Nyheder i Microsoft Office Visio 2007

Nyheder i Microsoft Office Visio 2007

Microsoft Office Visio 2007 hjælper dig med at oprette professionelle diagrammer med henblik på at forstå, dokumentere og analysere oplysninger, data, systemer og processer.

Brugen af de fleste grafiske programmer forudsætter en vis grafisk fagkundskab. Når du bruger Visio til visuel formidling af centrale oplysninger, er det ikke sværere end at åbne en skabelon, trække figurer over på din tegning og endelig lægge det ønskede design på. Og de nye funktioner og muligheder i Office Visio 2007 gør det nu endnu lettere og hurtigere at oprette Visio-diagrammer og opnå resultater, der er mere imponerende end nogen sinde.

Visio findes i to udgaver: Microsoft Office Visio Professional 2007 og Microsoft Office Visio Standard 2007. Office Visio Standard 2007 har mange funktioner til fælles med Office Visio Professional 2007, men Office Visio Professional 2007 indeholder skabeloner til mange typer diagrammer og en række mere avancerede funktioner.

Bemærk: Ved hjælp af eksisterende data kan du oprette mange forskellige typer Visio Standard-diagrammer som f.eks. organisationsplaner, tidslinjer, kalendere og Gantt-diagrammer. De nye avancerede datafunktioner, der er omtalt i denne artikel, findes dog kun i Office Visio Professional 2007 og ikke i Office Visio Standard 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Komme hurtigt i gang

Let oprette professionelt udseende diagrammer

Forbinde figurer i diagrammer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

Integrere data i diagrammer (kræver Office Visio Professional 2007)

Præsentere dine data med datagrafik (kræver Office Visio Professional 2007)

Visualisere komplekse oplysninger ved hjælp af pivotdiagrammer (kræver Office Visio Professional 2007)

Oprette og vise Visio-diagrammer i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer

Nå ud til flere

Diagnosticere computerproblemer

Kontrollere dit arbejde

Komme hurtigt i gang

Du kan finde den helt rigtige skabelon ved hjælp af det nye introduktionsvindue i Office Visio 2007.

Enklere skabelonkategorier     Det er nu lettere at finde den helt rigtige skabelon med de enklere skabelonkategorier, som f.eks. virksomhed, rutediagram, netværk, tidsplan osv.

Store eksempelvisninger af skabeloner     Store miniaturevisninger og beskrivelser af hver skabelon hjælper dig med hurtigt at identificere de skabeloner, der er bedst egnede til dine diagrammer.

Interessante skabeloner     De mest populære Visio-skabeloner inden for hver kategori vises nu øverst i hver kategorivisning, så du hurtigt kan finde dem.

Listen Senest åbnede skabeloner     Visio omfatter nu en ny genvej til åbning af de senest anvendte skabeloner, så du hurtigere kan finde dine favoritter.

Eksempeldiagrammer (kræver Office Visio Professional 2007)     Du kan nu gennemse nye eksempeldiagrammer og datakilder og få ideer til at oprette dine egne databaserede diagrammer.

Introduktionsvindue

1. Skabelonkategorier

2. Interessante skabeloner

3. Eksempel på skabelon

Toppen af siden

Let oprette professionelt udseende diagrammer

Med den nye funktion Temaer i Office Visio 2007 behøver du ikke gætte dig frem, når du skal vælge farver og effekter. Nu kan du give diagrammet et professionelt touch med et enkelt klik med musen.

Temafarver     Vælg ud fra et sæt professionelt udformede, indbyggede temafarver, eller opret dit eget farveskema, så det passer til dit firmalogo og branding. De temafarver, der findes i Visio, passer til temafarverne i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, f.eks. PowerPoint og Word.

Temaeffekter     Gør dine tegninger mere visuelt konsekvente og interessante ved at anvende et ensartet sæt designelementer til skrifttyper, fyld, skygger, streger og forbindelser.

Du kan finde flere oplysninger om temaer i artiklen Give tegninger et professionelt udseende med temaer.

Nye skabeloner og figurer     Opret hurtigt mange forskellige diagrammer ved hjælp af nye skabeloner, som f.eks. Pivotdiagrammet, oversigten over værdistrømme og ITIL-skabeloner (Information Technology Infrastructure Library). (De kræver alle Office Visio Professional 2007.) Du kan også skabe mere dynamiske arbejdsprocesser ved hjælp af de nye figurer til arbejdsprocesser i skabelonen Arbejdsfordelingsdiagram. Figurerne til arbejdsprocesser har en ny isometrisk 3-D-typografi, der gør dine diagrammer flottere end nogensinde.

Arbejdsfordelingsdiagram, hvor der er anvendt et tema

Eksempel på de nye figurer til arbejdsfordelingsdiagram.

Toppen af siden

Forbinde figurer i diagrammer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

Den nye funktion til oprettelse af automatisk forbindelse i Office Visio 2007 gør det nemt at forbinde figurer. Denne nye funktion forbinder automatisk dine figurer, fordeler dem jævnt og justerer dem nøjagtigt, og det kræver kun et par klik.

Forbinde figurer, mens du trækker dem til tegningssiden     Når du lader markøren hvile på en figur på tegningssiden, vil du bemærke, at der kommer blå pile frem rundt om figuren. Når du trækker en anden figur til en af de blå forbindelsespile, forbinder Visio automatisk de to figurer, fordeler dem jævnt og justerer dem.

Forbinde figurer, efter at du har klikket på en figur i en stencil     Der er nu også en endnu hurtigere måde at forbinde figurer på. Marker en figur i vinduet Figurer, lad markøren hvile på en figur på tegningssiden, og klik derefter på den blå forbindelsespil på siden af den figur, som du vil forbinde. Visio tilføjer og forbinder automatisk figuren, fordeler den jævnt og justerer den. På denne måde kan du hurtigt forbinde en hel serie af figurer, som f.eks. figurer i et rutediagram.

Forbinde figurer, der allerede findes på tegningssiden     Du kan også automatisk forbinde to figurer, der allerede er placeret på tegningssiden. Du skal blot klikke på den blå forbindelsespil på den figur, der er tættest på en anden figur, som du vil forbinde den med.

Markøren placeret over blå trekant, der er tættest på den figur, du vil forbinde til Når du har klikket på den blå trekant, føjes en forbindelseslinje til begge figurer og fastklæbes.

Hvis du vil bruge oprettelse af automatisk forbindelse, kan du lade markøren hvile over den blå trekant, der er tættest på den figur, du vil forbinde, og derefter klikke på den. Der vises automatisk en forbindelseslinje, og den fastklæbes til begge figurer.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Tilføje og fastklæbe forbindelser med Opret automatisk forbindelse.

Toppen af siden

Integrere data i diagrammer (kræver Office Visio Professional 2007)

Office Visio 2007 bringer dataforbindelse op på et endnu højere niveau ved at gøre det meget lettere og hurtigere at forbinde en datakilde med et diagram - rutediagram, organisationsdiagram, netværksdiagram, indretningsplan osv. - der er oprettet ved hjælp af en hvilken som helst version af Visio. Du kan automatisk forbinde diagrammer til en lang række eksterne datakilder. Med en ny datamenu og dataværkstøjslinje har du alt, hvad du skal bruge, inden for rækkevidde.

Oprette let og hurtig forbindelse fra diagrammer til hyppigt anvendte datakilder     Integrer data i dine diagrammer ved at lade den nye guide Datavælger vise dig, hvordan du opretter forbindelse til Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server™ og andre hyppigt anvendte eksterne datakilder. Du kan vælge brugerdefinerede dataområder, filtrere de data, du vil importere, og endda sammenkæde diagrammer med mere end en datakilde.

Vise data fra Visio     Når du har forbundet dataene med diagrammet, kan du få vist dataene ved hjælp af det nye vindue Eksterne data.

Oprette et diagram ved at trække datarækker til en tom tegningsside     Marker en figur i vinduet Figurer, og træk derefter en datarække fra det nye vindue Eksterne data til tegningssiden. Visio føjer samtidig figuren til siden og knytter dataene til figuren.

Sammenkæde data med individuelle figurer i eksisterende diagrammer     Træk en datarække fra det nye vindue Eksterne Data til en figur i diagrammet for at kæde dataene sammen med figuren manuelt. Når du har kædet dataene sammen med en figur, kan du se dataene i det nyligt omdøbte vindue Figurdata (tidligere vinduet Brugerdefinerede egenskaber).

Automatisk sammenkæde data med figurer     Spar tid ved hjælp af den nye guide Automatisk sammenkædning for at sammenkæde figurer i et Visio-diagram med datarækker i en ekstern datakilde.

Let opdatere alle data i dit diagram     Brug den nye funktion Opdater data til automatisk opdatering af dataene i dit diagram - der kræves ingen manuel genindtastning. Du kan nemt håndtere konflikter i den nye opgaverude Opdateringskonflikter. Du kan endda planlægge opdateringen, så den sker automatisk, så ofte du ønsker det.

Vinduet Eksterne data

Udsnit af et netværksdiagram, der viser et eksempel på data, der er knyttet til en serverfigur.

Toppen af siden

Præsentere dine data med datagrafik (kræver Office Visio Professional 2007)

Integration af data i diagrammer er kun det første skridt, når du skal omdanne dine diagrammer til effektive sporingsværktøjer. Med Office Visio 2007 kan du nu nemmere vise og tilpasse udseendet af dataene i dine diagrammer, så budskabet bliver klart formidlet.

I den nye opgaverude Datagrafik skal du blot klikke på det format, som præsenterer dataene på den ønskede måde i diagrammet. Du kan bruge statuslinjer til variable data, pile til stigende eller faldende data og stjerner til klassifikationer. Du behøver ikke at formatere dataene selv - det klarer Visio.

Desuden kan dataværdier nu styre farven og udseendet af figurer. Dem behøver du heller ikke selv formatere. Du behøver kun at angive de betingelser, som formateringen vises under.

Rutediagram med datagrafik

Eksempel på et rutediagram, der viser datagrafik.

Toppen af siden

Visualisere komplekse oplysninger ved hjælp af pivotdiagrammer (kræver Office Visio Professional 2007)

Office Visio 2007 giver mulighed for en ny type diagram - pivotdiagrammet. Pivotdiagrammer viser data som en samling figurer, der er arrangeret i en trælignende struktur, som hjælper dig med at analysere og opsummere data i et synligt og letforståeligt format. Ved hjælp af pivotdiagrammer kan du opnå et visuelt overblik over dine forretningsdata, analysere dem og gå i dybden og oprette forskellige visninger af dem og få bedre indsigt i oplysningerne. Det er let at udskille nøgleproblemer, spore tendenser og markere undtagelser ved hjælp af et figurbibliotek, der er specielt udviklet til at spore data. Du kan endog indsætte et pivotdiagram i et hvilket som helst andet Visio-diagram og på den måde opnå et samlet overblik over dataene.

Hvis du vil oprette et pivotdiagram, skal du åbne pivotdiagramskabelonen, og derefter starter guiden Datavælger med det samme. Guiden fører dig gennem de enkelte trin i proceduren med at forbinde diagrammet med en datakilde og opretter derefter et såkaldt pivotknudepunkt, som forbindes med alle dataene i datakilden. Du kan udvide pivotknudepunktet, så det viser forskellige niveauer, der svarer til de data, du ønsker at analysere.

Data opdelt på tre måder i pivotdiagram

Eksempel på et pivotdiagram, der viser data opdelt på tre måder.

Toppen af siden

Oprette og vise Visio-diagrammer i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer

Samarbejd med kolleger på nye måder ved at oprette visuelle rapporter - i pivotdiagramform - direkte fra et Windows SharePoint Services websted og Microsoft Office Project 2007. Del dine diagrammer med andre, der ikke har Visio, og vis dem dine diagrammer i Microsoft Office Outlook 2007.

Oprette Visio-pivotdiagrammer i Microsoft Office Project     I Project kan du nu rapportere om ressource- og opgavedata (kræver Microsoft Office Project 2007).

Oprette Visio-pivotdiagrammer fra SharePoint-lister     Fra SharePoint-lister kan du nu rapportere om problemer og opgaver og spore arbejdsprocesser (kræver et SharePoint-websted).

Vise Visio-diagrammer, der er vedhæftet i e-mails     I Outlook kan du nu få vist Visio-diagrammer, der er vedhæftet i e-mails, selvom du ikke har installeret Visio (kræver Microsoft Office Outlook 2007).

Toppen af siden

Nå ud til flere

Med Office Visio 2007 kan du nu kommunikere mere effektivt og nå ud til flere med dine diagrammer.

Gemme Visio-diagrammer i PDF- og XPS-filformater     Ved at gemme dine diagrammer i følgende formater kan du let dele dine Visio-diagrammer med alle og enhver, også med brugere, der ikke har Microsoft Office.

  • PDF (Portable Document Format)     PDF er et elektronisk filformat med fast layout, som bevarer dokumentformatering og muliggør fildeling. PDF-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre data i filen. PDF-formatet er også praktisk for dokumenter, der skal reproduceres ved hjælp af kommercielle udskrivningsmetoder.

  • XPS (XML Paper Specification)     XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og muliggør fildeling. XPS-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre data i filen.

Bemærk: Du kan kun gemme en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Se Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF eller XPS for at få flere oplysninger.

Undgå, at andre ser følsomme oplysninger i dine Visio-diagrammer      Fjern kommentarer, markeringer fra korrekturlæsere og andre typer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Fjerne personlige eller skjulte oplysninger.

Minimer størrelsen på Visio-tegningsfiler     Fjern oplysninger, som du ikke længere har brug for, f.eks. eksempelbilleder, ubrugte masterfigurer og ubrugte temaer. Du kan finde flere oplysninger i Reducere størrelsen på en Visio-fil.

Toppen af siden

Diagnosticere computerproblemer

Microsoft Office Diagnosticering består af en række diagnosticeringstest, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor din computer går ned. Disse diagnosticeringstest kan løse visse problemer direkte og kan identificere måder, hvorpå du kan løse andre problemer. Microsoft Office Diagnosticering erstatter følgende funktioner i Microsoft Office 2003: Find og ret fejl samt Microsoft Office Programgendannelse.

Yderligere oplysninger finder du i Diagnosticere og reparere Office-programmer, der går ned, ved hjælp af Microsoft Office Diagnosticering.

Toppen af siden

Kontrollere dit arbejde

I det følgende redegøres for nogle nye funktioner i stavekontrollen:

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×