Makrohandlingen OverførTekst

Du kan bruge handlingen OverførTekst til at importere eller eksportere tekst mellem den aktuelle Microsoft Office Access 2007-database (.mdb eller .accdb) eller det aktuelle Microsoft Access-projekt (.adp) og en tekstfil. Du kan også link (tabeller) dataene i en tekstfil med den aktuelle Access-database. I en sammenkædet tekstfil kan du få vist tekstdataene i Access, mens der stadig er fuld adgang til dataene fra tekstbehandlingsprogrammet. Du kan også importere fra, eksportere til og oprette en kæde til en tabel eller en liste i en HTML-fil (*.html).

Bemærk: Hvis du opretter en kæde til data i en tekstfil eller HTML-fil, er dataene skrivebeskyttet i Access.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen OverførTekst har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Overførselstype

Den type overførsel, du vil foretage. Du kan importere data fra, eksportere data til eller oprette kæde til data i afgrænset tekstfil tekstfiler, tekstfil med fast bredde eller HTML-filer. Du kan også eksportere data til en datafil til brevfletning, som du derefter kan bruge sammen med brevfletningsfaciliteten i Microsoft Office Word 2007 til at oprette flettede dokumenter som f.eks. standardbreve og adresseetiketter.

Vælg Importer afgrænset, Importer med fast bredde, Importer HTML, Eksporter afgrænset, Eksporter med fast bredde, Eksporter HTML, Eksporter brevfletning med Word til Windows, Sammenkæd afgrænset, Sammenkæd med fast bredde eller Sammenkæd HTML i boksen Overførselstype i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Standardværdien er Importer afgrænset.

Bemærk: Kun overførselstyperne Importer afgrænset, Importer med fast bredde, Eksporter afgrænset, Eksporter med fast bredde eller Eksporter brevfletning med Word til Windows understøttes i et Access-projekt (.adp).

Specifikationsnavn

Specifikationsnavnet for de indstillinger, der afgør, hvordan en tekstfil importeres eller sammenkædes. Hvis der er tale om en tekstfil med fast bredde, skal du enten angive et argument eller bruge en skema-fil, der skal være gemt i den samme mappe som den importerede eller eksporterede tekstfil.

Sådan oprettes en specifikation til import eller sammenkædning af en tekstfil:

  1. Klik på Tekstfil på fanen Eksterne data i gruppen Importer.

  2. Angiv stien til kildetekstfilen i boksen Filnavn i dialogboksen Hent eksterne data.

  3. Klik på den ønskede indstilling for lagring af dataene (importer, tilføj eller sammenkæd), og klik på OK.

  4. Klik på Avanceret i guiden Tekstimport.

  5. Angiv de ønskede indstillinger for denne specifikation, og klik derefter på Gem som.

  6. Skriv det ønskede navn på specifikationen, og klik derefter på OK.

  7. Du kan administrere eksisterende specifikationer ved at klikke på Specifikationer i specifikationsdialogboksen.

  8. Klik på OK for at lukke specifikationsdialogboksen.

Du kan derefter skrive specifikationsnavnet i dette argument, hver gang du vil importere eller eksportere den samme type tekstfil.

Du kan importere, eksportere eller sammenkæde afgrænsede tekstfiler uden at skrive et specifikationsnavn til dette argument. I dette tilfælde bruges standardindstillingerne fra guiden. Der anvendes et foruddefineret format for datafilerne til brevfletning, så du ikke behøver at skrive et specifikationsnavn til dette argument igen, når du eksporterer disse typer filer. Du kan bruge import- eller eksportspecifkationerne sammen med HTML-filer, men den eneste del af specifikationen, der anvendes, er specifikationen for formatering af datatypen.

Tabelnavn

Navnet på den Access-tabel, der skal importeres tekstdata til, eksporteres tekstdata fra eller sammenkædes tekstdata med. Du kan også skrive navnet på den Access-forespørgsel, du vil eksportere data fra. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du klikker på Importer afgrænset, Importer med fast bredde eller Importer HTML i boksen Overførelsestype, føjes tekstdataene til denne tabel, hvis tabellen findes i forvejen. Ellers oprettes der en ny tabel, der indeholder tekstdataene.

Du kan ikke bruge en SQL-streng/erklæring til at angive, hvilke data der skal eksporteres, når du bruger handlingen OverførTekst. I stedet for at bruge en SQL-sætning skal du først oprette en forespørgsel og derefter angive navnet på forespørgslen i argumentet Tabelnavn.

Filnavn

Navnet på den tekstfil, der skal importeres fra, eksporteres til eller oprettes en kæde til. Medtag den fuldstændige sti. Det er et obligatorisk argument.

Der oprettes en ny tekstfil, når du eksporterer data fra Access. Hvis filnavnet er det samme som navnet på en eksisterende tekstfil, erstattes den eksisterende tekstfil.

Hvis du vil importere eller sammenkæde en bestemt tabel eller liste i en HTML-fil, kan du bruge argumentet HTML-tabelnavn.

Har feltnavne

Angiver, om den første række i tekstfilen indeholder navnene på felterne. Hvis du vælger Ja, bruges navnene i denne række som feltnavne i Access-tabellen, når du importerer eller sammenkæder tekstdataene. Hvis du vælger Nej, behandles den første række som en normal række data. Standardværdien er Nej.

Argumentet ignoreres ved datafiler til brevfletning i Word til Windows, fordi den første række skal indeholde feltnavnene.

Når du eksporterer en Access-tabel eller -vælg forespørgsel til en afgrænset tekstfil eller en tekstfil med fast bredde, indsættes feltnavnene fra tabellen eller udvælgelsesforespørgslen i den første række i tekstfilen, hvis du har valgt Ja for dette argument.

Hvis du importerer eller sammenkæder en tekstfil med fast bredde og vælger Ja i denne boks, skal den første række, der indeholder feltnavnene, bruge den feltafgrænser, som er angivet i import- eller eksportspecifikationen, til at en adskille feltnavnene. Hvis du eksporterer til en tekstfil med fast bredde og vælger Ja for dette argument, indsættes feltnavnene i den første række i tekstfilen med denne afgrænser.

HTML-tabelnavn

Navnet på den tabel eller liste i HTML-filen, der skal importeres eller sammenkædes. Dette argument ignoreres, medmindre argumentet Overførselstype er angivet til Importer HTML eller Sammenkæd HTML. Hvis du lader dette argument være tomt, importeres eller sammenkædes den første tabel eller liste i HTML-filen.

Navnet på tabellen eller listen i HTML-filen bestemmes af den tekst, der er angivet af koden <CAPTION>, hvis der er en <CAPTION>-kode. Hvis der ingen <CAPTION>-kode er, bestemmes navnet af den tekst, der er angivet af koden <TITLE>. Hvis der er mere end én tabel eller liste med det samme navn, tilføjes der et tal i slutningen af navnet, f.eks. Medarbejdere1 og Medarbejdere2.

Tegntabel

Navnet på det tegnsæt, der bruges sammen med kodeside.

Bemærkninger

Du kan eksportere dataene i Access-udvælgelsesforespørgsler til tekstfiler. Forespørgslens resultatsæt eksporteres og behandles som en tabel.

Tekstdata, du føjer til en eksisterende Access-tabel, skal være kompatible med tabellens struktur.

  • Alle felter i teksten skal have den samme datatypen Felt som det tilsvarende felt i tabellen.

  • Felterne skal have samme rækkefølge (medmindre du angiver argumentet Har feltnavne til Ja, og i så fald skal feltnavnene i teksten stemme overens med feltnavnene i tabellen).

Handlingen svarer til at klikke på Tekstfil i gruppen Importer eller Eksporter under fanen Eksterne data. Argumenterne for handlingen OverførTekst afspejler indstillingerne i de guider, der startes af kommandoen Tekstfil.

tip

I en import- eller eksportspecifikation gemmes de oplysninger, der er nødvendige for at importere, eksportere eller sammenkæde en tekstfil. Du kan bruge gemte specifikationer til at importere, eksportere eller sammenkæde tekstdata fra eller til lignende tekstfiler. Du kan f.eks. modtage ugentlige salgstal i en tekstfil fra en mainframecomputer. Du kan oprette og gemme en specifikation for denne type data og derefter bruge specifikationen, hver gang du føjer disse data til Access-databasen.

Bemærk: Hvis du forespørger eller filtrerer en sammenkædet tekstfil, skelnes der mellem forskel på store og små bogstaver i forespørgslen eller filteret.

Hvis du vil køre handlingen OverførTekst i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden TransferText for objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×