Navigere rundt i en projektmappe i Excel Services

Forfatteren til en projektmappe kan oprette og tilpasse en Microsoft Office Excel Web Access-webdel på mange måder. Sommetider kan du kun se et udvalgt område eller et navngivet element i en projektmappe og har måske ikke behov for at navigere i projektmappen, fordi alle oplysningerne er vist, f.eks. i et bestemt diagram eller navngivet område af celler. Sommetider indeholder projektmappen flere regneark, eller et regneark indeholder flere oplysninger, end der er plads til i den aktuelle visningsstørrelse af Office Excel Web Access. I disse tilfælde kan du nemt navigere til et andet regneark eller navigere til en anden del af regnearket.

Bemærk:  Du kan også få vist Webadgang fra Excel på en hel webside, søge efter tekst, tal og datoværdier eller åbne projektmappen i Microsoft Office Excel. Du kan finde flere oplysninger under Vise webdelen Webadgang fra Excel i webbrowservisning, Søge efter tekst, tal eller datoer i Excel Services og Åbne en projektmappe eller et snapshot fra Excel Services i Excel.

Hvad vil du foretage dig?

Navigere til et andet regneark

Navigere i et regneark

Navigere til et andet regneark

Bemærk: Du kan kun se fanerne i regnearket, hvis projektmappens forfatter har gjort dem synlige, da projektmappen blev gemt fra Excel, og ikke har angivet egenskaben Navngivet element, der skal vises i Webadgang fra Excel. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Office Excel 2007 Hjælp og Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel.

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under rækkeoverskrifterne nederst i Webadgang fra Excel:

    • Hvis der kun er nogle få regneark, skal du klikke på en arkfane.

    • Hvis der er mange regneark, og du ikke kan se det ønskede regneark, skal du rulle gennem regnearket med rullepanelet eller ved at klikke på en af navigationsknapperne til arkfanerne og derefter klikke på en arkfane.

Toppen af siden

Navigere i et regneark

Hvis der er et stort antal rækker og kolonner, viser Webadgang fra Excel kun en del af disse rækker og kolonner på en rulleside. Der vises som standard 20 kolonner og 75 rækker på en rulleside. Forfatteren til projektmappen kan dog ændre antallet af synlige rækker og kolonner, der skal vises i Webadgang fra Excel, ved at angive egenskaben Rækker eller Kolonner. Du kan finde flere oplysninger under Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel.

Bemærk:  Den øverste startcelle i det, der til at begynde med blev vist, er baseret på placeringen af den markerede celle, da projektmappen blev gemt fra Excel.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis regnearket indeholder flere celler uden for den aktuelle visning, skal du bruge rullepanelerne.

  • Klik på pileknapperne Side til venstre, Side til højre, Side op eller Side ned for at navigere til det næste rulleområde i et større regneark.

    Hvis du vil flytte med et bestemt antal rækker eller kolonner, eller hvis du vil flytte til den øverste række, den nederste række, kolonnen længst til venstre eller længst til højre, skal du klikke på pilen ud for hver sideknap og derefter vælge en tilgængelig kommando.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×