Nyheder i Microsoft Office Communicator 2007

Nye funktioner i Office Communicator 2007

Administration af kontaktpersoner

Forbedret tilstedeværelse og administration af tilstedeværelse

Onlinemeddelelser

Samtaleoversigt

Konferencer

Nye opkaldsfunktioner

Enterprise Voice

Problemfrit skift af kommunikationstilstande

Automatisk konfiguration af lyd og video

Forbedrede beskeder om invitation

Understøttelse af USB-lydenheder

Administration af kontaktpersoner

Office Communicator 2007 indeholder nye funktioner, der gør det nemmere for dig at administrere dine kontaktpersoner og listen over kontaktpersoner.

Administrere kontaktpersoner og listen over kontaktpersoner

Liste over kontakter i Office Communicator

De nye funktioner til administration af kontaktpersoner omfatter:

 • Distributionsgrupper     Du kan nu føje enhver e-mail-aktiveret gruppe i Active Directory til listen over kontaktpersoner. Hvis du kan benytte dig af konferencer, kan du vælge distributionsgrupper på din liste over kontaktpersoner for at starte konferencer via onlinemeddelelser eller telefonopkald med flere deltagere.

 • Vælge flere kontaktpersoner     Du kan starte onlinemeddelelser eller lyd/videokonferencer ved at vælge flere kontaktpersoner på listen over kontaktpersoner og derefter vælge en kommunikationstilstand, f.eks. Send en onlinemeddelelse eller Start et konferenceopkald.

 • Vise seneste kontaktpersoner     Listen over kontaktpersoner indeholder nu gruppen Seneste kontaktpersoner. Gruppen Seneste kontaktpersoner er en liste over de 10 kontaktpersoner, som du senest har kommunikeret med via onlinemeddelelser, telefon eller video.

 • Trække og slippe kontaktpersoner til grupper     Du kan trække kontaktpersoner fra ruden Søgeresultater til listen over kontaktpersoner, og du kan trække kontaktpersoner mellem grupper på listen over kontaktpersoner. Bemærk, at du ikke kan trække kontaktpersoner til en distributionsgruppe på listen over kontaktpersoner.

 • Trække og slippe kontaktpersoner fra listen over kontaktpersoner til listen i vinduet Samtale eller omvendt     Du kan føje kontaktpersoner til en onlinemeddelelse, et opkald eller en videosession ved at trække kontaktpersoner fra listen over kontaktpersoner til vinduet Samtale. Du kan også trække kontaktpersoner fra listen i vinduet Samtale til listen over kontaktpersoner.

 • Trække og slippe kontaktpersoner fra Outlook 2007     Hvis du bruger Office Outlook 2007, kan du føje kontaktpersoner til listen over kontaktpersoner i Communicator ved at trække navne fra felterne Til og Cc i en Outlook-meddelelse til listen over kontaktpersoner i Communicator.

 • Forbedret brugergrænseflade for kontaktpersonkortet     Du kan klikke på knappen Tilstedeværelse for en kontaktperson, når du vil have vist personens kontaktpersonkort. Kontaktpersonkortet indeholder yderligere oplysninger om kontaktpersoner og har indstillinger til kontakt af personen.

Der er flere oplysninger    i Administrere kontaktpersoner og listen over kontaktpersoner.

Toppen af siden

Forbedret tilstedeværelse og administration af tilstedeværelse

De nye tilstande for tilstedeværelse, som findes i Office Communicator 2007, afspejler mere præcist en persons ønske om og mulighed for at kommunikere. Derudover giver Communicator dig nu en mere filtreret administration af tilstedeværelse, så du kan styre adgangen til oplysningerne om tilstedeværelse ved at tildele kontaktpersoner til adgangsniveauer. De nye tilstande for tilstedeværelse omfatter:

 • Nye tilstande og ikoner for tilstedeværelse     Tilstedeværelsestilstande er nu mere filtrerede, herunder tilstandene Inaktiv og Optaget (Inaktiv). Der er introduceret nye tilstedeværelsesknapper, der præcist afspejler tilstedeværelsestilstanden. Desuden går tilstedeværelsestilstandene nu fra Tilgængelig til Inaktiv til Ikke til stede.

 • Forbedret administration af tilstedeværelse     Du kan nu tildele forskellige adgangsniveauer til dine kontaktpersoner, så du kan styre, hvem der får vist dine tilstedeværelsesoplysninger, og hvor meget af dem de kan se. Du kan f.eks. tildele adgangsniveauet Team til dine nærmeste kolleger, så de kan se dit mobiltelefonnummer, og så de kan forstyrre dig med en onlinemeddelelse eller et telefonopkald, selvom din status er angivet til Vil ikke forstyrres. Du kan tildele adgangsniveauet Firma til de øvrige kolleger i virksomheden, så de kan se dit arbejdstelefonnummer, men ikke dit mobiltelefonnummer, og så de ikke kan forstyrre dig, når din status for tilstedeværelse er angivet til Vil ikke forstyrres.

Styre adgang til tilstedeværelsesoplysninger

Du kan styre adgangen til oplysningerne om din tilstedeværelse ved hjælp af adgangsniveauerne i Communicator.

 • Administration af forstyrrelser     Du kan tildele adgangsniveauet Team til andre kontaktpersoner, så der oprettes en liste over de foretrukne personer, der har tilladelse til at kommunikere med dig, selv når din status for tilstedeværelse er angivet til Vil ikke forstyrres. Du kan også manuelt angive din status for tilstedeværelse som Vil ikke forstyrres i menuen Tilstedeværelse eller i indgående beskeder om onlinemeddelelser, opkald eller konferencer. Når din tilstedeværelsestilstand er angivet til Vil ikke forstyrres, vises som standard kun meget vigtige beskeder fra teammedlemmer.

 • Konfiguration af placering    Du kan angive din placeringsstatus fra menuen Tilstedeværelse i statusområdet i vinduet Communicator. Du kan vælge placeringen Privat eller Kontor eller angive en brugerdefineret placering. Når du angiver en indstilling for Placering, bliver dine oplysninger om placering tilgængelige på dit kontaktpersonkort og kan ses af de kontaktpersoner, som har adgangsniveauerne Personligt eller Team.

Der er flere oplysninger    i Tilstedeværelse.

Toppen af siden

Onlinemeddelelser

Office Communicator 2007 er udvidet, så der tilbydes følgende nye funktioner til onlinemeddelelser:

 • Lette onlinemeddelelser fra Søg     Du kan søge efter en kontaktperson efter navn og trykke på ENTER, hvis Communicator finder den rigtige kontaktperson, for at starte en onlinesession.

 • RTF-formatering af tekst i onlinemeddelelser     Med Office Communicator 2007 kan du formatere teksten i onlinemeddelelser, og du kan kopiere og indsætte RTF-tekst fra Office-dokumenter som Office Word og Excel.

 • Starte en onlinekonference fra en distributionsgruppe, en kontaktpersongruppe eller flere kontaktpersoner     Du kan starte en onlinekonference ved at højreklikke på en distributionsgruppe, en kontaktpersongruppe eller flere kontaktpersoner og derefter vælge indstillingen Send en onlinemeddelelse i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Samtaleoversigt

Samtaler via onlinemeddelelser og telefon-, video- og konferenceopkald registreres nu af Office Communicator 2007 i mappen Samtaleoversigt i Office Outlook. Samtaleoversigten omfatter:

 • Søge efter tidligere samtaler    Hvis du kører Office Communicator 2007 og Office Outlook 2007, kan du højreklikke på en eller flere kontaktpersoner i listen over kontaktpersoner i Communicator og derefter vælge Søg efter tidligere samtaler for at åbne et nyt vindue i Outlook, der viser en liste med samtaler via onlinemeddelelser, opkaldslogfiler og e-mail-tråde, der er relateret til den eller de valgte kontaktpersoner.

 • Oversigt over indgående og udgående opkald     Alle oplysninger om indgående og udgående opkald registreres i brugerens mappe Samtaleoversigt i Outlook.

 • Arkivering og fornyet deltagelse i mistet samtale     Mistede samtaler og konferenceinvitationer arkiveres i mappen Samtaleoversigt i Outlook. Du kan starte en samtale med en opkalder eller igen deltage i en konference ved at klikke på de links, der er integreret i samtaleelementet i mappen Samtaleoversigt i Outlook.

 • Forbedret formatering af samtaleelementer i Outlook     Arkiverede samtaleelementer i Office Outlook er nu tilpasset, så de viser samtaledeltagernes navne og de kommunikationstilstande, der er anvendt i samtalen.

 • Integration af OneNote i Samtaleoversigt     Du kan tage noter med Office OneNote under en samtale. Der er adgang til de noter, der er taget under en samtale, via et link, som er integreret i det arkiverede samtaleelement i mappen Samtaleoversigt. Kontekstuelle oplysninger fra samtalen er medtaget i samtalenoterne.

Der er flere oplysninger    i Bruge Communicator med Office-programmer.

Toppen af siden

Konferencer

Med konferencefunktionerne i Office Communicator 2007 kan du starte et ikke-planlagt konferenceopkald med nogle få klik med musen.

Starte et konferenceopkald ved at vælge en gruppe

Start et ikke-planlagt konferenceopkald med Office Communicator 2007

Med Office Communicator 2007, er konferencer blevet optimeret til at understøtte flere kommunikationsformer, herunder onlinemeddelelser og deling af lyd, video og data. Nu kan du problemfrit skifte mellem flere tilstande uden at skulle forlade samtalevinduet i Communicator eller invitere brugere igen. Du kan f.eks. eskalere fra én til én-onlinesessioner til konferenceopkald med flere deltagere og derefter tilføje datadeling gennem Live Meeting for at dele dias, dokumenter programmer eller hele skrivebordet. Den følgende liste viser de nye konferencefunktioner, der er tilgængelige med Office Communicator 2007:

 • Starte en ikke-planlagt onlinekonference eller et konferenceopkald ved at vælge en distributionsgruppe, en kontaktpersongruppe eller flere brugere     Du kan nu starte et konferenceopkald fra listen over kontaktpersoner i Office Communicator ved at vælge en distributionsgruppe eller en kontaktpersongruppe eller ved at vælge flere brugere på listen over kontaktpersoner og derefter vælge indstillingen Start et konferenceopkald.

 • Problemfrit skift fra telefonsamtaler til konferenceopkald     Hvis du er optaget af én til én-telefonsamtaler, kan du invitere flere deltagere med i en samtale, så der oprettes en konference med flere deltagere.

 • Mulighed for at ringe til et telefonnummer på det offentlige telefonnet (PSTN)     Du kan deltage i en konference ved at omdirigere invitationen til konferencen til en anden telefon, f.eks. din mobiltelefon. Hvis du er konferenceleder, kan du desuden invitere brugere til en konference ved at foretage udgående opkald til et PSTN-telefonnummer.

 • Problemfrit skift fra én-til-én-telefonsamtaler til konferenceopkald     Du kan skifte fra én-til-én-telefonsamtale til et konferenceopkald ved blot at invitere nye kontaktpersoner til opkaldet.

 • Forbedret Live Meeting-eskalering     Du kan nu eskalere fra onlinemeddelelser, telefon- eller lyd/videosessioner til en Live Meeting-session. Med en Live Meeting-session kan du dele dias, dokumenter, programmer og hele dit skrivebord. Bemærk, at Live Meeting er et alternativ til funktionen programdeling, som tidligere fandtes i Communicator.

 • Forbedret forbindelse i konferencelisten     Nye statusmeddelelser og ikoner på konferencelisten giver ekstra forbindelsesstatus for konferencen og angiver, om en brugers status er Inviterer, Opretter forbindelse eller Tilsluttet.

 • Fornyet deltagelse     Hvis du har afbrudt forbindelsen til en konference, kan du let deltage i konferencen igen vha. en Deltag igen-knap, der vises i vinduet Samtale i Communicator eller i et e-mail-emne i Indbakke i Outlook.

 • Konferencetilføjelsesprogram til Microsoft Office Outlook     Du kan installere konferencetilføjelsesprogrammet til Microsoft Outlook og planlægge Live Meeting-konferencer og Office Communicator-konferenceopkald fra Office Outlook.

Der er flere oplysninger    i Konference og samarbejde.

Toppen af siden

Nye opkaldsfunktioner

Office Communicator 2007 indeholder nye opkaldsfunktioner, der er tilgængelige på tværs af alle indstillinger for telefonintegration, uanset om dit system er konfigureret til styring af fjernopkald (RCC – Remote Call Control) eller Enterprise Voice.

 • Ringe op til en distributionsgruppe    Du kan føje distributionsgrupper fra Microsoft Active Directive Service til din liste over kontaktpersoner og derefter vælge en distributionsgruppe for at starte et opkald med flere deltagere. Bemærk, at før der kan ringes op til en gruppe, kræves det, at du har adgang til Office Communicator 2007.

 • Ringe op til en kontaktpersongruppe     Du kan oprette en kontaktpersongruppe på din liste over kontaktpersoner og derefter vælge gruppen for at starte et konferenceopkald med flere deltagere. Bemærk, at før der kan ringes op til en gruppe, kræves det, at du har adgang til Office Communicator 2007.

 • Ringe til flere kontaktpersoner    Du kan vælge flere kontaktpersoner på listen over kontaktpersoner for at starte et konferenceopkald med flere deltagere. Bemærk, at før der kan ringes op til flere kontaktpersoner, kræves det, at du har adgang til Office Communicator 2007.

 • Forbedret opkaldsfunktion     I Office Communicator 2007 vises samtalevinduet nu, når en du foretager et opkald. Når du vil afslutte et opkald, skal du bare klikke på knappen Afslut opkald i samtalevinduet. Samtalevinduet lukker også automatisk, når en af brugerne afslutter opkaldet. Office Communicator indeholder også smarte opkaldsindstillinger. Hvis du f.eks. er optaget af et opkald og accepterer en invitation til et indgående opkald, sættes dit forrige opkald automatisk på hold, mens du besvarer det aktuelle opkald.

 • Forbedret overførsel     Du kan nu overføre opkald til et andet nummer, en anden kontaktperson eller en anden enhed, f.eks. din mobiltelefon. Du kan også henvende dig til en person med en onlinemeddelelse og derefter overføre et opkald til den person, som du har den aktive onlinesession med.

 • Opkaldsbeskeder med efterfølgende handling med mulighed for DND og viderestilling     Office Communicator 2007 indeholder nu funktionen opkaldsbeskeder med efterfølgende handling, der giver mulighed for at viderestille et opkald til et andet nummer eller en anden kontaktperson. Hvis du ikke vil forstyrres, kan du angive din status for tilstedeværelse til Vil ikke forstyrres fra opkaldsbeskeden. Statussen Vil ikke forstyrres varer, indtil starten af den næste time.

 • Indstillingen Communicator-opkald     Brugergrænsefladen i Office Communicator er ændret, så der kan foretages pc-til-pc-opkald. Menuen Opkaldsindstillinger viser nu indstillingen Communicator-opkald, der foretager et VoIP-opkald til de af en kontaktpersons enheder, der kører Communicator.

 • Let opkaldsstart fra Søg     Du kan nu angive et telefonnummer i boksen Søg og trykke på ENTER for at foretage et opkald. Hvis du søger efter en kontaktpersons navn, vælger Communicator det første navn i boksen Søgeresultater, så du kan foretage opkald ved at trykke på CTRL+ENTER.

Der er flere oplysninger    i Foretage og modtage lydopkald.

Toppen af siden

Enterprise Voice

Microsoft Office Communicator 2007 tilbyder nu Enterprise Voice, IP-telefonikomponenten i løsningen Unified Communications. Enterprise Voice kombinerer software og telefoni for at give dig en softphone med alle funktioner. Med Enterprise Voice bliver Office Communicator 2007 den primære telefon, da den giver dig mulighed for at bruge din computer som din primære arbejdstelefon. Enterprise Voice tilbyder en lang række funktioner, du kan bruge til at administrere din kommunikation i dagligdagen med. Du kan f.eks. administrere flere telefonopkald samtidig. Alle opkald håndteres gennem et separat samtalevindue, så du kan udnytte opkaldsindstillingerne i Communicator, f.eks. sætte et opkald på hold, genoptage et opkald og viderestille opkald, og dermed administrere dine opkald på en effektiv måde.

Enterprise Voice tilbyder gode viderestillings- og Vil ikke forstyrres-funktioner, der er integreret med det udvidede tilstedeværelsesmodel i Communicator, så du får mere kontrol over din tid og din arbejdsdag. Du kan f.eks. manuelt angive din tilstedeværelse til Vil ikke forstyrres, hvorefter Communicator videresender alle opkald, der ikke er fra teammedlemmer til talebesked. Du kan også angive i viderestillingsmulighederne, at alle opkald skal viderestilles fra din computer til en anden telefon, kontaktperson eller talebesked eller ringe op til et andet nummer på samme tid. Med Enterprise Voice kan du også føje kontekst til et opkald ved at tilføje en emnelinje og angive, hvor vigtigt opkaldet er.

Herunder vises en liste med de funktioner, der er tilgængelige for dig, hvis dit system er konfigureret til Enterprise Voice.

 • Arbejdstelefonnumre konverteret til VoIP     Hvis du bruger Enterprise Voice, konverteres opkald, der er foretaget til arbejdstelefoner, automatisk til VoIP-opkald, så du får VoIP-opkaldsfunktioner, samtidig med at du stadig ringer op til en brugers arbejdstelefonnummer, som du plejer.

 • Flere opkald og smarte opkaldsindstillinger     Enterprise Voice giver dig smarte opkaldsindstillinger til at styre flere opkald. Når du f.eks. besvarer et indgående opkald, sættes alle andre aktive opkald automatisk på hold. Du kan nemt genoptage opkald, der er på hold, ved i samtalevinduet at vælge den knap for genoptagelse, der repræsenterer opkaldet.

 • Talebesked og tilstedeværelsesintegration     Du kan angive din tilstedeværelsesstatus til Vil ikke forstyrres for at styre afbrydelser, så viderestiller Office Communicator automatisk indgående opkald, der ikke er fra teammedlemmer, til talebesked.

 • Ringe fra e-mail     I Enterprise Voice kan du klikke på links i en e-mail for at ringe tilbage til en bruger. Du kan også højreklikke på en tilstedeværelsesknap i et Outlook-emne for at få vist en genvejsmenu, der gør det muligt at foretage et opkald til en udvalgt kontaktperson eller udvalgte kontaktpersoner, der deltager i e-mail-samtalen.

 • Viderestille opkald og viderestille til talebesked     Du kan under indstillingerne for viderestilling af opkald angive, at opkald automatisk skal viderestilles til talebesked, og du kan styre det antal gange, et indgående opkald skal ringe, før det viderestilles til talebesked. Med Enterprise Voice kan du også viderestille indgående opkald til talebesked fra Communicators opkaldsbeskeder med efterfølgende handling.

  Menuen Viderestilling af opkald for Enterprise Voice-brugere

 • Regler for viderestilling af opkald     Office Communicator 2007 har indstillinger til viderestilling af opkald, som let kan konfigureres. Du kan konfigurere indstillinger til viderestilling af opkald:

  • Viderestille opkald til     Indgående opkald kan viderestilles til et andet nummer, f.eks. en mobiltelefon, et nyt telefonnummer, som brugeren har angivet, en anden kontaktperson eller til talebesked.

  • Ringe samtidig også til dette nummer     Hvis du bruger mobiltelefon, eller du bevæger dig fra telefon til telefon i løbet af arbejdsdagen, kan du konfigurere indstillinger til viderestilling af opkald, så der ringes til et ekstra nummer, samtidig med at der ringes på det sædvanlige telefonnummer. Du kan desuden bruge funktionen Ring samtidig på dette nummer til at sikre, at du modtager telefonopkald på mobiltelefonen, også selvom du ikke er logget på Office Communicator på computeren.

  • Omdirigere ubesvarede opkald     Du kan konfigurere indstillinger for viderestilling af opkald for at angive, at opkaldet dirigeres til et andet nummer, en anden kontaktperson eller Talebesked, hvis det ikke accepteres inden for et angivet tidsrum.

  • Kun anvende regler for viderestilling af opkald i arbejdstid     Hvis du kører Outlook 2007 og Exchange 2007, kan du konfigurere din arbejdstid i arbejdskalenderen i Outlook ved at vælge Indstillinger i menuen Funktioner og derefter vælge Kalenderindstillinger i Outlook. Derefter kan du bruge dialogboksen Indstillinger for viderestilling af opkald i Office Communicator til kun at anvende indstillinger for viderestilling af opkald i den arbejdstid, der er angivet i arbejdskalenderen i Outlook.

 • Føje emne og prioritet til et opkald     Du kan føje en samtales emne og et flag for prioriteten til et opkald, så modtageren af opkaldet hurtigt kan fastlægge årsagen til opkaldet og afgøre, hvor vigtigt det er.

Der er flere oplysninger    i Foretage og modtage lydopkald.

Toppen af siden

Problemfrit skift af kommunikationstilstande

Med Office Communicator 2007 kan du problemfrit tilføje kommunikationstilstande – uden at forlade samtalevinduet i Communicator. Du kan f.eks.:

 • Flytte fra onlinemeddelelser til en onlinekonference med flere deltagere     Du kan starte en onlinesession og derefter invitere andre til sessionen, så der oprettes en onlinekonference med flere deltagere.

 • Invitere andre til person-til-person-opkald, så der oprettes et konferenceopkald     Du kan foretage et opkald til en enkelt bruger og derefter føje andre til opkaldet, så der oprettes et konferenceopkald med flere deltagere.

 • Eskalere et konferenceopkald til et Live Meeting-møde     Hvis du beslutter, at du har brug for at dele programmer eller dias under et opkald eller en konference, kan du eskalere opkaldet til et Live Meeting-møde. Når Live Meeting startes fra Communicator, åbnes et nyt Live Meeting-vindue, og deltagerne i Communicator-opkaldet eller -konferencen medtages automatisk i Live Meeting-mødet.

Toppen af siden

Automatisk konfiguration af lyd og video

Automatisk konfiguration af lyd og video     For Office Communicator 2007 er konfigurationen af lyd og video forbedret markant som beskrevet nedenfor.

 • Automatisk registrering og valg af enheder      Guiden Konfigurer lyd og video registrerer og vælger automatisk lyd- og videoenheder, herunder USB-telefonrør og -hovedtelefoner, højttalere og mikrofoner og webcams. Hvis en enhed er frakoblet/tilsluttet igen, eller hvis en ny enhed tilsluttes, konfigureres enhederne automatisk af guiden Konfigurer lyd og video.

 • Mulighed for at bruge hi-fi-højttalere til lyden til opkaldet i stedet for højttalertelefoner     Hvis du bruger et USB-telefonrør eller en USB-hovedtelefon, kan du bruge guiden Konfigurer lyd og video til at vælge en anden enhed (anden end dit USB-telefonrør eller din USB-hovedtelefon) til afspilning af lyd fra opkald. Det giver dig mulighed for at afspille lyd fra alle opkald, f.eks. på hi-fi-højttalere.

 • Mulighed for at vælge enheden til afspilning af programlyde     Du kan nu bruge guiden Konfigurer lyd og video til at vælge en enhed (anden end standardlydenheden) til at afspille programlyde, f.eks. ringetone ved indgående opkald eller i forbindelse med besked om invitation til onlinemeddelelser.

Der er flere oplysninger    i Konfigurere lyd og video.

Toppen af siden

Forbedrede beskeder om invitation

De nye funktioner, der kan vælges i beskeder om invitation i Office Communicator 2007, omfatter:

 • Minibeskeder, når brugeren arbejder med fuld skærmvisning Når du arbejder med fuld skærmvisning og kører enten Microsoft® PowerPoint®-programmet til præsentation af grafik eller Microsoft® Office Live Meeting, vises indgående opkald og invitationer til onlinemeddelelser som en minibesked, der kan udvides til fuld skærmstørrelse, hvis det er nødvendigt. Office Communicator 2007 viser også en minibesked, hvis du bruger Windows Vista i præsentationstilstand.

 • Kommunikationstilstand og samtale- og konferenceindikatorer i beskeder om invitation Invitationsbeskeder til indgående onlinemeddelelser, lyd- eller videoopkald eller konferenceopkald, visning af visuelle indikatorer, der angiver kommunikationstilstanden – uanset om det er onlinemeddelelser, lyd eller video, og om invitationen er til en konference eller en samtale med en enkelt bruger.

 • Kommunikationstilstand og samtale- og konferenceindikatorer i beskeder om invitation Invitationsbeskeder til indgående onlinemeddelelser, lyd- eller videoopkald eller konferenceopkald, visning af visuelle indikatorer, der angiver kommunikationstilstanden – uanset om det er onlinemeddelelser, lyd eller video, og om invitationen er til en konference eller en samtale med en enkelt bruger.

 • Midlertidigt angive din status til Vil ikke forstyrres fra en besked     Fra alle beskeder kan du angive din tilstedeværelsesstatus til Vil ikke forstyrres for resten af timen ved at klikke på knappen Vil ikke forstyrres i beskeden.

Toppen af siden

Understøttelse af USB-lydenheder

Office Communicator 2007 har følgende forbedringer af lyd- og videoenheder:

 • Understøttelse af USB-lydenheder.      Office Communicator 2007 understøtter nu USB-lydenheder (Universal Serial Bus) i telefoniklassen inklusive telefonrør og hovedtelefoner.

 • Display på USB-telefonrør.      Communicator understøtter nu USB-telefonrør med display, der viser opkaldsbeskeder, opkaldsemne, opkaldsoplysninger og tid. Desuden er lyd nu også integreret i displays på USB-telefonrør.

 • Knappen Højttalertelefon i vinduet Samtale     Der er tilføjet en knap til højttalertelefon i vinduet Samtale i Communicator, så du kan slå opkaldslyden til og fra mellem højttalere og et USB-telefonrør eller en USB-hovedtelefon.

 • Automatisk registrering     Guiden Konfigurer lyd og video i Office Communicator 2007 registrerer og vælger automatisk de foretrukne lyd- og videoenheder, så du ikke behøver at konfigurere og vælge enheder, før du starter telefon- eller videosamtaler.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×