Nyheder i Microsoft Office Access 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Nyheder i Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 indeholder et sæt avancerede værktøjer, du kan bruge til hurtigt at starte registrering, rapportering og deling af oplysninger. Du kan hurtigt oprette attraktive og funktionelle registreringsprogrammer ved at tilpasse en af mange foruddefinerede skabeloner, konvertere en eksisterende database eller oprette en ny database - alt sammen uden at have dybtgående kendskab til databaser. Med Office Access 2007 er det nemt at tilpasse databaseprogrammer og rapporter til skiftende forretningsmæssige behov, og den forbedrede understøttelse af Windows SharePoint Services 3.0 i Office Access 2007 hjælper dig med at dele, administrere, revidere og sikkerhedskopiere data.

knappen til at hente en gratis prøveversion

Køb Office nu

Denne artikel indeholder

Hurtigere måder at komme i gang på

Resultatorienteret brugergrænseflade

Mere effektive værktøjer til objektoprettelse

Nye datatyper og kontrolelementer

Forbedrede design- og analyseværktøjer

Øget sikkerhed

Nye måder at dele data og samarbejde med andre på

Bedre måder at foretage fejlfinding af problemer på

Forbedrede korrekturredskaber

Hurtigere måder at komme i gang på

Office Access 2007 indeholder skabeloner, med hvilke du nemt kan oprette databaser, tabeller og felter. Derudover er der nye visninger og designværktøjer, som kan hjælpe dig med at oprette nye databaseobjekter og arbejde med data.

Databaseskabeloner til opbygning af komplette programmer

Office Access 2007 indeholder en pakke af professionelt designede databaseskabeloner til registrering af kontaktpersoner, opgaver, begivenheder, studerende, aktiver og andre datatyper. Du kan bruge dem straks eller forbedre og tilpasse dem, så du kan registrere oplysninger på præcis den måde, du vil. Gå ind på siden Introduktion til Microsoft Office Access, som vises, hver gang du starter Office Access 2007, og kom hurtigt i gang med at oprette din database ved at åbne en af skabelonerne.

Rude med skabelonfilen Aktiver med foreslået filnavn

Hver skabelon er et komplet sporing-program, der indeholder foruddefinerede tabeller, formularer, rapporter, forespørgsler, makroer og relationer. Skabelonerne er designet til at være med det samme nyttige out-of-the-box, så du kan finde hurtigt oppe at køre. Hvis Skabelondesignet opfylder dine behov, er du klar til at gå! Ellers kan du bruge skabelonen til at få et forspring i at oprette den database, der opfylder dine behov.

Formular med oplysninger om aktiver

Ud over de skabeloner, som Office Access 2007 indeholder, kan du hente flere skabeloner ved at oprette forbindelse til Microsoft Office Online.

Felt- og tabelskabeloner

Bruge en masse tid på at designe dine felter? I stedet bruge det nye Feltskabeloner, som er foruddefinerede felter, hver med et navn, datatype, længde og forudindstillede egenskaber. Du kan trække de felter, du skal bruge direkte fra ruden Feltskabeloner til et dataark. Feltskabeloner er baseret på XML-skemadefinitionen (.xsd) filer, så du kan oprette dine egne standard definitioner til delt brug i din afdeling eller arbejdsgruppe.

Ruden Feltskabeloner

Derudover indeholder Office Access 2007 tabelskabeloner til tabeller, der er almindeligt brugte i databaser. Du kan f.eks. bruge tabelskabelonen til kontaktpersoner til at føje tabellen Kontaktpersoner til din database. Tabellen indeholder almindeligt brugte felter, f.eks. efternavn, fornavn og adresse. Feltegenskaberne er angivet, så du straks kan bruge tabellen. Der er andre tilgængelige tabelskabeloner - Opgaver, Problemer, Begivenheder og Aktiver - som indeholder specialfelter, der er designet til den type data, du vil gemme og registrere.

Forbedret dataarkvisning

Nu er det nemmere at oprette tabeller - du skal blot klikke på Tabel under fanen Opret og begynde at indtaste data. Office Access 2007 fastslår automatisk den bedste datatype for hvert felt, så du kan komme i gang i løbet af ingen tid. Kolonnen Tilføj et nyt felt viser, hvor der skal tilføjes et nyt felt - og hvis du skal ændre datatype eller visningsformat for et nyt eller eksisterende felt, er det nemt at gøre dette vha. kommandoerne på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen. Du kan også indsætte data fra Microsoft Office Excel-tabeller i et nyt dataark - Office Access 2007 opretter alle felterne og genkender datatyperne automatisk.

Dataark i Access med kolonnen Tilføj et nyt felt

1. Kolonnen Tilføj et nyt felt

Antag, at du vil tilføje et eksisterende felt fra en anden tabel i tabellen. Bare Træk feltet fra ruden Feltliste til dataarket. Access opretter eventuelle nødvendige relationer automatisk eller beder dig om i hele processen.

Ny layoutvisning er med til at gøre processen hurtigere ved design af formularer og rapporter

Brug layoutvisning til at foretage ændringer i designet, mens du får vist data i en formular eller rapport.

Formular i layoutvisning, der viser dynamiske data

Du kan f.eks. føje et felt til designgitteret ved at trække et felt fra ruden Feltliste, eller du kan ændre egenskaber ved at bruge egenskabsarket. Layoutvisning understøtter de nye, stablede layout og tabellayout - grupper af kontrolelementer, som du kan flytte og ændre størrelse på som en enhed, så du nemt kan omarrangere felter, kolonner, rækker og hele layout. Du kan også nemt fjerne et felt eller tilføje formatering i layoutvisning. Designvisning er stadig tilgængelig for mere detaljeret arbejde, og den er også forbedret for at kunne understøtte stablede layout og tabellayout.

Toppen af siden

Resultatorienteret brugergrænseflade

Den nye resultatorienterede brugergrænseflade - Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) - gør det nemt for dig at arbejde i Office Access 2007. Kommandoer og funktioner, der tit var begravet i komplekse menuer og værktøjslinjer, er nu nemme at finde på opgaveorienterede faner, der indeholder logiske grupper af kommandoer og funktioner. Mange dialogbokse er erstattet af gallerier, som viser de tilgængelige indstillinger, og beskrivende værktøjstip eller eksempelvisninger, som kan hjælpe dig med at vælge den rette indstilling.Uanset hvilken aktivitet du udfører i den nye brugergrænseflade - om det er oprettelse af en rapport eller indtastning af data - har Access de værktøjer, der er mest nyttige for at kunne fuldføre den pågældende opgave.

Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)    Den nye Brugergrænsefladen Office Fluent har et standardområde, der kaldes båndet, som indeholder grupper af kommandoer, der er organiseret efter funktion og funktionalitet. Båndet erstatter de lag af menuer og værktøjslinjer, der fandtes i tidligere versioner af Access.

Access-båndet

Brug Office Fluent-båndet til at finde grupper af relaterede kommandoer hurtigere. For eksempel, hvis du vil oprette en formular eller rapport, bruge en af kommandoerne under fanen Opret. Det nye design gør det nemmere at finde de kommandoer, du skal bruge, og du vil se funktioner, som du ellers ikke oplever måske. Kommandoer er placeret tættere på overfladen, hvilket betyder, at du ikke behøver at grave efter dem i menuer eller huske deres placering.

De vigtigste funktioner i Brugergrænsefladen Office Fluent omfatter:

 • Kommandofaner - faner, der viser kommandoer, som ofte bruges sammen, så du kan finde de ønskede kommandoer, når du skal bruge dem.

 • Kontekstafhængige kommandofaner - en kommandofane, der vises i overensstemmelse med konteksten - dvs. det objekt, du arbejder med, eller den opgave, du er ved at udføre. En kontekstafhængig fane indeholder de kommandoer, der forekommer mest relevante for dit aktuelle arbejde.

 • Gallerier - nye kontrolelementer, der viser et eksempel på en typografi eller indstilling, så du kan se resultatet, før du vælger. Der findes gallerier overalt i brugergrænsefladen til 2007 Microsoft Office-system.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang - en enkelt standardværktøjslinje, der vises på båndet, og som med et enkelt klik giver direkte adgang til de mest nødvendige kommandoer, f.eks. Gem og Fortryd.

Siden Introduktion til Microsoft Office Access    Denne side giver hurtig adgang til et bibliotek med professionelt designede databaseskabeloner samt databaser, du senest har åbnet, og links til populære Office Online-artikler - hvis du har oprettet forbindelse til internettet.

Siden Introduktion til Microsoft Office Access

Navigationsrude    Denne rude viser og giver let adgang til alle objekter i den aktuelt åbne database. Brug navigationsruden til at organisere objekter efter objekttype, oprettelsesdato, ændringsdato, relateret tabel (baseret på objektafhængigheder) eller i brugerdefinerede grupper, som du opretter. Har du brug for mere plads til at arbejde på dit formulardesign? Du kan nemt skjule navigationsruden, så den kun optager lidt plads, men stadig er tilgængelig. Navigationsruden erstatter databasevinduet, der blev brugt i Access-versioner, der er ældre end Access 2007.

Ojekter i navigationsruden

Faneopdelte objekter    Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer vises som faneopdelte objekter i Access-vinduet.

Faneopdelte objekter i Access 2007

Hvis du klikker på objektfanerne, kan du nemt skifte mellem forskellige objekter.

Statuslinje    Den linje nederst i vinduet, der viser statusoplysninger og har knapper, du kan bruge til at skifte mellem visninger.

Miniværktøjslinjen    Et element, i lighed med en værktøjslinje, der vises gennemsigtigt over den tekst, du har markeret, så du nemt kan anvende formatering, f.eks. fed og kursiveret skrift, eller ændre skrifttypen.

Vinduet Hjælp    I modsætning til tidligere versioner af Access giver Office Access 2007 let adgang til indhold i både Access Hjælp og Udviklerreference fra det samme Hjælp-vindue. Du kan nemt ændre søgningen til f.eks. kun at omfatte indhold i Udviklerreference. Uanset hvordan du angiver indstillingerne i vinduet Hjælp, vil alt indhold i Access Hjælp og Udviklerreference altid være tilgængeligt i Office Online.

Vinduet Hjælp

Toppen af siden

Mere effektive værktøjer til objektoprettelse

Office Access 2007 indeholder et intuitivt miljø til oprettelse af formularer og rapporter, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at oprette formularer og rapporter, der viser sorterede, filtrerede og grupperede oplysninger.

Fanen Opret

Brug fanen Opret til hurtigt at oprette nye formularer, rapporter, tabeller, Windows SharePoint Services-lister, forespørgsler, makroer og moduler. Hvis du har valgt en tabel eller forespørgsel i navigationsruden, kan du oprette en ny formular eller rapport ud fra det pågældende objekt med et enkelt klik vha. kommandoen Formular eller Rapport. De nye formularer og rapporter, der oprettes ved dette ene klik, er mere visuelt tiltrækkende og straks nyttige, fordi deres design er blevet opgraderet. Automatisk genererede formularer og rapporter har et professionelt udseende design med sidehoveder, der indeholder logo og titel. Derudover indeholder en automatisk genereret rapport også dato- og klokkeslætsoplysninger og oplysende sidefødder og totaler.

Delvis visning af fanen Opret på båndet

Du vil snart opdage, at objekter, der oprettes på den nye, hurtige måde, sparer tid og kræfter.

Nye visninger: Rapportvisning og layoutvisning

To nye visninger kan du arbejde interaktivt med formularer og rapporter. Ved hjælp af rapportvisning, kan du bladre en nøjagtig gengivelse af rapporten uden at udskrive eller få den vist i Vis udskrift. Funktionen filter for at fokusere på bestemte poster, eller brug en Find-handling til at søge efter tekst, der passer. Du kan bruge kommandoen Kopiér til at kopiere tekst til Udklipsholder, eller klik på de aktive hyperlinks, der vises i rapporten for at følge et link i din browser.

Rapportvisning tilføjer muligheden for at gennemse, men med layoutvisning kan du foretage designændringer, mens du gennemser data. Du kan bruge layoutvisning til at foretage mange almindelige designændringer, mens du får vist dataene i en formular eller rapport. Tilføj f.eks. et felt ved at trække et feltnavn fra den nye rude Feltliste, eller skift egenskaber vha. egenskabsarket. Layoutvisning understøtter de nye, stablede layout og tabellayout, som er grupper af kontrolelementer, du kan arbejde med samlet, så du nemt kan omarrangere felter, kolonner, rækker eller hele layout. Du kan også nemt fjerne et felt eller tilføje formatering i layoutvisning. Designvisning kan stadig bruges til mere detaljeret arbejde og er også blevet forbedret, så den understøtter layout.

Rapport i layoutvisning

Strømlinet oprettelse af gruppering og sortering i rapporter

Som en nyhed i Office Access 2007 kan du gruppere og sortere data i rapporter samt tilføje totaler på en bedre og mere tilgængelig måde. Den nye brugergrænseflade er mere logisk og nemmere at navigere rundt i, og når den bruges sammen med den nye layoutvisning, kan du straks se resultatet af de ændringer, du foretager.

Ruden Gruppering, sortering og total

Lad os antage, at du skal se det totale salgstal for hver region i en rapport. Brug layoutvisning og den nye rude Gruppering, sortering og total til at tilføje et gruppeniveau og anmode om en total - og se ændringerne direkte i din rapport! Den nye række Total gør det nemt at føje en sum, et gennemsnit, antal, maksimum eller minimum til sidehoveder og sidefødder i rapporten. Enkle totaler kræver ikke længere manuel oprettelse af et beregnet felt. Nu skal du blot pege og klikke.

Oprette total i rapport

Nye layout for kontrolelementer til at hjælpe med at oprette flotte formularer og rapporter

Formularer og rapporter indeholder ofte tabeldata som f.eks. en kolonne med kundenavne eller en række med alle felterne til en kunde. Du kan bruge Office Access 2007 til at gruppere disse kontrolelementer i et layout, der nemt kan håndteres som en helhed, herunder etiketten.

Kommandoer i gruppen Layout for kontrolelementer på fanen Arranger

Da du kan vælge kontrolelementer i forskellige sektioner, som etiketten i sektionen sidehovedet eller sidefoden, er der meget mere fleksibel. Du kan nemt:

 • Flytte eller ændre størrelsen på et layout. For eksempel flytte en kolonne til venstre eller højre.

 • Formatere et layout. For eksempel angive en kundenavn kolonne med fed skrift, så den skiller sig ud.

 • Føje en kolonne (et felt) til et layout.

 • Fjerne en kolonne (et felt) fra et layout.

Flytte kolonne i layoutvisning

Layout gemmes sammen med designet, så de forbliver tilgængelige.

Nye delte formularer til hurtigt gennemsyn af data

Bruge den ny delt formular til at oprette en formular, der kombinerer en dataarkvisning og formularvisning. Du kan angive en egenskab, der placerer dataarket øverst, nederst, venstre eller højre.

Delt formular

Integrerede makroer i formularer og rapporter

Brug de nye, integrerede makroer, der er tillid til, for at undgå at skulle skrive kode. En integreret makro gemmes i en egenskab og er en del af det objekt, den hører til. Du kan ændre designet af en integreret makro uden at skulle bekymre dig om andre kontrolelementer, der muligvis bruger makroen - hver integreret makro er uafhængig. Der er tillid til integrerede makroer, fordi de automatisk er forhindret i at udføre visse, potentielt usikre handlinger.

Tildele integreret makro til hændelsen VedDobbeltklik

Toppen af siden

Nye datatyper og kontrolelementer

Office Access 2007 indeholder nye og forbedrede datatyper og kontrolelementer, der giver dig mulighed for at gemme flere typer data, og du kan lettere indtaste disse.

Felter med flere værdier til komplekse data

Du kan oprette et felt, der indeholder flere værdier, også kaldet komplekse data. Antag, at du skal tildele en opgave til en af dine medarbejdere eller leverandører, men at du vil tildele den til flere end en person. I de fleste databasestyringssystemer og i tidligere versioner af Access skulle du oprette en mange-til-mange-relation for at kunne gøre dette korrekt. I Office Access 2007 er den svære del lavet for dig, når du vælger et felt, du har angivet til at acceptere flere værdier. Felter med flere værdier er især relevante, hvis du bruger Office Access 2007 til at arbejde med en SharePoint-liste, der indeholder en af felttyperne med flere værdier, der anvendes i Windows SharePoint Services. Office Access 2007 er kompatibel med disse datatyper.

Felt med flere værdier

Felter for vedhæftede filer

Den nye datatype Vedhæftet fil gør det nemt at gemme alle typer af dokumenter og binære filer i databasen uden at forøge databasens størrelse unødvendigt. Om muligt komprimerer Office Access 2007 automatisk vedhæftede filer for at minimere pladsforbruget. Skal du vedhæfte et Microsoft Office Word 2007-dokument i en post eller gemme en række digitale billeder i databasen? Med vedhæftede filer er disse opgaver meget lettere at udføre. Du kan endda føje flere vedhæftede filer til samme post.

Dialogboksen Vedhæftede filer

Notatfelter gemmer nu RTF-format og understøtter revisionsoversigt

Med den nye understøttelse af RTF-format i Office Access 2007 skal du ikke længere begrænse dig til almindelig tekst i posterne. Du kan formatere tekst vha. indstillinger (f.eks. fed, kursiv, forskellige skrifttyper og farver samt andre almindelige formateringsindstillinger) og gemme teksten i databasen. Tekst i RTF-format gemmes i et notatfelt i et HTML-baseret format, der er kompatibelt med datatypen i RTF-format i Windows SharePoint Services. Når du indstiller den nye egenskab Tekstformat til enten RTF eller Almindelig tekst, formateres oplysningerne herefter korrekt i kontrolelementerne Tekstboks og i dataarkvisningen.

Notatfelter er velegnede til opbevaring af store datamængder. Med Office Access 2007 kan du indstille egenskaben Vedhæft kun til at bevare en oversigt over alle ændringer i et notatfelt. Du kan derefter få vist en oversigt over de ændringer. Denne funktion understøtter også registreringsfunktionen i Windows SharePoint Services, så du også kan bruge Access til at få vist oversigten over indhold på SharePoint-listen.

Kalender til valg af datoer

Felter og kontrolelementer, der benytter datatypen Dato/klokkeslæt type automatisk få en ny funktion: support til en indbygget interaktiv kalender for at vælge en dato. Kalenderknappen vises automatisk til højre for datoen. Vil du vide, datoen for denne kommer fredag? Klik på knappen og kalenderen vises automatisk til gør det muligt at finde og vælge datoen. Du kan vælge for at deaktivere kalenderen for et felt eller et kontrolelement ved hjælp af en egenskab.

Toppen af siden

Forbedrede design- og analyseværktøjer

Med de nye værktøjer i Office Access 2007 kan du hurtigere oprette databaseobjekter og derefter lettere analysere dataene.

Forbedring af ruden Feltliste

Den nye rude Feltliste går ud over feltvælgeren, der findes i tidligere versioner af Access, ved at medtage felter fra andre tabeller. Du kan trække felter fra tabellen i postkilden, fra relaterede tabeller eller fra uafhængige tabeller i databasen. Office Access 2007 er forberedt til at oprette den påkrævede infrastruktur, så hvis der kræves en relation mellem tabeller, oprettes den automatisk, eller bliver du bedt om det under processen.

Ruden Feltliste

Forbedrede værktøjer til sortering og filtrering

Antag, at du hurtigt skal finde en tilsvarende værdi eller sortere en kolonne med data. Den nye funktion Autofilter i Office Access 2007 forøger de allerede effektive filtreringsmuligheder, så du hurtigt kan fokusere på de ønskede data. Du kan nemt vælge fra de entydige værdier i en kolonne, hvilket er praktisk i situationer, hvor du ikke kan huske det navn, du skal bruge, eller du kan sortere værdierne vha. letforståelige indstillinger i genvejsmenuen, f.eks. Sorter med ældste først eller Sorter med mindste først.

AutoFilter

De mest almindelige filtreringsindstillinger er synlige i menukommandoer, ellers kan hurtigfiltre bruges til at begrænse oplysningerne, ud fra de data du indtaster. Indstillinger for hurtigfiltre ændres automatisk på basis af datatypen, så du får vist fornuftige valgmuligheder for tekst, dato og numeriske oplysninger.

Menuen Datofiltre

Disse nye filtrerings- og sorteringsfunktioner er designet til at give dig en ensartet oplevelse, uanset om du bruger Office Access 2007 eller Microsoft Office Excel 2007.

Totaler og alternative baggrundsfarver i dataark

Rækken Total er ny i dataarkvisning, og den viser en sum, et antal, et gennemsnit, et maksimum, et minimum, en standardafvigelse eller en varians. Når du har tilføjet rækken Total, skal du pege på pilen i kolonnens celle og vælge den ønskede beregning.

Rækken Total i dataark

Dataark, rapporter og fortløbende formularer understøtter en skiftende baggrundsfarve for rækker, som du kan angive uafhængigt af standardbaggrundsfarven. Det er nemt at skygge hver anden række, og du kan vælge den ønskede farve.

Dataark med alternativ rækkefarve

Toppen af siden

Øget sikkerhed

Forbedrede sikkerhedsfunktioner i Office Access 2007 og stærk integration med Windows SharePoint Services giver dig mulighed for at administrere mere effektivt og gøre dine programmer til registrering af oplysninger sikrere end nogensinde. Hvis du gemmer data fra registreringsprogrammerne på lister på Windows SharePoint Services, kan du overvåge revisionsoversigten, gendanne slettede oplysninger og angive dataadgangstilladelser.

I bestræbelserne på at gøre Office Access 2007 mere sikker og opretholde ensartetheden i forhold til de øvrige 2007 Office-udgivelse-produkter indeholder Office Access 2007 nye og forbedrede sikkerhedsfunktioner. De samlede tillidserklæringer er integreret med Microsoft Office Sikkerhedscenter. Placeringer, der er tillid til, gør det nemt at have tillid til alle databaser i sikre mapper. Du kan indlæse et Office Access 2007-program, hvor kode eller makroer er deaktiveret for at øge sikkerheden i et sandkassemiljø - dvs. usikre kommandoer kan ikke køres. Makroer, der er tillid til, kører i sandkassetilstand.

Toppen af siden

Nye måder at dele data og samarbejde med andre på

Hvis du bruger de nye samarbejdsfunktioner i Office Access 2007, kan du indsamle oplysninger fra andre mere effektivt og dele dem i et mere sikkert miljø på internettet.

Integration med Windows SharePoint Services

Office Access 2007 kan integreres med Windows SharePoint Services på flere forskellige måder, hvilket er en hjælp til at udnytte de mange samarbejdsfunktioner i Windows SharePoint Services.

Registrering af datarevision    Du kan få vist revisionsoversigten på postniveauet vha. Windows SharePoint Services. Antag, at du har brug for at vide, hvem der ændrede en række, eller hvornår den blev ændret. Du kan finde ud af dette ved at se i revisionsoversigten.

Angive tilladelser    Du kan angive adgangstilladelser til SharePoint-lister ved hjælp af Windows SharePoint Services. Du kan vælge at give eller nægte bestemte brugere adgang. Du kan tildele begrænsede læsetilladelser eller fuld redigeringsret.

Hente data fra papirkurven    Du kan bruge den nye papirkurv i Windows SharePoint Services til hurtigt at få vist slettede poster og gendanne data, der er slettet ved et uheld.

Åbne Access-formularer og -rapporter i Windows SharePoint Services    Brugere af Windows SharePoint Services kan åbne lister i RTF-visninger i Access direkte fra et SharePoint-websted. Office Access 2007-formularer, -rapporter og -dataark kan vises side om side med andre visninger på et SharePoint-websted. Når du vælger en Access-visning, starter og åbner Office Access 2007 formularen, rapporten eller dataarket. Det gør det nemt for dig at køre en Office Access 2007-RTF-rapport på et SharePoint-websted uden først at skulle starte Office Access 2007. Du kan også vælge at åbne en liste i Access, og hvis der ikke findes en database, oprettes den automatisk med et sæt udfyldte formularer og rapporter på basis af listen.

Mulighed for at flytte databasen til et SharePoint-websted    Du kan nemt gøre en enkeltstående database til en delt Windows SharePoint Services-løsning, der gemmer data i sammenkædede SharePoint-lister. Guiden Flyt til SharePoint-websted er godt udarbejdet, og den overfører automatisk primære nøgler og relationer på en logisk måde.

De indlysende fordele ved en delt Windows SharePoint Services-løsning er f.eks. den fælles browserbaserede adgang, centralstyret sikkerhedskopiering, databaseinstallation ud fra et SharePoint-websted samt alle fordelene ved en avanceret, Access-baseret klient i en serverbaseret løsning. It-afdelinger kan overvåge og styre databaseadgangen på et SharePoint-websted. Brugerne kan abonnere på modtagelsen af e-mail-meddelelser, når poster tilføjes, slettes eller ændres på en SharePoint-liste.

Integration med Windows SharePoint Services-arbejdsproces    Office Access 2007 understøtter arbejdsprocessen ved hjælp af Windows Workflow Services, der findes i Windows SharePoint Services. Du kan oprette løsninger, der f.eks. benytter distribution og godkendelse af arbejdsprocesser, automatisk tildeler andre brugere opgaver, rapporterer projektstatus og sørger for, at opgaverne er færdige til tiden.

Bedre ydeevne af tabeller, der er sammenkædet med SharePoint-lister    De optimeringer, du foretager af den interne behandling af tabeller, der er sammenkædet med SharePoint-lister, giver en hurtigere og smidigere proces.

Alle datatyper i Windows SharePoint Services knyttes nu til Access-datatyper    Med den nye understøttelse af felter med flere værdier og vedhæftede filer understøtter Office Access 2007 nu alle de datatyper, der findes i Windows SharePoint Services, så det er meget nemmere at designe og opbygge delte Windows SharePoint Services-programmer.

Mulighed for at tage SharePoint-lister offline med Access    Hvis du har brug for at tage arbejde med hjem, kan du tage SharePoint-listerne offline med ét klik. Du kan arbejde med dataene i Access og derefter synkronisere ændringerne eller genoprette forbindelsen til SharePoint-webstedet på et senere tidspunkt.

Tip: Ikke sikker på, hvilken version du vil opgradere til? Sørg for at se nærmere på de nye funktioner i Access 2010, som databaser, der kører i din browser, beregnede felter i tabeller og datamakroer.

Dataindsamling vha. InfoPath-formularer og Outlook

Med den nye funktion Dataindsamling kan Office Access 2007 automatisk oprette en Microsoft Office InfoPath 2007-formular eller en HTML-formular og integrere den i en e-mail. Du kan derefter sende formularen til modtagere, der er udvalgt blandt Outlook-kontaktpersonerne, eller til modtagere, der er gemt i et felt i Access-databasen.

Bruge e-mail-meddelelse til at indsamle data

Du vælger, om du vil indsamle nye oplysninger eller opdatere eksisterende oplysninger. Modtagere udfylder derefter formularen og returnerer den. Office Outlook 2007 genkender de indgående formularer og gemmer automatisk dataene i Office Access 2007-databasen - der kræves ingen genindtastning.

Eksportere til PDF- og XPS-format

Nu kan du eksportere data til en PDF-fil (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification) filformat til udskrivning, Bogføring og fordeling af e-mail, forudsat, at du først installere Udgiv som PDF eller XPS tilføjelsesprogrammet eksport kan en formular, rapport eller et dataark til en .PDF- eller XPS-fil du hente oplysninger i en nemt at distribuere formular, der bevarer alle dine formatering egenskaber , men ikke kræver andre til at installere Access på deres computere for at udskrive eller gennemgå outputtet.

 • PDF (Portable Document Format)    PDF er et elektronisk filformat med fast layout, som bevarer dokumentformatering og hjælper med fildeling. PDF-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre dataene i filen. PDF-formatet er også praktisk for dokumenter, der skal reproduceres ved hjælp af kommercielle udskrivningsmetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og hjælper med fildeling. XPS-formatet sikrer, at filen, når den vises online eller udskrives, bevarer nøjagtigt det format, du havde tænkt dig, og at det ikke er nemt at kopiere eller ændre dataene i filen.

Du kan kun eksportere data til filer i .pdf- eller .xps-format fra Office Access 2007, efter du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Nemmere at arbejde med eksterne data

Der findes nye funktioner i Office Access 2007, som gør det nemmere at importere og eksportere data. Du kan gemme en import- eller eksporthandling og derefter genbruge den, næste gang du skal udføre samme opgave. Med guiden Importer regneark kan du tilsidesætte den datatype, der er valgt af Access, og du kan importere, eksportere og sammenkæde med de nye Office Excel 2007-filformater.

Toppen af siden

Bedre måder at foretage fejlfinding af problemer på

Microsoft Office Diagnosticering er en række diagnostiske tests, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor din computer går ned. De diagnostiske tests kan løse visse problemer direkte og kan identificere måder, du kan løse andre problemer. Microsoft Office Diagnosticering erstatter de følgende Microsoft Office 2003-funktioner: registrere og reparation og Microsoft Office-programgendannelse.

Yderligere oplysninger finder du i Diagnosticere og reparere Office-programmer, der går ned, ved hjælp af Microsoft Office Diagnosticering.

Toppen af siden

Forbedrede korrekturredskaber

I det følgende forklares nogle nye funktioner i stavekontrollen.

 • Stavekontrollen er blevet gjort mere konsistent på tværs af 2007 Microsoft Office-system-programmerne. Eksempler på denne ændring omfatter:

 • Stavekontrollen 2007 Office-udgivelse indeholder den efter reformen franske ordbog. Dette er et tilføjelsesprogram, der skulle være installeret separat i Microsoft Office 2003. Se Vælg, hvordan stavekontrol og grammatikkontrol fungererkan finde flere oplysninger.

 • Udelukkelsesordbogen oprettes automatisk til et sprog første gang, der bruges sprog. Du kan bruge udelukkelsesordbøger til Tving stavekontrollen flag ord, du vil undgå at bruge. Udelukkelsesordbøger er praktisk, så du undgår ord, der er obskøne eller ikke stemmer overens med din vejledning til design. Se Brug af udelukkelsesordbøger vil angive en foretrukken stavemåde for et ord, du kan finde flere oplysninger.

knappen til at hente en gratis prøveversion

Køb Office nu

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×