Nyheder i Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: Power View og Power Pivot er tilgængelige i Office Professional Plus, og Office 365 Professional Plus versioner og i den enkeltstående version af Excel 2013. Læs Excel 2010-projektmapper med Power Pivot virker ikke i nogle versioner af Excel 2013. Vil du se hvilken version af Office du bruger?

Power View medfører både i Excel 2013 og Power View i SharePoint Server en interaktiv dataudforsknings-, visualiserings- og præsentationsoplevelse for brugere på alle niveauer. Saml dine data i tabeller, matrixer, kort og en række forskellige diagrammer i en interaktiv visning, der gør dine data dynamiske. Mange af de funktioner, der nu findes i Power View i Excel 2013, var allerede inkluderet i Power View i SharePoint 2010, og der er tilføjet nye funktioner i begge versioner.

Du kan oprette Power View i SharePoint Server-rapporter baseret på Multidimensionelle SQL Server Analysis Services-modeller.

Du kan også publicere Excel-projektmapper med Power View-ark til Power BI. Power BI gemmer Power View-arkene i projektmappen som en Power BI-rapport. Endnu ikke bruger Power BI? Tilmeld dig en gratis Power BI-konto.

Læs om alt det andet, du kan gøre i Power View.

I denne artikel

Power View i Excel 2013: Nye funktioner

Power View-ark kan oprette forbindelse til forskellige datamodeller i én projektmappe

Den interne datamodel kan ændres uden at forlade Power View-arket

Power View i Excel Services og Excel Online samt i Office 365

Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: Nye funktioner

Cirkeldiagrammer

Kort

KPI'er (Key Performance Indicators)

Hierarkier

Detaljefokusering

Formatere rapporter med typografier, temaer og tekststørrelse

Baggrunde og baggrundsbilleder

Links

Udskrive

Understøttelse af sprog med læseretningen højre mod venstre

Power View ændrer, hvordan heltal behandles

Power Views bagud- og fremadkompatibilitet

Power View og datamodeller

Power View og Excel Services

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter baseret på multidimensionelle modeller

Power View i Excel 2013: Nye funktioner

Power View i Excel 2013 har alle de nye funktioner i næste afsnit, Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: nye funktioner. Der er også følgende funktioner, der ikke har Power View i SharePoint.

Power View-ark kan oprette forbindelse til forskellige datamodeller i én projektmappe

I Excel 2013 kan hver projektmappe indeholde en intern Datamodel, som kan ændres i Excel, i Power Pivot og endda i et Power View-ark i Excel. En projektmappe kan kun indeholde én intern datamodel, men du kan basere et Power View-ark på datamodellen i den pågældende projektmappe eller på en ekstern datakilde. En enkelt Excel-projektmappe kan indeholde flere Power View-ark, og hvert ark kan baseres på en forskellig datamodel.

Hvert Power View-ark har sine egne diagrammer, tabeller og andre visualiseringer. Du kan kopiere og indsætte et diagram eller andre visualiseringer fra et ark til et andet, men kun hvis begge ark er baseret på den samme datamodel.

Du kan finde flere oplysninger under Oprette et Power View-ark med forbindelse til en ekstern datamodel i Excel.

Den interne datamodel kan ændres uden at forlade Power View-arket

Nu, hvor du kan oprette Power View-ark og en intern datamodel i en Excel 2013-projektmappe, kan du, hvis du baserer dit Power View-ark på den interne datamodel, foretage ændringer i datamodellen, mens du befinder dig på Power View-arket. F.eks.:

Power View i Excel Services og Excel Online samt i Office 365

Når du opretter Power View-ark i Excel, kan du se og arbejde med dem lokalt i Excel Services og i Office 365. Du kan kun redigere Power View-ark i Excel 2013 på en klientcomputer.

I Office 365 kan du få vist Power View-ark med Excel Online Data Center, der er en del af SharePoint Online, i stedet for med Excel Services.

Du kan finde flere oplysninger under Power View i Excel i SharePoint Server eller i SharePoint Online i Office 365.

Bemærkninger!: 

  • Power View-ark kan ikke ses i OneDrive.

  • Hvis du gemmer en Excel-projektmappe med Power View-ark i et Power Pivot-galleri, vises Power View-arkene i projektmappen ikke i galleriet, men de er stadig i filen. Du ser dem, når du åbner projektmappen.

  • Læs mere om Softwarekrav til business intelligence (SharePoint 2013).

  • Når du udgiver Excel-projektmapper med Power View-ark til Power BI. Power BI gemmer Power View-arkene i projektmappen som en Power BI-rapport. Tilmeld dig en gratis Power BI-konto.

Power View i Excel 2013 og SharePoint Server: Nye funktioner

Cirkeldiagrammer

Cirkeldiagrammer er enkle eller avancerede i Power View. Du kan lave et cirkeldiagram, der ruller ned, når du dobbeltklikker på et udsnit, eller et cirkeldiagram, der viser underudsnit inden for de større farvede udsnit. Du kan krydsfiltrere et cirkeldiagram med et andet diagram. Lad os sige, at du klikker på en søjle i et liggende søjlediagram. Den del af cirkeldiagrammet, der gælder for den søjle, fremhæves, og resten af cirklen nedtones.

Power View-cirkeldiagram over salg pr. kontinent med 2007-data valgt

Du kan finde flere oplysninger under Cirkeldiagrammer i Power View.

Kort

Kort i Power View bruger Bing Kort-felter, så du kan zoome ind og panorere som på et hvilket som helst Bing-kort. Placeringer og felter er prikker på kortet. Jo større værdien er, desto større er prikken. Når du tilføjer en serie med flere værdier, skabes der cirkeldiagrammer på kortet.

Power View-kort over USA med cirkeldiagrammer

Du kan finde flere oplysninger under Kort i Power View.

KPI'er (Key Performance Indicators)

Du kan føje KPI'er (Key Performance Indicators) til din Power View-rapport for at vise fremskridt i forhold til målsætninger, hvis sådanne findes i den datamodel, som Power View-rapporten er baseret på.

Power View-tabel med KPI'er over flyforsinkelser

Flere oplysninger om KPI'er (nøgletal) i Powerpivot.

Hierarkier

Hvis datamodellen indeholder et hierarki, kan du bruge det i Power View. Datamodellen kan for eksempel have et hierarki med navnet Placering, der består af felterne Kontinent > Land/område > Stat/provins > by. I Power View kan du tilføje hvert felt et ad gangen til designoverfladen, eller du kan tilføje Placering og få alle felterne i hierarkiet på én gang.

Hvis datamodellen ikke har noget hierarki, kan du også oprette et i Power View. Du kan sætte felter ind i et hierarki i vilkårlig rækkefølge.

Du kan også bruge hierarkier fra tabelmodeller i SQL Server Analysis Services.

Du kan finde flere oplysninger under Hierarkier i Power View.

Detaljefokusering

Tilføj detaljefokusering til et diagram eller en matrix i Power View, så der kun vises ét niveau ad gangen. Læsere af rapporten bruger detaljeudledning for at se detaljer eller fjerner sig fra detaljerne for at få oversigtsdata.

Når en matrix har flere felter i rækkerne eller kolonnerne, kan du indstille den til at vise niveauer, og det folder matrixen sammen, så kun det øverste eller yderste niveau vises. Du dobbeltklikker på en værdi i niveauet for at udvide det, så der vises værdier under det i hierarkiet. Du klikker på den opadgående pil for at fjerne dig fra detaljerne.

Liggende søjlediagrammer, søjlediagrammer og cirkeldiagrammer fungerer på samme måde. Hvis et diagram har flere felter i aksefeltet, kan du indstille det til at vise niveauer, og så ser du kun ét niveau ad gangen, startende med det øverste niveau. Du kommer tilbage til det foregående niveau ved hjælp af den opadgående pil i hjørnet.

Power View-søjlediagram udvidet til land/område i Europa

Bemærk!: Fokusering på detaljer i enten et diagram eller en matrix fungerer som et filter på den pågældende objekt. I ruden Filter kan du se, at der sker en filtrering af værdierne i objektet, når du fokuserer på detaljer, og at filtret fjernes, når du fjerner dig fra detaljer.

Du kan finde flere oplysninger om at fjerne sig fra detaljer og fokusere på detaljer i et Power View-diagram eller en Power View-matrix.

Formatere rapporter med typografier, temaer og tekststørrelse

Power View har nye rapporttemaer. Når du skifter tema, anvendes det samme nye tema i alle Power View-rapporter eller -ark i projektmappen.

Power View til SharePoint Server 2010 har otte grundlæggende temaer, der styrede diagramfarverne.

Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server har yderligere 39 temaer med mere afvekslende diagrampaletter samt skrifttyper og baggrundsfarver.

Du kan også ændre skriftstørrelsen for alle rapportelementerne.

Du kan finde flere oplysninger om at formatere Power View-rapporter.

Baggrunde og baggrundsbilleder

Du kan justere baggrunden for hver visning fra hvid til sort med en lang række gradueringer. På mørkere baggrunde skifter teksten fra sort til hvid, så den er mere tydelig.

Du kan også føje baggrundsbilleder til hvert ark eller hver visning. Find en billedfil på den lokale computer eller et andet sted, og indstil den som baggrundsbillede for et ark eller en visning. Du kan indstille den til Fyld, Stræk, Side om side eller Centreret og indstille gennemsigtigheden fra 0 % (usynlig) til 100 % (ugennemsigtig). Projektmappen eller rapporten gemmer en kopi af billedet.

Du kan kombinere baggrund og billede og opnå mange forskellige effekter.

Læs mere om at bruge billeder i Power View.

Links

Føj et link til et tekstfelt i et ark eller en visning. Hvis et felt i din datamodel indeholder et link, skal du tilføje feltet til arket eller visningen. Det kan oprettes links til alle internet- eller mailadresser

I Power View i Excel og i redigeringstilstanden for en Power View-rapport i SharePoint følger du linket ved at klikke på det, mens du holder Ctrl-tasten nede.

Du klikker blot på linket til en Excel-projektmappe i Excel Services eller Office 365, eller til en Power View i SharePoint-rapport i læse- og fuldskærmsvisning.

Udskrive

Du kan udskrive Power View-ark i Excel og visninger i SharePoint. I begge tilfælde får du udskrevet det, du ser på arket eller visningen, når du sender det til printeren. Hvis arket eller visningen indeholder et område med et rullepanel, indeholder udskriften det område, der synligt på skærmen. Hvis et ark eller en visning indeholder et område med felter, udskrives det felt, der er valgt.

Understøttelse af sprog med læseretningen højre mod venstre

Power View i både Excel og SharePoint understøtter nu højre mod venstre-sprog.

Power View i SharePoint    har indstillinger til at angive standardretningen for nye visninger og retningen for en bestemt eksisterende visning. Medmindre du ændrer det, er den samme som retningen for SharePoint retning.

Power View i Excel    overtager indstillingen for standardretning fra Excel. Du kan ændre disse indstillinger. I Excel skal du gå til Fil > Indstillinger > Avanceret og finde Standardretning. I samme dialogboks kan du også ændre retningen for et bestemt ark uden at ændre standardretningen.

Du kan finde flere oplysninger om understøttelse af sprog med læseretningen højre mod venstre i Excel og Office 2013.

Power View vælger, hvordan heltal behandles

Hvis du vil konvertere en tabel til et diagram i Power View, skal mindst en af datakolonnerne være sammenlagt.

Power View til SharePoint 2010 sammenlagde som standard decimaltal, men behandlede heltal som kategorier i stedet for at sammenlægge dem. En datamodeldesigner kunne i Power Pivot eller i SQL Server Data Tools indstille standarder for heltal, men det var ikke standardfunktion.

I Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server sammenlægger Power View som standard både decimaltal og heltal. Dette er standard, men en datamodeldesigner kan stadig vælge en anden standardfunktion.

Du kan finde flere oplysninger om numeriske og ikke-numeriske felter i Power View.

Power View bagud- og fremadkompatibilitet

Power View RDLX-filer i SharePoint er bagudkompatible, hvilket betyder, at hvis du har gemt en Power View-fil med tilføjelsesprogrammet SQL Server 2012 Reporting Services, kan du åbne og gemme den i Power View i SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 med tilføjelsesprogrammet SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services. Det omvendte er ikke tilfældet. Du kan ikke åbne en Power View RDLX-fil fra en nyere version i en version af SharePoint med en ældre version af tilføjelsesprogammet SQL Server Reporting Services.

Power View og datamodeller

Power View- og SQL Server Analysis Services-datamodeller er fremad- og bagudkompatible med hinanden:

Du kan basere en Power View-fil i SharePoint 2010 med tilføjelsesprogrammet SQL Server 2012 Reporting Services på en Excel 2013-datamodel eller en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabelmodel og omvendt. Nogle funktioner såsom hierarkier og KPI'er er dog kun tilgængelige, hvis du baserer en Power View-rapport i SharePoint Server med tilføjelsesprogrammet SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services på en Excel 2013-datamodel eller en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabelmodel.

Power View og Excel Services

Power View og Excel Services er bagudkompatible, men ikke fremadkompatible:

  • SharePoint 2013 er bagudkompatibel med Excel 2010 Power Pivot-projektmapper. Hvis du overfører en Excel 2010 Power Pivot-projektmappe til SharePoint 2013, kan du åbne den i Excel Services og desuden basere en Power View-rapport på den.

  • SharePoint 2010 er ikke fremadkompatibel med datamodeller fra Excel 2013-projektmapper. Hvis du overfører en Excel 2013-projektmappe med en datamodel til SharePoint 2010, fungerer den ikke ordentligt i Excel Services, og du kan ikke basere en Power View-rapport på den.

Flere oplysninger om at opgradere fra en tidligere version Power Pivot-datamodeller fra en tidligere version.

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter baseret på multidimensionelle modeller

Du kan bruge Power View i SharePoint Server til interaktivt at udforske data og oprette dynamiske visualiseringer fra Multidimensionelle Analysis Services-modeller.

Forstå objekter i multidimensionelle modeller i Power View

Udforske den multidimensionelle model Adventure Works ved hjælp af Power View

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×