Makrohandlingen SendObjekt

Du kan bruge handlingen SendObjekt til at medtage et dataark, en formular, en Rapport, et modul eller en side for dataadgang fra Microsoft Office Access 2007 i en e-mail, hvor objektet kan vises og videresendes.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstillinger

Handlingen SendObjekt har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Den type objekt, der skal medtages i e-mailen. Klik på Tabel (ved et tabeldataark), Forespørgsel (ved et forespørgselsdataark), Formular (ved en formular eller et formulardataark), Rapport, Modul eller Dataadgangsside, Servervisning, Lagret procedure eller Funktion i boksen Objekttype i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Du kan ikke sende en makro. Hvis du vil medtage det aktive objekt, skal du vælge dets type med dette argument, men lade argumentet Objektnavn være tomt.

Objektnavn

Navnet på det objekt, der skal medtages i e-mailen. Boksen Objektnavn viser alle objekter i databasen af den type, der er valgt i argumentet Objekttype. Hvis du lader både argumentet Objekttype og argumentet Objektnavn være tomt, sendes en meddelelse til e-mail-programmet uden et databaseobjekt.

Hvis du afspiller en makro, der indeholder handlingen SendObjekt i en biblioteksdatabase, søger Access efter objektet med dette navn først i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Outputformat

Det format, der skal bruges til objektet. Den liste over formater, du kan vælge, ændres afhængigt af det, du vælger for argumentet Objekttype. De tilgængelige formater kan omfatte HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel 12 Biff (*.xlsb), Microsoft Excel 12 Xml (*.xlsx), , Microsoft Excel 5-7 (*.xls), Microsoft Excel 97-2003 (*.xls), PDF-format (*.pdf), Rich Text Format (*.rtf), Tekstfiler (*.txt) eller XPS-format (*.xps) i boksen Outputformat. Moduler kan kun sendes i tekstformat. Dataadgangssider kan kun sendes i HTML-format. Hvis du lader argumentet være tomt, bliver du spurgt om outputformatet.

Bemærk: Du kan kun eksportere til en PDF- eller XPS-formatfil fra Office Access 2007, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivering af understøttelse til andre filformater, f.eks. PDF- og XPS-filformater.

Til

De modtagere af meddelelsen, hvis navne skal placeres på linjen Til i e-mailen. Hvis du lader argumentet være tomt, bliver du spurgt om modtagernes navne.

Adskil de modtagernavne, du angiver i dette argument (og i argumenterne Cc og Bcc), med et komma (,) eller den listeseparator, der er angivet under fanen Tal i dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger i Kontrolpanel i Microsoft Windows. Hvis e-mail-programmet ikke kan identificere modtagernavnene, sendes meddelelsen ikke, og der opstår en fejl.

Cc

De modtagere af meddelelsen, hvis navne skal placeres på linjen Cc (kopi) i e-mailen. Hvis du lader argumentet være tomt, er linjen Cc i e-mailen tom.

Bcc

De modtagere af meddelelsen, hvis navne skal placeres på linjen Bcc (blind kopi) i e-mailen. Hvis du lader argumentet være tomt, er linjen Bcc i e-mailen tom.

Emne

Meddelelsens emne. Denne tekst vises i linjen Emne i e-mailen. Hvis du lader argumentet være tomt, er linjen Emne i e-mailen tom.

Tekst

Den tekst, du vil medtage i meddelelsen ud over databaseobjektet. Denne tekst vises i selve meddelelsesteksten, efter objektet. Hvis du lader argumentet være tomt, indsættes der ikke yderligere tekst. Hvis du lader argumenterne Objekttype og Objektnavn være tomme, kan du bruge dette argument til at sende en e-mail uden et databaseobjekt.

Rediger meddelelse

Angiver, om meddelelsen kan redigeres, inden den sendes. Hvis du vælger Ja, starter e-mail-programmet automatisk, og meddelelsen kan redigeres. Hvis du vælger Nej, sendes meddelelsen, uden at brugeren får mulighed for at redigere meddelelsen. Standardværdien er Ja.

Skabelonfil

Sti og filnavn til en fil, du vil bruge som skabelon for en HTML-fil. Skabelonfilen er en fil, der indeholder HTML-koder.

Bemærkninger

Objektet i e-mailen er i det valgte outputformat. Når du dobbeltklikker på objektet, åbnes objektet i den tilhørende software.

Der gælder følgende regler, når du bruger handlingen SendObjekt til at medtage et databaseobjekt i en e-mail:

  • Du kan sende tabel-, forespørgsels- og formulardataark. I objektet har alle felt i dataarket samme udseende, som de har i Access, undtagen felter, der indeholder OLE-objekt. Kolonnerne til disse felter medtages i objektet, men felterne er tomme.

  • Hvis et kontrolelement er bundet til et Ja/Nej-felt (en til/fra-knap, en alternativknap eller et afkrydsningsfelt), viser outputfilen værdien –1 (Ja) eller 0 (Nej).

  • Hvis en tekstfelt er bundet til et datatypen Hyperlink, viser outputfilen LINK for alle outputformater undtagen MS-DOS-tekst (i dette tilfælde vises hyperlinket som normal tekst).

  • Hvis du sender en formular i formularvisninger, indeholder objektet altid formularens dataarkvisning.

  • Hvis du sender en rapport, er de eneste kontrolelementer, der medtages i objektet, tekstbokse og i nogle tilfælde etiketter. Alle andre kontrolelementer ignoreres. Sidehoved- og sidefodsoplysninger medtages heller ikke. Den eneste undtagelse er, at en tekstboks i en gruppefod, der indeholder et udtryk med funktionen Sum, medtages i objektet, hvis du sender en rapport i Excel-format. Ingen andre kontrolelementer i et sidehoved eller en sidefod (og ingen andre samlefunktion end Sum) medtages i objektet.

  • underordnet rapport medtages i objektet.

  • Når du sender et dataark, en formular eller en dataadgangsside til HTML-format, oprettes der én .html-fil. Når du sender en rapport i HTML-format, oprettes der én .html-fil for hver side i rapporten.

Handlingen SendObjekt har samme virkning, som når du højreklikker på objektet i navigationsruden, klikker på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikker på E-mail. Handlingens argumenter svarer til indstillingerne i de dialogbokse, der vises efter kommandoen. Kommandoen Send gælder dog kun for det aktive objekt. Hvis du bruger handlingen SendObjekt, kan du angive det objekt, du vil sende.

Hvis du vil køre handlingen SendObjekt i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden SendObject for objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×