkte" visning af, hvor en bestemt arbejdsproces helt præcist er kommet til. Visualiseringer af arbejdsprocesser forudsætter, at Visio Professional 2010 er installeret på computeren, og at tjenesten Visio Grafik kører på serveren.

InfoPath-formularer

Hvis din server kører SharePoint Server 2010 (ikke SharePoint Foundation 2010 alene), er alle arbejdsprocesformularerne – tilknytningsformular, igangsætningsformular og opgaveformularer – nu InfoPath 2010 -formularer. Det er let at ændre udseendet og layoutet af InfoPath-formularer, og du kan føje valideringsregler til en InfoPath-formular. Hvis du vil redigere en arbejdsproces i InfoPath 2010, skal du bare klikke på formularen, så åbnes InfoPath direkte fra SharePoint Designer 2010.

Undertrin og nye arbejdsproceshandlinger

SharePoint Designer 2010 omfatter mange nye dokumentkomponenter, f.eks. undertrin og nye arbejdsproceshandlinger. Hvis din arbejdsproces f.eks. er tilknyttet et dokumentbibliotek, eller hvis det er filtreret efter dokumentets indholdstype, vises en gruppe kontekstafhængige handlinger af typen dokumentgruppe. En dokumentgruppe er en ny funktion i SharePoint Server 2010. Ved brug af denne funktion behandles en gruppe dokumenter som en enkelt enhed, så en arbejdsproceshandling for en dokumentgruppe gentages for alle elementer i den pågældende dokumentgruppe. Andre nye arbejdsproceshandlinger omfatter funktionshandlinger, der redigerer strenge og datoer, en ny relationshandling, der bruger Active Directory til at slå en persons chef op, og nye listehandlinger, som en arbejdsproces kan bruge til at angive tilladelser for et listeelement.

Toppen af siden

Visninger og formularer

Denne version af SharePoint introducerer markante nye visnings- og formularfunktioner til lister: webdelen i XSLT-listevisning og InfoPath-formularer. Du har mere fleksibilitet end nogensinde før til at vælge, hvordan brugerne skal arbejde med data ved hjælp af visningerne og formularerne i din løsning.

Webdel i XSLT-listevisning

Alle standardlistevisninger i SharePoint 2010-produkterne er nu en datavisning – specifikt en webdel i XSLT-listevisning (XLV). Det betyder, at du let kan tilpasse enhver standardlistevisning i SharePoint Designer 2010 – nu kan du f.eks. føje betinget formatering til alle listevisninger. Efter at du har tilpasset en listevisning i SharePoint Designer 2010, kan du desuden stadig ændre denne visning ved hjælp af indstillingerne i browseren, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af kolonner eller filtrering og sortering. En XLV kan tilpasses fuldstændigt både i SharePoint Designer og i browseren.

Delte XSLT-skabeloner betyder renere kode og bedre ydeevne

Webdele i XSLT-listevisning (XLV) bruger delte XSLT-typografiark, som er placeret i mappen _layouts på serveren. Hver standardlistevisning på hele serveren bruger samme sæt delte XSLT-skabeloner. I en XLV bruges én skabelon til at formatere hvert felt (eller kolonne), én skabelon til at formatere rækken og én skabelon til at formatere tabellen. Når du tilpasser udseendet af en XLV, opretter du XSL-skabeloner, der tilsidesætter andet, og som kun er for de specifikke skabeloner, du ændrer – hvis du f.eks. fremhæver et felt, opretter du XSLT, der kun overskriver den delte skabelon for dette specifikke felt. Det betyder, at XLV er lettere at arbejde med i kodevisning og desuden har bedre ydeevne, når siden gengives i browseren.

Nemt at fortryde tilpasninger ved at gendanne XSLT

Hvis du tilpasser en webdel i XSLT-listevisning og senere beslutter, at du vil fortryde disse ændringer, eller hvis der optræder fejl i XSL, som ikke kan afhjælpes, kan du altid gendanne en XLV til den tilstand, den havde, før du foretog ændringer. Når du gendanner XSLT for en XLV, går denne XLV tilbage til at bruge de delte XSLT-skabeloner på serveren. Du kan vælge at gendanne hele visningen eller blot specifikke XSLT-skabeloner, f.eks. elementskabelonen.

Oprette datavisninger fra båndet

Datavisningen er en effektiv funktion til visning og redigering af data fra en lang række datakilder – og det omfatter både data i SharePoint-lister og data, der er eksterne i forhold til SharePoint. Ved hjælp af båndet kan du let indsætte en datavisning blot med nogle klik. Derefter kan du tilpasse datavisningen yderligere ved at bruge alle indstillingerne under Værktøjer for listevisninger (for XLV'er) eller Værktøjer til datavisning (til webdelen Dataformular) på båndet.

Anvende betinget formatering fra båndet

Betinget formatering kan give dine datavisninger mere virkning, fordi de oplysninger, der er vigtige for teamet, fremhæves. Nu kan du anvende regler for betinget formatering på dine datavisninger direkte fra båndet.

Dele visningstyper og anvende dem fra båndet

Du kan let dele brugerdefinerede typografier til dine listevisninger (XLV'er) med andre i gruppen af websteder ved at overføre typografierne (.XSL-filer) til typografibiblioteket på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. Alle med korrekte tilladelser kan derefter bruge SharePoint Designer 2010 til at anvende disse brugerdefinerede typografier til deres egne listevisninger blot med et klik.

Datavisninger understøtter AJAX

Der er mange funktioner i datavisninger, som gør det lettere at arbejde med data, f.eks. sideopdeling, filtrering og sortering på kolonneoverskrifter og indbygget redigering. Nu kan du aktivere asynkrone opdateringer for hver visning, så alle disse funktioner ikke længere kræver helsidesopdateringer i browseren – det er kun datavisningen, der opdateres. Du kan også specificere et tidsinterval, når dataene i visningen opdateres automatisk, eller du kan føje en knap til en datavisning, som brugerne kan klikke på for at få opdateret visningen manuelt.

Relaterede elementvisninger

SharePoint Designer 2010 gør det lettere at oprette sider af dashboardtypen, der viser alle de data, som er relateret til et bestemt element. Først bruger du opslagskolonner til at oprette en underordnet/overordnet relation mellem data på to forskellige lister – og nu kan du i SharePoint 2010-produkterne bruge indstillingerne til en opslagskolonne for at gennemtvinge referentiel integritet mellem disse lister, så der ikke er underordnede elementer, der går tabt uden overordnede elementer. Derefter kan du via båndet i SharePoint Designer 2010 let oprette relaterede elementvisninger, der viser alle de underordnede elementer på én liste, der er relateret til et bestemt overordnet element på en anden liste.

Brugerdefinerede handlinger

Med SharePoint Designer 2010 kan du gøre det lettere for brugerne at finde de vigtige handlinger, de muligvis vil foretage i et element. Du kan f.eks. føje en brugerdefineret handling til listeelementmenuen til en vilkårlig liste, så brugerne kan starte en arbejdsproces direkte fra menuen i listeelementet. Du kan også tilføje brugerdefinerede handlinger som knapper på båndet til formularen og visningssider i en liste. Brugerdefinerede handlinger gør det lettere for brugerne at anvende løsninger, fordi de indeholder de rigtige handlinger i den rigtige kontekst.

InfoPath-formularer

I SharePoint Server 2010 kan der nu bruges InfoPath-formularer til formularer som Nyt element, Vis element og Rediger element til lister. InfoPath gør det let at ændre layoutet og udseendet af formularer fuldstændigt. Desuden indeholder InfoPath-formularer meget nyttige funktioner som formaterings- og valideringsregler. Og du får fleksibilitet, fordi hver indholdstype, der er tilknyttet en liste, kan have sit eget sæt formularer. Når du har brug for at designe formularer i InfoPath, kan du starte InfoPath 2010 direkte fra båndet i SharePoint Designer 2010.

Toppen af siden

Eksterne indholdstyper og Business Connectivity Services

SharePoint 2010 og Office 2010 omfatter nye funktioner til tæt integration af firmadata og forretningsprocesser med brugeroplevelsen i Office og SharePoint. Disse funktioner omfatter ny funktionalitet og nye tjenester og værktøjer på SharePoint-platformen. Når du bruger BCS (Business Connectivity Services), kan du oprette forbindelse til eksterne data fra Microsoft SQL Server, webtjenester eller .NET-assemblies. Og du kan oprette forbindelse til disse eksterne data fra klienten eller serveren, uanset om du er online eller offline, og du kan oprette, læse, opdatere og slette data i disse eksterne datakilder.

Eksterne indholdstyper

I den tidligere version af SharePoint fandtes begrebet firmadataenhed, som var en type eksterne firmadata, der er tilgængelige i firmadatakataloget. En enhed kunne f.eks. være en kunde eller en ordre. Nu kaldes en enhed en ekstern indholdstype. Indholdstyper i SharePoint kan have funktionsmåder som arbejdsprocesser eller politikker, der er tilknyttet dem. På samme måde kan eksterne indholdstyper også have funktionsmåder kaldet handlinger, der er tilknyttet dem. En handling er ikke en arbejdsproces eller en politik. Den bestemmer, om brugerne kan oprette, læse, opdatere, slette eller søge efter forekomster af den pågældende eksterne indholdstype. Indholdstyper og eksterne indholdstyper har derfor følgende til fælles: De definerer ikke kun skemaet med data (felterne og felttyperne), men også funktionsmåder eller handlinger, der er tilknyttet disse data.

Oprette eksterne indholdstyper i SharePoint Designer 2010

I den tidligere version understøttede SharePoint ikke oprettelse af en programdefinition i firmadatakataloget. Nu indeholder SharePoint Designer 2010 værktøjer til at oprette forbindelse til eksterne data, til at oprette eksterne indholdstyper, til at udgive disse eksterne indholdstyper til firmadatakataloget på serveren og til automatisk oprettelse af både en ekstern liste og alle de formularer, der kræves af denne eksterne liste. Ved hjælp af SharePoint Designer 2010 kan du eksponere eksterne data fra forretningsområdesystemer, f.eks. SAP eller Siebel, i SharePoint uden at skrive en enkelt kodelinje.

Eksterne lister

En ekstern liste er nøgledokumentkomponenten til BCS-løsninger. En ekstern liste ser ud som og fungerer praktisk talt på samme måde som en hvilken som helst SharePoint-liste, men indeholder data fra en ekstern kilde. En ekstern liste gør det let for brugerne at læse og skrive eksterne data og samtidig have den velkendte oplevelse af at arbejde med en SharePoint-liste. Du kan oprette en ekstern liste og dens formularer lige fra SharePoint Designer 2010. Når der oprettes en ekstern liste, oprettes der også visninger (ved hjælp af webdel i XSLT-listevisning) og formularer (ved hjælp af webdel i XSLT-listeformular) til browseren og en Outlook 2010-formular, der kan tilpasses, og en InfoPath 2010-formular. InfoPath-formularen kan bruges i stedet for standard-XSLT-visninger og -formularer til at få vist og redigere data i den eksterne liste i browseren, og Outlook-formularen bruges til at vise eksterne data i Outlook 2010.

Eksterne lister i SharePoint Workspace

Når du opretter en ekstern liste, kan du klikke på knappen Opret forbindelse til SharePoint Workspace på båndet i serveren for at gøre den eksterne liste tilgængelig i SharePoint Workspace. I SharePoint Workspace kan du få vist og redigere de eksterne data direkte fra klienten, uanset om du har oprettet forbindelse eller er offline. BCS har en cache og en synkroniseringsmekanisme, der er installeret på klientcomputeren, og som holder dataene opdateret og synkroniseret med back end-systemet. SharePoint Workspace indeholder også fejl- og konfliktløsninger. Når du opretter forbindelse mellem en ekstern liste og SharePoint Workspace, oprettes der også automatisk InfoPath 2010-formularer til visning og redigering af dataene i SharePoint Workspace.

Eksterne lister i Outlook

Du kan også oprette forbindelse fra en ekstern liste til Outlook 2010. Når du opretter en ekstern indholdstype i SharePoint Designer 2010, kan du knytte den til en oprindelig Office-elementtype, f.eks. en kontaktperson eller en opgave, så de eksterne data ser ud som og fungerer nøjagtig som et kontaktperson- eller opgaveelement i Outlook. Antag f.eks., at dine eksterne data er en liste over kunder, og at du vil have vist de eksterne data i Outlook. Da data for kunder ligner kontaktpersoner i Outlook meget, kan du knytte den eksterne indholdstype til kontaktpersonelementet i Outlook. Når du har oprettet forbindelse til den eksterne liste i Outlook, kan du oprette, opdatere og slette de eksterne data direkte fra Outlook, på samme måde som du ville oprette og opdatere oprindelige kontaktpersoner i Outlook.

Forretningsdatakolonner, arbejdsproces og Word

Når du opretter en ekstern indholdstype, kan du føje en firmadatakolonne til en liste eller et bibliotek. En firmadatakolonne er tilknyttet en ekstern indholdstype og repræsenterer et felt fra denne eksterne indholdstype. Hvis der i et dokumentbibliotek anvendes et Word-dokument som skabelon, kan du redigere skabelonen i Word ved at tilføje Hurtige dele, som er indholdskontrolelementer, der er bundet til firmadatakolonner. Når brugere opretter et nyt dokument baseret på denne Word-skabelon, vises eksterne data i dokumentet i indholdskontrolelementer. Indholdskontrolelementer aktiverer automatisk funktioner til plukning og løsning for de eksterne data. Med SharePoint Designer 2010 kan du også oprette en arbejdsproces, der er tilknyttet dette dokumentbibliotek, og som læser og skriver data til den eksterne liste. I SharePoint Designer er handlinger for arbejdsproceslister, som er standard, blevet forbedret, så der kan arbejdes med eksterne data.

Toppen af siden

Styre, hvor og hvordan brugerne kan anvende SharePoint Designer 2010

Hvis du er it-medarbejder og administrerer SharePoint for organisationen, skal du vide, at du kan foretage en bred installation af SharePoint Designer 2010 og have fuldstændig tillid til, at du let kan styre, hvor og hvordan brugerne i organisationen kan bruge SharePoint Designer. Desuden betyder den nye sideredigeringsoplevelse i SharePoint Designer 2010, at tilpasning af sider (også kaldet ophævelse af "ghosting") som standard hverken er mulig eller nødvendig for at sammensætte effektive sider og dashboards.

Administrationssider til webprogrammet og gruppen af websteder

Hvis du er serveradministrator, skal du vide, at der er en ny side i Central administration, der er dedikeret specifikt til indstillinger for SharePoint Designer 2010. Hvis du er administrator af en gruppe af websteder, har du en lignende side i Indstillinger for websted på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. Til hvert webprogram eller gruppe af websteder har du nu indstillinger, der tillader brugerne at anvende SharePoint Designer, tilpasse sider, tilpasse mastersider og sidelayout og til at bruge visningen Alle filer.

Tilpasning af sider kræver som standard højere tilladelser

Tilpasning af sider (også kaldet ophævelse af "ghosting") kræver nu højere tilladelser end i den tidligere version: Som standard er det kun administratorer af gruppen af websteder, der kan tilpasse sider, mastersider og sidelayout eller bruge visningen Alle filer. Det betyder, at i navigationsruden får de fleste brugere ikke vist noderne til Mastersider, Sidelayout og Alle filer. I stedet kan brugerne oprette løsninger ved at oprette og gemme webdelssider i biblioteket til webstedssider. Det er således let for dig at bevare ensartet branding og layout på tværs af webprogrammet eller gruppen af websteder.

Ny sideredigeringsoplevelse: standardtilstand over for avanceret tilstand

I SharePoint Designer 2010 er der lagt vægt på at oprette og konfigurere komponenter som datavisninger, formularer og arbejdsprocesser – og mindre på redigering af HTML og andre webdesignerlignende opgaver. Standardtilstanden for redigering af webdelssider er således mere enkel og intuitiv – standardtilstanden ligner faktisk meget tilføjelse af indhold til en wiki-side. Brugerne kan indsætte datavisninger og formularer, skrive tekst og tilføje andet indhold i pladsholderen til hovedindhold (PlaceHolderMain), men resten af siden er låst for redigering. I denne tilstand er alt brugerdefineret indhold placeret i en skjult webdel, så i standardtilstand kan en side ikke tilpasses (ophævelse af “ghosting)”. Modsat kan du i avanceret tilstand tilpasse siden fuldt ud ved at redigere alt på siden. Igen er det som standard kun administratorer af gruppen af websteder, der kan redigere sider i avanceret tilstand.

Websider

I den tidligere version har du måske været bekymret over brugere, der gemte filer i roden af webstedet eller ændrede mappestrukturen på webstedet. I SharePoint Designer 2010 har de fleste brugere som standard ikke adgang til visningen Alle filer. I stedet er alle sider, der er oprettet på et websted, placeret i dokumentbiblioteket Webstedssider. Med biblioteket Webstedssider får brugerne en enkel, strømlinet måde at oprette og gemme de filer på, som er nødvendige til deres løsning.

Nemt at gendanne webstedssider til en tidligere version

I biblioteket Webstedssider anvendes der versionsstyring, så hvis du utilsigtet opdeler en side, kan du derfor let gendanne til en tidligere version. I SharePoint Designer 2010 har hver SharePoint-side en oversigtsside, der viser versionsoversigten til den pågældende side. På oversigtssiden kan du gendanne en tidligere version direkte fra båndet.

Lettere opgraderinger, gør det hurtigere at komme videre

Tilpassede sider kan komplicere opgraderingsprocessen. Når der f.eks. opgraderes til Office SharePoint Server 2007, har tilpassede sider ikke automatisk fået det nye udseende, og det har ofte været nødvendigt at gentage tilpasningerne manuelt i en ny version af siden. Med SharePoint Designer 2010 kan brugerne udnytte alle funktionerne til programoprettelse og -tilpasning uden at tilpasse nogen sider (ophævelse af "ghosting"). Du kan derfor foretage en bred installation af SharePoint Designer 2010 og vide, at evt. fremtidige SharePoint-opgraderinger ikke vil blive kompliceret af et stort antal tilpassede sider.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×