Markere celler, områder, rækker og kolonner i et dataark

Hvis du vil markere

Skal du

En enkelt celle

Klikke på cellen eller bruge piltasterne for at flytte til cellen.

Et område

Klikke på den første celle i området og trække til den sidste celle.

Et stort celleområde

Klikke på den første celle i området og holde SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

En hel række

Klikke på rækkeoverskrift.

En hel kolonne

Klikke på kolonneoverskrift.

Tilgrænsende rækker eller kolonner

Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne eller markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og markere den sidste række eller kolonne.

Alle cellerne i et dataark

Klikke på knappen rækkeoverskriftKnappen Marker alt.

Flere eller færre celler, end det aktive markerede område indeholder

Holde SKIFT nede og klikke på den sidste celle, der skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktive celle og den celle, du klikker på, bliver det nye markerede område.


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×