Makrohandlingen SøgEfterPost

Du kan bruge handlingen SøgEfterPost til at søge efter en bestemt post i en tabel, forespørgsel, formular eller rapport.

Indstilling

Handlingen SøgEfterPost har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Indtast eller vælg den type databaseobjekt, du vil søge i. Du kan vælge Tabel, Forespørgsel, Formular eller Rapport.

Objektnavn

Indtast eller vælg det specifikke objekt, der indeholder den post, du vil søge efter. På rullelisten vises alle databaseobjekter af den type, du har valgt som argumentet Objekttype.

Post

Angiv søgningens startpunkt og retning.

Indstilling

Beskrivelse

Forrige

Søger bagud fra den aktuelle post.

Næste

Søger fremad fra den aktuelle post.

Første

Søger fremad fra den første post. Det er standardværdien af dette argument.

Sidste

Søger bagud fra den sidste post.

WHERE-betingelse

Indtast søgekriterierne ved hjælp af samme syntaks som en SQL WHERE-delsætning, dog uden ordet "WHERE". Eksempel:

Description = "Beverages"

Hvis du vil oprette et kriterium, der indeholder en værdi fra en tekstboks i en formular, skal du oprette et udtryk, der sammensætter den første del af kriteriet med navnet på den tekstboks, der indeholder den værdi, du vil søge efter. Nedenstående kriterium søger f.eks. i feltet Description efter værdien i tekstboksen med navnet txtDescription i formularen med navnet frmCategories. Læg mærke til lighedstegnet (=) i begyndelsen af udtrykket og anførselstegnet (') på begge sider af tekstboksreferencen:

="Description = '" & Forms![frmCategories]![txtDescription] & "'"

Bemærkninger

 • Hvis mere end én post opfylder kriterierne i argumentet WHERE-betingelse, afgør følgende faktorer, hvilken post der findes.

  • Argumentindstillingen Post.    Flere oplysninger om argumentet Post finder du i tabellen i afsnittet Indstillinger.

  • Sorteringsrækkefølgen af poster.    Hvis argumentet Post f.eks. er indstillet til Første, kan en ændring af posternes sorteringsrækkefølge medføre, at en anden post bliver fundet.

 • Det objekt, der er angivet i argumentet Objektnavn, skal være åbent, før handlingen kan køres. Ellers opstår der fejl.

 • Hvis kriterierne i argumentet WHERE-betingelse ikke er opfyldt, opstår ingen fejl, og der er stadig fokus på den aktuelle post.

 • Når du søger efter den forrige eller næste post, starten søgningen ikke forfra, når den når til slutningen af dataene. Hvis der ikke findes flere poster, der opfylder kriterierne, opstår ingen fejl, og der er stadig fokus på den aktuelle post. Du kan få bekræftet, at der er fundet en match, ved at indtaste en betingelse for den næste handling og gøre betingelsen magen til kriterierne i argumentet WHERE-betingelse.

 • Hvis du vil køre handlingen SøgEfterPost i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden SearchForRecord for objektet DoCmd.

 • Handlingen SøgEfterPost minder om handlingen FindPost, men SøgEfterPost har mere avancerede søgefunktioner. Handlingen FindPost bruges primært til at finde strenge, og den har samme funktionalitet som dialogboksen Søg. Handlingen SøgEfterPost bruger kriterier, der minder mere om et filter eller en SQL-forespørgsel. På nedenstående liste vises nogle opgaver, du kan udføre med handlingen SøgEfterPost:

  • Du kan bruge komplekse kriterier i argumentet WHERE-betingelse som f.eks.

Beskrivelse = "Drikkevarer" and KategoriId = 11

 • Du kan referere til felter, der findes i en formulars eller rapports postkilde, men som ikke er vist i formularen eller rapporten. I ovenstående eksempel må hverken Description eller CategoryID være vist i formularen eller rapporten, hvis kriterierne skal virke.

 • Du kan bruge logiske operatorer som f.eks. <, >, AND, OR og BETWEEN. Handlingen FindPost finder kun strenge, der er lig med, starter med eller indeholder den streng, der søges efter.

Eksempel

Nedenstående makro åbner først tabellen Kategorier ved hjælp af handlingen ÅbnTabel. Derefter bruger makroen handlingen SøgEfterPost til at finde den første post i tabellen, hvor feltet Beskrivelse har værdien "Drikkevarer".

Handling

Argumenter

ÅbnTabel

Tabelnavn: Kategorier

Visning: Dataark

Datatilstand:Rediger

SøgEfterPost

Objekttype: Tabel

Objektnavn: Kategorier

Post:Første

Where-betingelse: Beskrivelse = "Drikkevarer"

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×