Makrohandlingen SkrivTil

Du kan bruge handlingen SkrivTil til at få dataene skrevet i det angivne Accessdatabaseobjekt (et dataark, formular, Rapport eller modul) til flere outputformater.

Bemærk: I starten i Access 2010 blev makrohandlingen SkrivTil omdøbt til EksporterMedFormatering. Argumenterne er stadig de samme for denne makrohandling.

Bemærk: Makrohandlingen SkrivTil findes ikke i Access-webapps.

Indstillinger

Handlingen SkrivTil har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Den type objekt, der indeholder dataene, der skal skrives. Klik på Tabel (et tabeldataark), Forespørgsel (for et forespørgselsdataark), Formular (for en formular eller et formulardataark), Rapport, Modul, Servervisning, Gemt procedure eller Funktion i feltet Objekttype i afsnittet Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Du kan ikke skrive en makro. Hvis du vil skrive det aktive objekt, skal du vælge typen med dette argument, men lad argumentet Objektnavn være tomt. Dette er et påkrævet argument. Standardværdien er Tabel.

Objektnavn

Navnet på objektet, der indeholder data, der skal vises. Feltet Objektnavn viser alle objekter i databasen på den valgte type af argumentet Objekttype.

Hvis du afspiller en makro med handlingen SkrivTil i en biblioteksdatabase, leder Access først efter objektet med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Outputformat

Den type format, du vil bruge til at skrive dataene. Du kan vælge Excel 97 - Excel 2003-projektmappe (*.xls), Binær Excel-projektmappe (*.xlsb),, Excel-projektmappe (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel 5.0/95-projektmappe (*.xls), PDF-format (*.pdf), RTF-format (*.rtf), Tekstfiler (*.txt) eller XPS-format (*.xps). Hvis du lader dette argument være tomt, bliver du spurgt om outputformatet.

Bemærk: Du kan kun eksportere til en PDF- eller XPS-formatfil fra Office Access 2007, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Outputfil

Den fil, du vil skrive disse data til, herunder den fulde sti. Du kan medtage standardfiltypenavnet for det outputformat, du vælger, med argumentet Outputformat, men det er ikke obligatorisk. Hvis du lader argumentet Outputfil være tomt, bliver du bedt om at angive et output-filnavn.

Automatisk start

Angiver, om den nødvendige software til at starte umiddelbart efter, at handlingen SkrivTil kører, med filen angivet af argumentet Outputfil åbnet.

Skabelonfil

Stien og filnavnet for en fil, du vil bruge som skabelon for HTML-filer. Skabelonfilen er en tekstfil, der indeholder HTML-koder og tokens, der er entydige for Access.

Kodning

Den type tegnkodningsformat, der skal bruges til at udgive teksten eller HTML-dataene. Du kan vælge MS-DOS, Unicode eller Unicode (UTF-8). Indstillingen for argumentet MS-DOS er kun tilgængelig for tekstfiler. Hvis du lader dette argument være tomt, lagrer Access data ved hjælp af Windows-standardkodning til tekstfiler samt standardsystemkodning til HTML-filer.

Outputkvalitet

Vælg Udskriv for at optimere output til udskrivning eller Skærm for at optimere output til visning på en skærm.

Bemærkninger

Access-dataene vises i det valgte format og kan læses af et hvilket som helst program, som bruger det samme format. Du kan f.eks. få vist en Access-rapport med dens formatering på et RTF-dokument og derefter åbne dokumentet i Microsoft Word.

Hvis du får vist databaseobjektet i HTML-format, oprettes der en fil i HTML-format med data fra objektet. Du kan bruge argumentet Skabelonfil til at angive en fil, der skal bruges som en skabelon til .html-filen.

Følgende regler gælder, når du bruger handlingen SkrivTil til at få vist et databaseobjekt til outputformaterne:

  • Du kan få vist data i tabeller, forespørgsler og formulardataark. I outputfilen vises alle felter i dataarket som de gør i Access, med undtagelse af felter, der indeholder OLE-objekter. Kolonnerne for OLE-objekter er inkluderet i outputfilen, men felterne er tomme.

  • For en kontrolelement, der er bundet til et Ja/Nej-felt (en til/fra-knap, alternativknap eller afkrydsningsfelt), viser outputfilen værdien -1 (Ja) eller 0 (Nej).

  • For en tekstfelt, der er bundet til et hyperlink, viser outputfilen LINK for alle outputformater med undtagelse af MS-DOS-tekst (i dette tilfælde vises hyperlinket som almindelig tekst).

  • Hvis du får vist dataene i en formular i formularvisninger, indeholder outputfilen altid formularen dataarkvisning.

  • Når du får vist et dataark eller en formular i HTML-format, oprettes en .html-fil. Når du får vist en rapport i HTML-format, oprettes der en .html-fil for hver side i rapporten.

Resultatet af kørslen af handlingen SkrivTil er det samme som at klikke på en af indstillingerne i gruppen Eksportér på fanen Eksterne data. Handlingsargumenterne svarer til indstillingerne i dialogboksen Eksportér.

For at køre handlingen SkrivTil i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden SkrivTil i objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×