Makrohandlingen OverførRegneark

Du kan bruge handlingen OverførRegneark til at importere eller eksportere data mellem den aktuelle Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb) eller det aktuelle Microsoft Access-projekt (.adp) og en regnearksfil. Du kan også link (tabeller) dataene i et Microsoft Office Excel 2007-regneark med den aktuelle Microsoft Office Access 2007-database. I et sammenkædet regneark kan du få vist og redigere regnearksdataene i Access, mens du stadig har fuld adgang til dataene fra Excel-regnearksprogrammet. Du kan også oprette en kæde til data i en Lotus 1-2-3-regnearksfil, men disse data er skrivebeskyttet i Access.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen OverførRegneark har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Overførselstype

Den type overførsel, du vil foretage. Vælg Importer, Eksporter eller Sammenkæd i boksen Overførselstype i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Standardværdien er Importer.

Bemærk: Overførselstypen Sammenkæd understøttes ikke for Access-projekter (.adp).

Regnearkstype

Den type regneark, der skal importeres fra, eksporteres til eller oprettes en kæde til. Du kan vælge mellem en række forskellige regnearkstyper i boksen. Standardværdien er Excel-projektmappe.

Bemærk: Du kan importere fra og oprette kæde til Lotus .WK4-filer (skrivebeskyttet), men du kan ikke eksportere Access-data til dette regnearksformat. Access understøtter desuden ikke længere import fra, eksport til eller sammenkædning med data fra Lotus .WKS- eller Excel version 2.0-regneark med denne handling. Hvis du vil importere fra eller oprette kæde til regnearksdata i Excel version 2.0- eller Lotus .WKS-format, skal du konvertere regnearksdataene til en nyere version af Excel eller Lotus 1-2-3, inden du importerer dataene eller sammenkæder dem med Access.

Tabelnavn

Navnet på den Access-tabel, der skal importeres regnearksdata til, eksporteres regnearksdata fra eller sammenkædes regnearksdata med. Du kan også skrive navnet på den Access-vælg forespørgsel, du vil eksportere data fra. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du vælger Importer i argumentet Overførselstype, føjes regnearksdataene til denne tabel, hvis tabellen findes i forvejen. Ellers oprettes der en ny tabel, der indeholder regnearksdataene.

Du kan ikke bruge en SQL-streng/erklæring i Access til at angive, hvilke data der skal eksporteres, når du bruger handlingen OverførRegneark. I stedet for at bruge en SQL-sætning skal du først oprette en forespørgsel og derefter angive navnet på forespørgslen i argumentet Tabelnavn.

Filnavn

Navnet på den regnearksfil, der skal importeres fra, eksporteres til eller oprettes en kæde til. Medtag den fuldstændige sti. Det er et obligatorisk argument.

Der oprettes et nyt regneark, når du eksporterer data fra Access. Hvis filnavnet er det samme som navnet på et eksisterende regneark, erstattes det eksisterende regneark, medmindre du eksporterer til en projektmappe i Excel version 5.0 eller nyere. I dette tilfælde kopieres de eksporterede data til det næste tilgængelige nye regneark i projektmappen.

Hvis du importerer fra eller opretter kæde til et regneark i Excel version 5.0 eller nyere, kan du angive et bestemt regneark ved hjælp af argumentet Område.

Har feltnavne

Angiver, om den første række i regnearket indeholder navnene på felterne. Hvis du vælger Ja, bruges navnene i denne række som feltnavne i Access-tabellen, når du importerer eller sammenkæder regnearksdataene. Hvis du vælger Nej, behandles den første række som en normal række data. Standardværdien er Nej.

Når du eksporterer en Access-tabel eller -udvælgelsesforespørgsel til et regneark, indsættes feltnavnene i den første række i regnearket, uanset hvad du har valgt i dette argument.

Område

Det celleområde, der skal importeres eller sammenkædes. Lad dette argument være tomt, hvis du vil importere eller oprette kæde til hele regnearket. Du kan skrive navnet på et område i regnearket eller angive det celleområde, der skal importeres eller sammenkædes, f.eks. A1:E25. Bemærk, at syntaksen A1..E25 ikke fungerer i Access 97 eller nyere. Hvis du importerer fra eller opretter kæde til et regneark i Excel version 5.0 eller nyere, kan du skrive navnet på regnearket efterfulgt af et udråbstegn foran området, f.eks. Budget!A1:C7.

Bemærk: Når du eksporterer til et regneark, skal du lade dette argument være tomt. Hvis du angiver et område, bliver dataene ikke eksporteret.


Bemærkninger

Du kan eksportere dataene i Access-udvælgelsesforespørgsler til regneark. Forespørgslens resultatsæt eksporteres og behandles som en tabel.

Regnearksdata, du føjer til en eksisterende Access-tabel, skal være kompatible med tabellens struktur.

  • Alle felter i regnearket skal have den samme datatypen Felt som det tilsvarende felt i tabellen.

  • Felterne skal have samme rækkefølge (medmindre du angiver argumentet Har feltnavne til Ja, og i så fald skal feltnavnene i regnearket stemme overens med feltnavnene i tabellen).

Denne handling svarer til at klikke på fanen Eksterne data og klikke på Excel i gruppen Importer eller Eksporter eller til at klikke på Mere i gruppen Importer eller Eksporter og klikke på Lotus 1-2-3-fil. Du kan bruge disse kommandoer til at vælge en datakilde, f.eks. Access eller en anden type database, regneark eller tekstfil. Hvis du vælger et regneark, vises en række dialogbokse, eller også starter en Access-guide, hvor du skal vælge navnet på regnearket og andre indstillinger. Argumenterne til handlingen OverførRegneark afspejler indstillingerne i disse dialogbokse eller i guiderne.

Bemærk: Hvis du forespørger eller filtrerer et sammenkædet regneark, skelnes der mellem store og små bogstaver i forespørgslen eller filteret.

Hvis du opretter kæde til et Excel-regneark, der er åbnet i redigeringstilstand, fuldføres sammenkædningen først, når Excel-regnearket ikke længere er i redigeringstilstand. Der er ingen timeout.

Hvis du vil køre handlingen OverførRegneark i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden TransferSpreadsheet for objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×