Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Planning

Startside for Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Microsoft Performance Management gør det muligt for virksomheder at overvåge, analysere og planlægge deres aktiviteter og fremmer ansvarsfølelsen, indsigten og arbejdet mod fælles mål for hele virksomheden. Office PerformancePoint Server 2007 gør alle medarbejderne i stand til at forstå forskellen mellem planer og de faktiske forhold, hurtigt at analysere de grundlæggende årsager og om nødvendigt oprette nye planer. Office PerformancePoint Server 2007 indeholder effektive funktioner til planlægning, budgettering, udarbejdelse af prognoser, konsolidering og ledelsesrapportering. Virksomhedsanalytikere kan håndtere virksomhedsregler, brugerroller og arbejdsgange fra centralt hold, så de nemt kan styre oprettelsen af planer og budgetter på alle niveauer i virksomheden.

Office PerformancePoint Server 2007 har et fleksibelt design, som gør brugerne i stand til at bygge modeller, der er tilpasset virksomheden. Den enestående model-til-model-funktion i Office PerformancePoint Server 2007 gør det f.eks. muligt for driftsenheder og afdelinger at planlægge på grundlag af deres specifikke behov, samtidig med at de synkroniserer deres planer, budgetter og prognoser med den øvrige virksomhed.

Office PerformancePoint Server 2007 dækker desuden hele organisationen ved at integrere data fra flere virksomhedssystemer i en enkelt, samlet datamodel. Denne integration sikrer, at alle planer, budgetter, prognoser og ledelsesrapporter baseres på de mest konsistente og aktuelle oplysninger.

Office PerformancePoint Server 2007 – funktioner og fordele

Forbedret planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser.  For de fleste linjechefer kompliceres budgetteringsprocessen af, at afdelingsbudgetterne ikke kan kædes sammen med den overordnede virksomhedsstrategi. Med Office PerformancePoint Server 2007 kan flere brugere nu udvikle planer, budgetter og prognoser og samtidig uden problemer sammenkæde dem med de overordnede strategiske mål. Samarbejde og deltagelse forbedres gennem hurtigere og mere sikker distribution af formularer i hele organisationen. Formularerne er resultatet af de virksomhedsregler, parametre, forudsætninger, arbejdsgange og beskyttelsesprocedurer, der kræves for at gøre hele virksomheden i stand til at deltage i en pålidelig og samtidig fleksibel planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser.

Effektiv arbejdsgang og effektivt samarbejde.  Planlægnings- og budgetteringsprocesserne er ofte tidskrævende og præget af gentagelser, og de kan være en stor administrativ byrde for økonomiafdelingen. Office PerformancePoint Server 2007 indeholder processer, der er styret af arbejdsgangen og giver mulighed for et mere effektivt samarbejde. Dermed reduceres den tid og de ressourcer, der kræves til planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser. I Office PerformancePoint Server 2007 bruges de kendte Microsoft-teknologier fra Microsoft Office Outlook, Office SharePoint Portal Server og andre Office-programmer til at oprette og styre processer fra centralt hold, f.eks. opgavetildeling, oprettelse af planer, godkendelser og fremlæggelse af budgetter og prognoser.

Hurtigere konsolidering og aflæggelse af regnskab.  Lovbestemt rapportering og ledelsesrapportering er tids- og arbejdskrævende processer. Med Office PerformancePoint Server 2007 automatiseres dataindsamlingen, konsolideringen samt oprettelsen og distributionen af rapporter. Office PerformancePoint Server 2007 bruger SQL Server 2005 til integrering af økonomiske data fra flere finansregnskaber og rapporteringssystemer, så der kan oprettes et enkelt, integreret sæt økonomiske oplysninger, som kan danne grundlag for rapporter. Office PerformancePoint Server 2007 kan også bruges til grundlæggende funktioner, f.eks. konsolidering, afstemning, valutakonvertering og fordeling. Office PerformancePoint Server 2007 indeholder effektive sikkerhedsfunktioner, der beskytter følsomme økonomiske oplysninger og sikrer overholdelsen af lovmæssige krav ved at styre, hvem der har adgang til og kan ændre økonomiske oplysninger.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×