Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Bemærk: Version datamærker angiver versionen af Excel, der blev introduceret en funktion. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner. For eksempel angiver en version overstregningstusch af 2013, at denne funktion er tilgængelig i Excel 2013 og alle senere versioner.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen ABS

Returnerer den absolutte værdi af et tal

Funktionen ARCCOS

Returnerer et tals arcus cosinus

Funktionen ARCCOSH

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Returner arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen SAMLING

Returnerer samlingen på en liste eller i en database

Funktionen ARABISK
 Excel 2013

Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen ARCSIN

Returnerer et tals arcus sinus

Funktionen ARCSINH

Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal

Funktionen ARCTAN

Returnerer et tals arcus tangens

Funktionen ARCTAN2

Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens

Funktionen ARCTANH

Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens

Funktionen BASIS
 Excel 2013

Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen CEILING

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.MAT
 Excel 2013

Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.PRECISE

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen KOMBIN

Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen COS

Returnerer et tals cosinus

Funktionen COSH

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen COTH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cotangens til et tal

Funktionen CSC
 Excel 2013

Returnerer cosekanten til en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cosekant til en vinkel

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen GRADER

Konverterer radianer til grader

Funktionen LIGE

Runder et tal op til nærmeste lige heltal

Funktionen EXP

Returnerer e opløftet til en potens af et angivet tal

Funktionen FACT

Returnerer et tals fakultet

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Returnerer et tals dobbelte fakultet

Funktionen FLOOR

Runder et tal ned mod nul

Funktionen AFRUND.BUND.MAT
 Excel 2013

Runder et tal ned til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Runder et tal ned til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet ned

Funktionen STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR

Returnerer den største fælles divisor

Funktionen INT

Nedrunder et tal til det nærmeste heltal

Funktionen ISO.LOFT
 Excel 2013

Returnerer et tal, der afrundes til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

Returnerer det mindste fælles multiplum

Funktionen LN

Returnerer et tals naturlige logaritme

Funktionen LOG

Returnerer logaritmen for et tal på grundlag af et angivet grundtal

Funktionen LOG10

Returnerer titalslogaritmen af et tal

Funktionen MDETERM

Returnerer determinanten for en matrix

Funktionen MINVERT

Returnerer den inverse matrix for en matrix

Funktionen MPRODUKT

Returnerer matrixproduktet af to matrixer

Funktionen REST

Returnerer restværdien fra division

Funktionen MROUND

Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum

Funktionen MULTINOMIAL

Returnerer et multinomialt talsæt

Funktionen MENHED
 Excel 2013

Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen ULIGE

Runder et tal op til nærmeste ulige heltal

Funktionen PI

Returnerer værdien af pi

Funktionen POWER

Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens

Funktionen PRODUKT

Multiplicerer argumenterne

Funktionen QUOTIENT

Returnerer heltalsdelen ved division

Funktionen RADIANER

Konverterer grader til radianer

Funktionen RAND

Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Funktionen RANDBETWEEN

Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives

Funktionen ROMERTAL

Konverterer et arabertal til romertal som tekst

Funktionen ROUND

Afrunder et tal til et angivet antal decimaler

Funktionen ROUNDDOWN

Runder et tal ned mod nul

Funktionen ROUNDUP

Runder et tal op, væk fra 0 (nul)

Funktionen SEK
 Excel 2013

Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SEKH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sekant til en vinkel

Funktionen SERIESUM

Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel

Funktionen SIGN

Returnerer et tals fortegn

Funktionen SIN

Returnerer en given vinkels sinusværdi

Funktionen SINH

Returnerer den hyperbolske sinus af et tal

Funktionen SQRT

Returnerer en positiv kvadratrod

Funktionen KVRODPI

Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)

Funktionen SUBTOTAL

Returnerer en subtotal på en liste eller i en database

Funktionen SUM

Lægger argumenterne sammen

Funktionen SUM.HVIS

Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium

Funktionen SUM.HVISER

Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier

Funktionen SUMPRODUKT

Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter

Funktionen SUMKV

Returnerer summen af argumenternes kvadrater

Funktionen SUMX2MY2

Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer

Funktionen SUMX2PY2

Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

Funktionen SUMXMY2

Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer

Funktionen TAN

Returnerer et tals tangens

Funktionen TANH

Returnerer et tals hyperbolske tangens

Funktionen TRUNC

Afkorter et tal til et heltal

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×