NORMAL.FORDELING, funktionen

Returnerer normalfordelingen for den angivne middelværdi og standardafvigelse. Denne funktion finder mange anvendelser inden for statistik, herunder hypotetiske test.

Syntaks

NORMALFORDELING(x;middelværdi;standardafv;kumulativ)

Syntaksen for funktionen NORMALFORDELING har følgende argumenter:

 • X     Påkrævet. Den værdi, funktionen ønskes evalueret for.

 • Middelværdi     Påkrævet. Det matematiske gennemsnit af fordelingen.

 • Standardafv     Påkrævet. Standardafvigelsen for den stokastiske variabel.

 • Kumulativ     Påkrævet. En logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returnerer NORMALFORDELING den kumulative fordelingsfunktion, og hvis FALSK, returneres tæthedsfunktionen.

Bemærkninger

 • Hvis middelværdi eller standardafv er ikke-numerisk, returnerer NORMALFORDELING fejlværdien #VÆRDI!

 • Hvis standardafv ≤ 0, returnerer NORMALFORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis middelværdi = 0, standardafv = 1 og kumulativ = TRUE, returnerer NORMALFORDELING standardnormalfordelingen STANDARD.NORMFORDELING.

 • Ligningen for normalfordelingsfunktionen (kumulativ = FALSE) er:

  Ligning

 • Når kumulativ = TRUE, er formlen integralet fra negativ uendeligt til x af den givne formel.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

42

Den værdi, som funktionen ønskes evalueret for.

40

Middelværdien for den stokastiske variabel

1,5

Standardafvigelsen for den stokastiske variabel

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NORMALFORDELING(A2,A3,A4,SAND)

Den kumulative fordelingsfunktion for ovenstående betingelser

0,9087888

=NORMALFORDELING(A2,A3,A4,FALSK)

Sandsynlighedsfunktion for ovenstående betingelser

0,10934

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×