Microsoft Office Word Viewer 2003 Hjælp

Se slutbrugerlicensaftalen


Med Microsoft Office Word Viewer 2003 kan du åbne Microsoft Office Word 2003-dokumenter og dokumenter, der er oprettet i alle tidligere versioner af Microsoft Word til Windows® og Microsoft Word til Macintosh. Du kan også åbne filer, der er gemt i RTF-format (.rtf), websideformater (.htm, .html, .mht, .mhtml), XML (.xml), tekst (.txt), WordPerfect 5.x, WordPerfect 6.x (.doc, .wpd) og Works 6.0 og Works 7.0 (.wps). Når du bruger Word Viewer 2003, kan du få vist, udskrive og kopiere oplysninger til andre programmer. Du kan imidlertid ikke redigere et åbent dokument, gemme et dokument eller oprette et nyt dokument i Word Viewer 2003.

Microsoft opfordrer dig til at distribuere Word Viewer 2003 sammen med dine Word-dokumenter til brugere, som ikke har Microsoft Word. Microsoft Word Viewer 2003 erstatter Word Viewer 97 og tidligere versioner af Word Viewer.

Word Viewer 2003 Hjælp er kun tilgængelig, når du har forbindelse til internettet. Hvis du vil udskrive denne side, skal du klikke på Vis alt (øverst til højre) for at få vist alle afsnit og derefter trykke på CTRL+P.

Bemærk: Word Viewer 2003 understøtter ikke udførelse af Visual Basic for Applications (VBA).

Introduktion til Word Viewer 2003

Nye funktioner i Word Viewer 2003

Du kan bruge følgende Microsoft Office Word 2003-funktioner i Word Viewer 2003:

 • IRM (Information Rights Management)    Microsoft Office 2003 indeholder en ny funktion, IRM (Information Rights Management), som hjælper med at forhindre, at fortrolige oplysninger kommer i hænderne på personer, der ikke skulle modtage dem. Du kan åbne et dokument med IRM-begrænsninger i Word Viewer 2003, hvis du har tilladelse til at få vist dokumentet. Du kan også udskrive eller kopiere indhold fra et begrænset dokument, hvis du har specifikke tilladelser til at udskrive og kopiere, og du kan få vist, hvilke tilladelser du har.

 • Læselayout    Læselayout er en ny funktion i Microsoft Office Word 2003, som gør det lettere at læse dokumenter på skærmen. Du skifter til læselayout i Word Viewer 2003 ved at klikke på Læselayout i menuen Vis. Når sider vises i læselayout, er det meningen, at de skal passe godt til skærmen og ikke nødvendigvis ligne udskrevne sider.

 • Understøttelse af XML-filer (Extensible Markup Language)     Word 2003 understøtter Extensible Markup Language (XML), så du kan organisere og arbejde med dokumenter og deres data på måder, som tidligere var meget besværlige. Du kan åbne og få vist XML-filer i Word Viewer 2003.

 • Kontrol af digitale signaturer    Microsoft Office 2003 gør det muligt at bruge Microsoft Authenticode®-teknologi til at digital signatur ved hjælp af et digitalt certifikat. Du kan åbne digitalt signerede dokumenter i Word Viewer 2003 og gennemse de digitale certifikater for en fil. Certifikatet bekræfter, at dokumentet oprindeligt kommer fra underskriveren, og signaturen bekræfter, at dokumentet ikke er ændret.

Tilpasse, hvordan Word Viewer 2003 starter

Hvis du vil tilpasse, hvordan Word Viewer 2003 starter, kan du føje parametre til kommandoen Kør i Microsoft Windows® (menuen Start), eller du kan oprette en genvej, der indeholder parameteren, på skrivebordet i Windows.

filsti

Start Word Viewer 2003, og åbn den angivne fil. Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" C:\Mitdokument.doc

/z

Start Word Viewer 2003 uden at vise dialogboksen Åbn. Du kan til enhver tid åbne dialogboksen Åbn ved at klikke på Åbn i menuen Filer. Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" /z

Åbne et dokument

Åbne en fil

Benyt denne fremgangsmåde for at åbne en fil i Word Viewer 2003:

 1. Klik på Åbn i menuen Filer.

 2. Klik på det drev, den mappe eller det internetsted, der indeholder den fil, som du vil åbne, på listen Søg i.

 3. Find filen på mappelisten, eller søg efter og åbn den mappe, der indeholder filen.

 4. Klik på filen, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk: Hvis du vil gennemse filens indhold, før du klikker på Åbn, skal du klikke på Eksempel i menuen Visninger.

tiplist

 • Hvis du vil åbne en .doc-, .dot-, .rtf-, .html- eller .xml-fil i Word Viewer 2003 fra skrivebordet i Windows eller fra Windows Stifinder (Microsoft Windows® 2000 eller nyere), skal du højreklikke på filen, pege på Åbn med og derefter klikke på Microsoft Office Word Viewer.

 • Der vises en oversigt over de seneste fire filer, du har åbnet, i menuen Filer. Du kan klikke på et filnavn for hurtigt at åbne filen.

Bemærk: 

 • Hvis du forsøger at åbne en fil, hvis filtype ikke understøttes, åbner Word Viewer 2003 filen som en .txt-fil. Dialogboksen Filkonvertering åbnes, hvor du kan vælge en indstilling for Tekstkodning.

 • Du kan kun åbne og få vist en fil med begrænsede tilladelser i Word Viewer 2003, hvis forfatteren har tildelt dig læse- eller redigeringsadgang. Hvis du vil have vist, hvilke tilladelser du har til et dokument med begrænsede tilladelser, skal du dobbeltklikke på ikonet Tilladelse på statuslinje.

Åbne en fil til redigering

Hvis du vil redigere en åben fil, og Word er installeret på computeren, kan du bruge kommandoen Åbn for redigering i menuen Filer i Word Viewer 2003 til at åbne filen i Word.

Få vist et dokument

Vælge en dokumentvisning

 • Klik på Normal, Weblayout, Udskriftslayout, Læselayout, Disposition eller Fuld skærm i menuen Vis.

Bemærk: 

 • I Word Viewer 2003 åbnes dokumenter (.doc, .dot, .rtf, .txt, .xml, .wpd, .wps) som standard i Udskriftslayout. Websider (.htm, .html, .mht, .mhtml) åbnes som standard i weblayoutvisning.

 • Hvis du vil vælge menukommandoer i fuldskærmstilstand, skal du placere markøren øverst på skærmen, indtil menulinjen vises. Hvis du vil deaktivere fuldskærmstilstand og skifte til den forrige visning, skal du klikke på Luk Fuld skærm på værktøjslinjeFuld skærm eller trykke på ESC.

 • Hvis du vil have vist to sider eller skærme på én gang i læselayout, skal du klikke på Tillad flere sider i menuen Vis.

Zoome ind eller ud på et dokument

Du kan zoome ind for at få vist et "nærbillede" af dokumentet eller zoome ud for at få vist mere af siden eller siderne i en mindre størrelse.

 1. Klik på Zoom i menuen Vis.

 2. Vælg en indstilling under Zoom til, eller indtast et tal mellem 10 og 500 i boksen Procent.

Bemærk: Du kan ikke zoome ind eller ud på et dokument i læselayout.

Få vist eller skjule linealer eller statuslinjen

 • Hvis du vil have vist eller skjule den vandrette lineal, skal du klikke på Lineal i menuen Vis.

Du kan kun få vist den lodrette lineal i Udskriftslayout.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Vis.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil have vist eller skjule den lodrette lineal, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lodret lineal (kun Udskriftslayout) under Indstillinger for Udskriftslayout og Weblayout.

  • Hvis du vil have vist eller skjule statuslinjen, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Statuslinje under Vis.

Få vist dokumentegenskaber

Du kan få vist dokumentegenskaber fra det aktuelt åbne dokument eller fra fillisten i dialogboksen Åbn.

 • Hvis du vil have vist dokumentegenskaber fra det aktuelle dokument, skal du klikke på Egenskaber i menuen Filer.

Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil have vist dokumentegenskaber fra dialogboksen Åbn:

 1. Klik på Åbn i menuen Filer.

 2. Vælg det dokument, som du vil have vist egenskaber for, i dialogboksen Åbn.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Visninger:

  • Hvis du vil have vist egenskaber som f.eks. filstørrelse og datoen for seneste filændring, skal du klikke på Detaljer.

  • Hvis du vil have vist alle dokumentegenskaber, skal du klikke på Egenskaber.

Flytte omkring i et dokument

Rulle gennem et dokument

Hvis du vil rulle gennem et dokument, skal de vandrette og lodrette rullepaneler være synlige.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Vis.

 2. Marker afkrydsningsfelterne Vandret rullepanel og Lodret rullepanel under Vis.

Hvis du vil

Skal du

Rulle én linje op

Klikke på rullepil op.

Rulle én linje ned

Klikke på rullepil ned.

Rulle ét skærmbillede op

Klikke oven over rulleboksen.

Rulle ét skærmbillede ned

Klikke neden under rulleboksen.

Rulle til en bestemt side

Trække i rulleboksen.

Rulle til venstre

Klikke på venstre rullepil.

Rulle til højre

Klikke på højre rullepil.

Rulle til venstre ud over margen i læselayoutnormal visning

Holde SKIFT nede og klikke på venstre rullepil.

Gå til en bestemt side, tabel eller et andet element

 1. Klik på Gå til i menuen Rediger.

 2. Klik på den pågældende elementtype i boksen Gå til.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Skriv navnet eller nummeret på elementet i boksen Skriv objektnavn, og klik derefter på Gå til for at gå til et bestemt element.

  • Hvis du vil gå til det næste eller forrige element af samme type, skal du slette eventuel tekst i boksen Skriv og derefter klikke på Næste eller Forrige.

Følge et hyperlink

Når et Word-dokument indeholder hyperlinks til andre steder (for eksempel til steder i den samme fil eller til filer på et netværk eller på internettet), kan du gå til disse steder ved at holde CTRL nede og klikke på den tekst eller det billede, der indeholder hyperlinket. Hvis du vil følge et hyperlink til et internetsted, skal du have adgang til internettet via et modem eller via en netværksforbindelse, der giver adgang til internettet.

Udskrive et dokument

Udskrive et dokument

 • Hvis du vil udskrive det aktivt dokument, skal du klikke på Udskriv i menuen Filer.

  Bemærk: Du kan kun udskrive en fil med begrænsede tilladelser, hvis du har specifik tilladelse til at udskrive filen. Hvis du vil have vist, hvilke tilladelser du har til et dokument med begrænsede tilladelser, skal du dobbeltklikke på ikonet Tilladelse på statuslinje.

Udskrive bestemte sider og sektioner

Du kan udskrive bestemte sider, en eller flere sektion eller et sideområde i en eller flere sektioner.

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Sider under Sideområde.

 3. Skriv instruktioner om udskrivning på en af følgende måder i boksen Sider:

  Ikke-sammenhængende sider eller et sideområde

  Skriv sidetallene adskilt af kommaer. Skriv sideområdet med en bindestreg mellem start- og sluttallet i området.

  Hvis du f.eks. vil udskrive siderne 2, 4, 5, 6 og 8, skal du skrive 2,4-6,8

  Et sideområde i en sektion

  Skriv psidetal ssektionsnummer.

  Hvis du f.eks. vil udskrive side 5 til 7 i sektion 3, skal du skrive p5s3-p7s3

  En hel sektion

  Skriv ssektionsnummer.

  Skriv for eksempel s3

  Ikke-sammenhængende sektioner

  Skriv sektionsnumrene adskilt af kommaer.

  Skriv for eksempel s3,s5

  Et sideområde på tværs af sektioner

  Skriv et interval af sidetal og de sektioner, som de er indeholdt i, med en bindestreg mellem start- og sluttallet i intervallet.

  Skriv for eksempel p2s2-p3s5

Bemærk: Du kan udskrive en markeret del af et dokument. Marker den del af dokumentet, som du vil udskrive, klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på Markeringen.

Udskrive enten lige eller ulige sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik enten på Ulige sider eller Lige sider på listen Udskriv.

Udskrive i omvendt rækkefølge

Du kan udskrive et dokument i omvendt rækkefølge i Word Viewer 2003, så der begyndes med den sidste side.

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Indstillinger i dialogboksen Udskriv.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge under Udskriftsindstillinger.

Bemærk: Marker ikke dette felt, hvis du vil udskrive en konvolut.

Udskrive flere kopier ad gangen

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Skriv det antal kopier, du vil udskrive, i boksen Antal kopier.

Bemærk: Hvis du vil udskrive hele dokumentet, før den første side af den næste kopi af dokumentet udskrives, skal du markere afkrydsningsfeltet Sætvis. Hvis du vil hellere vil udskrive alle kopier af den første side og derefter udskrive alle kopier af hver af de følgende sider, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sætvis.

Fejlfinding i forbindelse med udskrivning

Udskrivning fra computeren styres primært af indstillingerne i Microsoft Windows. Derfor skal du kontrollere, om printeropsætningen i Windows er korrekt, ved hjælp af Windows Udskriftsfejlfinding.

Benyt denne fremgangsmåde i Microsoft Windows® XP:

 1. Klik på Start, og klik derefter på Hjælp og support.

 2. I boksen Søg skal du skrive Udskriftsfejlfinding. Klik derefter på pilen for at starte søgningen.

 3. Klik på Oversigt over fejlfindingsprogrammer i boksen Foreslåede emner.

 4. Klik på Udskrivning på listen over fejlfindingsprogrammer.

 5. Følg vejledningen i Udskriftsfejlfinding.

Benyt denne fremgangsmåde i Windows 2000:

 1. Klik på Start, og klik derefter på Hjælp.

 2. Klik på fanen Søg.

 3. I boksen Skriv det eller de ord, der skal søges efter skal du skrive Udskriftsfejlfinding. Klik derefter på Vis emner.

 4. Klik på Fejlfindingsprogrammer på listen over emner, og klik derefter på Vis.

 5. Klik på Udskrivning på listen over fejlfindingsprogrammer.

 6. Følg vejledningen i Udskriftsfejlfinding.

Arbejde med et dokument

Markere tekst og grafik

Du kan bruge musen eller tastaturet til at markere tekst og grafik, herunder elementer, der ikke er placeret ved siden af hinanden. Du kan for eksempel markere et afsnit på side 1 og en sætning på side 3.

Markere elementer, der ikke er placeret ved siden af hinanden

 1. Marker det første element, f.eks. en tabel, en celle eller et afsnit.

 2. Hold CTRL nede.

 3. Marker andre elementer, mens du holder CTRL nede.

Bemærk: Når du markerer elementer, der ikke er placeret ved siden af hinanden, kan du kun markere elementer af samme type, f.eks. to eller flere tekstmarkeringer eller to eller flere svævende objekt grafikelementer.

Markere tekst og grafik med musen

Hvis du vil markere

Skal du

En vilkårlig tekstmængde

Trække hen over teksten.

Et ord

Dobbeltklikke på ordet.

En tekstlinje

Flytte markøren til starten af linjen, indtil den ændres til en pil, og derefter klikke.

En sætning

Holde CTRL nede og derefter klikke et sted i sætningen.

Et afsnit

Placere markøren til venstre for afsnittet, så den ændres til en pil, der peger mod højre, og derefter dobbeltklikke. Du kan også klikke tre gange et vilkårligt sted i afsnittet.

Flere afsnit

Placere markøren til venstre for afsnittene, så markøren ændres til en pil, der peger mod højre, og derefter klikke og trække op eller ned.

En stor tekstblok

Klikke i begyndelsen af det markerede område, rulle til slutningen af området og derefter holde SKIFT nede og klikke.

En tabel

Klikke øverst til venstre i tabellen og derefter trække til nederste højre hjørne.

Et helt dokument

Placere markøren til venstre for teksten i dokumentet, så den ændres til en pil, der peger mod højre, og derefter klikke tre gange.

Markere tekst med tasterne

Marker tekst ved at holde SKIFT nede og trykke på den tast, der flytter indsætningspunktet.

Hvis du vil udvide det markerede

Skal du trykke på

Ét tegn til højre

SKIFT+HØJRE PIL

Ét tegn til venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Til slutningen af et ord

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Til begyndelsen af et ord

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Til slutningen af en linje

SKIFT+END

Til begyndelsen af en linje

SKIFT+HOME

Én linje ned

SKIFT+PIL NED

Én linje op

SKIFT+PIL OP

Til slutningen af et dokument

CTRL+SKIFT+END

Til begyndelsen af et dokument

CTRL+SKIFT+HOME

Til slutningen af et vindue

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Til hele dokumentet

CTRL+A

Kopiere tekst og grafik til et andet program

Bemærk: Du kan kun kopiere indhold fra en fil med begrænsede tilladelser, hvis du har specifik tilladelse til at kopiere. Hvis du vil have vist, hvilke tilladelser du har til et dokument med begrænsede tilladelser, skal du dobbeltklikke på ikonet Tilladelse på statuslinje.

 1. Marker den tekst eller grafik, som du vil kopiere.

 2. Klik på Kopier i menuen Rediger.

 3. Skift til det program, du vil kopiere oplysningerne til, og benyt derefter kommandoen Sæt ind i programmet.

tip

Du kan kopiere flere elementer, hvis Udklipsholder i Microsoft Office er vist i opgaverude i et åbent Office-program, eller hvis indstillingen Indsaml uden at vise Udklipsholder er aktiveret. Fortsæt med at kopiere elementer, indtil du har indsamlet alle de ønskede elementer (op til 24).

Søge efter tekst

 1. Klik på Søg i menuen Rediger.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.

 3. Vælg andre indstillinger.

  Hvis alle forekomster af et bestemt ord eller en bestemt sætning skal markeres på én gang, skal du markere afkrydsningsfeltet Fremhæv alle forekomster fundet i og angive, hvilken del af dokumentet der skal søges i, ved at klikke på listen Fremhæv alle forekomster fundet i.

 4. Klik på Find næste eller Find alle.

Bemærk: Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

Gennemse digitale certifikater for en fil

 1. Klik på Vis signatur i menuen Funktioner.

 2. Hvis du vil have vist oplysninger om et bestemt certifikat, skal du markere underskriverens navn og derefter klikke på Vis certifikat.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Se i felterne Udstedt til og Udstedt af for at finde ud af, om du har tillid til det digitale certifikats kilde.

  • Se i feltet Gyldigt fra for at finde ud af, om certifikatet er aktuelt.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×