Microsoft Software-licensbetingelser

Serviceaftale for Microsoft Easy Assist

Senest opdateret: april 2008

Serviceaftale for Microsoft Easy Assist Senest opdateret: april 2008 Dette er en kontrakt mellem Dem (en person eller en forretningsenhed) og Microsoft Corporation. Den dækker Deres brug af Tjenesten og softwaren, herunder alle opdateringer, opgraderinger, support og indhold, der vedrører tjenesten. Samlet kaldet "Tjenesten".

De erklærer, at De er mindst 18 år eller har nået myndighedsalderen i det land, De bor i, og at alle oplysninger, De indsender, er sande og korrekte.

De kan kun benytte Dem af Tjenesten, hvis De accepterer betingelserne. Hvis De ikke accepterer dem, må De ikke bruge Tjenesten. Denne kontrakt begrænser vores ansvar og fraskriver vores garantier for Tjenesten i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Læs disse afsnit i kontrakten omhyggeligt igennem.

1. Hvornår De må bruge Tjenesten

De kan begynde at bruge Tjenesten, lige så snart De har afsluttet processen med accept, installation og tilmelding. Nogle dele af Tjenesten vil muligvis ikke være tilgængelige, mens vi konfigurerer dem til Deres brug.

2. Periode

Denne kontrakt begynder på den dato, hvor De accepterer den, og ophører, når vi udsender en opdateret version af Tjenesten eller annullerer Tjenesten eller bringer den til ophør i overensstemmelse med afsnit 8 i denne aftale.

3. Hvordan De bruger Tjenesten

Ved brug af Tjenesten skal De

• overholde alle love,

• overholde alle ordensregler eller andre meddelelser, vi fremlægger,

• overholde Microsofts politik om antispam,

• holde Deres adgangskode hemmelig og

• meddele os det med det samme, hvis De bliver opmærksom på en sikkerhedsovertrædelse i forbindelse med Tjenesten eller anden uautoriseret brug af Tjenesten.

4. Hvordan De ikke må bruge Tjenesten

Ved brug af Tjenesten må De ikke

• bruge Tjenesten på nogen måde, der er i strid med loven eller skader Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, forhandlere, distributører, kunder og/eller sælgere (samlet “Microsoft-parterne”) eller nogen anden kunde til en Microsoft-part,

• beskadige, deaktivere, overbebyrde eller svække Tjenesten (eller de netværk, der er tilsluttet Tjenesten) eller forstyrre andres brug af Tjenesten,

• videresælge eller videreforhandle Tjenesten eller nogen del af Tjenesten, medmindre De har en videresalgskontrakt med Microsoft, der tillader Dem dette,

• bruge nogen del af Tjenesten som en destination med link fra uønskede meddelelser eller uønskede reklamemeddelelser, herunder "spam" eller uønskede onlinemeddelelser,

• bruge en tredjeparts software eller tjenester til at få adgang til Tjenesten,

• bruge en automatiseret proces eller tjeneste til at få adgang til og/eller bruge Tjenesten (f.eks. en BOT, en spider, periodisk cachelagring af oplysninger gemt af Microsoft eller ”metasøgning”) eller

• bruge uautoriserede metoder til at ændre, omdirigere eller forsøge at omdirigere Tjenesten.

5. Deres Tjenestekonto

Hvis De vil bruge Tjenesten, skal De oprette en tjenestekonto og en adgangskode til Tjenesten. De er ansvarlig for adgangskoden og alle aktiviteter på Deres konto.

6. Hvordan vi kan ændre denne kontrakt

Microsoft kan til enhver tid ændre denne kontrakt uden varsel. Hvis vi foretager en større ændring af denne kontrakt, vil vi meddele Dem det på den e-mail-adresse, De oplyste ved tilmeldingen, mindst 30 dage før ændringen finder sted. Hvis De ikke kan acceptere ændringen, skal De annullere og stoppe brugen af Tjenesten, før ændringen træder i kraft. Hvis De ikke stopper brugen af Tjenesten, vil Deres fortsatte brug af Tjenesten være underlagt den ændrede kontrakt.

7. De er ansvarlig for at sikkerhedskopiere Deres data

De er ansvarlig for at vedligeholde og sikkerhedskopiere de data, De opretter, bruger og gemmer i Tjenesten. Ved ophør af brug eller annullering af Tjenesten fra Deres eller vores side af en hvilken som helst grund kan Microsoft slette Deres data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at tage de nødvendige skridt til at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

8. Ændringer af Tjenesten; annullering eller ophør

• Af Microsoft. Vi kan til enhver tid og af en hvilken som helst grund ændre Tjenesten uden varsel. Vi kan annullere eller ophæve Deres Tjeneste eller en del deraf på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund uden varsel, herunder hvis De overtræder betingelserne i denne kontrakt. Hvis vi gør dette, vil Deres ret til at bruge Tjenesten og den tilhørende software straks ophøre.

• Af Dem. De kan stoppe brugen af Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund.

• Data. Ved ophør af brug eller annullering af Tjenesten fra Deres eller vores side af en hvilken som helst grund kan Microsoft slette Deres data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at tage de nødvendige skridt til at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

• Afkald på rettigheder og forpligtelser. I det omfang, det er nødvendigt at implementere ophør af denne kontrakt, giver hver part afkald på enhver ret eller forpligtelse i henhold til enhver lov eller bestemmelse til at anmode om eller opnå indgriben fra domstolenes side til at bringe denne kontrakt til ophør.

9. Begrænsninger på Tjeneste

Microsoft forbeholder sig ret til at fastsætte grænser for Tjenesten. Vi kan f.eks. begrænse tilgængeligheden af Tjenesten, antallet af brugere, der kan tilmelde sig Tjenesten, samt størrelsen på og antallet af filer, der overføres under en session.

10. MEDDELELSE VEDRØRENDE INDSPILNINGER OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. SOFTWAREN OG/ELLER TJENESTERNE TILLADER MULIGVIS INDSPILNING AF MØDER OG INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER, SOM KAN AFSLØRE TJENESTEDELTAGERES IDENTITET, herunder, men ikke begrænset til, et navn, der vises, overføres, behandles eller lagres som en del af et møde eller en indspilning af et møde. LOVGIVNINGEN I NOGLE JURISDIKTIONER KRÆVER UNDERRETNING AF ELLER TILLADELSE FRA SÅDANNE PERSONER INDEN INDSAMLING, OVERVÅGNING OG/ELLER INDSPILNING AF DERES KOMMUNIKATION OG/ELLER BEGRÆNSER INDSAMLING, LAGRING OG BRUG AF OPLYSNINGER, DER AFSLØRER IDENTITET. De accepterer at overholde alle gældende love og at indhente de nødvendige tilladelser og oplyse om afsløringer, inden De bruger Softwaren og/eller Tjenesterne og/eller funktioner såsom indspilningsfunktionen.

11. Supporttjenester. Microsoft yder ikke nogen supporttjenester til Tjenesten.

12. Microsoft har ikke nogen redigeringskontrol

• Immaterielle rettigheder. Microsoft billiger eller godkender ikke uautoriseret brug af indhold, der er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. De er indforstået med, at deling af indhold, der overtræder andres ophavsret og immaterielle rettigheder, er en overtrædelse af denne kontrakt. De erklærer og garanterer, at Deres eller andres brug og udgivelse af indholdet ikke overtræder en tredjeparts immaterielle rettigheder. De er indforstået med, at Microsoft kan fjerne indhold på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel, når indholdet overtræder denne kontrakt eller en gældende ordensregel, eller når vi i god tro har grund til at mene, at det er nødvendigt at gøre dette.

• Links til tredjeparts websteder. Tjenesten eller det indhold, der vises gennem Tjenesten, kan indeholde links til en tredjeparts websteder. Disse websteder, der tilhører en tredjepart, er uden for Microsofts kontrol. Hvis Microsoft har inkluderet disse links i Tjenesten, er de udelukkende givet som et tilbud. Medtagelsen af links til en tredjepart er ikke en godkendelse fra Microsofts side af en tredjeparts websted, tjeneste eller produkt.

13. Beskyttelse af personlige oplysninger

I Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives, hvordan vi indsamler og bruger Deres oplysninger. Ved at bruge Tjenesten accepterer De følgende fremgangsmåder:

• Overvågning af Deres brug. Vi betragter Deres brug af Tjenesten som privat. Vi kan dog få adgang til eller afsløre oplysninger om Dem, Deres konto og/eller indholdet af Deres kommunikation: (1) i overensstemmelse med lovkrav eller i forbindelse med retssager; (2) ved håndhævelse og undersøgelse af potentielle overtrædelser af denne kontrakt, herunder brug af denne tjeneste for at deltage i eller fremme aktiviteter, der overtræder loven, eller (3) ved beskyttelse af Microsofts rettigheder, ejendom og sikkerhed, Microsofts medarbejdere og kunder eller offentligheden. De giver Deres samtykke til den adgang og de afsløringer, der er beskrevet i dette afsnit.

• Overførsel af personlige oplysninger. Personlige oplysninger, der er indsamlet gennem Tjenesten, kan gemmes og behandles i USA eller ethvert andet land, hvor Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, datterselskaber eller agenter har kontor. Når De bruger Tjenesten, erklærer De Dem indforstået med enhver sådan overførsel af oplysninger ud af Deres land. De kan læse mere om overførsler af disse data i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

• Ydelse og brug af data. For at levere tjenesten til Dem indsamler vi muligvis visse oplysninger om Tjenestens ydelse, Deres computer og Deres brug af Tjenesten. Vi kan hente disse oplysninger automatisk på Deres computer. De kan læse mere om indsamlingen af disse oplysninger i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

• Filterteknologi. Vi kan bruge teknologi eller andre midler for at beskytte Tjenesten, beskytte vores kunder eller forhindre Dem i at bryde denne kontrakt. Eksempler på dette omfatter filtrering for at stoppe spam og virus eller at øge sikkerheden. Disse midler kan hindre Deres brug af Tjenesten. Selvom Microsoft fortsat aktivt gennemgår og implementerer ny teknologi, findes der på nuværende tidspunkt ingen tilgængelig teknologi, der helt kan forhindre afsendelse og modtagelse af sådan uønsket kommunikation. Denne paragraf udgør ikke en forpligtelse fra Microsofts side til at forhindre uønskede meddelelser eller reklamer på Tjenesten, og brugere af Tjenesten kan ikke gøre Microsoft ansvarlig for modtagelsen af uønskede meddelelser. Se Microsofts politik om antispam for at få flere oplysninger om Microsofts politikker på dette område.

14. Software

• Brug. Hvis De modtager software fra os som en del af Tjenesten, er Deres brug af denne software underlagt betingelserne i den licens, som De bliver bedt om at acceptere for denne software. Hvis De ikke får fremlagt nogen licens, giver vi Dem kun rettigheden til at bruge softwaren til brug til Tjenesten, således som der er givet tilladelse til det i henhold til denne kontrakt, og kun på det antal computere, der er angivet i Deres Tjenestetilbud. Vi forbeholder os alle rettigheder til softwaren. Medmindre vi giver Dem anden meddelelse, ophører Deres ret til at bruge softwaren, når Deres ret til at bruge Tjenesten ophører eller udløber, og De skal straks afinstallere softwaren. Vi vil muligvis deaktivere softwaren efter den dato, hvor Tjenesten ophører, uden at give Dem meddelelser herom.

• Dokumentation. De kan kopiere og bruge enhver dokumentation, der leveres sammen med softwaren, til Deres egne, interne formål.

• Opdatering. Vi kan automatisk kontrollere Deres version af softwaren. Vi kan automatisk hente opgraderinger af softwaren til Deres computer for at opdatere, forbedre og videreudvikle Tjenesten.

• Omfang af licens. Ophavsret og andre love og traktater vedrørende immaterielle rettigheder beskytter softwaren. Softwaren er givet i licens og ikke solgt. Denne kontrakt giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lov giver Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, kan De kun bruge softwaren, således som der udtrykkeligt er givet tilladelse til i denne kontrakt. Dermed skal De overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader Dem at bruge den på visse måder. De må ikke

  • afsløre resultaterne af en benchmark-test af softwaren til en tredjepart uden Microsofts forudgående skriftlige godkendelse,

  • arbejde Dem uden om tekniske begrænsninger i softwaren,

  • disassemblere, dekompilere eller foretage reverse engineering på software, der er inkluderet i Tjenesten, undtagen og kun i det omfang at loven udtrykkeligt tillader denne aktivitet,

  • offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

  • udleje, bortlease eller udlåne softwaren,

  • overdrage softwaren eller denne kontrakt til tredjepart eller bruge softwaren til kommercielle software-hosting-tjenester.

• Eksportlove. Softwaren er underlagt USA's eksportlove og -bestemmelser. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se www.microsoft.com/exporting for at få flere oplysninger.

15. Materiale, som Microsoft giver Dem licens til

• Dokumenter. De kan have adgang til oplysninger om Tjenesten, såsom hvidbøger, vidensbaserede artikler, dataark og ofte stillede spørgsmål ("dokumenter"). De må kun bruge dokumenterne til intern brug. De må ikke kopiere, distribuere, ændre eller lave afledte produkter af dokumenterne. Uddannelsesinstitutioner, der er officielt akkrediterede i henhold til den lokale lovgivning, må udelukkende hente og kopiere dokumenterne til distribution i klasseværelset.

• Begrænsninger. Tildelingen af licensen til at bruge dokumenter, der følger med Tjenesten, omfatter ikke en licens til designet eller layoutet af Tjenesten eller et websted, der er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af Microsoft. De må ikke kopiere eller retransmittere Tjenestens logo, grafik, lyd eller billeder, medmindre Microsoft udtrykkeligt giver tilladelse til det. Microsoft og Microsofts leverandører giver ingen garanti for, at dokumenterne er nøjagtige og passende til Deres formål. Deres medtagelse i Tjenesten er ikke en godkendelse af dem fra Microsofts side. Intet tilgængeligt i Tjenesten er beregnet som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, råd om investeringer, skat eller juridiske forhold.

16. Immaterielle rettigheder

Microsoft beholder alle rettigheder, ejendomsretten og interesser i og til Tjenesten, herunder alle ophavsrettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet. Denne kontrakt giver eller indebærer ikke nogen form for rettigheder til nogen af Microsofts varemærker, handelsnavne eller logoer.

17. Reklamer

Microsoft kan køre reklamer på Tjenesten. Vi forbeholder os retten til at ændre måden at reklamere på Tjenesten på. De er indforstået med, at enhver forretning, De måtte have med annoncører på Tjenesten, er mellem Dem og disse annoncører, ikke Microsoft.

18. Deres forretninger med andre

De er indforstået med, at De, og ikke Microsoft, har den direkte forbindelse med den tredjepart, De har forretninger med, herunder annoncører og enhver, der køber eller sælger varer eller tjenester gennem Tjenesten. De er ene og alene ansvarlig for Deres forretninger med en tredjepart, herunder

• levering og betaling for varer og tjenester,

• behandling af kundeordrer, betalinger og andre transaktioner,

• bekræftelse af gyldigheden af Deres kunders ordrer før slutbehandling af ordren,

• meddelelse til Deres kunder om status på ordrer eller transaktioner,

• ydelse af al kundesupport vedrørende ordrer eller transaktioner (f.eks. mistede ordrer, strid om fakturaer, betalinger osv.),

• bestemmelse, inddrivelse og betaling til den relevante myndighed af eventuelle skatter, der opstår i forbindelse med sådanne ordrer eller transaktioner og

• Deres og Deres tilknyttede kontis køb og brug af en tredjeparts produkter og tjenester.

De erklærer og garanterer, at

• de produkter og tjenester, De annoncerer med, sælger og distribuerer, er lovlige at sælge og distribuere og ikke overtræder denne kontrakt,

• De har alle de nødvendige tilladelser til at sælge, distribuere og annoncere for de varer og tjenester, De tilbyder,

• alt salg og alle annoncer overholder den gældende lovgivning, og

• De overholder alle gældende love og bestemmelser (herunder love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrører Deres indsamling af oplysninger fra tredjepart).

19. Feedback

Hvis De giver feedback om Tjenesten til Microsoft, giver De Microsoft ret til uden beregning at bruge, dele og kommercielt udnytte Deres feedback på enhver måde og til ethvert formål. De giver også uden beregning tredjepart eventuelle patentrettigheder, der er nødvendige, for at deres produkter, teknologier og tjenester kan bruges eller fungere sammen med specifikke dele af Microsoft-software eller -tjenester, der er omfattet af feedbacken. De giver ikke feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft licenserer software eller dokumentation til tredjepart, fordi vi har inkluderet Deres feedback i disse. Disse rettigheder fortsætter efter denne kontrakts udløb.

20. Vores meddelelser til Dem; Deres meddelelser til os

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi har lovet at sende Dem visse oplysninger i forbindelse med Tjenesten, og vi har ret til at sende Dem disse oplysninger. Der kan være andre oplysninger om Tjenesten, som loven kræver, at vi sender til Dem.

Vi kan sende disse oplysninger til Dem i elektronisk form. Vi kan sende de påkrævede oplysninger til Dem via e-mail på den e-mail-adresse, De angav, da De tilmeldte Dem Tjenesten.

Meddelelser betragtes som afgivet og modtaget på afsendelsesdatoen for e-mailen. Så længe De kan få adgang til og bruge Tjenesten, har De den nødvendige software og hardware til at modtage disse meddelelser. Hvis De ikke erklærer Dem indforstået med at modtage meddelelser elektronisk, skal De annullere Tjenesten. Vi kan ikke acceptere e-mail-meddelelser på dette tidspunkt.

21. Ingen garanti

Microsoft giver ingen garanti for pålideligheden og nøjagtigheden af Tjenesten eller de resultater, der er indhentet fra Tjenesten. De er indforstået med, at sikkerhedsmekanismerne i Tjenesten har naturlige grænser, og at De er ansvarlig for at bestemme, om Tjenesten opfylder Deres behov.

Vi leverer Tjenesten "som den er og forefindes" og "med alle fejl". De bærer risikoen ved brug. Microsoft-parterne stiller ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. De kan have yderligere rettigheder i henhold til den lokale lovgivning, som denne kontrakt ikke kan ændre. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, udelukker Microsoft-parterne alle stiltiende garantier, herunder dem, der vedrører salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig indsats og ikke-krænkelse.

22. Ansvarsbegrænsning; Deres eneste beføjelse

I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, kan De ikke opnå erstatningsbeløb fra Microsoft-parterne, herunder for direkte skader, følgeskader, mistet indtægt, specielle, indirekte eller tilfældige skader.

Denne begrænsning gælder for alt, der er knyttet til:

• Tjenesten,

• indhold (inklusive kode) på tredjeparters websteder, tredjeparters programmer eller tredjeparts adfærd,

• virus eller andre deaktiverende funktioner, der kan påvirke Deres adgang til og brug af Tjenesten eller Deres software og/eller hardware,

• inkompatibilitet mellem Tjenesten og andre tjenester og anden soft- og hardware,

• forsinkelser eller fejl, De måtte have med at påbegynde, udføre eller afslutte transmissioner eller transaktioner i forbindelse med Tjenesten på en nøjagtig eller rettidig måde og

• erstatning for brud på kontrakt, brud på garanti eller betingelser, skærpet ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling.

Det gælder også, selvom

• denne beføjelse ikke fuldt ud kompenserer Dem for tab eller ikke udfylder sit egentlige formål eller

• Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skaderne.

Nogle stater tillader ikke undtagelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, og ovenstående begrænsninger eller undtagelser gælder derfor muligvis ikke for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, hvis Deres provins eller land ikke tillader undtagelse eller begrænsning af tilfældige skader, følgeskader eller andre skader.

Udelukkelse af skader i henhold til dette afsnit er uafhængig af Deres eneste beføjelse og fortsætter, i tilfælde af at en sådan beføjelse ikke opfylder sit egentlige formål eller på anden måde skønnes at være uden retskraft. Disse begrænsninger og undtagelser er gældende, uanset om skaderne opstår i forbindelse med (1) kontraktbrud, (2) garantibrud, (3) forsømmelse eller (4) anden handling, i det omfang at sådan udelukkelse og sådanne begrænsninger ikke er forbudt i henhold til gældende lov.

Hvis De er utilfreds med Tjenesten, hvis De ikke kan acceptere en del af denne kontrakt, og hvis De har anden tvist med eller krav til en Microsoft-part med hensyn til denne kontrakt eller Tjenesten, er Deres eneste beføjelse at afbryde brugen af Tjenesten.

23. Krav skal indgives inden for et år

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, skal ethvert krav, der vedrører denne kontrakt eller Tjenesten, forelægges inden for et år. Den etårige periode begynder på den dato, hvor kravet først kunne indgives. Hvis det ikke indgives, er kravet permanent forældet. Dette afsnit gælder for Dem og Deres efterfølgere. Det gælder også for Microsoft og Microsofts efterfølgere og repræsentanter.

24. Skadesløsholdelse

De accepterer at yde erstatning til, skadesløsholde og forsvare Microsoft-parterne i forbindelse med alt ansvar og alle krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalær), der opstår i forbindelse med Deres brug af Tjenesten, overtrædelse af denne kontrakt eller overtrædelse af en tredjeparts rettigheder.

25. Microsoft-virksomhed, gældende lov og sted for løsning af tvister

Microsoft-virksomhed, som De indgår kontrakt med:

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Gældende lov og sted for løsning af tvister:

Washingtons statslige lovgivning regulerer fortolkningen af denne kontrakt og gælder for krav ved overtrædelsen af denne, uanset uoverensstemmelse mellem lovprincipper. Alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om unfair konkurrence og ved skadevoldende handling, er underlagt lovene i den delstat, De er bosiddende i, i USA. De og vi giver uigenkaldeligt samtykke til, at domstolene i King County, Washington, USA, har enekompetence og er eneværneting ved alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt.

26. Fortolkning af kontrakt

Alle dele af denne kontrakt gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven. En domstol kan statuere, at vi ikke kan håndhæve en del af denne kontrakt, således som det er beskrevet. Hvis dette sker, vil denne del blive erstattet med de betingelser, der kommer tættest på hensigten med den del, vi ikke kan håndhæve. Resten af denne kontrakt vil ikke ændre sig. Denne kontrakt udgør sammen med andre ordensregler og andre meddelelser, vi fremlægger, kontrakten i sin helhed mellem Microsoft og Dem, hvad angår Tjenesten. Den går forud for alle andre kontrakter eller erklæringer i forbindelse med Tjenesten. Hvis De har fortrolighedsforpligtelser i forbindelse med Tjenesten, forbliver disse forpligtelser gældende. Afsnitsoverskrifterne i kontrakten begrænser ikke de andre vilkår i denne kontrakt.

27. Tildeling

Microsoft kan tildele denne kontrakt, helt eller delvist, til enhver tid og uden varsel til Dem. De kan ikke tildele denne kontrakt eller nogen del af den til en anden part. Ethvert forsøg på at gøre dette er uden retsvirkning. De kan i stedet annullere Deres Tjeneste. Den anden part kan derefter etablere en Tjenestekonto og indgå en kontrakt med os.

28. Force Majeure

Microsoft er ikke ansvarlig for tab eller skader og kan ikke anses for at have brudt denne kontrakt på grund af hændelser eller forhold, der er uden for rimelig kontrol, herunder krig, invasion, elafbrydelse, terroristangreb, jordskælv eller udefra kommende omstændigheder.

29. Meddelelser

Meddelelse om ophavsret

Alt indhold af Tjenesten er Copyright © 2008 Microsoft Corporation og/eller Microsofts leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Alle rettigheder forbeholdes. Love og traktater vedrørende ophavsret og andre immaterielle rettigheder beskytter software eller indhold, der medfølger som en del af Tjenesterne.

Respekter ophavsret

Respekter kunstnernes og ophavsmændenes rettigheder. Indhold, såsom musik, billeder og video, kan være ophavsretligt beskyttet. Folk, der vises i indhold, kan have ret til at kontrollere brugen af deres billeder. De må muligvis ikke dele andre personers indhold, medmindre De ejer rettighederne, har tilladelse fra ejeren, eller såfremt en sådan deling på anden måde er lovlig.

Meddelelser og fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsretten

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten sendes til en udpeget medarbejder hos tjenesteudbyderen. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE NOGET SVAR. Se Meddelelser og fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsretten.

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Om Microsoft Trademarks

Alle rettighder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×