Markere celler, områder, rækker eller kolonner i et regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hurtigt markere celler, områder, rækker eller kolonner eller alle data i et regneark – f.eks. for at formatere dataene i markeringen eller for at indsætte andre celler, rækker eller kolonner. Du kan også markere hele eller dele af celleindholdet og slå redigeringstilstand til, så du kan ændre dataene.

Du kan markere celler og celleområder i en Microsoft Excel-tabel på samme måde som i et regneark, men markering af rækker og kolonner i tabeller adskiller sig fra markering af rækker og kolonner i regneark.

Bemærk: Hvis et regneark er blevet beskyttet, er det evt. ikke muligt at markere celler eller celleindholdet i regnearket.

Hvad vil du foretage dig?

Markere celler, områder, rækker, kolonner eller alle data i et regneark

Markere indholdet i en celle

Markere rækker, kolonner eller alle data i en Excel-tabel

Markere celler, områder, rækker, kolonner eller alle data i et regneark

Hvis du vil markere

Skal du

En enkelt celle

Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller du kan holde Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Markér alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

Note Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på Ctrl+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på Ctrl+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Note Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift
(1) Rækkeoverskrift og (2) kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Note Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en tabel

Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den active cell og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Bemærkninger: 

  • Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

  • De markerede celler eller områder bliver fremhævet i Excel. Sådanne fremhævninger ses ikke i en udskrift. Hvis du vil have vist celler med fremhævning i en udskrift af et regneark, kan du anvende celleskygger vha. formateringsfunktioner.

  • Når Scroll Lock er aktiveret, står der Scroll Lock på statuslinjen. Når du trykker på en piletast, mens Scroll Lock er aktiveret, rulles der en række op eller ned eller en kolonne til højre eller venstre. Hvis du vil bruge piletasterne til at rulle mellem celler, skal du deaktivere Scroll Lock.

  • Hvis markeringen udvides, når du klikker på en celle eller trykker på taster for at flytte rundt i regnearket, kan det skyldes, at du har trykket på F8 eller Skift+F8 for at udvide eller føje til markeringen. Hvis det er tilfældet, vises Udvid markering eller Føj til markering på statuslinjen. Tryk på F8 eller Skift+F8 igen for at stoppe udvidelsen eller tilføjelsen.

Markere indholdet i en celle

Hvis du vil markere hele indholdet af en celle

Skal du

I cellen

Dobbeltklikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere.

På formellinjen Knapflade

Klikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere på formellinjen.

Ved hjælp af tastaturet

Tryk på F2 for at redigere cellen, brug piletasterne til at placere indsættelsespunktet, og tryk derefter på Skift+piletast for at markere indholdet.

Markere rækker, kolonner eller alle data i en Excel-tabel

Du kan markere celler og områder i en tabel på samme måde som i et regneark, men markering af tabelrækker og -kolonner adskiller sig fra markering af regnearksrækker og -kolonner.

Hvis du vil markere

Skal du

En tabelkolonne med eller uden tabeloverskrifter

Klik på den øverste kant af kolonneoverskriften eller kolonnen i tabellen. Følgende markørpil vises og angiver, at kolonnen markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelkolonne

Bemærk!    Hvis du klikker en enkelt gang på den øverste kant, markeres tabelkolonnedataene, og hvis du klikker to gange på den, markeres hele tabelkolonnen.

Du kan også klikke et vilkårligt sted i tabelkolonnen og derefter klikke på Ctrl+mellemrum, eller du kan klikke på den første celle i tabelkolonnen og derefter trykke på Ctrl+Skift+pil ned.

Bemærk!    Hvis du trykker på Ctrl+mellemrum en enkelt gang, markeres tabelkolonnedataene, og hvis du trykker to gange på Ctrl+mellemrum, markeres hele tabelkolonnen.

En tabelrække

Klik på tabelrækkens venstre kant. Følgende markørpil vises og angiver, at rækken markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelrække

Du kan klikke i den første celle i tabelrækken og derefter trykke på Ctrl+Skift+højre pil.

Alle tabelrækker og -kolonner

Klik på øverste venstre hjørne i tabellen. Følgende markørpil vises og angiver, at tabeldata i hele tabellen markeres, når du klikker på den.

Markørpil til tabelhjørne

Klik to gange på øverste venstre hjørne i tabellen for at markere hele tabellen, inklusive tabeloverskrifterne. Hvis du klikker to gange, markeres hele tabellen.

Du kan klikke et vilkårligt sted i tabellen og derefter trykke på Ctrl+A for at markere alle tabeldata i tabellen, eller du kan klikke på den øverste venstre celle i tabellen, og derefter trykke på Ctrl+Skift+End.

Tryk to gange på Ctrl+A for at markere hele tabellen, herunder tabeloverskrifterne.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×