Netværksanmodninger i Office 2016 til Mac

Office 2016 til Mac-programmer giver dig en oprindelig appoplevelse på macOS-platformen. Hver app er udviklet til at fungere i en række forskellige scenarier, herunder tilstande, hvor der ikke er tilgængelig netværksadgang. Når en computer er forbundet til et netværk, opretter programmerne automatisk forbindelse til en række webbaserede tjenester for at give forbedret funktionalitet. Dette dokument beskriver hvilke slutpunkter og URL-adresser, programmerne forsøger at nå, samt de leverede tjenester. Disse oplysninger er nyttige i forbindelse med fejlfinding af problemer med netværkskonfiguration og ved angivelse af en politik til netværksproxyservere. Oplysningerne i dette dokument er beregnet som et supplement til artiklen URL-adresser og IP-adresseintervaller for Office 365.

Office-klient-slutpunkter: Windows | Mac

Det meste af dette dokument består af tabeller, der beskriver netværkswebadresser, typer og beskrivelse af tjenester eller funktioner, der leveres af det pågældende slutpunkt. Hver enkelt Office-app kan variere i sin brug af tjeneste og slutpunkt. De følgende apps er defineret i tabellerne nedenfor:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

URL-typen er defineret som følger:

 • ST: Statisk – URL-adressen er hard-coded i klientprogrammet

 • SS: Semi-statisk – URL-adressen er kodet som en del af en webside eller omdirigering

 • CS: Konfigurationstjeneste – URL-adressen returneres som en del af Office-konfigurationstjenesten

Standardkonfiguration af Office 2016 til Mac

Installation og opdateringer

Følgende netværksslutpunkter bruges til at downloade Office 2016 til Mac-installationsprogrammet fra Microsoft Content Delivery Network (CDN).

URL

Type

Beskrivelse

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Office 365-installationsportalens links til de nyeste installationspakker.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Placering af installationspakker på Content Delivery Network.

Første start af app

De følgende netværksslutpunkter kontaktes ved den første start af en Office-app. Disse endepunkter giver øget Office-funktionalitet for brugerne, og URL-adresserne kontaktes uanset licenstype (herunder volumenlicensinstallationer).

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

'Flighting'-konfiguration – giver mulighed for oplysning og eksperimenteren med funktioner.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

‘Flighting’-netværkskonfigurationstest

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Office-konfigurationstjeneste – masterliste over tjenesteslutpunkter.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Download af regeltelemetri for Office – informerer klienten om, hvilke data og hændelser, der skal uploades til telemetritjenesten.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Rapportering af Office-telemetriupload – ‘Heartbeart’- og fejlhændelser, der forekommer på klienten, uploades til telemetritjenesten.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Office Online-skabelontjeneste – stiller online-dokumentskabeloner til rådighed for brugerne.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Download af Office-skabeloner – opbevaring af PNG-skabelonbilleder.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfiguration af Store til Office-apps.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Office Document Integration Services-katalog (list over tjenester og slutpunkter).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifester for Microsoft Automatiske opdateringer – se, om der er tilgængelige opdateringer.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-app til konfiguration af Office samt ressourcer.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-app til konfiguration af Office samt ressourcer.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-app til konfiguration af Office samt ressourcer.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Nyhedsindhold i OneNote.

Bemærk!: Det er vigtigt at forstå, at Office-konfigurationstjenesten (http://officeclient.microsoft.com) fungerer som en tjeneste til automatisk registrering for alle Microsoft Office-klienter (ikke kun Mac). De endepunkter, der returneres i svaret er især semi-statiske, idet ændringerne er meget sjældne, men stadig mulige.

Log på

De følgende netværksslutpunkter kontaktes, når du logger på skybaseret lager. Afhængigt af din kontotype kan forskellige tjenester kontaktes.

 • MSA: Microsoft-konto – bruges typisk til forbruger- og detailscenarier

 • OrgID: Organisationskonto – bruges typisk til kommercielle scenarier

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Logonhjælpeprogram til MSA og OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Windows-autorisationstjeneste

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Office 365-logontjeneste (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Logontjeneste for Microsoft-konto (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Hjælpeprogram til logontjeneste for Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Office 365-loginbranding (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Dokument- og lagerpladssøger

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Tjeneste for senest åbnede dokumenter (MRU – Most Recently Used)

Bemærk!: For hvad angår abonnementsbaserede licenser og detaillicenser, aktiveres produktet, når du logger på, og det giver adgang til skyressourcer som f.eks. OneDrive. Hvad angår volumenlicensinstallationer, bliver brugerne stadig bedt om at logge på (som standard), men det er kun påkrævet for adgang til skyressourcer, idet produktet allerede er aktiveret.

Produktaktivering

Følgende netværksslutpunkter gælder for aktiveringer med Office 365-abonnement og detaillicens. Specifikt gælder dette IKKE for installationer med volumenlicens.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office Licensing Service

Nyhedsindhold

Følgende netværksslutpunkter gælder kun for Office 365-abonnementer.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Nyheder i HTML-sideindhold

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Understøttelse af JavaScript-biblioteker

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Understøttelse af JSON-data

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Understøttelse af JSON-data

https://c.bing.net

WXPN

CS

Understøttelse af JSON-data

Smart opslag

Følgende netværksslutpunkter gælder både for aktiveringer med Office 365-abonnement og detail-/volumenlicens.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Insights-webtjeneste

https://www.bing.com

WXPN

CS

Insights-indholdsudbyder

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Insights-indholdsudbyder

Send en smiley

Følgende netværksslutpunkter gælder både for aktiveringer med Office 365-abonnement og detail-/volumenlicens.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Send en smiley-tjeneste

Gem som PDF og OpenDocument

Følgende netværksslutpunkter gælder både for aktiveringer med Office 365-abonnement og detail-/volumenlicens.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Tjeneste til konvertering af Word-dokument (PDF og OpenDocument-tekst)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Tjeneste til konvertering af Excel-regneark (OpenDocument-regneark)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Tjeneste til konvertering af PowerPoint-præsentation (OpenDocument-præsentation)

Office-apps (også kaldet tilføjelsesprogrammer)

Følgende netværksslutpunkter gælder både for aktiveringer med Office 365-abonnement og detail-/volumenlicens, når der er tillid til Office-apps/tilføjelsesprogrammer.

URL

Apps

Type

Beskrivelse

https://store.office.com

WX

CS

Konfiguration af lagring af Office-apps

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-appressourcer

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Kort-appressourcer

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-appressourcer

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Office JavaScript-biblioteker

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetri- og rapporteringstjeneste til Office-apps

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://*.wikipedia.org

W

SS

Wikipedia-sideressourcer

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Wikipedia-medieressourcer

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Wikipedia-sandkasseramme

https://*.virtualearth.net

X

SS

Kortskabeloner

Rapportering om nedbrud

Følgende netværksslutpunkt gælder for alle Office 2016-programmer og -licenstyper. Når en proces uventet går ned, genereres der en rapport, som sendes til Watson-tjenesten.

URL

Type

Beskrivelse

https://watson.microsoft.com

ST

Microsoft-fejlrapporteringstjeneste

Indstillinger til at reducere anmodninger og trafik på netværket

Standardkonfigurationen af Office 2016 til Mac giver den bedste brugeroplevelse, både med hensyn til funktionalitet og opdatering af computeren. I visse situationer ønsker du måske at forhindre programmer i at kontakte netværksslutpunkter. Dette afsnit beskriver muligheder for at gøre dette.

Telemetri

Office 2016 til Mac sender telemetrioplysninger tilbage til Microsoft med jævne mellemrum. Data uploades til 'Nexus'-slutpunktet. Telemetridata hjælper det tekniske team med at vurdere tilstanden og eventuelle uventede funktionsmåder for hver Office-app. Der findes to kategorier af telemetri:

 • Heartbeat indeholder oplysninger om version og licens. Disse data sendes straks efter start af appen.

 • Brug indeholder oplysninger om, hvordan apps bruges, samt ikke-alvorlige fejl. Disse data sendes hvert 60. minut.

Hvis du vil forhindre programmer i at sende telemetridata om "Brug", kan indstillingen SendAllTelemetryEnabled tilpasses. Indstillingen er programspecifik, og den kan angives via Konfigurationsprofiler i macOS eller manuelt fra Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Heartbeat-telemetri sendes altid og kan ikke deaktiveres.

Feedback og undersøgelser

Office 2016 til Mac giver dig mulighed for at give feedback om din Office-oplevelse. Vi bruger denne feedback til at forbedre produktet, forstå nye funktionsanmodninger og vurdere, hvor tilfredse vores kunder er med disse ændringer gennem tiden. Der findes to kategorier af feedback, Brugerfeedback og Undersøgelse.

 • Brugerfeedback igangsættes af den person, der bruger Office. Vedkommende kan sende en kommentar, et valgfrit skærmbillede samt en valgfri mailadresse.

 • Undersøgelse igangsættes af Office og vises som en meddelelse, der kan afvises. Du kan sende en vurdering sammen med en valgfri kommentar. Undersøgelser udsendes højst én gang hver tre måneder.

Du kan deaktivere Feedback og Undersøgelse pr. program i Office. Indstillingen SendASmileEnabled er programspecifik, og den kan angives via Konfigurationsprofiler i macOS eller manuelt fra Terminal:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Læs mere om vores politik for dataindsamling og beskyttelse af personlige oplysninger

Rapportering om nedbrud

Når der opstår en alvorlig programfejl, afsluttes programmet uventet, og der uploades en rapport om nedbruddet til 'Watson'-tjenesten. Nedbrudsrapporten består af en kaldstak, som findes på listen over de trin, som programmet behandlede i tiden op til nedbruddet. Disse trin hjælper det tekniske team med at identificere netop den funktion, der medførte fejlen og hvorfor.

I nogle tilfælde medfører indholdet af et dokument, at programmet går ned. Hvis appen identificerer dokumentet som årsag, bliver brugeren spurgt, om det er okay også at sende dokumentet sammen med kaldstakken. Brugerne kan foretage et informeret valg som svar på dette spørgsmål. It-administratorer kan have strenge krav vedrørende overførsel af dokumenter og kan på vegne af brugeren træffe beslutningen om aldrig at sende dokumenter. Den følgende indstilling kan angives for at forhindre dokumenter i at blive sendt og for at undlade at spørge brugeren:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Bemærk!: Hvis SendAllTelemetryEnabled er indstillet til FALSK, deaktiveres al rapportering om nedbrud for den pågældende proces.

Opdateringer

Microsoft udgiver Office 2016 til Mac-opdateringer med jævne mellemrum (typisk en gang om måneden). Vi anbefaler på det kraftigste, at brugere og it-administratorer holder deres computere opdateret for at sikre, at de nyeste sikkerhedsopdateringer er installeret. I tilfælde hvor it-administratorer ønsker at følge og administrere opdateringer på en computer tæt, kan den følgende indstilling angives for at forhindre Automatiske opdateringer i automatisk at registrere og tilbyde produktopdateringer:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Her er et kort link, du kan bruge til at vende tilbage: https://aka.ms/macofficeendpoints

Se også

Netværksanmodninger i Office 2016 til Mac

URL-adresser og IP-adresseintervaller for Office 365

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×