Navigere i kalenderen

Hvad vil du foretage dig?

Ændre det viste antal dage

Gå til en dato

Flytte til den næste eller foregående aftale

Ændre det viste antal dage

Du kan bruge knapperne Dag, Uge, Måned til at vælge, hvor mange dage der skal vises i kalenderen.

Kalendervisningsknapper

Dag

Med visningen Dag kan du se én dag ad gangen. Når du vil flytte til den næste eller den foregående dag, kan du bruge frem og tilbage-knapperne Knapflade .

Uge

Visningen Uge har tre visningsmuligheder. Visningen Vis arbejdsuge indeholder de dage, som du vælger i dialogboksen Kalenderindstillinger. Denne visning vælges som standard. Hvis du vil tilpasse visningen og angive, hvilke dage der skal indgå i arbejdsugen, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

  2. Klik på Kalenderindstillinger under Kalender.

  3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de dage, der skal vises, i dialogboksen Kalenderindstillinger under Kalenderarbejdsuge.

Skærmdump af indstillinger for Kalenderarbejdsuge

Den anden visningsmulighed i visningen Uge indeholder alle syv dage i ugen. Du kan skifte mellem den tilpassede arbejdsuge og hele ugen ved at vælge den ønskede indstilling ud for knapperne Dag, Uge og Måned.

Den tredje visningsmulighed i visningen Uge indeholder én til ti dage ad gangen. Hvis du vil se en ottedagesuge, skal du klikke på kalendergitteret og derefter trykke på ALT+8. Du kan få vist en brugerdefineret ugevisning, som indeholder én til ti dage ved at trykke på ALT og et tal mellem 0 og 9.

Måned

Visningen Måned indeholder tre indstillinger for, hvilken detaljeringsgrad der kan anvendes i kalendergitteret:

  • Lav     Denne indstilling viser kun begivenheder i kalenderen. Begivenheder er emner, som er planlagt til at løbe hele dagen, og som ikke har et specifikt start- eller sluttidspunkt.

  • Mellem     Denne indstilling viser begivenheder og aftaler. Aftaler repræsenteres af en optrukken streg i kalendercellen i forhold til det tidspunkt på dagen, de er planlagt til. En tynd vandret streg løber gennem kl. 12 i cellen for hver dag.

  • Høj     Denne indstilling viser begivenheder og aftaler. Aftaler vises med deres starttidspunkt, emne og sted.

    Bemærk: Det er ikke sikkert, at du kan se alle tre typer oplysninger, når du vælger indstillingen Høj. Det afhænger af aftalevinduets bredde.

Toppen af siden

Gå til en dato

Brug datosøgningen til at flytte til en ny dato ved at klikke på en dato på kalenderen.

Datosøgning

Du kan også trykke på CTRL+G for at åbne dialogboksen Gå til dato.

Dialogboksen Gå til dato

Toppen af siden

Flytte til den næste eller foregående aftale

Knapflade Knapflade Hvis din aktuelle kalendervisning ikke indeholder nogen aftaler, vises en eller begge aftalesøgeknapper i kanten af kalenderen. Når du klikker på en af disse knapper, ændres kalendervisningen til den næste eller foregående aftale.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen foregående eller næste aftale, er kalendersøgeknapperne ikke tilgængelige.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×