Makrohandlingen OverførSharePointListe

Du kan bruge handlingen OverførSharePointListe til at importere eller sammenkæde data fra et websted i Windows SharePoint Services 3.0.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen OverførSharePointListe har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Overførselstype

Vælg overførselstypen.

 • Vælg Importer for at kopiere dataene fra Windows SharePoint Services 3.0 til en tabel i Microsoft Office Access 2007. Opdateringer af dataene i Office Access 2007 påvirker ikke dataene i Windows SharePoint Services, ligesom opdateringer af dataene i Windows SharePoint Services ikke påvirker dataene i Access.

 • Vælg Sammenkæd for at oprette en tabel i Access, der er sammenkædet med dataene i Windows SharePoint Services. Opdateringer af dataene i Access afspejles i Windows SharePoint Services, ligesom opdateringer af dataene i Windows SharePoint Services afspejles i Access.

Adresse på websted

Indtast den fulde sti til SharePoint-webstedet.

Liste-id

Indtast navnet eller GUID'en på den liste, der skal overføres. Argumentet er obligatorisk.

Visnings-id

Indtast GUID'en på den visning af listen, du vil bruge. Lad dette argument stå tomt, hvis du vil overføre alle rækkerne og kolonnerne på listen.

Tabelnavn

Indtast det navn, der skal vises på tabellen eller den sammenkædede tabel i Access.

Hent værdier til opslagsvisning

Vælg Ja for at overføre visningsværdier for opslagsfelter i stedet for det id, der bruges til at foretage opslaget.

Bemærkninger

 • Denne handling er det samme som at klikke på SharePoint-liste i gruppen Importer under fanen Eksterne data. Argumenterne til handlingen svarer til de valg, du foretager i guiden Hent eksterne data.

 • Hvis du vil køre handlingen OverførSharePointListe i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden TransferSharePointList for objektet DoCmd.

 • Hvis du angiver en ikke-eksisterende liste eller visning, opstår ingen fejl, og ingen data overføres.

 • En GUID er en entydig hexadecimal identifikator for en liste eller visning. En GUID skal indtastes i følgende format, hvor hvert "F" er et hexadecimalt tal (0 til 9 eller A til F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Du kan hente GUID'en for en liste eller visning fra SharePoint-webstedet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn listen i Windows SharePoint Services.

 2. Hvis du ikke kan se den ønskede visning, skal du klikke på rullepilen Visning og derefter vælge visningen.

 3. Klik på rullepilen Visning, og vælg derefter Rediger denne visning.

  Adressen på browserens adresselinje indeholder GUID'erne for både listen og visningen. Listens GUID står efter List=, og visningens GUID står efter View=. I adressen er hvert {-tegn (venstre klammeparentes) repræsenteret af strengen %7B, hvert --tegn (bindestreg) er repræsenteret af strengen %2D, og hvert }-tegn (højre klammeparentes) er repræsenteret af strengen %7D. Eksempel:

http://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Før du kan bruge GUID'erne fra adressen som argumenter i denne makrohandling, skal du erstatte hver %7B-streng med tegnet {, erstatte hver %2D-streng med tegnet - og erstatte hver %7D-streng med tegnet }. Du må ikke medtage det &-tegn, der kommer efter strengen %7D i listens GUID.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×