Microsoft Software-licensbetingelser

Serviceaftale for Microsoft Easy Assist Pre-Release (Beta)

Senest opdateret: marts 2008

Dette er en kontrakt mellem Dem (en person eller en forretningsenhed) og Microsoft Corporation. Den dækker Deres brug af den foreløbige tjeneste og software, herunder alle opdateringer, opgraderinger, support og indhold, der vedrører tjenesten. Vi henviser til alt dette som “Tjenesten.”

De erklærer, at De er mindst 18 år eller har nået myndighedsalderen i det land, De bor i, og at alle oplysninger, De indsender, er sande og korrekte.

De kan kun benytte Dem af Tjenesten, hvis De accepterer betingelserne. Hvis De ikke accepterer dem, må De ikke bruge Tjenesten. Denne kontrakt begrænser vores ansvar og fraskriver vores garantier for Tjenesten i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Læs disse afsnit i kontrakten omhyggeligt igennem.

1. Hvornår De må bruge Tjenesten

De kan begynde at bruge Tjenesten, lige så snart De har afsluttet processen med accept, installation og tilmelding. Nogle dele af Tjenesten vil muligvis ikke være tilgængelige, mens vi konfigurerer dem til Deres brug.

2. Periode

Denne kontrakt begynder på den dato, hvor De accepterer den, og ophører, når vi udsender den kommercielle version af Tjenesten.

3. Hvordan De bruger Tjenesten

Ved brug af Tjenesten skal De

• overholde alle love,

• overholde alle ordensregler eller andre meddelelser, vi fremlægger,

• overholde Microsofts politik om antispam,

• holde Deres adgangskode hemmelig og

• meddele os det med det samme, hvis De bliver opmærksom på en sikkerhedsovertrædelse i forbindelse med Tjenesten eller anden uautoriseret brug af Tjenesten.

4. Hvordan De ikke må bruge Tjenesten

Ved brug af Tjenesten må De ikke

• bruge Tjenesten på nogen måde, der er i strid med loven eller skader Microsoft eller dennes associerede selskaber, forhandlere, distributører, kunder og/eller sælgere (samlet “Microsoft-parterne”) eller nogen anden kunde til en Microsoft-part,

• beskadige, deaktivere, overbebyrde eller svække Tjenesten (eller de netværk, der er tilsluttet Tjenesten) eller forstyrre andres brug af Tjenesten,

• videresælge eller videreforhandle Tjenesten eller nogen del af Tjenesten, medmindre De har en videresalgskontrakt med Microsoft, der tillader Dem dette,

• bruge nogen del af Tjenesten som en destination med link fra uønskede meddelelser eller uønskede reklamemeddelelser, herunder "spam" eller uønskede onlinemeddelelser,

• bruge en tredjeparts software eller tjenester til at få adgang til Tjenesten,

• bruge en automatiseret proces eller tjeneste til at få adgang til og/eller bruge Tjenesten (f.eks. en BOT, en spider, periodisk cachelagring af oplysninger gemt af Microsoft eller “meta-søgning”) eller

• bruge uautoriserede metoder til at ændre, omdirigere eller forsøge at omdirigere Tjenesten.

5. Deres Tjenestekonto

For at bruge Tjenesten skal De oprette en tjenestekonto og en adgangskode til Tjenesten. De er ansvarlig for adgangskoden og alle aktiviteter på Deres konto.

6. Hvordan vi kan ændre denne kontrakt

Microsoft kan ændre denne kontrakt på ethvert tidspunkt uden varsel. Hvis vi foretager en større ændring af denne kontrakt, vil vi meddele Dem det på den e-mail-adresse, De oplyste ved tilmeldingen, mindst 30 dage, før ændringen finder sted. Hvis De ikke kan acceptere ændringen, skal De annullere og stoppe brugen af Tjenesten, før ændringen træder i kraft. Hvis De ikke stopper brugen af Tjenesten, vil Deres fortsatte brug af Tjenesten være underlagt den ændrede kontrakt.

7. De er ansvarlig for at sikkerhedskopiere Deres data

De er ansvarlig for at vedligeholde og sikkerhedskopiere de data, De opretter, bruger og gemmer i Tjenesten. Ved ophør af brug eller annullering af Tjenesten fra Deres eller vores side af en hvilken som helst grund, kan Microsoft slette Deres data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at tage de nødvendige skridt til at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

8. Ændringer af Tjenesten; annullering eller ophør

• Af Microsoft. Vi kan ændre Tjenesten på ethvert tidspunkt og af enhver grund uden varsel. Vi kan annullere eller ophæve Deres Tjeneste eller en del af Deres Tjeneste på ethvert tidspunkt og af enhver grund uden varsel, herunder hvis De overtræder betingelserne i denne kontrakt. Hvis vi gør dette, vil Deres ret til at bruge Tjenesten og enhver tilhørende software straks ophøre.

• Af Dem. De kan stoppe brugen af Tjenesten på ethvert tidspunkt og af enhver grund.

• Data. Ved ophør af brug eller annullering af Tjenesten fra Deres eller vores side af en hvilken som helst grund, kan Microsoft slette Deres data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at tage de nødvendige skridt til at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

Afkald på rettigheder og forpligtelser. I det omfang, det er nødvendigt at implementere ophør af denne kontrakt, giver hver part afkald på enhver ret eller forpligtelse i henhold til enhver lov eller bestemmelse til at anmode om eller opnå indgriben fra domstolenes side til at bringe denne kontrakt til ophør.

9. Begrænsninger på Tjeneste

Microsoft forbeholder sig ret til at fastsætte grænser for Tjenesten. Vi kan for eksempel begrænse tilgængeligheden af den foreløbige Tjeneste, antallet af brugere, der kan tilmelde sig Tjenesten samt størrelsen og antallet af filer overført under en session.

MEDDELELSE VEDRØRENDE OPTAGELSER OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. SOFTWAREN OG/ELLER TJENESTERNE TILLADER MULIGVIS OPTAGELSE AF MØDER OG INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER, SOM KAN AFSLØRE TJENESTEDELTAGERES IDENTITET, herunder, men ikke begrænset til, et navn, der vises, overføres, behandles eller lagres som en del af et møde eller ET mødereferat. LOVGIVNINGEN I NOGLE JURISDIKTIONER KRÆVER UNDERRETNING AF ELLER TILLADELSE FRA SÅDANNE PERSONER INDEN INDSAMLING, OVERVÅGNING OG/ELLER OPTAGELSE AF DERES KOMMUNIKATION OG/ELLER BEGRÆNSER INDSAMLING, LAGRING OG BRUG AF OPLYSNINGER, DER AFSLØRER IDENTITET. De accepterer at overholde alle gældende love og at indhente de nødvendige tilladelser og oplyse om afsløringer, inden De bruger Softwaren og/eller Tjenesterne og/eller funktioner såsom optagelsesfunktionen.

11. Foreløbig Tjeneste. De kan godkende, at Tjenesten er en foreløbig version. Det fungerer muligvis ikke på den måde, en endelig version af Tjenesten ville gøre. Vi ændrer den muligvis i den endelige, kommercielle version. Vi udgiver muligvis ikke en kommerciel version. Vi forbeholder os også retten til at ændre den foreløbige version på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel til Dem.

12. Supporttjenester. Microsoft yder ikke nogen supporttjenester til Tjenesten.

13. Microsoft har ikke nogen redigeringskontrol

• Immaterielle rettigheder. Microsoft billiger eller godkender ikke den uautoriserede brug af indhold, der er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. De er indforstået med, at deling af indhold, der overtræder andres ophavsret og immaterielle rettigheder, er en overtrædelse af denne kontrakt. De erklærer og garanterer, at Deres eller andres brug og publicering af indholdet ikke overtræder en tredjeparts immaterielle rettigheder. De er indforstået med, at Microsoft kan fjerne indhold på ethvert tidspunkt uden varsel, når indholdet overtræder denne kontrakt eller en gældende ordensregel, eller når vi i god tro har grund til at mene, at det er nødvendigt at gøre dette.

• Links til tredjeparts websteder. Tjenesten eller det indhold, der vises gennem Tjenesten, kan indeholde links til en tredjeparts websteder. Disse websteder tilhørende en tredjepart er uden for Microsofts kontrol. Hvis Microsoft har inkluderet disse links i Tjenesten, er de udelukkende givet som et tilbud. Medtagelsen af links til en tredjepart er ikke en godkendelse fra Microsofts side af en tredjeparts websted, tjeneste eller produkt.

14. Beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 beskriver, hvordan vi indsamler og bruger Deres oplysninger. Ved at bruge Tjenesten accepterer De følgende fremgangsmåder:

• Overvågning af Deres brug. Vi betragter Deres brug af Tjenesten som privat. Vi kan dog tage adgang til eller afsløre oplysninger om Dem, Deres konto og/eller indholdet af Deres kommunikation for at: (1) overholde loven eller som følge af, at der anlægges sag mod os; (2) håndhæve og undersøge potentielle overtrædelser af denne kontrakt, herunder brug af denne tjeneste for at deltage i eller fremme aktiviteter, der overtræder loven, eller (3) beskytte rettigheder, ejendom og sikkerhed for Microsoft, dennes medarbejdere, kunder eller offentligheden. De samtykker i den adgang og de afsløringer, der er beskrevet i dette afsnit.

• Overførsel af personlige oplysninger. Personlige oplysninger, der er indsamlet gennem Tjenesten, kan gemmes og behandles i USA eller ethvert andet land, hvor Microsoft eller dennes associerede selskaber, datterselskaber eller agenter har kontor. Når De bruger Tjenesten, erklærer De Dem indforstået med enhver sådan overførsel af oplysninger ud af Deres land. De kan læse mere om overførsler af disse data i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Ydelse og brug af data. For at tilbyde Dem tjenesten indsamler vi muligvis visse oplysninger om Tjenestens ydelse, Deres computer og Deres brug af Tjenesten. Vi kan hente disse oplysninger automatisk på Deres computer. De kan læse mere om indhentningen af disse oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Filterteknologi. Vi kan bruge teknologi eller andre midler for at beskytte Tjenesten, beskytte vores kunder eller for at forhindre Dem i at bryde denne kontrakt. Eksempler på dette omfatter filtrering for at stoppe spam og virus eller at øge sikkerheden. Disse midler kan hindre Deres brug af Tjenesten. Selvom Microsoft fortsat aktivt gennemgår og implementerer ny teknologi, findes der på nuværende tidspunkt ingen tilgængelig teknologi, der helt kan forhindre afsendelse og modtagelse af disse uønskede kommunikationer. Denne paragraf udgør ikke en forpligtelse fra Microsofts side til at forhindre uønskede meddelelser eller reklamer på Tjenesten, og brugere af Tjenesten kan ikke gøre Microsoft ansvarlig for modtagelsen af uønskede meddelelser. Se Microsofts politik om antispam for at få flere oplysninger om Microsofts politikker på dette område.

15. Software

• Brug. Hvis De modtager software fra os som en del af Tjenesten, er Deres brug af denne software underlagt betingelserne i denne licens, som De bliver bedt om at acceptere for denne software. Hvis De ikke får fremlagt nogen licens, giver vi Dem kun rettigheden til at bruge softwaren til brug for Tjenesten, således som der er givet tilladelse til det i henhold til denne kontrakt, og kun på det antal computere, der er angivet i Deres Tjenestetilbud. Vi forbeholder os alle rettigheder til softwaren. Medmindre vi giver Dem anden meddelelse, ophører Deres ret til softwaren, når Deres ret til Tjenesten ophører eller udløber, og De skal straks afinstallere softwaren. Vi vil muligvis deaktivere softwaren efter den dato, hvor Tjenesten ophører, uden at give Dem meddelelser herom.

• Dokumentation. De kan kopiere og bruge enhver dokumentation, der leveres sammen med softwaren, til Deres eget, interne formål.

• Opdatering. Vi kan automatisk kontrollere Deres version af softwaren. Vi kan automatisk hente opgraderinger af softwaren til Deres computer for at opdatere, forbedre og videreudvikle Tjenesten.

• Omfang af licens. Ophavsret og andre love og overenskomster vedrørende immaterielle rettigheder beskytter softwaren. Der gives licens på softwaren, den sælges ikke. Denne kontrakt giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder. Medmindre gældende lov giver Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, kan De kun bruge softwaren, således som der udtrykkeligt er givet tilladelse til i denne kontrakt. Dermed skal De overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader Dem at bruge den på visse måder. De må ikke

afsløre resultaterne af en benchmark-test af softwaren til en tredjepart uden Microsofts forudgående skriftlige godkendelse,

arbejde Dem uden om tekniske begrænsninger i softwaren,

disassemblere, dekompilere eller foretage reverse engineering på software, der er inkluderet i Tjenesten, undtagen og kun i det omfang at loven udtrykkeligt tillader denne aktivitet,

offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

udleje, lease eller udlåne softwaren,

overføre softwaren eller denne kontrakt til en tredjepart eller

bruge softwaren til kommercielle softwareværtstjenester.

• Eksportlove. Softwaren er underlagt USA's eksportlove og -bestemmelser. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se www.microsoft.com/exporting for at få flere oplysninger.

16. Materiale, som Microsoft giver Dem licens til

• Dokumenter. De kan have adgang til oplysninger om Tjenesten, såsom hvidpapirer, vidensbaserede artikler, dataark og ofte stillede spørgsmål ("dokumenter"). De må kun bruge dokumenterne til intern brug. De må ikke kopiere, distribuere, ændre eller lave afledte produkter af dokumenterne. Uddannelsesinstitutioner, der er officielt akkrediterede i henhold til den lokale lovgivning, må udelukkende hente og kopiere dokumenterne til distribution i klasseværelset.

• Begrænsninger. Tildelingen af licensen til at bruge dokumenter, der følger med Tjenesten, omfatter ikke en licens til designet eller layoutet af Tjenesten eller et websted, der er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af Microsoft. De må ikke kopiere eller retransmittere Tjenestens logo, grafik, lyd eller billeder, medmindre Microsoft udtrykkeligt giver tilladelse til det. Microsoft og dets leverandører giver ingen garanti for, at dokumenterne er nøjagtige og passende til Deres formål. Deres medtagelse i Tjenesten er ikke en godkendelse af dem fra Microsofts side. Intet tilgængeligt i Tjenesten er beregnet som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, råd om investeringer, skat eller juridiske forhold.

17. Immaterielle rettigheder

Microsoft beholder alle rettigheder, ejendomsretten og interesser i og til Tjenesten, herunder alle ophavsrettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet. Denne kontrakt giver eller indebærer ikke nogen form for rettigheder til nogen af Microsofts varemærker, handelsnavne eller logoer.

18. Reklamer

Microsoft kan køre reklamer på Tjenesten. Vi forbeholder os retten til at ændre måden at reklamere på Tjenesten på. De er indforstået med, at enhver forretning, De måtte have med annoncører på Tjenesten, er mellem Dem og disse annoncører, ikke Microsoft.

19. Deres forretninger med andre

De er indforstået med, at De, og ikke Microsoft, har den direkte forbindelse med den tredjepart, De har forretninger med, herunder annoncører og enhver, der køber eller sælger varer eller tjenester gennem Tjenesten. De er ene og alene ansvarlig for Deres forretninger med en tredjepart, herunder

• levering og betaling for varer og tjenester,

• behandling af kundeordrer, betalinger og andre transaktioner,

• bekræftelse af gyldigheden af Deres kunders ordrer før slutbehandling af ordren,

• meddelelse til Deres kunder om status på ordrer eller transaktioner,

• ydelse af al kundesupport vedrørende ordrer eller transaktioner (f.eks. mistede ordrer, strid om fakturaer, betalinger osv.),

• bestemmelse, inddrivelse og betaling til den relevante myndighed af eventuelle skatter, der opstår i forbindelse med sådanne ordrer eller transaktioner og

• Deres og Deres tilknyttede kontis køb og brug af en tredjeparts produkter og tjenester.

De erklærer og garanterer, at

• de produkter og tjenester, De annoncerer med, sælger og distribuerer, er lovlige at sælge og distribuere og ikke overtræder denne kontrakt,

• De har alle de nødvendige tilladelser til at sælge, distribuere og annoncere for de varer og tjenester, De tilbyder,

• alt salg og alle annoncer overholder den gældende lovgivning, og

• De overholder alle gældende love og bestemmelser (herunder love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrører Deres indsamling af oplysninger fra tredjepart).

20. Feedback

Hvis De giver feedback om Tjenesten til Microsoft, giver De Microsoft ret til uden beregning at bruge, dele og kommercielt udnytte Deres feedback på enhver måde og til ethvert formål. De giver også uden beregning tredjeparter ret til patentrettigheder, der er nødvendige til deres produkter, teknologier og tjenester til at bruge eller oprette interface med specifikke dele af en Microsoft-software eller -tjeneste, der omfatter feedbacken. De giver ikke feedback, der er underlagt en licens, der kræver, at Microsoft giver licens til dennes software eller dokumentation til tredjeparter, da vi inkluderer Deres feedback i dem. Disse rettigheder går forud for denne kontrakt.

21. Vores meddelelser til Dem, Deres meddelelser til os

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi har lovet at sende Dem visse oplysninger i forbindelse med Tjenesten, og vi har ret til at sende Dem disse oplysninger. Der kan være andre oplysninger om Tjenesten, som loven kræver, at vi sender til Dem.

Vi kan sende disse oplysninger til Dem i elektronisk form. Vi kan sende de påkrævede oplysninger til Dem via e-mail på den e-mail-adresse, De angav, da De tilmeldte Dem Tjenesten.

Meddelelser betragtes som afgivet og modtaget på afsendelsesdatoen for e-mailen. Så længe De kan få adgang til og bruge Tjenesten, har De den nødvendige software og hardware til at modtage disse meddelelser. Hvis De ikke erklærer Dem indforstået i at modtage meddelelser elektronisk, skal De annullere Tjenesten. Vi kan ikke acceptere e-mail-meddelelser på dette tidspunkt.

22. Ingen garanti

Microsoft giver ingen garanti for pålideligheden og nøjagtigheden af Tjenesten eller de resultater, der er indhentet fra Tjenesten. De er indforstået med, at sikkerhedsmekanismerne i Tjenesten har naturlige grænser, og at De er ansvarlig for at bestemme, om Tjenesten opfylder Deres behov.

Vi leverer Tjenesten "som den er" "med alle fejl" og "som den foreligger". De bærer risikoen ved brug. Microsoft-parterne giver ingen udtrykkelige garantier, garantier eller forhold. De kan have yderligere rettigheder i henhold til den lokale lovgivning, som denne kontrakt ikke kan ændre. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, udelukker Microsoft-parterne alle underforståede garantier, herunder dem, der vedrører salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig indsats og ikke-krænkelse.

23. Ansvarsbegrænsning; Deres eneste misligholdelsesbeføjelse

I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, kan De ikke opnå erstatningsbeløb fra Microsoft-parterne, herunder for direkte skader, følgeskader, mistet indtægt, specielle, indirekte eller tilfældige skader.

Denne begrænsning gælder for alt, der er knyttet til:

• Tjenesten,

• indhold (inklusive kode) på tredjeparters websteder, tredjeparters programmer eller tredjeparts adfærd,

• virus eller andre deaktiverende funktioner, der kan påvirke Deres adgang til og brug af Tjenesten eller Deres software og/eller hardware,

• inkompatibilitet mellem Tjenesten og andre tjenester, software og hardware,

• forsinkelser eller fejl, De måtte have med at påbegynde, udføre eller afslutte transmissioner eller transaktioner i forbindelse med Tjenesten på en nøjagtig eller rettidig måde og •

erstatning for brud på kontrakt, brud på garanti eller betingelser, skærpet ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling.

Det gælder også, selvom

• dette middel ikke fuldt ud kompenserer Dem for tab eller ikke udfylder sit egentlige formål eller

• Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skaderne.

Nogle stater tillader ikke undtagelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, og ovenstående begrænsninger eller undtagelser gælder derfor muligvis ikke for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, hvis Deres provins eller land ikke tillader undtagelse eller begrænsning af tilfældige skader, følgeskader eller andre skader.

Undtagelse af skader i henhold til afsnit 23 er uafhængigt af Deres misligeholdelsesbeføjelse og går i sådanne tilfælde forud, i tilfælde af at et sådant middel ikke opfylder dets egentlig formål eller på anden måde skønnes at være uden retskraft. Disse begrænsninger og undtagelser er gældende, uanset om skaderne opstår i forbindelse med (1) brud på kontrakt, (2) brud på garanti, (3) forsømmelse eller (4) anden handling, i det omfang at sådan undtagelse og sådanne begrænsninger ikke er forbudte i henhold til gældende lov. Hvis De er utilfreds med Tjenesten, hvis De ikke kan acceptere en del af denne kontrakt, eller hvis De har anden strid eller reklamation med eller i forhold til en Microsoft-part med hensyn til denne kontrakt eller Tjenesten, er Deres eneste misligholdelsesbeføjelse at afbryde brugen af Tjenesten.

24. Krav skal indgives inden for et år

I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, skal ethvert krav, der vedrører denne kontrakt eller Tjenesten, forelægges inden for et år. Den etårige periode begynder på datoen, hvor kravet først skulle indgives. Hvis det ikke indgives, er der permanent lukket for kravet. Dette afsnit gælder for Dem og Deres efterfølgere. Det gælder også for Microsoft og dennes efterfølgere og repræsentanter.

25. Skadesløsholdelse

De accpeterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde Microsoft-parterne mod og for alle krav, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalær), der opstår i forbindelse med Deres brug af Tjenesten, overtrædelse af denne kontrakt eller overtrædelse af en tredjeparts rettigheder.

26. Microsoft-virksomhed, gældende lov og sted for løsning af tvister

Microsoft-virksomhed, som De indgår kontrakt med:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond, WA 98052

USA

Gældende lov og sted for løsning af tvister:

Washingtons statslige lovgivning regulerer fortolkningen af denne kontrakt og gælder for krav ved overtrædelsen af denne, uanset uoverensstemmelse mellem lovprincipper. Alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, unfair konkurrencelove og ved skadevoldende handling, er underlagt lovene i den delstat, De er bosiddende i, i USA. De og vi samtykker uigenkaldeligt i én enkelt jurisdiktion og ét enkelt værneting i delstaten eller en føderal domstol i King County, Washington, USA ved alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt.

27. Fortolkning af kontrakt

Alle dele af denne kontrakt gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven. En domstol kan statuere, at vi ikke kan håndhæve en del af denne kontrakt, således som det er beskrevet. Hvis dette sker, vil denne del blive erstattet med de betingelser, der kommer tættest på hensigten med den del, vi ikke kan håndhæve. Resten af denne kontrakt vil ikke ændre sig. Denne kontrakt udgør sammen med andre ordensregler og andre meddelelser, vi fremlægger, kontrakten i sin helhed mellem Microsoft og Dem, hvad angår Tjenesten. Den går forud for enhver anden kontrakt eller erklæringer i forbindelse med Tjenesten. Hvis De har fortrolighedspligt i forbindelse med Tjenesten, forbliver disse forpligtelser gældende. Afsnitsoverskrifterne i kontrakten begrænser ikke de andre termer i denne kontrakt.

28. Tildeling

Microsoft kan tildele denne kontrakt, helt eller delvist, til enhver tid og uden varsel til Dem. De kan ikke tildele denne kontrakt eller nogen del af den til en anden part. Ethvert forsøg på at gøre dette er uden retsvirkning. De kan i stedet annullere Deres Tjeneste. Den anden part kan derefter etablere en Tjenestekonto og indgå en kontrakt med os.

29. Force Majeure

Microsoft er ikke ansvarlig for tab eller skader eller kan ikke skønnes at have brudt denne kontrakt på grund af en hændelse eller forhold, der er uden for rimelig kontrol, herunder krig, invasion, elafbrydelse, terroristangreb, jordskælv eller ude fra kommende omstændigheder.

30. Meddelelser

Meddelelse om ophavsret

Alt indhold af Tjenesten er Copyright © 2008 Microsoft Corporation og/eller dennes leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Love og overenskomster vedrørende ophavsret og andre immaterielle rettigheder beskytter software eller indhold, der medfølger som en del af Tjenesterne.

Respekter ophavsret

Respekter kunstnernes og ophavsmændenes rettigheder. Indhold, såsom musik, billeder og video, kan være beskyttet af ophavsret. Folk, der vises i indhold, kan have ret til at kontrollere brugen af deres billeder. De må muligvis ikke dele andre personers indhold, medmindre De ejer rettighederne, har tilladelse fra ejeren, eller såfremt en sådan deling på anden måde er lovlig.

Meddelelser og fremgangsmåde for krav ved krænkelse af ophavsretten

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten sendes til en udpeget medarbejder hos tjenesteudbyderen. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE NOGET SVAR. Se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement PÅ http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Meddelelse om varemærke

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Varemærkeoplysninger er tilgængelige på http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet, forbeholdes.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×