Nyheder i Microsoft Office InfoPath 2007

InfoPath-banner

Du kan bruge Microsoft Office InfoPath 2007 til design og udfyldelse af elektroniske forretningsformularer. Office InfoPath 2007 giver bedre integration med andre 2007 Microsoft Office-system-programmer og servere, som hjælper med at forbedre den måde, som du samler, organiserer og administrerer data på.

Denne artikel indeholder

Udfylde formularer

Designe formularskabeloner

Udvikle formularskabelon

Udgive formularskabeloner

Vedligeholde formularskabeloner

Udfylde formularer

De følgende funktioner gør det lettere at indsamle de data, som du har brug for fra medarbejdere i din organisation og fra partnere, leverandører og andre, som har adgang til dine formularer uden for virksomhedens firewall.

InfoPath-e-mail-formularer

Office InfoPath 2007 er designet til at arbejde problemfrit med Microsoft Office Outlook 2007. Hvis du udgiver en formularskabelon på en liste over e-mail-modtagere, kan brugere udføre forskellige formularrelaterede opgaver i Office Outlook 2007, bl.a. følgende:

 • Udfylde og sende data    I Office Outlook 2007, kan brugere åbne, udfylde og sende InfoPath-formularer, der blev sendt til dem som e-mails. De kan også besvare eller videresende formularen på samme måde som i andre e-mails.

 • Gemme data i mapper    I Office Outlook 2007, kan du kan bruge en ny type e-mail-mappe ved navn InfoPath-formularmapper til at gemme samlinger af beslægtede Office InfoPath 2007-formularer. Du kan f.eks. udgive en skabelon til et udgiftsbilag på en liste over e-mail-modtagere, og du kan gemme de udfyldte udgiftsbilag i en InfoPath-formularmappe i din indbakke. Du kan også vælge at vise data fra hver formular i kolonner i mappen. Derved kan du hurtigt gruppere, filtrere og sortere data fra flere formularer. Du kan f.eks. sortere efter samlede udgifter i en InfoPath-formularmappe til udgiftsbilag.

  Formularer i en InfoPath-formularmappe

 • Flette data    Du kan konsolidere data fra mange e-mail-formularer i en enkelt formular. Hvis du f.eks. indsamler statusrapportformularer fra dit team med Office Outlook 2007, kan du flette dataene fra disse formularer sammen i en enkelt oversigtsformular til din leder.

 • Eksportdata    Hvis du vil gennemføre en detaljeret analyse af formulardata, kan du eksportere den fra InfoPath-formularmappen i Office Outlook 2007 til Microsoft Office Excel 2007. I projektmappen kan du analysere dataene, oprette diagrammer og grafer, gemme eller eksportere oversigtens data som standard-XML, så andre brugere eller systemer kan behandle dem.

Webformularer

I Microsoft Office InfoPath 2003 skulle brugere have installeret InfoPath på computeren for at udfylde en InfoPath-formular. Nu kan du bruge Office InfoPath 2007 sammen med InfoPath Forms Services til at designe og udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når den webbrowserkompatible formularskabelon er blevet webbrowseraktiveret, kan brugere, der ikke har InfoPath installeret på deres computere, udfylde formularen i en webbrowser.

Forestil dig f.eks., at du er ved at designe et udgiftsbilag i InfoPath. Du forventer, at de fleste brugere, der udfylder udgiftsbilaget, har installeret InfoPath på deres computere. Visse brugere, f.eks. medarbejdere på forretningsrejse, har dog muligvis ikke adgang til computere med InfoPath installeret. For at imødekomme begge sæt brugere kan du designe udgiftsbilaget som en webbrowserkompatibel formularskabelon og udgive den til en server, der kører InfoPath Forms Services. Brugere kan derefter om nødvendigt udfylde udgiftsbilaget i en webbrowser.

Formular åbnet i webbrowser

InfoPath Forms Services indeholder også en central placering, hvor formularskabeloner til en organisation kan gemmes og vedligeholdes.

Formularer til mobile enheder

Når du bruger Office InfoPath 2007 sammen medInfoPath Forms Services kan du designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, der kører på en mobil enhed. Du kan designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, der kun er beregnet til visning på en lille skærm. Alternativ kan du oprette en visning, der kun er til mobile brugere, i den webbrowserkompatible formularskabelon og oprette andre visninger for folk, som udfylder formularen i InfoPath eller i en webbrowser. I begge tilfælde er det bedst at vide nøjagtigt, hvilke mobilenheder du vil arbejde med, så du kan optimere designet, så det passer til dette miljø.

Formular åbnet i mobil enhed

Formularer til InfoPath 2003

Hvis nogle brugere stadig anvender InfoPath 2003, kan du gemme Office InfoPath 2007-formularskabelonen i et format, der er kompatibelt med InfoPath 2003. Du kan angive dette for hver enkelt formular eller gøre InfoPath 2003 til standardformat, når formularskabeloner, som designes med Office InfoPath 2007 skal gemmes.

Formularer til dokumentadministration

I mange Microsoft Office System-programmer kan du opdatere egenskaber for et serverdokument i et panel for dokumentoplysninger, der vises som et sæt felter, der kan redigeres, øverst i et dokument. I et Microsoft Office Word 2007-dokument skal du måske redigere egenskaberne for forfatternavn, oprettelsesdato og dokumenttype. Dette gør det i sidste ende nemmere for dig at finde det, du søger efter på serveren. Du kan f.eks. hurtigt finde alle de pressemeddelelser, hvor kundeegenskaben svarer til navnet på en bestemt kunde. Du kan bruge InfoPath til at oprette eller redigere et brugerdefineret panel for dokumentoplysninger, der skal bruges sammen med en websteds- eller listeindholdstype. På denne måde kan du styre udseendet og funktionsmåden for panelet for dokumentoplysninger eller bruge InfoPath-funktioner, f.eks. datavalidering og betinget formatering, til at tilpasse funktionsmåden for formularfelterne i panelet.

Formularer til brugerdefinerede forretningsprogrammer

Formularudviklere kan nu integrere InfoPath-miljøet til udfyldelse af formularer i et brugerdefineret Windows-program eller på en webside (.aspx). Denne funktion gør det muligt for udviklere at integrere InfoPath-formularskabeloner i eksisterende forretningsprogrammer eller oprette brugerdefinerede programmer, som indeholder integrerede InfoPath-formularskabeloner. Et forsikringsselskab kan f.eks. integrere kontrolelementer og andre formularskabelon funktionaliteter i et kundeprogram til behandling af skadesanmeldelser.

Toppen af siden

Designe formularskabeloner

Følgende funktioner gør det nemmere at designe og teste formularskabeloner:

Importere og eksportere indstillinger

Hvis du bruger eksisterende formularer i Microsoft Office Word eller Microsoft Office Excel, og du vil konvertere disse formularer til InfoPath-formularskabeloner, behøver du ikke oprette dem fra bunden igen i InfoPath. Du kan i stedet bruge en guide til hurtigt at konvertere det eksisterende dokument eller den eksisterende projektmappe til en InfoPath-formularskabelon.

Importer dialogboksen Indstillinger, mens guiden Importer er åben i baggrunden

Du kan derudover hente import- og eksportprogrammer fra tredjepartsleverandører, som anfører tjenester på webstedet Microsoft Office Marketplace.

I InfoPath 2003 kunne brugere eksportere deres udfyldte skabeloner til et Excel regneark eller til en fil af typen Webside i én fil (MHTML). Office InfoPath 2007 understøtter nu ekport af filer til de følgende formater:

 • PDF (Portable Document Format)     PDF er et elektronisk filformat med fast layout, som bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. PDF-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, beholder den nøjagtigt det format, som du planlagde, og dataene i filen kan ikke let kopieres eller ændres. PDF-formatet er også nyttigt til dokumenter, som skal reproduceres ved brug af trykkerimetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)     XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. XPS-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, bevarer den nøjagtigt det format, du planlagde, og data i filen kan ikke let kopieres eller ændres.

Du kan kun gemme en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Se Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF eller XPS for at få flere oplysninger.

Flere indstillinger for design af visninger

Office InfoPath 2007 tilbyder nye indstillinger, når du designer en formularskabelon med flere visninger. Disse indstillinger indeholder:

 • Skrivebeskyttede visninger    Opret en skrivebeskyttet visning, når brugere skal kunne læse, men ikke ændre visningen. Skrivebeskyttede visninger kan bruges til hurtigt at oprette rapporter og andre typer data, som brugeren ikke skal kunne ændre.

 • Udskrevne visninger    I den nye dialogboks Udskriv flere visninger kan du angive, hvilke visninger der skal udskrives til brugeren, og i hvilken rækkefølge de skal udskrives.

 • Målrettede visninger    Når du designer webbrowserkompatible skabeloner, kan du oprette forskellige visninger til forskellige miljøer, hvor brugere udfylder formularen. Du kan f.eks. oprette en visning til brugere, der udfylder formularen i InfoPath, en anden visning til brugere, der udfylder formularen i en webbrowser. Du kan inkludere funktioner og kontrolelementer i visningen, der kun er beregnet til InfoPath, som ikke kan vises i en webbrowserkompatibel formularskabelon.

Nye og forbedrede kontrolelementer

Office InfoPath 2007 indeholder nye kontrolelementer og forbedrer den måde, eksisterende kontrolelementer fungerer på. I det følgende beskrives nogle af disse forbedringer og fornyelser:

 • Kombinationsboks    Et kontrolelement, der kombinerer et redigeringselement med en liste, så brugeren selv kan indtaste data eller vælge et punkt på listen.

  Element, der skrives i kombinationsboksen

 • Liste med flere valg    Et kontrolelement, der gør det muligt for brugere at vælge mere end ét element på en liste med afkrydsningsfelter.

  Brugerdefineret værdi føjes til liste over valg i en flervalgsliste

 • Vandret område    Et kontrolelement, der gør det muligt at placere to områder ved siden af hinanden i en formularskabelon. Når der ændres størrelse på en skabelon, udvides eller indskrænkes det vandrette område, så den tilgængelige plads udfyldes.

 • Vandret gentaget tabel    Et kontrolelement, der gør det muligt at tilføje så mange kolonner, som det er nødvendigt, når formularen udfyldes.

  Salgstal indtastet i en vandret gentaget tabel i formularen

 • Forbedringer af eksisterende kontrolelementer    Ud over de nye kontrolelementer indeholder, Office InfoPath 2007 forbedringer af de eksisterende kontrolelementer. Bl.a. kan du angive automatiske spool-indstillinger for tekstbokse, tillade kædede billeder i RTF-tekstbokse, bruge supplerende funktioner for dato og klokkeslæt og angive inputområder for at forbedre genkendelse af håndskrift og tale i formularkontrolelementer.

Skabelondele, der kan genbruges

Opret dine egne skabelondele, så du får et standardiseret, konsistent design til en samling af formularskabeloner. Du kan f.eks. oprette skabelondele til en signaturblok eller til at indsamle kontaktoplysninger fra medarbejdere.

Skabelondel i formularskabelon

Ud over kontrolelementer og layout kan du også genbruge forretningsfunktioner, herunder regel og datavalidering. Når du har designet en skabelondel, kan du tilføje den i opgaveruden Kontrolelementer, hvor du derefter kan indsætte den i formularskabeloner. Du kan genbruge skabelondelen efter behov, dele den med andre formulardesignere og om nødvendigt opdatere den.

Opgaveruden Designkontrol

Den nye opgaverude Designkontrol registrerer de designproblemer, der kan være i formularskabelonen, f.eks. kontrolelementer, der ikke fungerer korrekt i InfoPath 2003, eller funktioner, der ikke er understøttet i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Du kan undersøge, om der er problemer, før du gemmer eller udgiver formularskabelonen, efter at du har importeret et formulardesign fra et andet program, eller når du designer formularskabeloner. Opgaveruden Designkontrol indeholder detaljerede oplysninger om hvert enkelt problem.

Del af opgaveruden Designkontrol

Kodefremviser

I dialogboksen Kodefremviser, kan du gennemse alle indstillingerne for datavalidering, beregnede standardværdier, regler og programmeringsfunktioner, der er forbundet med formularskabelonen. På denne måde kan du undgå den tidskrævende proces med at åbne hvert kontrolelement individuelt for at gennemse disse indstillinger.

Integration af arbejdsprocesser

Begrebet "arbejdsproces" henviser til den automatiserede flytning af dokumenter eller elementer gennem en specifik sekvens af handlinger eller opgaver, der er relateret til en forretningsproces. Arbejdsprocesser kan bruges til konsistent at administrere almindelige forretningsprocesser, som f.eks. dokumentgodkendelse eller -gennemsyn. Ved at bruge InfoPath-formularskabeloner sammen med funktioner til administration af arbejdsprocesser i Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du automatisere forretningsgange, hvor formularer sendes fra en bruger til en anden. Som chef kan du f.eks. bruge en arbejdsproces til godkendelse til at distribuere et udgiftsbilag til alle godkendere på en liste. Godkendere kan godkende eller afvise udgiftsbilaget, ændre tildelingen af godkendelsesopgaven eller anmode om ændringer i formularen. I InfoPath skal brugere klikke på kommandoer i menuen Filer for at deltage i arbejdsprocessen. På serveren kan de pege på navnet på formularen i biblioteket, klikke på den viste pil og derefter klikke på Arbejdsprocesser for at deltage i arbejdsprocessen.

Kommando for arbejdsgang på genvejsmenu

Du kan desuden føje regler til formularskabelonen, der passer til ændringer i arbejdsprocessen. Du kan f.eks. designe en formularskabelon til udgiftsbilag således, at når en medarbejder sender formularen, skifter en regel automatisk til visning af en oversigt på højt niveau over udgifter, og formularen sendes med denne visning til godkendelse hos medarbejderens chef.

Forbedrede offline-indstillinger

Hvis du konfigurerer en sekundær dataforbindelse til offline brug, vil de formularer, der er baseret på formularskabelonen cache dataene fra denne sekundære dataforbindelse. Dette gør det muligt for brugerne at se og arbejde med de data, der er trukket fra en ekstern kilde, også når brugerne er offline, eller den eksterne datakilde for formularen ikke er tilgængelig. Manglen på en netværksforbindelse er usynlig for brugerne, fordi listebokse og andre kontrolelementer, som trækker data fra en datakilde, synes at arbejde som sædvanligt. InfoPath konfigurerer som standardformularskabelonen, så dens formularer cachelagrer disse data på ubestemt tid. Du kan konfigurere formularskabelonen, så dens formularer kun har adgang til disse cachelagrede data i et nærmere angivet tidsrum. Hvis du gør det, sletter InfoPath dataene i cachelageret efter det angivne tidsrum.

Bedre måder at arbejde med dataforbindelser på

Ved at bruge Office InfoPath 2007 og InfoPath Forms Services kan du nemt dele, administrere og opdatere dataforbindelse i en formularskabelon ved at gemme dem uden for InfoPath i en dataforbindelsesfil i et dataforbindelsesbibliotek. Når du benytter biblioteker til dataforbindelser, er det bl.a. ikke nødvendigt at åbne formularskabeloner og omkonfigurere de eksisterende indstillinger for dataforbindelser hver gang disse indstillinger ændres. Det er især en fordel, når du skal flytte en formularskabelon fra en midlertidig server til en produktionsserver.

Support til IRM

Office InfoPath 2007 understøtter Information Rights Management (IRM), som gør det muligt for dig at angive adgangstilladelser til formularer og formularskabeloner. IRM hjælper med til at forhindre, at følsomme informationer i en formular udskrives, fremsendes eller kopieres af uautoriserede personer. Du kan f.eks. angive, at brugerne kan læse en formularskabelon, men ikke kan udskrive den eller sende den som en e-mail. Brugerne kan også angive IRM indstillinger for de formularer, som de udfylder.

Dialogboksen Tilladelse

Flere indstillinger ved fletning af formularen

I Office InfoPath 2007 kan du tilpasse standardflettefunktionen for bestemte kontrolelementer, herunder lister, tekstbokse og de fleste gentagne kontrolelementer. F.eks. kan du vælge at adskille kombinerede elementer med en lodret linje, et komma eller en anden visuel separator når du fletter flere formularer.

Flere indstillinger ved udskrivning af formularen

Du kan nu udskrive bestemte data fra brugerformularen i sidehoved og sidefod. Hvis du f.eks. designer en juridisk formular, kan du vise sagsnavnet i sidefoden på den udskrevne formular. I en formularskabelon med flere visninger kan du angive præcis de visninger, der skal udskrives, når en bruger udskriver formularen, og i hvilken rækkefølge de skal udskrives.

Flere indstillinger ved visning af formularen

For at gøre det nemmere at teste formularskabeloner, kan du få vist formularskabelonen med forskellige sikkerhedsbegrænsninger. Desuden kan du nu tilpasse alle indstillinger for visning på én gang i dialogboksen Formularindstillinger og gemme dem sammen med formularskabelonen. Hvis formularskabelonen f.eks. indeholder tildelinger af brugerrolle, kan du angive, hvis en anden rolle end standardrollen skal bruges ved visning af formularen.

Indstillinger for visning i dialogboksen Formularindstillinger

Nye eksempelformularer

Den følgende tabel indeholder de fem nye eksempler på formularskabeloner, der leveres sammen med InfoPath. Brug skabelonerne, som de er, tilpas dem, eller gennemse dem for at få ideer til design og layout i dine egne formularskabeloner.

Formularskabelon

Bruges til

Sporing af aktiver

Registreringsoplysninger om computerudstyr og andet inventar.

Udgiftsrapport

Sporing og afsendelse af firmaudgifter.

Mødedagsorden

Organisering og opsummering af et forretningsmøde.

Statusrapport

Registrering af status og problemer for projekter og opgaver.

Rejseanmodning

Anmodning om rejsearrangementer, f.eks. fly og hotel, til en forretningsrejse.

Toppen af siden

Udvikle formularskabelon

Du behøver ikke at have programmeringserfaring for at designe en effektiv formularskabelon. Hvis der er behov for at skrive programkode, kan du drage fordel af de nye funktioner i Office InfoPath 2007, som blev specielt udviklet til udviklere. Følgende sektioner beskriver disse funktioner.

Opdateret objektmodel

Office InfoPath 2007 har tilføjet mange nye funktioner og forbedringer af interesse for udviklere. Af forbedringer er der først og fremmest tilføjelsen af en ny objektmodel for administreret kode, der er renere og bedre integreret i Microsoft .NET Framework. De forretningsfunktioner, der er skrevet i denne nye objektmodel, arbejder på den samme måde for en formularskabelon, der åbnes i Office InfoPath 2007, som den gør for en formularskabelon, der åbnes i en webbrowser. Ved at skrive og kompilere koden en gang, kan du spare værdifuld udviklingstid.

InfoPath i Visual Studio

Du kan integrere InfoPath designtilstandsfunktioner i Microsoft Visual Studio 2005-udviklingsmiljøet ved at overføre og installere Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System på computeren. Derefter kan du åbne Visual Studio 2005, oprette et InfoPath-formularskabelonprojekt og bruge designtilstandsfunktionerne til at udforme formularskabelonen. Yderligere oplysninger om overførsel af Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System finder du i InfoPath-udviklingsportalen på MSDNs websted (Microsoft Developer Network).

Visual Studio i InfoPath

I Office InfoPath 2007-designtilstand kan du hurtigt tilføje administreret kode til formularskabelonen ved at åbne Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA). VSTA er et administreret kodekomplement til Microsoft Script Editor (MSE), som du fortsat kan bruge, når du skriver scripts.

Support til COM-tilføjelsesprogrammer

Office InfoPath 2007 giver støtte til at oprette og registrere COM-tilføjelsesprogram, som er et supplerende program, der tilføjer tilpassede kommandoer og specialiserede funktioner til Office InfoPath 2007. Udviklingsmodellen ligner meget øvrige Microsoft Office programmer som f.eks. Word og Excel.

Værtsindstillinger

Du kan nu være vært for InfoPath-redigeringsmiljø i brugerdefinerede Windows programmer eller web (.aspx) sider.

Når du er vært for en InfoPath-formular i et brugerdefineret Windows program, bruger du Microsoft Office InfoPath-formularkontrolelement, som er tilgængelig enten som et ActiveX kontrolelement eller som en .NET komponent. Din virksomhed kan f.eks. bruge InfoPath-formularkontrolelementet til at medtage elementer og funktioner fra InfoPath-brugergrænsefladen i et brugerdefineret program til udfyldelse af forretningsformularer, f.eks. den der vises her.

InfoPath-formular med brugerdefineret program som vært

Når du er vært for en InfoPath-formular på en brugerdefineret webside, kan du bruge Microsoft Office InfoPath XmlFormView kontrolelement, som er et ASP.NET webkontrolelement, der findes på de servere, der kører InfoPath Forms Services.

Kontrolelement-ID'er i designtilstand

Du kan nu beslutte at bruge ViewContext filnavn til et kontrolelement på en InfoPath-formularskabelon i designtilstand ved at få vist dialogboksen for kontrolelementer Kontrolelementegenskaber og derefter klikke på fanen Avanceret ViewContext værdien for det aktuelle kontrolelement vises i Kode afsnittet under fanen Avanceret.

Toppen af siden

Udgive formularskabeloner

En central del af formulardesignudarbejdelsen er distribution af formularskabelonen til brugerne. I Office InfoPath 2007 kan du udgive formularskabeloner til flere placeringer, herunder servere, der kører InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services 3.0.

Følgende tabeller viser udgivelsesindstillingerne i guiden Udgivelse.

Indstilling for udgivelse

Beskrivelse

Til en SharePoint-server med eller uden InfoPath Forms Services

Brug denne indstilling, når du vil udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon til en server, der kører InfoPath Forms Services. Du kan også udgive en almindelig formularskabelon til et bibliotek eller som en webstedsindholdstype på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

På en liste over e-mail-modtagere

I InfoPath 2003 brugte du kommandoen Send formular som vedhæftet fil (menuen Filer) til at sende en formularskabelon til andre som en vedhæftet fil i en e-mail. I Office InfoPath 2007 findes denne funktion nu i guiden Udgivelse, så alle udgivelsesfunktioner er samlet et sted. Når du udgiver en formularskabelon på en liste over e-mail-modtagere, kan brugerne åbne, udfylde og sende InfoPath-e-mail-formularer i indholdet af e-mailen.

På en netværksplacering

Brug denne indstilling til at udgive en formularskabelon til en delt mappe på computeren eller netværket.

Som en installerbar formularskabelon (.js or .msi file)

I InfoPath 2003 var det nødvendigt at bruge et specialiseret SDK-værktøj (Software Development Kit) til at pakke og sende brugerdefineret installeret form. I Office InfoPath 2007 kan du imidlertid bruge guiden Udgivelse til at oprette en Microsoft Windows Installer (MSI)-opsætningsfil (.msi), der kan installere og registrere formularskabelonen på brugernes computere. Du skal have Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 installeret på computeren for at kunne gøre dette. Hvis du ikke har Visual Studio installeret på computeren, kan du gemme en kopi af formularskabelonen i en delt netværksmappe og oprette en Microsoft JScript-fil (.js), der registrerer formularskabelonen på brugernes computere. I dette tilfælde skal såvel formularskabelonen som scriptfilen kopieres til brugernes computere. Efter kopiering af begge filer, kan administratoren eller en bruger med administratortilladelse køre scriptet for at registrere formularskabelonen.

Som en dokument informationspanel skabelon for en SharePoint webstedsindholdstype eller listeindholdstype

Avancerede formulardesignere kan designe formularskabeloner, der fungerer som dokumentinformationspaneler, og som vises for brugeren som redigerbare felter øverst i deres dokument. Hvis du opretter tilpassede dokumentinformationspaneler i InfoPath, vises endnu en mulighed i guiden Udgivelse, som gør det muligt at udgive formularskabelonen som en dokumentinformationspanelskabelon.

Toppen af siden

Vedligeholde formularskabeloner

Følgende funktioner gør det nemmere at vedligeholde, opdatere og arkivere formularer og formularskabeloner

Indstillinger for arkivering

Organisationer arkiverer ofte formularer som det sidste trin i formulardesigncyklussen. I Office InfoPath 2007 kan du arkivere en udfyldt formular ved at åbne den og eksportere den til et af følgende formater:

 • PDF (Portable Document Format)     PDF er et elektronisk filformat med fast layout, som bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. PDF-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, beholder den nøjagtigt det format, som du planlagde, og dataene i filen kan ikke let kopieres eller ændres. PDF-formatet er også nyttigt til dokumenter, som skal reproduceres ved brug af trykkerimetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)     XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. XPS-formatet sikrer, at når filen vises online eller udskrives, bevarer den nøjagtigt det format, du planlagde, og data i filen kan ikke let kopieres eller ændres.

Du kan kun gemme en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Se Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF eller XPS for at få flere oplysninger.

Hvis din organisation bruger Office SharePoint Server 2007, kan du arkivere udfyldte serverbaserede formularer (.xml-filer) ved at konvertere dem til websider.

Bemærk: Når du konverterer en formular til en webside, kan resultatfilen være lidt anderledes end den oprindelige fil. Du bør kontrollere resultatet af en konvertering fro at sikre dig, at det opfylder behovene. Hvis en dataforbindelse til en sekundær datakilde f.eks. blev brugt til at udfylde en liste i formularen, kan du ikke se alle listeværdierne i den arkiverede formular. Du ser i stedet kun den værdi, brugeren angav under udfyldning af formularen.

Indstillinger for opdatering

Når du opdaterer en udgivet formularskabelon, kan InfoPath automatisk erstatte den originale formularskabelon på dine brugeres computere med en nyere version. Hvis det imidlertid er nødvendigt, kan du tillade brugere at fravælge opdatering af formularskabelonen.

Hvis du har udgivet en administratorgodkendt formularskabelon til en server, der kører InfoPath Forms Services, kan du erstatte formularskabelonen uden at miste data hos de brugere, som er i gang med at udfylde formularen i en webbrowser. Hvis du har en tvingende grund, f.eks. en sikkerhedsrettelse, kan du imidlertid vælge at overskrive formularskabelonen med det samme.

Office Diagnosticering

Microsoft Office Diagnosticering er en række diagnostiseringstest, der kan hjælpe dig med at afgøre, om computeren er ved at brænde sammen. Diagnosticeringstest kan løse nogle problemer direkte og kan identificere måder, hvorpå du kan løse andre problemer. Microsoft Office Diagnosticering erstatter Microsoft Office 2003 Detect and Repair og Microsoft Office-funktioner til programgendannelse.

Sikkerhedscenter

Sikkerhedscenteret er stedet, hvor du finder indstillinger for beskyttelse af sikkerhed og personlige oplysninger for 2007 Microsoft Office-system programmerne. Meget høj, Høj, Medium og Lav sikkerhedsniveauer, der blev brugt i tidligere versioner af Office, er nu erstattet af et mere strømlinet sikkerhedssystem.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×