Nyheder i Microsoft Office EPM-løsningen (Enterprise Project Management)

Microsoft Office Enterprise Project Management-løsning – bannergrafik

Microsoft Office EPM-løsningen (Enterprise Project Management) sætter dig i stand til effektivt at administrere og prioritere projekter og ressourcer i hele organisationen. EPM-løsningen omfatter Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007 og Microsoft Office Project Web Access.

Bemærk: Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 tilbyder porteføljestyring og udvælgelsesværktøjer, der hjælper dig med at tilpasse organisationens projekter til overordnede mål og strategier.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge alle typer arbejde effektivt

Anvende ressourcer mere effektivt

Opnå synlighed og indsigt

Kommunikere og samarbejde på en let måde

Planlægge alle typer arbejde effektivt

Du kan planlægge alle typer af arbejde, fra enkle projekter til store programmer, effektivt. Med den nye version kan du få styr på den finansielle del – en essentiel del af ledelsen. Du kan udbrede de bedste løsninger på projektarbejde med virksomhedsskabeloner og dermed forbedre projektledelsen i hele virksomheden. Ud over aktive projekter kan du nu se aktiviteterne som forslag, før de igangsættes, og som aktivitetsplaner, når projektet er fuldført.

Med de nye og bedre funktioner kan du:

 • Administrere flere underprojekter som et enkelt objekt    Med Project Professional kan du let administrere flere underprojekter som et enkelt objekt. Det betyder, at du nu kan generere KPI'er (key performance indicators - nøgleeffektivitetsindikatorer) og analyser over flere underprojekter.

 • Importere Project-opgavelister fra Windows SharePoint Services 3.0    Når du vil have fat på en projektidé, kan du bruge Windows SharePoint Services 3.0 til at begynde at oprette en projektopgaveliste. Du kan senere importere din projektopgaveliste til Project Web Access eller konvertere den til en fuldstændig projektplan.

 • Opret og administrer projektforslag    Project Web Access indeholder nu forslag, som sætter sig i stand til at sætte et nyt projekt i gang på internettet. Forslag giver bedre analyse på højt niveau og sætter dig i stand til at anvende virksomhedsprocesser til at følge op på potentielle projekter og evaluere de bedste og værst tænkelige situationer før godkendelse.

  Billede

 • Planlæg aktiviteter, der følger efter et projekts fuldførelse    Project Web Access understøtter aktivitetsplaner, som hjælper dig med at administrere de aktiviteter, der ofte følger fuldførelsen af et projekt.

 • Identificere specifikke ejere for hver opgavetildeling    Ved at identificere Tildelingsejere kan andre personer end den tildelte ressource få statusopdateringer på en arbejds- eller materialeressources tildeling.

 • Følge op på projektets budget    Med budgetopfølgning kan Project understøtte den metode, som mange organisationer bruger til at allokere deres budgetter for at angive mængden af ressourcer og penge, som hvert enkelt projekt eller program skal bruge.

 • Fortryde og annullere fortrydelse af flere ændringer    Du kan fortryde den seneste række ændringer ved at fortryde ændringer i visninger, data og indstillinger med flere niveauer af Fortryd. Med denne funktionalitet kan du også fortryde handlinger eller handlingssæt fra makroer eller tredjepartsprogrammer.

Toppen af siden

Anvende ressourcer mere effektivt

EPM-løsningen indeholder nye funktioner, der kan hjælpe dig med effektivt at allokere og tildele forskellige typer ressourcer til opgaver i projekter.

Nye funktioner omfatter:

 • Tildele omkostningsressourcer på tværs af flere opgaver og projekter    Med omkostningsressourcer kan du mere nøjagtigt overvåge projektøkonomien og synkronisere projektet med data i finanssystemer. For hver opgave kan du tildele flere skønsmæssige omkostninger (ikke baseret på arbejdstid) og bruge brugerdefinerede felter til at angive omkostningstype eller finanskode.

  Opfølgning på omkostninger

 • Udvikle ressourceplaner på højt niveau    Ressourceplaner giver oplysninger om ressourceallokering på højt niveau, når der ikke findes detaljerede ressourcetildelinger. Det kan f.eks. være i foreslåede og forventede projekter, projekter med kun opgaver, og projekter, hvor tildelinger ikke nøjagtigt afspejler ressourcefordelingen.

  Billede

 • Tildele arbejde til hele grupper af ressourcer    Med grupperessourcer kan arbejde tildeles til en hel gruppe i stedet for en individuel ressource. Et hvilket som helst medlem af gruppen kan acceptere tildelingen og rapportere tid på den.

Toppen af siden

Opnå synlighed og indsigt

Synlighed betyder, at du let kan finde, analysere og rapportere på alle typer oplysninger om dine projekter. Den nye version indeholder funktioner, der kan hjælpe dig med at få overblik over projektets leverancer, afhængigheder, tidsplanens drivkræfter og ændringer i data.

Nye funktioner omfatter:

 • Dele en liste over dit projekts leverancer    Leverancer udgives som en SharePoint-liste over bekræftede datoer, som andre projektledere kan knytte deres projekt eller opgaver til.

  Ruden Leverancer

 • Identificere faktorer, der påvirker opgavetidsplaner    Opgavernes drivkræfter vise, hvilke faktorer der påvirker startdatoen for en opgave. Eksempler på mulige drivkræfter er foregående opgaver, betingelser og kalenderundtagelser. Klik på drivkræfterne for at se relevante oplysninger.

  Ruden Opgavens drivkraft

 • Vise effekten af dine ændringer    Aktiver fremhævning af ændringer, for at se effekten af hver af de ændringer, du foretager i projektplanen.

  Fremhæve ændringer

 • Oprette diagrammer og grafer med projektdata    Brug Excel og Visio til at oprette diagrammer og grafer baseret på Project-data ved brug af funktionen Visuelle rapporter. Du kan let bruge de foruddefinerede skabeloner eller oprette brugerdefinerede skabeloner og dele dem med andre Project-brugere.

 • Oprette rapporter, der er mere effektive visuelt, med kalenderforbedringer og Gantt-søjler i 3D    Med forbedringer i kalendervisningen og tilføjelse af Gantt-søjler i 3D kan du oprette rapporter, der er endnu mere effektive visuelt.

  Billede

Toppen af siden

Kommunikere og samarbejde på en let måde

EPM-løsningen gør det lettere at dele oplysninger og koordinere mellem grupper med henblik på bedre deltagelse, fremdriftsrapportering og samarbejde.

Project giver bedre koordinering mellem grupper via de automatiske beskeder, integration med andre programmer og internetportaladgang, som sætter brugere i stand til let at få vist, opdatere og analysere projektoplysninger.

Integreringen af Office Project Server 2007 med Windows SharePoint Services 3.0 gør det muligt fra centralt hold at gemme, sammenkæde og dele projektrelaterede problemer, risici og dokumenter til opfølgning på samarbejde.

Med de nye og bedre funktioner kan du:

 • Fremhæve bestemte data med celleskygger    Med fremhævning af cellebaggrunde kan du give celler skygger på samme måde, som det gøres i Excel, for at tilføje ekstra fremhævning.

  Fremhævning af cellebaggrunde

 • Følg op på projektrelaterede dokumenter og oplysninger ved hjælp af websteder med projektarbejdsområder    Integrering af Project Server og Windows SharePoint Services 3.0 sætter grupper i stand til at administrere og følge op på projektrelaterede dokumenter og oplysninger fra centralt hold.

 • Rapporter på opgaver fra Outlook Kalender eller mappen Opgaver    Gruppemedlemmer kan få vist og rapportere fremdrift på opgaver direkte fra deres mappe i Outlook Opgaver eller Outlook Kalender.

 • Administrer administrative og ikke-projektopgaver ved hjælp af timesedler    Timesedler giver grundlag for disse oplysninger i Project, men de strækker sig også ud over de grundlæggende og fungerer som input for finansielle systemer og analyse af fremdrift. Brugere kan rapportere, hvordan de bruger deres tid på projekt- og ikke-projektaktiviteter ved at angive deres timer på projektopgaver, oversigtsopgaver eller administrative ikke-projektopgaver.

 • Følg op på opgavestatus adskilt fra faktiske arbejdstimer    Ved opfølgning på opgavestatus kan gruppemedlemmer rapportere indsats på deres opgavetildelinger separat fra deres faktiske arbejdstimer.

  Billede

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×