Meddelelsen "Alt herover, der er markeret med et rødt X, vises ikke i denne SmartArt-grafik og gemmes ikke"

Hvis det layout, du bruger til din SmartArt-grafik kun kan indeholde et begrænset antal figurer, og du har overskredet maksimumantallet af figurer, vises meddelelsen "Alt herover, der er markeret med et rødt X, vises ikke i denne SmartArt-grafik og gemmes ikke" nederst i tekstruden i din SmartArt-grafik. Hvis du skifter til et andet layout med SmartArt-grafik, der ikke er begrænset til et maksimalt antal figurer, vises oplysningerne under det røde X igen i din SmartArt-grafik. Hvis du gemmer din SmartArt-grafik uden at skifte til et andet layout og derefter lukker dokumentet eller filen, gemmes oplysningerne (herunder billedudfyldninger), der er markeret med et rødt X ikke. Denne funktionsmåde har til hensigt at beskytte dine personlige oplysninger.

Vigtigt: Hvis du skifter til et andet layout, så du kan se alle dine oplysninger, skal du sørge for, at det nye layout ikke er begrænset til et maksimalt antal figurer – ellers forsvinder det røde X ikke. Når du har skiftet layout, og før du gemmer dokumentet, skal du kontrollere, at alle dine oplysninger vises, og at der ikke vises et rødt X igen.

Meddelelsen kan vises af følgende årsager:

  • Du skiftede fra et layout med et ubegrænset antal figurer til et layout med et fast antal figurer.

    Bemærk: I nogle layout, f.eks. Grundlæggende radial, findes kun én figur på øverste niveau.

  • Du overskred det maksimale antal figurer for det valgte layout.

  • Du konverterede et måldiagram eller et Venn-diagram, der blev oprettet i en tidligere version af Microsoft Office, til SmartArt-grafik. Måldiagrammer eller Venn-diagrammer, der blev oprettet i en tidligere version af Microsoft Office eller ved hjælp af kompatibilitetstilstand i Microsoft Word, har ikke et maksimum for antal figurer. Dog har de tilsvarende layout for SmartArt-grafik en begrænsning på fem figurer på øverste niveau i forbindelse med måldiagrammer og syv figurer på øverste niveau i forbindelse med Venn-diagrammer.

  • Du konverterede en punktopstillet liste i PowerPoint til SmartArt-grafik og valgte et layout til din SmartArt-grafik, som ikke kan vise alle punkttegnene i den konverterede liste.

Hvis du vil sikre dig, at du kan få vist og gemme dine oplysninger, skal du skifte til en anden SmartArt-grafik, der omfatter visning af alle dine oplysninger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×