Markedsføre produkter og tjenester i Business Contact Manager

I det marketingrelaterede arbejdsområde i Business Contact Manager til Outlook kan du oprette og påbegynde forskellige marketingaktivitet og holde øje med resultaterne for hver af dem, enten individuelt eller i fællesskab, som en del af en Marketingskampagne med flere kanaler.

Opret en opkaldsliste til en bestemt kampagne, send en personlig e-mail til udvalgte kunder, opret brochurer eller løbesedler til direct mails, eller opret din egen marketingaktivitet med de værktøjer, der er tilgængelige i Business Contact Manager til Outlook.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette og bruge marketingaktiviteter som masse-e-mails og trykte direct mails. Du kan også få oplysninger om, hvordan du kan analysere resultaterne af dine marketinginitiativer, og hvordan du kan bruge rapporterne og marketingrelaterede gadget i Business Contact Manager til Outlook.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan oprette en opkaldsliste som marketingaktivitet, under Oprette og bruge opkaldslister i Business Contact Manager.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette og bruge en marketingaktivitet som masse-e-mail eller trykt direct mail

Spore eller analysere marketingaktiviteter

Toppen af siden

Oprette og bruge en marketingaktivitet som masse-e-mail eller trykt direct mail

Hvis din forretning skal vokse, skal du markedsføre den. Business Contact Manager til Outlook gør det nemt at oprette e-mails til masseudsendelse og direct mail-kampagner samt at udvikle andre marketingaktiviteter.

Når du skal oprette og påbegynde en marketingaktivitet, skal du gennemgå tre trin: planlægge aktiviteten, oprette indholdet til den og derefter starte den.

Toppen af siden

Planlægge aktiviteten

I planlægningsfasen skal du oprette en marketingaktivitetspost ved at vælge et navn til aktiviteten og angive, hvem af dine Konto eller forretningskontakt og kundeemner der er din målgruppe.

Bemærk: Modtagerlisten for en marketingaktivitet kan kun omfatte én posttype. Modtagerlisten kan f.eks. omfatte firmaer, men ikke firmaer og forretningskontaktpersoner. Forretningskontaktpersoner og kundeemner kan godt være på samme liste, fordi kundeemneposter er baseret på forretningskontaktpersonposttypen.

 1. I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Marketing.

 2. På båndet under fanen Startside i Ny gruppe, klik på en af følgende knapper:

  • Masse-e-mail 

  • Nye emner, peg på Marketing, og klik derefter på Direct Mail-udskrivning  Direct Mail Print icon eller på Anden aktivitet.

 3. Giv marketingaktiviteten et navn i formular.

 4. Hvis denne aktivitet skal være en del af en marketingkampagne, skal du angive et navn til kampagnen i feltet Kampagne eller vælge et eksisterende kampagnenavn på listen. Hvis aktiviteten ikke er en del af en marketingkampagne, skal du lade standardteksten Igangværende aktiviteter stå.

 5. Hvis du vil sende meddelelsen til en e-mail eller en firmaadresse for de følgende kundetyper, skal du i sektionen Modtagerliste klikke på Alle firmaer, Alle forretningskontaktpersoner og kundeemner, Alle forretningskontaktpersoner, or Alle kundeemner.

  Du kan også vælge at klikke på en af følgende indstillinger:

  • Søgemappe. Vælg en søgemappe, der indeholder en forudfiltreret modtagerliste, som udgør en brugerdefineret liste. Feltet omdøbes til Brugerdefineret liste, når du har valgt en mappe.

  • Eksisterende marketingaktivitet. Vælg den modtagerliste, der blev brugt til en tidligere aktivitet.

  • Ny liste. Åbn dialogboksen Filtrer forretningskontaktpersoner, og vælg nogle kriterier til filtrering af listen.

   Tip: Du kan også oprette en marketingaktivitet ud fra navnene i en rapport. Du kan få flere oplysninger om denne indstilling under Bruge rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

 6. Klik på Gennemgå og filtrer for at redigere den markerede liste ved at filtrere den.

  Du kan få flere oplysninger om filtrering af en liste under Filtrere poster i Business Contact Manager.

 7. På båndet under fanen Startside i Vis gruppen, klik på Detaljer for at åbne siden Aktivitetsdetaljer.

 8. Du kan vælge at angive oplysninger i felterne Kampagnekode, Budgetteret kostbeløb, Startdato, Slutdato og Kommentarer.

 9. Klik på Gem og luk for at gemme posten, eller gå videre til Oprette marketingindholdet, som er næste afsnit i denne artikel.

  Når du er klar til at starte aktiviteten, skal du klikke på Start eller se Starte en marketingaktivitet senere i denne artikel.

Toppen af siden

Oprette marketingindholdet i Outlook, Word eller Publisher

Du kan oprette det indhold, der skal udsendes, ved at bruge Outlook, Word eller Publisher til at lave udkast til e-mails, trykte breve, løbesedler, brochurer, andre marketingmaterialer samt andre typer dokumenter og derefter sammenkæde dem med aktiviteten i Business Contact Manager til Outlook.

Når du har oprettet marketingaktivitetsposten og valgt modtagerne som beskrevet i Planlægge aktiviteten, kan du sammenkæde indholdet med aktiviteten.

Du kan vælge at udvikle indholdet, i takt med at du planlægger marketingaktiviteten, og oprette aktivitetsposten, eller du kan starte med at oprette indholdet i Outlook, Publisher eller Word og derefter oprette posten for marketingaktiviteten. Hvis du opretter indholdet på forhånd, skal du blot vælge filen i marketingaktivitetsposten.

 1. I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Marketing.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Opret en ny marketingaktivitet.

  • I arbejdsområdet skal du klikke på fanen Masse-e-mail, Direct Mail-udskrivning eller Andre marketingaktiviteter og derefter dobbeltklikke på en post for at åbne den.

 3. Beslut, om du vil oprette et nyt marketingdokument for aktiviteten eller bruge det, der allerede er oprettet.

  Oprette en ny fil

  • I marketingaktivitetsvinduet skal du klikke på en af følgende indholdskilder:

   • Outlook-editor.

   • Brevfletning i Publisher.

   • Brevfletning i Word.

    Det valgte program åbnes. Brug programmet til at oprette din meddelelse, som du kan sætte dit personlige præg på via brevfletning.

  • Hvis du har valgt indstillingen Outlook-editor skal du klikke på knappen Opret.

   Hvis du har valgt indstillingen Brevfletning i Publisher eller Brevfletning i Word, skal du klikke på Opret/Gennemse og derefter klikke på Opret.

  • Opret meddelelsen, løbesedlen, pjecen eller brochuren til udsendelse.

   Hvis du vil sætte dit personlige præg på marketingmeddelelsen til hver enkelt modtager, skal du følge vejledningen i ruden Brevfletning i Publisher eller Word. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger brevfletning, i hjælpen til Publisher eller Word.

  • Gem filen, og vend tilbage til marketingaktivitetsvinduet.

   Bemærk: Standardnavnet på filen er det samme som navnet på aktiviteten, medmindre du gemmer filen under et andet navn.

  Vælge en eksisterende fil

  • I marketingaktivitetsvinduet i indholdskildesektionen skal du klikke på Opret/Gennemse og derefter klikke på Gennemse.

   Bemærk: Når du har oprettet eller markeret en fil, føjes kommandoen Rediger til knappen. Hvis du gemmer og åbner igen, omdøbes aktivitetsknappen til Rediger/Gennemse. Klik på Rediger for at redigere den markerede fil.

   Tip: Du kan klikke på Rediger modtagerliste i ruden Brevfletning i Publisher eller Word for at redigere modtagerne af aktiviteten samt i Business Contact Manager til Outlook, hvis aktiviteten ikke er startet.

  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du gemme filen og derefter vende tilbage til marketingaktivitetsvinduet.

 4. Den valgte fil vises i feltet Brug fil.

 5. Klik på Gem og luk, hvis du vil starte aktiviteten senere. I modsat fald skal du klikke på Start og gå videre til afsnittet Starte en marketingaktivitet, som er næste afsnit i denne artikel.

Tip: Hvis du vil spore resultaterne for denne marketingaktivitet, skal du også registrere navnet på aktiviteten i feltet Startet af for hver af de firma-, forretningskontaktperson-, kundeemne- eller salgsmulighedspost, der er blevet oprettet i forbindelse med aktiviteten. For at få vist resultaterne af aktiviteten skal du derefter se under sporingssiden for marketingaktivitetsposten.

Toppen af siden

Starte en marketingaktivitet

Når du er klar til at starte en af de marketingaktiviteter, du har oprettet, skal du blot klikke på Start.

 1. Åbn aktivitetsposten.

  Hvordan?

  1. I arbejdsområdet Marketing skal du klikke på fanen Masse-e-mail, Direct Mail-udskrivning eller Andre marketingaktiviteter for den aktivitetstype, du vil starte.

  2. Dobbeltklik på aktiviteten i listeruden for at åbne den.

   Tip: Hvis du har en lang liste med aktiviteter, kan du søge efter aktiviteten under navnet på kampagnen. Hvis du ikke har tildelt den til en kampagne, vises aktiviteten under Igangværende aktiviteter. Du kan også give aktiviteten et navn i feltet Søg, så du kan finde den hurtigt.

 2. Gennemgå navnene på modtagerlisten for at kontrollere, at du har valgt alle de firmaer, forretningskontaktpersoner og kundeemner, som skal modtage din meddelelse.

  Tip: Du kan også gennemse og opdatere listen med modtagere i ruden Brevfletning i Publisher eller Word.

 3. Klik på Start for at starte aktiviteten.

  Dokumentet åbnes i det program, som du har brugt til at oprette det.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du sender en masse-e-mail:

   Foretag de ønskede ændringer i dokumentet, f.eks. ved at sætte dit personlige præg på meddelelsen via brevfletningsfunktionen. Hvis du vil sende meddelelsen, skal du i gruppen Udfør på båndet klikke på Udfør og flet og derefter klikke på Send e-mails.

  2. Hvis du opretter en direct mail:

   Foretag de ønskede ændringer i dokumentet, og følg derefter vejledningen i vinduet for at udskrive dokumentet, flette det med en ny udgivelse eller føje det til en eksisterende udgivelse.

Toppen af siden

Spore eller analysere marketingaktiviteter

Når du starter en marketingaktivitet, er det vigtigt at kontrollere resultatet af den. I det mindste er det nødvendigt at finde ud af, om aktiviteten var tiden eller pengene værd.

Hvis du vil se resultatet af en marketingaktivitet, skal du registrere, hvilke firmaer, forretningskontaktpersoner, kundeemner og salgsmuligheder der er opstået som følge af hver marketingaktivitet. Når du udfylder nye poster, kan du notere navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af på hver post.

Dette afsnit indeholder

Føje navnet på en marketingaktivitet til firma-, forretningskontaktperson-, kundeemne- eller salgsmulighedsposter

Få vist resultatet af en marketingaktivitet eller en kampagne

Hvor kommer sporingsnumrene fra?

Analysere en marketingaktivitet eller en kampagne

Få vist en marketinggadget

Bruge gadgets til at analysere marketingresultater

Bruge marketingrapporter

Toppen af siden

Føje navnet på en marketingaktivitet til firma-, forretningskontaktperson-, kundeemne- eller salgsmulighedsposter

Hvis du vil spore investeringsafkastet på en marketingaktivitet på en effektiv måde, skal du sørge for at registrere de budgetterede og faktiske omkostninger til aktiviteten.

Du skal også føje navnet på aktiviteten til feltet Startet af for hver firma-, forretningskontaktperson-, kundeemne- eller salgsmulighedspost, der er opstået som følge af aktiviteten. Det samlede antal for hver posttype vises i sektionen Aktivitetsresultater på siden Spor for marketingaktivitetsposten.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For firmaer eller forretningskontaktpersoner     I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Kontaktpersoner.

  • For kundeemner eller salgsmuligheder     I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Salg.

 2. Klik på den fane, der indeholder den ønskede post.

 3. Dobbeltklik på en post for et firma, en forretningskontaktperson, en salgsmulighed eller et kundeemne i listeruden for at åbne den.

 4. I sektionen Kildeoplysninger for posten skal du klikke på Startet af.

 5. I dialogboksen Vælg et firma, en forretningskontaktperson eller en marketingaktivitet under Emnetype skal du klikke på Alle marketingaktiviteter eller klikke på den marketingaktivitetstype, der blev brugt til at oprette posten.

 6. Klik på marketingaktiviteten under Aktivitetsnavn.

 7. Klik på Sammenkæd med i sektionen Sammenkædede poster.

  Posten sammenkædes med marketingaktiviteten og indgår i det samlede antal for de forskellige posttyper, der er oprettet, på siden Spor for aktivitetsposten.

 8. Klik på OK for at lukke vinduet.

 9. Gentag denne fremgangsmåde for alle firmaer, forretningskontaktpersoner, kundeemner eller salgsmuligheder, som er opstået som følge af marketingkampagnen.

Toppen af siden

Få vist resultatet af en marketingaktivitet

Der er flere måder, hvorpå du kan overvåge dine marketingaktiviteter, f.eks. ved at bruge siden Spor for aktiviteten, få vist analyseværktøjer og gadget i det marketingrelaterede arbejdsområde og gennemgå dataene i rapporter. Sporingssiden viser flest oplysninger om aktiviteterne. Her kan du også markere aktiviteterne som lukkede og gemme oplysninger om de faktiske omkostninger.

 1. Åbn sporingssiden ved først at åbne en marketingaktivitet. Klik på Spor under fanen Vis på båndet.

 2. I sektionen Aktivitetsoplysninger kan du angive de faktiske omkostninger for aktiviteten og markere afkrydsningsfeltet for at angive, at aktiviteten er lukket.

 3. I sektionen Aktivitetsresultater kan du få vist antallet af nye salgsmuligheder og kontaktpersoner, der er opstået som følge af aktiviteten og klikke på Vis rapport for at oprette en detaljeret rapport om oplysningerne i det markerede felt.

Hvor kommer sporingsnumrene fra?

De data, der vises på siden Spor, beregnes automatisk på baggrund af de oplysninger, du angiver om hver aktivitet:

 • Hvert Konto, forretningskontakt, kundeemner og Salgsmulighed, som har angivet det markerede aktivitetsnavn i feltet Startet af, medtages i den tilsvarende optælling af felterne Startede kundeemner, Startede salgsmuligheder, Startede firmaer og Startede kontaktpersoner.

 • Hvis aktiviteten er en opkaldsliste, bliver feltet Startede logfiler over telefonopkald opdateret, når du gemmer ændringer i opkaldslisteposten.

 • Oplysninger om Forventet omsætningberegnes på baggrund af sandsynlighedsprocenten for salg samt værdien af produkter og tjenester i alle de salgsmulighedsposter, der er sammenkædet med aktiviteten.

Toppen af siden

Analysere en marketingaktivitet eller en kampagne

Fanen Analyse i arbejdsområdet Marketing samler alle dine marketingaktiviteter på én liste, sorteret efter kampagne.

Bemærk: Der vises kun oplysninger om individuelle marketingaktiviteter. Der findes ikke en analysefunktion på tværs af flere kampagner, som omfatter alle aktiviteterne.

 1. I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Marketing.

 2. Klik på fanen Analyse i listeruden.

  Fanen viser alle marketingaktiviteterne inddelt efter kampagne. De aktiviteter, der ikke er sammenkædet med en kampagne, vises under Kampagne: Igangværende aktiviteter.

 3. Hvis du vil gennemgå oplysningerne om en bestemt aktivitet, skal du dobbeltklikke på aktivitetens navn for at åbne posten. Du kan få flere oplysninger under Få vist resultatet af en marketingaktivitet.

  Bemærk: Når en rapport er åben, kan du starte en ny marketingaktivitet til de personer, der er vist i rapporten, direkte fra rapportbåndet.

Toppen af siden

Få vist en marketinggadget

Marketinggadgets er nyttige, hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvordan en bestemt marketingaktivitet eller en kampagne skrider frem. Dette vises direkte i arbejdsområdet Marketing.

Hvis du vil have de bedst mulige oplysninger ud af en gadget, skal du holde dine marketingaktivitetsdata opdaterede. Når du opretter nye aktivitetsposter og knytter dem til kampagner, vises disse data i denne gadget. Hvis du vil have slecifikke oplysninger, f.eks. antallet af firmaer, forretningskontaktpersoner, kundeemner eller salgsmuligheder, som er opstået som følge af en bestemt aktivitet, skal du angive aktivitetens navn i feltet Startet af på hver post. Hvis du vil have vist præcise økonomiske tal, skal du medtage de budgetterede og de faktiske omkostninger på siderne Detaljer og Spor for hver aktivitet.

 1. I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Marketing.

 2. Klik på fanen Gadgets i båndet.

 3. I gruppen Tilføj gadgets skal du klikke på Marketing og derefter klikke på en af følgende:

  • Analyse af aktivitetstyper

  • Kampagneanalyse

  • Kampagnesammenligning

Gadgetoplysningerne opdateres, når der bliver gemt nye oplysninger i en relevant post.

Toppen af siden

Bruge gadgets til at analysere marketingresultater

De marketinggadgets, der er tilgængelige i Business Contact Manager til Outlook, omfatter:

 • Analyse af aktivitetstyper Viser et udvalgt resultat for alle marketingaktiviteter af en bestemt type, f.eks. masse-e-mail.

 • Kampagneanalyse Viser et udvalgt resultat for alle marketingaktiviteter i en enkelt kampagne.

 • Kampagnesammenligning Viser et udvalgt resultat for alle marketingkampagner.

Du kan konfigurere hver enkelt marketinggadget, så den kun viser de aktiviteter eller kampagner, som du ønsker at få vist, samt det antal salgsmuligheder, firmaer, forretningskontaktpersoner eller kundemner, som er opstået som følge af hver aktivitet eller kampagne, eller deres faktiske omkostninger, budgetter eller forventede omsætning.

Bemærk: Sørg for, at alle nye poster, der oprettes som følge af en marketingaktivitet, bliver knyttet til den pågældende aktivitet og angivet i feltet Startet af på den nye post.

Du kan få flere oplysninger om brug af gadgets under Bruge gadgets i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Bruge marketingrapporter

Du kan gennemgå resultatet af dine marketingaktiviteter i forskellige rapporter i Business Contact Manager til Outlook, udskrive dem eller eksportere dem til Excel til yderligere analyse.

Der findes følgende standardrapporter:

 • Salgsmuligheder efter marketingaktivitet

 • Forretningskontaktpersoner efter marketingaktivitet

 • Firmaer efter marketingaktivitet

 • Marketingaktiviteter efter kampagne

 • Marketingaktiviteter efter type

  Bemærk: Hvis du vil have vist de seneste oplysninger om marketingaktiviteterne i dine rapporter, skal du sørge for, at alle poster, der oprettes som følge af en marketingaktivitet, indeholder navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af.

Du kan få flere oplysninger om at bruge rapporter og diagrammer under Bruge rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×