Nyheder i Microsoft Office Word 2007

Vigtigt  Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Nyheder i Microsoft Office Word 2007

Med Microsoft Office Word 2007 kan du oprette dokumenter med et professionelt udseende vha. en lang række værktøjer til oprettelse og formatering af dokumenter i den nye Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). De mange muligheder for gennemsyn, indsætning af kommentarer og sammenligning gør det nemmere og hurtigere for dig at indsamle og håndtere feedback fra kolleger. Avanceret dataintegration sikrer, at dokumenter forbliver sammenkædet med vigtige datakilder for virksomheden.

knappen til at hente en gratis prøveversion

Køb Office nu

Hvad vil du gøre?

Oprette dokumenter med et professionelt udseende

Dele dokumenter på en sikker måde

Gå videre end dokumenter

Gendanne efter computerproblemer

Oprette dokumenter med et professionelt udseende

Office Word 2007 indeholder værktøjer til redigering og gennemsyn, så det er nemmere end nogensinde før at oprette flotte dokumenter.

Bruge mere tid på at skrive og mindre tid på at formatere

Det nye bånd, der er en komponent i Brugergrænsefladen Office Fluent, grupperer værktøjerne efter opgave, og de kommandoer, du oftest bruger, er lige ved hånden.

Billede af fanen Startside i Word

1. Fanerne er udviklet, så de er opgaveorienterede.

2. Grupper under hver fane inddeler en opgave i underopgaver.

3. Kommandoknapper i hver gruppe udfører en kommando eller viser en menu med kommandoer.

Den nye, resultatorienterede Brugergrænsefladen Office Fluent præsenterer dig for værktøjerne på en enkel og organiseret måde, når du har brug for dem:

 • Spar tid, og få mere ud af de effektive Word-funktioner ved at vælge fra gallerier med foruddefinerede typografier, tabelformater, listeformater, grafikeffekter osv.

 • Fluent-brugergrænseflade gør det helt gennemskueligt at formatere dokumenter. Gallerierne med formateringsmuligheder giver dig et visuelt billede af formateringen i dokumentet, før du anvender formateringen.

Direkte eksempelvisning i Word-dokument

Tilføje forudformaterede elementer med nogle få klik

Galleri over forsider

Office Word 2007 introducerer dokumentkomponenter til tilføjelse af forudformateret indhold i dine dokumenter:

 • Når du arbejder i et dokument fra en bestemt skabelontype, f.eks. en rapport, kan du vælge fra et galleri med forudformaterede forsider, uddrag, sidehoveder og sidefødder, så dokumentet kommer til at tage sig bedst muligt ud.

 • Hvis du vil tilpasse forudformateret indhold, eller hvis virksomheden ofte bruger samme indhold, f.eks. en juridisk ansvarsfraskrivelse eller kundekontaktoplysninger, kan du oprette dine egne dokumentkomponenter, som du kan vælge fra galleriet med kun et enkelt klik.

Gallerier i Word 2007

Effektivisere kommunikationen vha. effektiv grafik

SmartArt-grafik med diastekst og layoutgalleri

Nye diagramfunktioner med tredimensionelle figurer, gennemsigtighed, skygger og andre effekter.

SmartArt-funktioner i Word 2007

Anvende et nyt udseende på dine dokumenter med det samme

Når din virksomhed opdaterer sit udseende udadtil, kan du øjeblikkeligt gøre det samme i dine dokumenter. Ved hjælp af hurtige typografier og dokumenttemaer kan du hurtige ændre udseendet af tekst, tabeller og grafik i hele dokumentet, så det passer til din foretrukne typografi eller dit foretrukne farveskema.

Undgå stavefejl med lethed

Når du skriver et dokument, som andre skal læse, ønsker du ikke, at stavefejl skal aflede opmærksomheden fra meddelelsen eller undergrave din professionalisme. Med de nye funktioner i stavekontrollen er det nemmere at distribuere arbejdet på en sikker måde:

 • Stavekontrollen er nu mere ensartet på tværs af programmerne i 2007 Microsoft Office-system. Eksempler på denne ændring er:

 • Stavekontrollen 2007 Microsoft Office-system omfatter den franske ordbog, der efter reform. Dette var et tilføjelsesprogram, der skulle være installeret separat i Microsoft Office 2003. Yderligere oplysninger finder du under ændre den måde stavekontrol og grammatikkontrol arbejde.

 • En udelukkelsesordbog oprettes automatisk for et sprog, første gang sproget bruges. Med udelukkelsesordbøger kan du tvinge stavekontrollen til at markere ord, du vil undgå at bruge. Dette er f.eks. nyttigt til at undgå bandeord eller andre ord, der ikke passer til den valgte stil. Du kan finde flere oplysninger i Bruge udeladelsesordbøger til at angive en foretrukken stavemåde for et ord.

 • Stavekontrollen kan finde og markere visse kontekstafhængige stavefejl. Har du nogensinde lavet en fejl, der ligner følgende? jeg se dig deres. Du kan aktivere indstillingen Brug kontekstafhængig stavekontrol for at få hjælp til at finde og rette denne type fejl i Office Word 2007. Denne indstilling er tilgængelig, når du kontrollerer stavningen af dokumenter på engelsk, tysk eller spansk. Yderligere oplysninger finder du under vælge, hvordan stave- og grammatikkontrollen fungerer.

 • Du kan deaktivere stave- og grammatikkontrol for et eller alle dokumenter, du opretter.

Tilbage til toppen

Dele dokumenter på en sikker måde

Når du sender en dokumentkladde til dine kollegaer for at få feedback, hjælper Office Word 2007 med hurtigt at indsamle og håndtere deres rettelser og kommentarer. Når du er klar til at udgive dokumentet, hjælper Office Word 2007 med at sikre, at der ikke er flere rettelser og kommentarer i dokumentet.

Hurtigt sammenligne to versioner af et dokument

Sammenligne og kombinere dokumenter

Office Word 2007 gør det nemt at finde frem til, hvilke ændringer der er foretaget i et dokument. Når du sammenligner og kombinerer dokumenter, kan du se begge versioner af dokumentet, og den slettede, indsatte eller flyttede tekst er tydeligt markeret i et tredje dokument. 

Finde og fjerne skjulte metadata og personlige oplysninger i dokumenter

Inden du deler dine dokumenter med andre, kan du bruge Dokumentinspektion til at kontrollere dokumentet for skjulte metadata, personlige oplysninger og indhold, der gemmes i dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne oplysninger som f.eks. kommentarer, versioner, registrerede ændringer, håndskrevne anmærkninger, dokumentegenskaber, serveroplysninger til dokumenthåndtering, skjult tekst, brugerdefineret XML-data og oplysninger i sidehoveder og sidefødder. Dokumentinspektion kan hjælpe dig med at sikre, at de dokumenter, du deler med andre, ikke indeholder skjulte personlige oplysninger eller skjulte oplysninger, som virksomheden ikke ønsker videregivet. Desuden kan en virksomhed tilpasse Dokumentinspektion og tilføje kontrol af andre typer skjult indhold.

Dokumentinspektion i Word-dokument

Tilføje en digital signatur eller en signaturlinje i dokumenter

Dokument med underskrevne signaturlinjer

Du kan hjælpe med at sikre ægtheden, integriteten og oprindelsen af et dokument ved at føje en digital signatur til dokumentet. I Office Word 2007 kan du enten føje en usynlig digital signatur til et dokument eller indsætte en Microsoft Office-signaturlinje for at vise en repræsentation af en signatur sammen med den digitale signatur.

Muligheden for at indsætte digitale signaturer i Office-dokumenter ved brug af signaturlinjer betyder, at der kan anvendes papirløse underskrivningsprocedurer i forbindelse med dokumenter som f.eks. kontrakter og aftaler. Office-signaturlinjerne giver to væsentlige fordele i forhold til almindelige underskrifter på papir – de kan registrere præcist, hvad der er signeret, og de gør det muligt at kontrollere signaturen på et senere tidspunkt.

Konvertere Word-dokumenter til PDF eller XPS

Office Word 2007 understøtter eksport af filer til følgende formater:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF er et elektronisk filformat med fast layout, der bevarer dokumentformatering og muliggør fildeling. PDF-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, bevarer den præcis det format, du havde til hensigt, og at dataene i filen ikke nemt kan ændres. PDF-formatet er også nyttigt til dokumenter, der gengives vha. trykkerimetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS er et elektroniske filformat, der bevarer dokumentformateringen og muliggør fildeling. XPS-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, bevarer den præcis det format, du havde til hensigt, og at dataene i filen ikke nemt kan ændres.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler.

Registrere dokumenter med integrerede makroer øjeblikkeligt

Office Word 2007 bruger et separat filformat (.docm) til dokumenter med makroer, så du øjeblikkeligt kan se, om filen kan køre integrerede makroer.

Forhindre ændringer af den endelige version af et dokument

Aktiver redigering ved at slå kommandoen Marker som færdig fra

Inden du deler en endelig version af et dokument med andre, kan du bruge kommandoen Marker som færdig for at skrivebeskytte dokumentet og gøre brugerne opmærksomme på, at du deler en endelig version af dokumentet. Når et dokument er markeret som færdigt, er indtastning, redigeringkommandoer og korrekturlæsningsmærker deaktiverede, og brugere, der ser dokumentet, kan ikke ved et uheld komme til at rette i dokumentet. Kommandoen Marker som færdig er ikke en sikkerhedsfunktion. Enhver kan redigere et dokument, der er markeret som færdigt, ved at slå Marker som færdig fra.

Tilbage til toppen

Gå videre end dokumenter

Nu, hvor computere og filer er indbyrdes forbundet, kan det mere end nogensinde før betale sig at gemme dokumenter i filer, der er små, sikre, og som understøtter en lang række platforme. For at imødekomme dette behov har 2007 Office-udgivelse udviklet en ny XML-understøttelse. Det nye XML-baserede filformat reducerer størrelsen på Office Word 2007-filer og gør dem mere sikre og fuldt integreret med informationssystemer og eksterne datakilder.

Reducere filstørrelsen og forbedre gendannelse

Det nye Word XML-format er et komprimeret, segmenteret filformat, der giver mulighed for drastisk reduktion af filstørrelsen, og som sikrer, at beskadigede eller ødelagte filer nemt kan gendannes.

Forbinde dokumenter med virksomhedsoplysninger

I din virksomhed opretter du dokumenter for at kommunikere vigtige virksomhedsdata. Du kan spare tid og mindske risikoen for fejl ved at automatisere denne kommunikationsproces. Opret dynamiske, smarte dokumenter, som opdaterer sig selv vha. nye dokumentstyringsobjekter og databinding for at oprette forbindelse til dine back-end-systemer.

Administrere dokumentegenskaber i panelet for dokumentoplysninger

Med panelet for dokumentoplysninger er det let at se og redigere dokumentoplysninger, mens du arbejder med et Word-dokument. Panelet for dokumentoplysninger vises øverst i dokumentet i Word. Du kan bruge panelet for dokumentoplysninger til at se og redigere både standardegenskaber for Microsoft Office-dokumenter og egenskaber for filer, der gemmes på en server til dokumentstyring. Hvis du bruger panelet for dokumentoplysninger til at redigere dokumentegenskaber for et serverdokument, gemmes de opdaterede egenskaber direkte på serveren.

Du har måske en server, der holder styr på dokumenters redigeringsstatus. Når du lægger sidste hånd på et dokument, kan du åbne panelet for dokumentoplysninger for at ændre dokumentets status fra kladde til færdig. Når du gemmer dokumentet på serveren, opdateres ændringen i status på serveren.

Hvis du gemmer dokumentskabeloner i et bibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-server, indeholder biblioteket muligvis brugerdefinerede egenskaber, som lagrer oplysninger om skabelonerne. Virksomheden kræver f.eks., at du kategoriserer dokumenterne i biblioteket ved at udfylde en egenskab af typen Category. Ved hjælp af panelet for dokumentoplysninger kan du redigere egenskaber som denne direkte i Word-miljøet.

Tilbage til toppen

Gendanne efter computerproblemer

2007 Microsoft Office-system indeholder forbedrede værktøjer til at gendanne dit arbejde i tilfælde af et problem i Office Word 2007.

Office Diagnosticering

Microsoft Office Diagnosticering består af en række diagnosticeringstest, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor din computer går ned. Disse diagnosticeringstest kan løse visse problemer direkte og kan identificere måder, hvorpå du kan løse andre problemer. Microsoft Office Diagnosticering erstatter følgende funktioner i Microsoft Office 2003: Find og ret fejl samt Microsoft Office Programgendannelse.

Yderligere oplysninger finder du i Diagnosticere og reparere Office-programmer, der går ned, ved hjælp af Microsoft Office Diagnosticering.

Programgendannelse

Office Word 2007 indeholder forbedrede funktioner, der hjælper med at undgå mistet arbejde, når programmet lukker ved en fejl. Når det er muligt, forsøger Word at gendanne nogle aspekter af programmets tilstand, efter Word startes igen.

Det kan f.eks. være du arbejder på flere filer samtidig. Hver fil er åben i sit eget vindue med bestemte data synlige. Word går ned. Når du genstarter Word, åbnes filerne, og vinduerne gendannes som de var, inden Word gik ned.

Se Undgå, at arbejde går tabt, når et Office-program lukkes forkert for at få yderligere oplysninger.

knappen til at hente en gratis prøveversion

Køb Office nu

Tilbage til toppen

Bemærk  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Gælder: Word 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog