Microsoft Office Live Meeting 2007-klient Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Senest opdateret: Juni 2007

Microsoft er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og samtidig levere software, der giver dig den fornødne ydelse og kapacitet til, at du kan arbejde nemt og effektivt med din computer. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives flere af de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data i Microsoft® Office Live Meeting 2007-klienten (“Live Meeting-klienten”).

Denne beskrivelse vedrører først og fremmest funktioner til kommunikation med internettet, og det er på ingen måde hensigten, at beskrivelsen skal tage højde for enhver situation, der måtte opstå. Beskrivelsen omfatter ikke andre af Microsofts websteder, produkter eller tjenester, uanset om de er online eller offline. Hvis du eller din virksomhed anvender dette produkt i kombination med en separat Microsoft-tjeneste, f.eks. tjenesten Microsoft Office Live Meeting, kan nogle af funktionerne være væsentligt anderledes end de funktioner, der beskrives nedenfor. Nogle af de funktioner, der beskrives nedenfor, kan være en integreret del af Microsoft-tjenesten, eller Microsoft-tjenesten kan måske omfatte flere funktioner. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles af Microsoft, når du bruger dette produkt sammen med en Microsoft-tjeneste, i den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder specifikt for den pågældende Microsoft-tjeneste, f.eks. Microsoft Office Live Meeting Service Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og anvendelse af personlige oplysninger

Når vi har brug for oplysninger, som specifikt kan identificere dig, eller som kan give os mulighed for at kontakte dig, beder vi dig udtrykkeligt om de nødvendige oplysninger. De personlige oplysninger, som vi får fra dig, kan anvendes af Microsoft og Microsofts datterselskaber og associerede selskaber med henblik på at levere den eller de tjenester eller at udføre den eller de transaktioner, som du måtte have anmodet om eller givet dit samtykke til. Microsoft kan desuden bruge dine personlige oplysninger til at give dig en mere effektiv kundeservice, forbedre Live Meeting-klienten og andre tilhørende Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester og gøre Live Meeting-klienten mere brugervenlig, så du undgår at skulle angive de samme oplysninger igen og igen. Endelig kan Microsoft benytte dine oplysninger til at tilpasse tjenesten efter dine personlige interesser eller ønsker.

Ud over det omfang, der beskrives i denne erklæring, vil dine personlige oplysninger ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Det kan ske, at vi indgår aftale med andre virksomheder om levering af afgrænsede tjenesteydelser på vores vegne, såsom levering af kundesupport, behandling af transaktioner eller udarbejdelse af statistiske analyser af vores tjenester. I så fald giver vi kun disse virksomheder de oplysninger, som er absolut nødvendige for, at de kan levere den pågældende tjenesteydelse, og de har ikke tilladelse til at benytte de pågældende oplysninger til andre formål.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft, kan opbevares og behandles i USA eller et hvilket som helst andet land, hvor Microsoft og Microsofts associerede selskaber, datterselskaber eller repræsentanter har kontorer. Når du bruger et Microsoft-websted eller en Microsoft-tjeneste, erklærer du dig samtidig indforstået med, at oplysninger kan sendes ud af dit land på denne måde. Microsoft overholder safe harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred. De er udarbejdet af det amerikanske handelsministerium (U.S. Department of Commerce) og fastsætter regler for indsamling, anvendelse og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union.

Microsoft kan videregive personlige oplysninger om dig, hvis det er et lovkrav, eller hvis det sker i god tro, fordi det antages, at det er nødvendigt af følgende årsager: a) For at efterkomme lovmæssige forordninger eller som følge af, at der anlægges sag mod Microsoft, b) for at beskytte og sikre Microsofts rettigheder (herunder at håndhæve vores kontrakter), eller (c) hvor det er påkrævet for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts medarbejdere, brugere af Microsofts websteder, produkter eller tjenester eller for offentligheden som sådan.

Indsamling og anvendelse af oplysninger om din computer

Dette program omfatter internetaktiverede funktioner, der har til formål at indsamle visse standardoplysninger fra din computer ("standardcomputeroplysninger") og sende dem til Microsoft. Standardcomputeroplysninger omfatter typisk oplysninger som din IP-adresse, operativsystemversion, browserversion, hardware-id, hvilket angiver producenten af enheden, enhedsnavn og -version samt dine lokale indstillinger og sprogindstillinger. Hvis en bestemt funktion eller tjeneste sender oplysninger til Microsoft, sendes disse standardcomputeroplysninger samtidig.

Af beskrivelserne af de forskellige funktioner, programmer og tjenester til Live Meeting-klienten nedenfor fremgår det, hvilke oplysninger der indsamles ud over de personlige oplysninger, og hvordan disse oplysninger anvendes.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Microsoft er forpligtet til at beskytte dine oplysninger. Vi bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og procedurer i vores bestræbelser på at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Vi gemmer f.eks. de oplysninger, du angiver, på computersystemer, der er under nøje opsyn, og hvor adgangen til systemerne er begrænset.

Ændringer i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Det kan ske, at vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger som følge af ændringer i vores produkter og tjenester eller som følge af kundernes tilbagemeldinger. Når vi reviderer erklæringen, ændrer vi datoen i "senest opdateret" øverst i erklæringen. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, eller hvis ændringen har betydning for, hvordan Microsoft anvender dine personlige oplysninger, giver vi dig besked enten ved at offentliggøre en besked om ændringerne, inden de træder i kraft, eller ved at underrette dig direkte. Vi opfordrer dig til at kontrollere denne erklæring jævnligt, så du altid er informeret om, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

For More Information

Hvis du har nogen kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hører Microsoft meget gerne fra dig. Hvis du mener, at Microsoft ikke har overholdt betingelserne i denne erklæring, bedes du kontakte os ved at bruge vores webformular.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399, USA

Specifikke funktioner

Den resterende del af dette dokument omhandler følgende specifikke funktioner:

Indholds- og programdeling

Formålet med denne funktion: Live Meeting-klienten giver dig mulighed for at dele indhold og programmer som filer eller åbne programmer på skrivebordet med andre deltagere i et møde.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger: Når du aktiverer muligheden for at dele oplysninger med andre, kan alle andre deltagere i mødet se det indhold, du har valgt at dele med dem. Mødets oplægsholder kan desuden redigere indholdet i det materiale, som du stiller til rådighed. Noget af det indhold, der skal bruges på mødet, kan logføres på eller overføres til deltagernes egne computere, inden de skal have vist indholdet under mødet. Det sikrer, at indholdet kan vises så problemfrit som muligt.

Anvendelse af oplysninger: Du kan bruge det indhold, som du selv stiller til rådighed, og det indhold, som andre deler med dig, som et led i samarbejdet med de andre deltagere i mødet.

Valg/kontrol: Inden du deler indhold og programmer med andre, skal du markere eller oprette det indhold, der skal deles, og derefter gå til menuen Indhold og bruge rullemenuen Del. Du kan fjerne indhold fra mødet ved at højreklikke på indholdet i rullemenuen Del og derefter klikke på Fjern.

Logføring på klientsiden

Formålet med denne funktion: Logføring på klientsiden gemmer oplysninger om dine Live Meeting-sessioner i den midlertidige mappe Temp. Disse oplysninger kan bruges i forbindelse med fejlfinding, hvis der opstår problemer med Live Meeting-klienten.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger: Mødeoplysninger, f.eks. dit entydige Live Meeting-id, de øvrige mødedeltageres id'er, den URL-adresse, som mødeindholdet er hentet fra, overgange fra én lydtilstand til en anden, mødets starttidspunkt og mødets sluttidspunkt, logføres på din computer. Logføring på klientsiden betyder ikke, at disse oplysninger sendes fra din computer, men din administrator kan vælge at registrere tilsvarende oplysninger på en server, som administratoren konfigurerer. Flere oplysninger finder du under “Logføring på serversiden” nedenfor.

Anvendelse af oplysninger: En logfil kan bruges i forbindelse med fejlfinding, hvis der opstår problemer med Live Meeting-klienten. Logfilerne sendes ikke til Microsoft af Live Meeting-klienten, men du kan selv sende dem, hvis det er nødvendigt.

Valg/kontrol: Logføring er aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres. Der oprettes én logfil for hver konsolsession og op til 10 logfiler på én gang. Hvert efterfølgende møde, der afholdes samme dag, føjes til sidst i logfilen for den pågældende dag og for den pågældende session. Logfiler overskrives af nyere mødelogfiler efter en uge. Du kan slette logfiler manuelt ved at fjerne dem i den %TEMP%-mappe, der starter med “pwconsole”, “lmpub” eller “bgpubmgr”.

Logføring på serversiden

Formålet med denne funktion: Logføring på serversiden giver administratoren mulighed for at arkivere oplysninger om Live Meeting som aktiviteter, indhold, samtaler og oplysninger om typisk anvendelse, f.eks. brugerlogon, konferencestart og deltagelse.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger: Når administratoren har aktiveret logføring på serversiden, gemmes indholdet af dine møder med Live Meeting og oplysninger om din anvendelse af Live Meeting-klienten på en server, som administratoren konfigurerer til formålet. De oplysninger, der indsamles vha. logføring på serversiden, omfatter oplysninger, der oprettes i mødedeltagernes Live Meeting-klienter, f.eks. hvilke mødedeltagere der har fået vist diasshow under præsentationen, spørgsmål og svar til hhv. oplægsholdere og deltagere, diasovergange, noter eller bemærkninger fra dig eller andre mødedeltagere, programdeling, angivelse af kommentarer og anmodninger om udskrifter eller overførsel af præsentationer. Administratoren kan gennemgå disse oplysninger. Ingen af disse oplysninger sendes til Microsoft.

Anvendelse af oplysninger: Administratoren kan bruge disse oplysninger som et led i administrationen af virksomhedens anvendelse af Live Meeting-klienten.

Valg/kontrol: Logføring på serversiden er deaktiveret som standard og skal konfigureres af en administrator. I virksomhedens bestemmelser om anvendelse og overvågning af data vil det muligvis være angivet, om logføring kan benyttes.

Indspilning til min computer

Formålet med denne funktion: Når mødets arrangør aktiverer denne funktion, kan du indspille det, der foregår, herunder også "chat" mellem deltagerne i form af lyd eller video, under et møde på Live Meeting. Funktionen Indspilning til min computer logfører også alt indhold, der overføres eller udarbejdes under mødet som notater på en tavle, spørgsmål og svar, noter, tekst og afstemninger. Indspilning af lyd og video understøttes ikke, når der bruges Forbindelse til fjernskrivebord.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger: Hvis du vælger at aktivere Indspilning til min computer, gemmes indhold, lyd og video fra mødet på din computer.

Anvendelse af oplysninger: Disse oplysninger giver dig mulighed for at gennemgå indhold, lyd og video fra de seneste møder, du har deltaget i på Live Meetings.

Valg/kontrol: Mødedeltagernes mulighed for at bruge Indspilning til min computer er som standard deaktiveret og skal aktiveres af mødets arrangør eller af administratoren. Hvis funktionen er aktiveret, kan alle mødedeltagerne indspille mødet. Hvis du eller en anden mødedeltager aktiverer indspilning, sendes meddelelsen “Indspilningen er startet” til alle deltagerne, og der vises en rød indspilningsindikator øverst til venstre i Live Meeting-klienten hos samtlige deltagere i mødet.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Indspilning til min computer, hvis du er arrangør af mødet:

 1. Klik på Mødeindstillinger.

 2. Vælg en af følgende indstillinger i Deltager indspiller på sin lokale computer i sektionen Indspilning:

  • Deaktiver indspilning til lokal computer.

  • Det er kun oplægsholdere, der kan indspille.

  • Oplægsholdere kan indspille, og de kan tillade, at deltagere indspiller.

 3. Klik på OK.

Sådan aktiverer du Indspilning til min computer, hvis du er mødedeltager:

 1. I Live Meeting-klienten skal du klikke på menuen Indspilning.

 2. Klik på Indspil på fanen Til min computer.

Sådan afspiller du tidligere indspilninger eller sletter dem:

 1. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Microsoft Office Live Meeting 2007, og klik derefter på Microsoft Office Live Meeting Indspilningsstyring.

 2. Hvis du vil afspille en indspilning, skal du højreklikke på den indspilning, du vil have vist, under Seneste indspilninger og derefter klikke på Afspil.

 3. Hvis du vil slette en indspilning, skal du højreklikke på den indspilning, du vil slette, under Seneste indspilninger og derefter klikke på Slet.

Microsoft Office Live Meeting Hjælp

Formålet med denne funktion: Microsoft Office Live Meeting Hjælp giver dig adgang til de nyeste, opdaterede oplysninger med hjælp til Live Meeting fra Microsoft Office Online.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger/anvendelse af oplysninger: Flere oplysninger om de data, der sendes, og hvordan de anvendes, finder du i Microsoft Online Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du er registreret som kunde hos tjenesten Microsoft Office Live Meeting, kan du finde flere oplysninger i Microsoft Office Live Meeting Service Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller direkte på Live Meeting Services Kundesupport.

Valg/kontrol: Du bestemmer selv, om du vil bruge Microsoft Office Live Meeting Hjælp.

Visitkort

Formålet med denne funktion: Funktionen Visitkort giver dig mulighed for at give de øvrige mødedeltagere flere oplysninger om dig selv.

Indsamlede, behandlede eller videresendte oplysninger: De oplysninger, du angiver på visitkortet og deler med andre, kan ses af alle de øvrige mødedeltagere, når listen over deltagere er vist. De oplysninger, du angiver på visitkortet, synkroniseres på tværs af alle dine Live Meeting-klienter og stilles til rådighed under alle møder, indtil du vælger at deaktivere deling af oplysningerne på dit visitkort.

Anvendelse af oplysninger: Du kan bruge visitkortet, hvis du vil give de andre deltagere i mødet oplysninger om dig selv, og hvis du vil have mere at vide om de andre mødedeltagere, som har visitkort.

Valg/kontrol: Du bestemmer selv, om du vil bruge visitkort. Visitkortet indeholder ingen oplysninger som standard. Sådan aktiverer eller deaktiverer du dine kontaktoplysninger:

 1. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Microsoft Office Live Meeting 2007, og klik derefter på Microsoft Office Live Meeting 2007.

 2. Klik på menupilen på siden Velkommen til Microsoft Office Live Meeting.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Marker afkrydsningsfeltet i sektionen Visitkort ud for de oplysninger, du vil dele med andre mødedeltagere, og skriv derefter oplysningerne.

 5. Klik på OK.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×