Microsoft Office Excel Fremviser Hjælp

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.


Få vist slutbrugerlicensaftalen

Med Microsoft Office Excel Fremviser kan du åbne, se, arbejde med og udskrive en Microsoft Office Excel-projektmappe, også selvom du ikke har installeret Excel. Du kan desuden kopiere data fra Excel Fremviser til et andet program. Du kan dog ikke oprette en ny projektmappe, redigere data eller gemme en projektmappe i Excel Fremviser.

Bemærk!: Visse funktioner i Excel Fremviser 2003 understøttes ikke længere i Excel Fremviser.

Denne artikel indeholder

Om Excel Fremviser hjælp

Åbne en projektmappe

Få vist et regneark

Arbejde med data

Udskrivning

Excel Viewer 2003-funktioner, der ikke længere understøttes i Excel Viewer

Om Excel Fremviser Hjælp

Denne artikel er kun tilgængelig, når du har forbindelse til internettet. Hvis du vil arbejde offline, kan du udskrive artiklen. Klik på Printervenlig version og derefter på Vis alle (øverst til højre) for at udvide alle artikelafsnit. Tryk på CTRL+P for at udskrive artiklen.

Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade tekniske oplysninger om Excel Viewer, og klik derefter på Om Microsoft Excel Viewer.

For at få oplysninger om opdateringer til Excel Viewer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Søg efter opdateringer.

Toppen af siden

Åbne en projektmappe

I Excel Fremviser kan du åbne projektmapper, der er oprettet i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel til Windows (version 95 og nyere) og Microsoft Excel til Macintosh (version 2.2 og nyere). Du kan ikke åbne en projektmappe, der er gemt i HTML-filformat (Hypertext Markup Language) eller i CSV-filformat (kommasepareret tekst).

Hvis du også har installeret Excel på computeren, kan du åbne en projektmappe til redigering i Excel, efter du har åbnet den i Excel Fremviser.

I dette afsnit

Åbne en projektmappe til visning

Åbne en projektmappe til redigering

Bekræfte et certifikat for en digitalt signeret projektmappe

Åbne en projektmappe til visning

Du kan kun åbne Excel-filer (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm og .xlw). Selvom du kan åbne filer med aktiverede makroer (.xlsm, .xltm og .xlm), kan du ikke køre makroer. Det er ikke muligt at åbne HTML-filer (.mht, .mhtml, .htm og .html) og CSV-filer (.csv), og du kan heller ikke længere åbne Excel-filer med diagrammer (.xlc) i den aktuelle version af Excel Fremviser.

 1. Klik på Åbn på fanen Startside i gruppen Filer.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + O.

  Tip!    For at åbne en projektmappe, som du brugt for nylig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på filnavnet på den projektmappe, som du vil åbne under Seneste dokumenter.

 2. På en computer, der kører Windows Vista   

  • Klik på det drev, den mappe eller den internetplacering, der indeholder det ønskede projekt, på adresselinjen.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Klik på det drev, den mappe, det netværk eller den internetplacering, der indeholder det ønskede projekt, i boksen Søg i.

 3. Find og åbn den mappe, der indeholder projektmappen, på mappelisten.

 4. Klik på projektmappen og derefter på Åbn.

  • I Excel Fremviser kan du åbne en projektmappe, der er begrænset med IRM (Information Rights Management), forudsat du har tilladelse til at se projektmappen. Du kan også udskrive eller kopiere indhold fra en begrænset projektmappe, hvis du har særlige udskrivnings- og kopieringstilladelser.

  • Når du starter Excel Fremviser fra menuen Start eller ved at klikke på skrivebordsikonet, vises dialogboksen Åbn. Dobbeltklik på en projektmappe for at starte Excel Fremviser og åbne den pågældende projektmappe.

  • Hvis du åbner mere end en projektmappe i Excel Fremviser, kan du skifte mellem dem. Klik på Skift vinduer på fanen Startside i gruppen Vindue, og klik derefter på den projektmappe, du vil aktivere.

  • Hvis du åbner en projektmappe, der indeholder data i en Excel-tabel, som er sammenkædet med en liste på et Windows SharePoint Services-websted, kan du ikke opdatere dataene i regnearket med dataene på SharePoint-webstedet. Excel Fremviser kan ikke opdatere eksterne dataforbindelser og pivottabeller.

  • En projektmappe, der er blevet gemt tidligere i sideskift visningen Vis sideskift i Excel åbnes i den pågældende visning og kan ikke få vist hele indholdet af projektmappen i Excel Viewer. For at skifte til Normal visning skal du klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

Åbne en projektmappe til redigering

 1. Åbn den projektmappe, du vil have vist, i Excel Fremviser.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn for redigering.

  Projektmappen i Excel Fremviser lukkes og åbnes derefter i Excel, så du kan redigere den.

Kontrollere certifikatet for en digitalt signeret projektmappe

Hvis du åbner en projektmappe, der er digitalt signeret af sikkerhedsmæssige hensyn, kan du gennemse detaljerne i det digitalt certifikat og kontrollere ægtheden af den digital signatur for at sikre, at den digitale signatur er pålidelig.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Vis signaturer.

  Vis signaturer er kun tilgængelig, hvis den projektmappe, du har åbnet i Excel Fremviser, er digitalt signeret.

 2. Hvis du vil se detaljerede oplysninger om et bestemt certifikat, skal du klikke på pilen ud for navnet på underskriveren og derefter klikke på Signaturoplysninger i opgaveruden Signaturer under Gyldige signaturer.

 3. Klik på Vis, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Kontroller felterne Udstedt til og Udstedt af for at afgøre, om du har tillid til kilden til det digitale certifikat.

  • Kontroller feltet Gyldigt fra for at afgøre, om certifikatet er gyldigt.

Toppen af siden

Få vist et regneark

I Excel Fremviser kan du bruge følgende funktioner til at få vist regnearksdataene.

I dette afsnit

Rulle gennem et regneark

Rulle og zoome med musen

Se forskellige dele af et regneark på samme tid

Minimere båndet

Forstørre eller formindske visningen

Skifte til et andet regneark

Rulle gennem et regneark

Klik på en celle, eller brug piletasterne for at flytte mellem celler i et regneark. Når du flytter til en celle, bliver den den aktiv celle.

Hvis du vil se et andet område af regnearket, skal du bruge rullepanelerne som beskrevet i følgende tabel.

Hvis du vil rulle

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En række op eller ned

Klik på pilene på det lodrette rullepanel.

En kolonne til venstre eller højre

Klik på pilene på det vandrette rullepanel.

Et vindue op eller ned

Klik over eller under rulleboksen på det lodrette rullepanel.

Et vindue til venstre eller højre

Klik til venstre eller højre for rulleboksen på det vandrette rullepanel.

Over et stort område

Træk rulleboksen. Hold SKIFT nede, mens du trækker på et meget stort regneark.

 • Du kan også højreklikke på et rullepanel og vælge en rulleindstilling.

 • Størrelsen på rulleboksen angiver den proportionale del af det anvendte regnearksområde, som vises i vinduet. Rulleboksens position angiver den relative placering af det synlige område i regnearket.

Rulle og zoome med musen

Du kan flytte rundt i regnearket og zoome ind og ud vha. pegeredskabet Microsoft IntelliMouse®.

Hvis du vil

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Rulle op eller ned et par rækker ad gangen

Roter hjulet fremad eller tilbage.

Panorere over et regneark

Hold knappen til hjulet nede, og træk markøren væk fra det oprindelige mærke i den retning, du vil rulle. Træk væk fra det oprindelige mærke for at øge rullehastigheden, og træk hen mod det oprindelige mærke for at sænke rullehastigheden.

Panorere over et regneark automatisk

Klik på knappen til hjulet, og flyt derefter musen i den retning, du vil rulle. Træk væk fra det oprindelige mærke for at øge rullehastigheden, og træk hen mod det oprindelige mærke for at sænke rullehastigheden. Klik på en vilkårlig museknap for at stoppe automatisk rulning.

Zoome ind eller ud

Hold CTRL nede, og roter derefter IntelliMouse-hjulet fremad eller tilbage.

Få vist forskellige dele af et regneark samtidigt

Hvis du vil se og rulle uafhængigt i forskellige dele af et regneark, kan du opdele regnearket vandret og lodret i separate ruder.

 1. Peg på opdelingsboksen øverst på det lodrette rullepanel eller til højre for det vandrette rullepanel.

  TBD

  Bemærk!: Opdelingsboksen er ikke synlig, hvis regnearket indeholder frosne ruder.

 2. Når markøren ændres til en delt markøren Vandret tohovedet pil eller Markør til tilpasning af størrelse (dobbeltpil) , skal du trække opdelingsboksen til den placering, du vil.

 • Dobbeltklik på delelinjen, hvis du vil fjerne opdelingen.

 • Opdelte ruder vises ikke, når regnearket udskrives.

Minimere båndet

Båndet, som er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet), er designet til at hjælpe dig med hurtigt at finde de kommandoer, du har brug for til at løse en opgave. Der er ikke mulighed for at slette båndet eller erstatte det med værktøjslinjerne og menuerne fra tidligere versioner af Excel Fremviser. Du kan dog minimere båndet for at få mere plads på skærmen.

 • Dobbeltklik på fanen Startside for at minimere båndet, og dobbeltklik igen på fanen Startside for at gendanne båndet.

  Tastaturgenvej for at minimere eller gendanne båndet, tryk på CTRL + F1.

  Du kan stadig bruge tastaturgenveje, mens båndet er minimeret.

Forstørre eller formindske visningen

 • Træk i skyderen til en procentdel mellem 10 og 400 på statuslinjen, eller klik på Zoom ud eller Zoom ind knappen Zoomskyder , indtil du når procentdelen for forstørrelse, du vil.

Ændring af forstørrelsen påvirker ikke udskrivning. Regneark udskrives i størrelsen 100 procent (normal størrelse), medmindre du ændrer skaleringen på fanen Side i dialogboksen Sideopsætning (knappen Sideopsætning på fanen Startside i gruppen Sideopsætning).

Skifte til et andet regneark

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis den regnearksfane, du vil skifte til, er synlig, skal du klikke på den pågældende fane.

 • Hvis du ikke kan se regnearksfanen, skal du klikke på fanerulleknapperne, indtil fanen vises, og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

Toppen af siden

Arbejde med data

I Excel Fremviser kan du bruge følgende funktioner til at arbejde med regnearksdataene.

I dette afsnit

Markér en celle, område, række eller kolonne

Søge efter tekst eller tal i et regneark

Finde og vælge bestemte celler i et regneark

Kopiere data i et regneark til et andet program

Markere en celle, række, kolonne eller et område

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klik på første celle i område, og træk derefter til sidste celle.

Du kan også holde SKIFT nede og derefter bruge piletasterne til at navigere til den sidste celle.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt, eller tryk på CTRL+A.

Knappen Markér alt

Separate celler eller celleområder

Marker den første celle eller det første celleområde, hold CTRL nede, og marker derefter de øvrige celler eller områder.

Et stort celleområde

Klik på den første celle i området, hold SKIFT nede, og klik derefter på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

En hel række

Klik på rækkeoverskriften.

En hel kolonne

Klik på kolonneoverskriften.

Tilstødende rækker eller kolonner

Træk hen over rækkeoverskrifterne eller kolonneoverskrifterne. Eller marker den første række- eller kolonneoverskrift, hold SKIFT nede, og marker derefter den sidste række- eller kolonneoverskrift.

Separate rækker eller kolonner

Marker den første række- eller kolonneoverskrift, hold CTRL nede, og marker derefter de øvrige række- eller kolonneoverskrifter.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Marker en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på CTRL + en piletast (HØJRE eller VENSTRE for rækker, OP eller NED for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller på en Excel-liste

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, og klik derefter på den sidste celle, som skal medtages i det nye markerede område. Det firkantede område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, udgør det nye markerede område.

Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

Finde tekst eller tal i et regneark

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil søge efter tekst eller tal i et celleområde, skal du markere det pågældende celleområde.

  • Hvis du vil søge efter tekst eller tal i hele regnearket, skal du klikke på en vilkårlig celle.

 2. Klik på Søg på fanen Startside i gruppen Rediger.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + F.

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i boksen Søg efter.

 4. Der søges som standard efter data række for række. Hvis du vil søge kolonne for kolonne, skal du klikke på Indstillinger og derefter på Kolonnevis i boksen Søg.

 5. Vælg den type indhold, du vil søge i, i boksen Søg i.

 6. Klik på Find næste for at søge efter den første forekomst af teksten eller tallet.

  Du kan fortsætte med at klikke på Find næste, indtil alle forekomster er fundet.

Tryk på ESC for at annullere den igangværende søgning.

Finde og markere specifikke celler i et regneark

 1. Klik på Gå til på fanen Startside i gruppen Rediger.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + G.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at finde og markere navngivne cellereferencer eller områder, skal du klikke på den navngivne cellereference eller det område, du vil i feltet Gå til.

   Hvis du vil finde og markere unavngivne cellereferencer eller -områder, skal du indtaste cellereferencen i boksen Reference.

  • Hvis du hurtigt skal finde og markere alle celler, der indeholder specifikke data, eller de celler, som opfylder specifikke kriterier, skal du klikke på Speciel og derefter på en af følgende indstillinger.

Klik på

Hvis du vil markere

Kommentarer

Celler, der indeholder kommentarer.

Konstanter

Celler, der indeholder konstanter. Afkrydsningsfelterne under formler er tilgængelige, når du klikker på konstanter.

Formler

Formler er ikke tilgængelige i Excel Fremviser.

Tomme

Tomme celler.

Aktuelt område

Det aktuelt område, f.eks. en hel liste.

Aktuel matrix

En hel matrix, hvis den aktive celle er i en matrix.

Objekter

Grafiske objekter, herunder diagrammer og knapper, i regnearket og i tekstbokse.

Rækkeafvigelser

Alle celler, der adskiller sig fra den aktive celle i en markeret række. Hvis mere end én række er markeret, foretages sammenligningen for hver enkelt række i det markerede område, og den celle, der bruges i sammenligningen for hver ekstra række, placeres i samme kolonne som den aktive celle.

Kolonneafvigelser

Alle celler, der adskiller sig fra den aktive celle i en markeret kolonne. Hvis mere end én kolonne er markeret, foretages sammenligningen for hver enkelt kolonne i det markerede område, og den celle, der bruges i sammenligningen for hver ekstra kolonne, placeres i samme række som den aktive celle.

Overordnede

Overordnede er ikke tilgængelige i Excel Fremviser.

Underordnede

Underordnede og indstillingerne under Underordnede er ikke tilgængelige i Excel Fremviser.

Sidste celle

Den sidste celle i regnearket, der indeholder data eller formatering.

Kun synlige celler

Kun synlige celler i et område, der krydser skjulte rækker eller kolonner.

Betingede formater

Kun celler, hvor der anvendes betingede formater.

 • Klik på Alle for at finde alle celler, hvor der anvendes betingede formater.

 • Klik på Samme for at finde celler med samme betingede formater som den markerede celle.

Datavalidering

Kun celler, hvor der anvendes datavalideringsregler.

 • Klik på Alle for at finde alle celler, hvor der anvendes datavalidering.

 • Klik på Samme for at finde celler med samme datavalidering som den markerede celle.

Kopiere regnearksdata til et andet program

Du kan kopiere regnearksdata i Excel Fremviser og derefter indsætte dem i et andet program. Du kan dog ikke indsætte regnearksdata i en projektmappe, der er åben i Excel Fremviser. Hvis du vil redigere en projektmappe, skal du have installeret Excel på computeren.

Bemærk!: Du kan ikke kopiere data i et diagramark.

 1. Marker de data, du vil kopiere, i regnearket.

 2. Klik på Kopier på fanen Startside i gruppen Rediger.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 3. Skift til det program, du vil kopiere dataene til, og brug derefter kommandoen Sæt ind i det pågældende program.

Hvis det markerede område, der skal kopieres, indeholder skjulte celler, kopierer Excel Fremviser også disse.

Toppen af siden

Udskrive

I Excel Fremviser kan du bruge følgende funktioner til at udskrive regnearksdataene.

I dette afsnit

Angive eller fjerne et udskriftsområde

Ændre sideretningen, skalering og papirstørrelse

Angive sidemargener og centrer data på hver side

Udskrive bestemte rækker eller kolonner på hver side

Medtage gitterlinjer eller række- og kolonnenavne på hver udskrevet side

Få vist sideskift

Få vist en side inden udskrivning

Udskrive det aktive regneark, et markeret område eller en hel projektmappe

Udskrive flere regneark ad gangen

Angive eller fjerne et udskriftsområde

 1. Marker de celler, du vil udskrive, i regnearket.

 2. Klik på Udskriftsområde på fanen Startside i gruppen Sideopsætning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Angiv udskriftsområde, hvis du vil angive udskriftsområdet.

  • Klik på Ryd udskriftsområde, hvis du vil rydde det udskriftsområde, du angav.

Ændre sideretning, skalering og papirstørrelse

Hvis dit arbejde ikke passer nøjagtigt på det ønskede antal udskrevne sider, kan du justere (eller skalere) regnearket, så det passer på flere eller færre sider, end det ville i normal størrelse. Du kan også angive, at du vil udskrive arbejdet på et bestemt antal sider, og vælge en anden papirstørrelse.

 1. Klik på Sideopsætning på fanen Startside i gruppen Sideopsætning.

 2. Klik på Stående eller Liggende på fanen Side under Retning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Skalering for at ændre sidernes skalering:

  • Skriv et procenttal i boksen Juster til for at formindske eller forstørre regnearket med en bestemt størrelse.

  • Hvis du vil formindske eller forstørre regnearket, så det passer med et bestemt antal sider, skal du klikke på Tilpas til og derefter skrive det antal sider, du vil udskrive regnearket på.

 4. Du kan angive papirstørrelsen ved at klikke på den ønskede størrelse i boksen Papirstørrelse.

 5. Du kan angive udskriftskvaliteten ved at markere den ønskede kvalitet i boksen Udskriftskvalitet.

 6. Hvis du vil angive et andet tal end 1 som første sidetal, kan du skrive det ønskede tal i boksen Første sidetal.

Angive sidemargener og centrere data på hver side

 1. Vælg et regneark.

 2. Klik på Sideopsætning på siden Startside i gruppen Sideopsætning.

 3. Klik på fanen Margener.

 4. Skriv de ønskede margenstørrelser i boksene Top, Bund, Venstre og Højre.

  Disse indstillinger skal være større end de mindste margener, printeren kræver.

 5. Benyt en af eller begge disse fremgangsmåder under Centrer på siden:

  • Marker afkrydsningsfeltet Vandret, hvis du vil centrere regnearksdataene mellem venstre og højre margen.

  • Marker afkrydsningsfeltet Lodret, hvis du vil centrere regnearksdataene mellem top- og bundmargenen.

Udskrive bestemte rækker eller kolonner på hver side

 1. Klik på det regneark, du vil udskrive.

 2. Klik på Sideopsætning på fanen Startside i gruppen Sideopsætning.

 3. Klik på fanen Ark.

 4. Klik i boksen Gentag rækker øverst eller Gentag kolonner til venstre under Udskriftstitler, og marker derefter de rækker eller kolonner, der skal vises på hver udskrevet side.

Medtage gitterlinjer eller række- og kolonneetiketter på hver udskrevet side

 1. Klik på det regneark, du vil udskrive.

 2. Klik på Sideopsætning på fanen Startside i gruppen Sideopsætning.

 3. Klik på fanen Ark.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Gitterlinjer, hvis du vil udskrive gitterlinjerne.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Række- og kolonneoverskrifter, hvis du vil udskrive række- og kolonneetiketterne med tal og bogstaver.

Få vist sideskift

 1. Klik på Vis sideskift Knapflade på statuslinjen.

 2. For at vende tilbage til Normal visning på statuslinjen, skal du klikke på Normal Knapflade .

Sideskift, der er indsat manuelt, vises som ubrudte linjer. Stiplede linjer angiver automatiske sideskift. Du kan flytte sideskift, men du kan ikke tilføje eller slette dem.

Få vist eksempel på en side inden udskrivning

 1. Klik på Vis udskrift på fanen Startside i gruppen Filer.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + F2.

 2. Brug følgende knapper på værktøjslinjen for at gennemse siden og foretage justeringer inden udskrivning.

Knap

Handling

Næste side

Viser den næste side, der skal udskrives. Hvis du har markeret flere regneark, og du klikker på Næste side, når sidste side i et markeret regneark vises, viser Excel Fremviser den første side i det næste markerede regneark.

Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis et regneark kun har én side.

Forrige side

Viser den forrige side, der skal udskrives. Hvis du har markeret flere regneark, og du klikker på Forrige side, når første side i et markeret regneark vises, viser Excel Fremviser den sidste side i det forrige markerede regneark.

Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis et regneark kun har én side.

Zoom

Skifter mellem en visning af hele regnearket og en forstørret visning af et udsnit. Zoom-funktionen påvirker ikke udskriftsstørrelsen. Du kan også skifte mellem en visning af hele regnearket og en forstørret visning af regnearket ved at klikke et vilkårligt sted i regnearket.

Afhængigt af skærmens opløsning kan du muligvis ikke se visse typer grafik, f.eks. tynde kanter ved visning af hele siden.

Udskriv

Viser dialogboksen Udskriv, hvor du kan angive udskrivningsindstillinger og derefter udskrive det valgte regneark.

Sideopsætning

Viser dialogboksen Sideopsætning, hvor du kan angive indstillinger, der styrer udseendet af de udskrevne regneark.

Vis margener

Viser eller skjuler margenhåndtag, som du kan trække for at justere sidemargener, sidehoved- og sidefodsmargen og kolonnebredder.

Luk Vis udskrift

Lukker vinduet Vis udskrift og vender tilbage til den forrige visning af det aktive regneark.

Den måde, sider vises på i visningsvinduet, afhænger af de tilgængelige skrifttyper, de tilgængelige farver og printerens opløsning.

Udskrive det aktive regneark, et markeret område eller en hel projektmappe

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på en af følgende indstillinger under Udskriftsområde:

  • Klik på Markeringen for at udskrive et markeret område.

  • Klik på De aktive ark for at udskrive det aktive regneark eller alle markerede regneark.

  • Klik på Hel projektmappe for at udskrive alle regneark.

  • Klik på Tabel for at udskrive Excel-tabeldata. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis regnearket indeholder data i Excel-tabelformat, og hvis disse data er markeret til at blive udskrevet.

Hvis regnearket har et defineret udskriftsområde, udskriver Excel Fremviser kun udskriftsområdet. Hvis du markerer et celleområde, der skal udskrives, og derefter klikker på Markeringen, udskriver Excel Fremviser markeringen og ignorerer alle udskriftsområder, der er defineret for regnearket.

Udskrive flere regneark samtidigt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at markere de regneark, du vil udskrive.

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen til det første regneark, hold SKIFT nede, og klik derefter på fanen til det sidste regneark.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen til det første regneark, hold CTRL nede, og klik derefter på fanerne til de øvrige regneark.

 1. Klik på Prøvetryk på fanen Startside i gruppen Filer.

  Prøvetryk sender regnearkene til standardprinteren uden at foretage ændringer til aktuelt udskriftsindstillinger. Hvis du vil angive en printer, antal kopier, og andre udskriftsindstillinger, inden du udskriver, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

Toppen af siden

Funktioner i Excel Fremviser 2003, der ikke længere understøttes i Excel Fremviser

Følgende funktioner i Excel Fremviser 2003 understøttes ikke længere i den aktuelle version af Excel Fremviser.

Funktion

Kommentarer

Åbne filer med diagrammer

Du kan ikke åbne en fil, der er gemt i filformatet til diagrammer (.xlc).

Organisere vinduer

Kommandoen Arranger alle er ikke længere tilgængelig. Du kan ikke bruge den til at få vist regneark i flere projektmapper samtidigt. I stedet kan du arrangere vinduer manuelt.

Fryse ruder

Kommandoen Frys ruder er ikke længere tilgængelig. Du kan ikke bruge den til at få vist række- og kolonneetiketter eller andre data, mens du ruller gennem et regneark.

Filtrere data

Kommandoen Autofilter er ikke længere tilgængelig. Du kan ikke anvende et filter for at fokusere på bestemte data.

Ændre størrelsen på rækker og kolonner

Du kan ikke længere trække grænserne for række- og kolonneoverskrifter eller dobbeltklikke på grænserne for at ændre størrelsen af rækker og kolonner.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×