Makrohandlingen VedFejl

Du kan bruge handlingen VedFejl til at angive, hvad der skal ske, når der opstår en fejl i en makro.

Indstilling

Handlingen VedFejl har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Gå til

Angiv den generelle handling, der skal udføres, når der opstår fejl. Klik på rullepilen, og klik derefter på en af følgende indstillinger:

Indstilling

Beskrivelse

Næste

Microsoft Office Access 2007registrerer oplysningerne om fejlen registreres i objektet MacroError, men makroen standses ikke. Makroen fortsætter med næste handling.

Makronavn

Den aktuelle makro standses, og den makro, der er navngivet i argumentet Makronavn, køres.

Fejl

Den aktuelle makro standses, og der vises en fejlmeddelelse.

Makronavn

Hvis argumentet Gå til er indstillet til Makronavn, skal du skrive navnet på den makro, der skal bruges til fejlhåndtering. Det navn, du skriver, skal svare til et navn i kolonnen Makronavn til den aktuelle makro. Du kan ikke skrive navnet på et andet makroobjekt. I nedenstående eksempel findes makroen Fejlhåndtering i det samme makroobjekt som handlingen VedFejl.

Dette argument skal være tomt, hvis argumentet Gå til er indstillet til Næste eller Fejl.

Bemærkninger

  • Handlingen VedFejl er normalt placeret i starten af en makro, men du kan også placere den senere i makroen. De regler, der er oprettet af handlingen, træder i kraft, hver gang handlingen køres.

  • Hvis du indstiller argumentet Gå til til Fejl, svarer det til, at handlingen VedFejl mangler i makroen. Hvis der opstår en fejl, betyder det, at makroen standses, og der vises en standardfejlmeddelelse. Indstillingen Fejl bruges primært til at deaktivere en fejlhåndtering, der er angivet tidligere i en makro.

Eksempel

Nedenstående makro viser brugen af handlingen VedFejl. I dette eksempel angiver handlingen VedFejl, at der skal køres en brugerdefineret fejlhåndteringsmakro med navnet Fejlhåndtering, når der opstår en fejl. Hvis der opstår en fejl i en af de efterfølgende handlinger, fortsættes med makroen Fejlhåndtering. Makroen Fejlhåndtering viser en meddelelsesboks, der bruger objektet MacroError til at vise oplysninger om fejlen.

Makronavn

Handling

Argumenter

VedFejl

Gå til: Makronavn

Makronavn: Fejlhåndtering

[Handling 2]

...

[Handling n]

Fejlhåndtering

Meddelelsesboks

Meddelelse: ="Fejlnr. " & [MacroError].[Number] & " ved " & [MacroError].[ActionName] & " handling.", Ja, Ingen,

Bip: Ja

Type: Ingen

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×