Nyheder i Microsoft Office Communicator 2007 R2

Nye funktioner i Office Communicator 2007 R2

Nye opkaldsfunktioner

Møde nu-konferencer

Nye funktioner i listen over kontaktpersoner

Opkaldskonferencer med lyd

Forbedringer af talebeskeder

Deling af skrivebord

Stedfortrædere

Teamopkald

Svargrupper

Forbedringer af tale- og videoopkald

Integration med telefon på skrivebordet

Forbedringer af chatbeskeder

Automatiske opdateringer

Nye opkaldsfunktioner

Microsoft Office Communicator 2007 R2 indeholder flere nye funktioner, der kan bruges, når du starter et telefonopkald eller er midt i en samtale.

 • Invitere deltagere ved hjælp af alternative telefonnumre    Når du tilføjer en deltager i en konference, kan konferencelederen vælge ethvert af brugerens udgivne telefonnumre. Når du klikker på Inviter fra konferencen, bliver knappen Vis flere indstillinger for at ringe til denne kontaktperson vist ud for hver kontaktperson på listen Inviter andre. Du kan klikke på knappen og vælge ethvert af de telefonnumre, der vises for kontaktpersonen. Denne funktion er især praktisk, hvis konferencelederen f.eks. ved, at en kontaktperson kun kan kontaktes via mobiltelefon.

 • Modtag en besked om indgående opkald, mens du er i en chatsession    Når du deltager i en chatsession, og du modtager et andet opkald, vises en besked om det indgående opkald nederst til højre på skrivebordet. I den tidligere version blinkede vinduet med chatbeskeder for at angive et indgående opkald.

 • Brug tastaturet under et opkald    Hvis du bliver bedt om at trykke på en tast under et opkald i Communicator, kan du bruge tastaturet i stedet for det numeriske tastatur i Communicator. Communicator afspejler dine handlinger ved automatisk at åbne det numeriske tastatur og vise de taster, du har trykket på.

 • Kopier og indsæt tal i det numeriske tastatur    Hvis du skal skrive et langt tal ved hjælp af det numeriske tastatur i Communicator, kan du kopiere tallet fra et andet sted og indsætte det i det numeriske tastatur. Hvis du f.eks. deltager i en konference i Communicator, og du skal angive en lang deltagerkode, kan du kopiere den fra e-mail-invitationen og indsætte den i det numeriske tastatur.

 • Tilslut Communicator til din telefon på skrivebordet    Communicator kan tilsluttes din Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-telefon. Når du bruger et USB-kabel til at oprette forbindelse mellem en Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-telefon og computeren, bliver telefonen den foretrukne lydenhed til opkald, konferencer og sessioner i Microsoft Live Meeting. Der sker følgende:

  • Når du modtager et indgående opkald, kan du klikke på beskeden på computeren for automatisk at knytte telefonen på skivebordet til opkaldet.

  • Hvis du bruger Microsoft Office Outlook eller Office Communicator, og du klikker på en kontaktperson for at ringe til vedkommende, bliver opkaldet foretaget fra telefonen fra skrivebordet. De opkaldshandlinger, du foretager under et opkald, f.eks. at aktivere venteposition eller overføre opkaldet, afspejles både i Communicator og telefonen på skrivebordet.

  • Hvis du deltager i en chatsession, og du tilføjer lyd, ringer telefonen på skrivebordet, mens den sender lydinvitationen til de andre deltagere.

  • Hvis telefonen på skrivebordet er den eneste lydenhed, du har sluttet til computeren, og du deltager i en Live Meeting-session, vil indgående opkald afbryde lyden i Live Meeting, så du kan tage telefonen på skrivebordet.

Toppen af siden

Møde nu-konferencer

I Office Communicator 2007 R2 findes den nye funktion Møde nu, som du kan bruge til hurtigt at starte en ny konference og invitere personer i eller uden for organisationen. I tidligere versioner af Communicator kunne du kun invitere personer til konferencer i Communicator, hvis de var medlem af organisationen eller organisationsnetværket. Med funktionen Møde nu kan du starte en ny konference og derefter bruge en af to indstillinger til at invitere personer. Du kan bruge funktionen Inviter en kontaktperson til at invitere kontaktpersoner fra organisationen og organisationsnetværket, eller du kan bruge funktionen Inviter via e-mail til at sende en e-mail-invitation, som opretter en e-mail i Outlook, der indeholder links til konferencen. Modtageren kan deltage i konferencen via Communicator eller en webbrowser.

Toppen af siden

Nye funktioner i listen over kontaktpersoner

Listen over kontaktpersoner i Office Communicator 2007 R2 indeholder følgende nye funktioner til at administrere telefonkontaktpersoner, grupper til viderestilling af opkald og igangværende samtaler.

 • Sorter efter vist navn i enhver visning    Uanset om du vælger visningen Liste over kontaktpersoner, Adgangsniveauer eller Markerede kontaktpersoner, kan du nu sortere kontaktpersonerne alfabetisk efter vist navn i stedet for tilstedeværelsesstatussen, så listen over kontaktpersoner kan bruges som adressekartotek.

 • Telefonnummerkontaktpersoner    Du kan føje eksterne telefonnumre til listen over kontaktpersoner, så du nemt kan ringe til andre, f.eks. venner og familiemedlemmer, som ikke har Communicator. Du kan skrive et telefonnummer i søgefeltet og derefter flytte det til listen over kontaktpersoner. Hvis du har ringet til et telefonnummer for nylig, vises telefonnummeret på listen over kontaktpersoner under Seneste kontaktpersoner, og du kan flytte det til listen over kontaktpersoner.

 • Nye grupper på listen over kontaktpersoner til stedfortrædere og teamopkaldsgruppe    I Communicator 2007 R2 kan du vælge en Teamopkaldsgruppe eller en Stedfortrædergruppe på listen over kontaktpersoner. Disse to grupper bestemmes efter, hvordan du har konfigureret indstillingerne for viderestilling af opkald. Hvis du har oprettet en teamopkaldsgruppe til funktionen Teamopkald, kan du vise teamopkaldsgruppen på listen over kontaktpersoner (se "Teamopkald" senere i dette afsnit). Hvis du har konfigureret de stedfortrædere, der bruger Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant til at besvare dine opkald og foretage opkald på dine vegne, kan du vise stedfortrædergruppen på listen over kontaktpersoner (se "Stedfortrædere" senere i dette afsnit). Bemærk, at du ikke kan føje kontaktpersoner til disse grupper på listen over kontaktpersoner ved at trække kontaktpersoner til grupperne. Hvis du trækker en kontaktperson til en af disse grupper, bliver du spurgt, om du vil åbne dialogboksen Indstillinger for viderestilling af opkald, da disse funktioner skal være konfigureret i denne dialogboks.

 • Ny gruppe med igangværende samtaler    Når du har en eller flere aktive samtaler i Communicator, vises den nye gruppe Igangværende samtaler øverst på listen over kontaktpersoner i Communicator. Du kan bruge denne gruppe til hurtigt at se dine igangværende samtaler. Du kan også hurtigt skifte til en af samtalerne ved at dobbeltklikke på den.

 • Tilstedeværelsesoplysningen Senest aktiv findes i adgangsniveauet Firma    De kontaktpersoner, der er tildelt adgangsniveauet Firma, kan se, hvor længe du har været væk, når din status er Offline eller Ikke til stede. Tidligere var det kun kontaktpersoner med adgangsniveauet Personligt eller Team, der kunne se denne oplysning.

Toppen af siden

Opkaldskonferencer med lyd

De brugere, der ikke har adgang til en computer, og som vil deltage i en lydkonference i Office Communicator, kan nu ringe til konferencen med en almindelig mobiltelefon eller fastnettelefon. Tidligere kunne en bruger, der kun havde adgang til en telefon, kun deltage i samtalen, hvis organisatoren ringede til vedkommende fra Office Communicator.

Når du planlægger en lydkonference ved hjælp af konferencetilføjelsesprogrammet til Microsoft Office Outlook, kan du tilføje et opkaldsnummer til konferencen i konferencen. Outlook-invitationen indeholder opkaldsoplysningerne. Deltagerne kan bruge enhver telefon til at ringe til konferencen og til at angive konference-id og pinkode. Når deltageren tilsluttes lydkonferencen, vises vedkommende på listen over deltagere.

Funktionen til opkaldskonference med lyd findes i programmet Conferencing Attendant, som en funktion i det nye Application Server i Office Communications Server 2007 R2.

Toppen af siden

Forbedringer af talebeskeder

Forbedringerne af talebeskeder i Office Communicator 2007 R2 gør det nemmere at administrere telefonsvareren og at lægge beskeder til andre:

 • I de organisationer, som bruger Exchange Unified Messaging, kan brugerne af Office Communicator nu ringe direkte til en kontaktpersons telefonsvarer for at lægge en besked.

 • En ny funktion giver nem adgang til din besked på telefonsvareren, så du kan opdatere den, hvis det er nødvendigt.

 • Når du klikker på en talebeskedsindikator i Office Communicator, nulstilles talebeskedsindikatoren, så du nemt kan skelne nye talebeskeder fra dem, du allerede har håndteret.

Toppen af siden

Deling af skrivebord

Med deling af skrivebord i Office Communicator kan en deltager i en samtale i Communicator dele sit skrivebord på computeren med de andre deltagere. Hvis du har et dokument, en række dias eller et program, du vil vise de andre i samtalen, kan du starte en session med deling af skrivebordet. Når du har startet deling af skrivebordet, kan du også dele styringen, så andre deltagere kan bruge musen og tastaturet på dit skrivebord.

Toppen af siden

Stedfortrædere

De nye indstillinger til viderestilling af opkald gør det muligt for en leder at vælge en eller flere assistenter (stedfortrædere), som skal modtage vedkommendes telefonopkald. Stedfortrædere er de kontaktpersoner, der kan besvare en andens opkald, og som kan foretage og overføre opkald på en andens vegne.

Bemærk: Stedfortrædere skal bruge Office Communications Server 2007 R2 Attendant i stedet for Office Communicator for at få adgang til alle funktionerne for stedfortrædere.

Lederen angiver stedfortrædere i dialogboksen Indstillinger for viderestilling af opkald i Office Communicator. Lederen kan konfigurere indstillingerne for viderestilling af opkald til følgende funktioner:

 • Sende alle indgående telefonopkald til lederen og stedfortræderne samtidig.

 • Sende alle indgående telefonopkald direkte til stedfortræderne.

Når der bruges stedfortrædere, er det vigtigt, at alle de involverede parter ved, hvordan et opkald skal håndteres. Følgende funktioner er udviklet som en hjælp til dem, der ringer, til assistenter og til ledere, så de nemmere kan forstå, hvem der modtager opkaldet:

 • Når den, der ringer, bruger Office Communicator til at forsøge at få fat på lederen, vises det i statusområdet, at opkaldet også foretages til stedfortrædere, så den person, der ringer, ved, at opkaldet muligvis vil blive besvaret af en stedfortræder.

 • Hvis opkaldet besvares af en stedfortræder, vil lederens invitation vise navnet på den stedfortræder, der har besvaret opkaldet.

 • Når en person besvarer telefonopkaldet, kan lederen og de andre stedfortrædere se, at telefonopkaldet allerede er blevet besvaret, og hvem der har besvaret det.

I samtalevinduet indeholder menuen Overfør nu listen over lederens stedfortrædere, så vedkommende nemt kan overføre et telefonopkald til en stedfortræder til opfølgning.

Toppen af siden

Teamopkald

I Indstillinger for viderestilling af opkald i Office Communicator kan du oprette en gruppe med kontaktpersoner, kaldet en teamopkaldsgruppe, som kan besvare dine indgående opkald. Denne funktion simulerer gruppesvarfunktionen i traditionelle PBX-systemer, og den er især praktisk, hvis du er en del af en gruppe personer, der deler ansvaret for et bestemt område, og hvor alle kan tage mod de indgående opkald. Du kan konfigurere funktionen, så den ringer til dig og teamopkaldsgruppen samtidig, eller du kan angive en forsinkelse, så opkaldene først ringer til dig og derefter til teamopkaldsgruppen efter et angivet antal sekunder. Denne funktion kræver, at Enterprise-talefunktionerne er aktiveret for dig og medlemmerne af teamopkaldsgruppen.

Toppen af siden

Svargrupper

Svargruppen er et nyt begreb i Office Communications Server 2007 R2. Med en svargruppe bliver indgående opkald stillet i kø og overført til de angivne agenter baseret på foruddefinerede regler for overførslen. Denne funktion findes i Response Group Service, som er en funktion i det nye Application Server i Office Communications Server 2007 R2. Denne funktion svarer til "distributionsgruppe" og "automatisk viderestilling af opkald" i PBX-systemer.

Som bruger af Office Communicator 2007 R2 kan du søge efter en svargruppe og igangsætte et opkald til en svargruppe som med alle andre distributionsgrupper. Du kan også føje en svargruppe til din liste over kontaktpersoner. I Communicator bruges et ikon for automatisk service til at skelne svargrupper fra andre distributionsgrupper.

De brugere, der er tilknyttet som agenter for en svargruppe, kan modtage opkald ved hjælp af en telefon eller Office Communicator 2007 R2. Brugerne tildeles som uformelle eller formelle agenter, afhængigt af om de skal logge på svargruppen, inden de kan modtage opkald:

 • Uformelle agenter logger ikke på og af gruppen. Hvis du er en uformel agent, kan du modtage de opkald, der overføres til gruppen, på en almindelig telefon eller via Office Communicator 2007 R2.

 • Formelle agenter skal logge på og af gruppen. Hvis du er en formel agent, vises der en fane med navnet Svargruppe nederst i vinduet i Communicator. Du kan bruge denne fane til at logge på og af gruppen.

Toppen af siden

Forbedringer af tale- og videoopkald

I Office Communicator 2007 R2 giver følgende forbedringer af tale- og videoopkald en bedre oplevelse i tale- og videosamtaler i Office Communicator.

 • Knapper til videoopkald    Knapperne til videoopkald er ændret, så de er nemmere at bruge. Hvis du dobbeltklikker på videoen under et videoopkald, bliver den automatisk tilpasset til fuld skærm.

 • Video i HD-(High Definition) og VGA-format (Video Graphics Array)    Tidligere understøttede Communicator videoformatet CIF (Common Intermediate Format), som har en opløsning på 352 x 288. Nu kan brugerne vælge både VGA (opløsning på 640 x 480 med størrelsesforholdet 4:3) og HD (opløsning på 1280 x 720 med størrelsesforholdet 16:9) i Communicator. VGA er standardformatet. Administratoren bestemmer, om HD skal aktiveres gennem en politikindstilling. Når du vælger videostørrelse i Communicator, vælges det passende format. I tilstanden Stor er videoformatet VGA. I tilstanden Fuld skærm er videoformatet HD (hvis administratoren har aktiveret formatet).

 • Videopolitikindstilling for konferencerum    Med den ny politikindstilling EnableFullScreenVideoPreviewDisabled kan administratorer aktivere Fuld skærm i Office Communicator, mens eksempelvisning deaktiveres for alle videoopkald i Office Communicator. Denne politik bruges ofte i indstillingerne for konferencerum.

 • Kortere tid til konfiguration af opkald    Opdatering i implementeringen af de protokoller, der understøtter tidlig medieforhandling, er med til at afkorte tiden til konfiguration af opkald og gør forsinkelser kortere, når der etableres et opkald.

 • Forbedret forbindelse    Peer til peer-talesamtaler bevarer forbindelsen, hvis SIP-signalkanalen mistes. Deltagerne kan fortsætte taleopkaldet, mens Office Communicator forsøger at genetablere signalkanalen.

 • Indikatorer for tale- og videokvalitet    Nye indikatorer i samtalevinduet angiver de situationer, der kan påvirke kvaliteten af tale- eller videoopkald, herunder dårlige netværksbetingelser, netværksforbindelser med lav båndbredde eller dårlig lydkvalitet i en enhed.

Toppen af siden

Integration med telefon på skrivebordet

Hvis du slutter en Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-telefon til computeren med et USB-kabel, parres Communicator med telefonen på skrivebordet, og telefonen bliver din foretrukne lydenhed til telefonopkald, konferencer og sessioner i Live Meeting. Der sker følgende:

 • Du kan logge på telefonen på skrivebordet fra Communicator. Når du slutter telefonen på skrivebordet til computeren, registreres forbindelsen i Communicator, hvor der vises et skærmbillede, hvor du kan logge på. Du kan skrive dine legitimationsoplysninger i skærmbilledet for at logge på telefonen.

 • Når du modtager et indgående opkald, kan du klikke på beskeden på computeren for automatisk at knytte telefonen på skivebordet til opkaldet.

 • Hvis du bruger Outlook eller Communicator, og du klikker på en kontaktperson for at ringe til vedkommende, bliver opkaldet foretaget fra telefonen fra skrivebordet. De opkaldshandlinger, du foretager under et opkald, f.eks. at aktivere venteposition eller overføre opkaldet, afspejles både i Communicator og telefonen på skrivebordet.

 • Hvis du deltager i en chatsession, og du tilføjer lyd, ringer telefonen på skrivebordet, mens den sender lydinvitationen til de andre deltagere.

 • Hvis telefonen på skrivebordet er den eneste lydenhed, du har sluttet til computeren, og du deltager i en Live Meeting-session, vil indgående opkald afbryde lyden i Live Meeting, så du kan tage telefonen på skrivebordet.

Når du slutter en Communicator Desk Phone til computeren med et USB-kabel, vises der et Communicator-logonvindue på computeren, så du kan logge på telefonen på skrivebordet fra computeren.

Toppen af siden

Forbedringer af chatbeskeder

Office Communicator 2007 R2 indeholder følgende forbedringer til chatbeskeder:

 • Den nye indstilling Skift baggrundsfarve, når en anden skriver gør det nemmere at læse indholdet af vinduet med chatbeskeder. Når denne indstilling er valgt, ændres baggrundsfarven, hver gang en ny deltager skriver, så du nemmere kan skelne mellem meddelelser fra de forskellige deltagere.

 • Når chatsamtaler blev gemt i mappen Samtaleoversigt i Outlook, blev humørikoner tidligere fjernet. I Communicator 2007 R2 bevares humørikonernes tilsvarende tekstikon i samtaleoversigten, og humørikonerne gendannes, hvis du genstarter samtalen.

Toppen af siden

Automatiske opdateringer

Communicator kan konfigureres til at modtage automatiske opdateringer. Du kan konfigurere opdateringer til at ske, så snart de bliver tilgængelige, eller du kan planlægge dem til et bestemt tidspunkt på dagen. Indstillingen Automatiske opdateringer er tilgængelig på siden Beskeder.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×