Nye funktioner i Excel 2013

Vigtigt   De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Klik på et funktionsnavn på nedenstående liste for at få detaljeret hjælp til den pågældende funktion.

Funktionsnavn

Type og beskrivelse

Funktionen ARCCOT

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen ARABISK

Matematisk og trigonometrisk:   Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen BASE

Matematisk og trigonometrisk:    Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL

Statistisk:    Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BITOG

Teknisk:   Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT

Teknisk:   Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER

Teknisk:   Returnerer et 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITRSKIFT

Teknisk:   Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER

Teknisk:   Returnerer et bitbaseret 'Eksklusivt eller' af to tal.

Funktionen LOFT.MAT

Matematisk og trigonometrisk:    Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen KOMBINA

Matematisk og trigonometrisk:   
Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer.

Funktionen COT

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COTH

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen CSC

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer cosekanten af en vinkel

Funktionen CSCH

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer den hyperbolske cosekant af en vinkel

Funktionen DAGE

Dato og klokkeslæt:   Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DECIMAL

Matematisk og trigonometrisk:   Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen KODNINGSURL

Web:   Returnerer en URL-kodet streng.

Funktionen FILTRERXML

Web:   Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath.

Funktionen AFRUND.BUND.MAT

Matematisk og trigonometrisk:   Runder et tal ned til det nærmeste heltal eller til det nærmeste betydende multiplum

Funktionen FORMELTEKST

Opslag og reference:   Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen GAMMA

Statistisk:   Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAUSS

Statistisk:    Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen HVISIT

Logisk:   Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen IMAGCOSH

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT

Teknisk:   Returnerer cotangens af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC

Teknisk:   Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH

Teknisk:   Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC

Teknisk:   Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH

Teknisk:   Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSINH

Teknisk:   Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGTAN

Teknisk:   Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen ER.FORMEL

Information:   Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ISOUGE.NR

Dato og klokkeslæt:   Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen MENHED

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen TALVÆRDI

Tekst:    Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen PVARIGHED

Finansiel:   Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

Funktionen PERMUTATIONA

Statistisk:   Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI

Statistisk:   Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen RRI

Finansiel:   Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen SEC

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SECH

Matematisk og trigonometrisk:   Returnerer den hyperbolske sekant af en vinkel

Funktionen ARK

Oplysninger:   Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

Funktionen ARK.FLERE

Oplysninger:   Returnerer antallet af ark i en reference

Funktionen SKÆVHED.P

Statistisk:   Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen UNICHAR

Tekst:   Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi.

Funktionen UNICODE

Tekst:   Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen WEBTJENESTE

Web:   Returnerer data fra en webtjeneste.

Funktionen XELLER

Logisk:   Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Toppen af siden

Gælder: Excel 2013Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog