Nyheder i Power View i HTML5

HTML5-versionen af Power View har adskillige nye funktioner.

Se flere data i de fleste visualiseringer

For de fleste diagramtyper kan hvert diagram nu vise op til 30.000 datapunkter. Disse datapunkter opdeles i kategorierne og serierne i diagrammet. Hvis f.eks. et diagram har 3 serier, kan hver serie vise 10.000 datapunkter.

Bemærk: Kurvediagrammer er den eneste undtagelse i øjeblikket. De kan vise op til 60 serier med 1.000 datapunkter hver. Over 1.000 datapunkter viser diagrammet et repræsentativt eksempel.

Tilføje flere dataetiketter

 • Dataetiketter for kort

 • Dataetiketter for kurvediagrammer. Når du tilføjer dataetiketter, tilføjer vi også prikker på datapunkterne.

Forbedring af afspilningsakse

I boble- og punktdiagrammer med en afspilningsakse kan du trække i afspilningsaksens håndtag for at ændre datoen for værdier i diagrammet.

Allerede i Power View i HTML5

Skift mellem Silverlight og HTML5

 • For at prøve HTML5-versionen af Power View, skal du trykke på dette ikon i nederste højre hjørne:

  Prøv preview-versionen af Power View i HTML5

 • For at gå tilbage til Silverlight-versionen skal du trykke på værktøjet og smiley'en i nederste højre hjørne:

  Feedback på Power View i HTML5 og ikoner for at skifte tilbage

Prognose

Lav en prognose for dine data i Power View i HTML5 og Power BI-appen i et kurvediagram med en enkelt linje over en tidsserie. Markér kurvediagrammet, og dobbelttryk derefter på den pil, der peger til højre.

Prognosehåndtag for Power View i HTML5
Prognosehåndtag

Visualisere

Kort

Kort kan vise flere serier af data, ikke blot prikker men også cirkeldiagrammer i forskellige størrelser på kort.

Analysér ned i kort.

Du kan finde flere oplysninger under Kort i Power View.

Multipla

Multipla i Power View

 • Fremhævning    Fremhæv værdier i små multipla for at krydsfiltrere andre visualiseringer på arket.

 • Analysér ned    Analysér ned og op igen i små multipla.

 • Multipla kan indeholde kort   .

Du kan finde flere oplysninger under Multipla i Power View.

Tabel og matrix

 • Rul ned, og indlæs flere data, mens du ruller.

 • Skrifttype- og kolonnestørrelser er optimeret til touchskærm. Det kan være nødvendigt at rulle mere op og ned end i Excel.

 • Analysér ned og op igen i en matrix.

 • Formatering for flade tabeller.

 • Dobbeltklik på en kolonnes kanter for at ændre størrelse på kolonner i en tabel eller matrix.

Kolonne-, søjle-, kurve-, punkt-, boble- og cirkeldiagrammer

Omfatter grupperede, stablede og 100 % stablede kolonne- og søjlediagrammer.

 • Fremhæv og filtrer.

 • Vælg forklaringsværdier.

 • Datanavne i søjle-, kolonne-, punkt- og boblediagrammer.

 • Dataværktøjstip til søjle-, kolonne-, punkt-, boble-, cirkel- og kurvediagrammer.

 • Værktøjstip til andre designelementer: titel, forklaring, aksenavne.

 • Detailudledning og sikkerhedskopiering i søjlediagrammer og liggende diagrammer.

 • Formatering af diagrammer.

Boble- og punktdiagrammer med en afspilningsakse

 • Tryk på forskellige steder på afspilningsaksen for at skifte til forskellige rammer i diagrammet.

 • Fremhævning af værdier i andre visualiseringer krydsfiltrerer boble- og punktdiagrammer med en afspilningsakse.

 • Udsnitsværktøjer og filtre i filterområdet filtrerer boble- og punktdiagrammer med en afspilningsakse.

 • Fremhævning af værdier i boble- og punktdiagrammer krydsfiltrerer ikke andre visualiseringer på arket.

 • Analysér ned og op igen på boble- og punktdiagrammer med en afspilningsakse

Fliser

Fliser med tekst eller billeder som faner i navigationsbåndet. Fliser med billeder og tekst som faner viser kun billedet på fanen. Navigationsbåndet kan ses på tværs af toppen eller bunden af fliserne.

Fliser fungerer lidt anderledes i Power View i HTML5, end de gør i Power View i Excel:

 • De begynder med alle fliser markeret.

 • Når du vælger noget i et diagram i en flise filtreres og fremhæves kun visualiseringer i flisen, ikke på resten af siden.

Du kan finde flere oplysninger under Fliser i Power View.

Interagere

Filtre

 • Du kan nu redigere avanceret tekst og numeriske filtre.

 • Filtre på visningsniveau.

 • Tekst angiver de aktuelle filtre.

 • Vis filtre for individuelle felter kan indeholde forskellige datatyper, herunder tal, datoer og tekst.

 • Kontrollér eller slet en eller alle værdier.

 • Afkrydsningsfelter viser, hvis du har filtreret alle, ingen eller nogle af værdierne i et felt.

 • Medtag eller udelad (f.eks. "Er blå og rød" eller "Er ikke orange" ).

 • Numerisk skyder: Du kan se slutpunkterne for et områdefilter, men ikke redigere dem.

 • Filtrér datoer med en datovælger.

Sortere

 • Viser eksisterende sorteringsrækkefølge.

 • Sortere data i diagrammer.

Udsnit

Markere flere elementer

Markere flere værdier i en visualisering.

Sprog

HTML5-version af Power View er nu tilgængelig på ni sprog:

 • Portugisisk (Brasilien)

 • Kinesisk (forenklet)

 • Kinesisk (traditionelt)

 • Engelsk

 • Fransk

 • Tysk

 • Japansk

 • Russisk

 • Spansk

Bemærk: Lokalisering er et igangværende arbejde. Noget tekst er muligvis stadig på engelsk.

Send feedback

 1. For at give feedback skal du trykke på værktøjet og smiley'en i nederste højre hjørne.

  Feedback på Power View i HTML5 og ikoner for at skifte tilbage

 2. Tryk på Send feedback for at åbne den nye feedbackformular.

Se også

HTML5-versionen af Power View

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×