Makrohandlingen OpdaterSkærm

Du kan bruge handlingen OpdaterSkærm til at angive, om ekko er aktiveret. Du kan f.eks. bruge denne handling til at vise eller skjule resultaterne af en makro, når den afspilles.

Bemærk!: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen OpdaterSkærm har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Skærmopdatering slået til

Klik på Ja (aktiver skærmopdatering) eller Nej (deaktiver skærmopdatering) i boksen Skærmopdatering slået til i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Standardværdien er Ja.

Statuslinjetekst

Den tekst, der skal vises på statuslinje, når skærmopdatering er deaktiveret. Når skærmopdatering er deaktiveret, kan statuslinjen f.eks. vise "Makroen afspilles".

Bemærkninger

Når Microsoft Office Access 2007 afspiller en makro, viser skærmopdatering ofte oplysninger, som ikke er vigtige for makroens funktionalitet. Når du indstiller argumentet Skærmopdatering slået til til Nej, afspilles makroen, uden at skærmen opdateres. Når makroen er afsluttet, aktiveres skærmopdateringen automatisk igen, og vinduet gentegne. Indstillingen Nej for argumentet Skærmopdatering slået til påvirker ikke makroens funktionalitet eller resultater.

Handlingen OpdaterSkærm undertrykker ikke visning af modalt dialogbokse, f.eks. fejlmeddelelser eller pop op-formular, f.eks. egenskabsark. Du kan bruge dialogboksen og pop op-formularer til at indsamle eller vise oplysninger, også selvom skærmopdatering er deaktiveret. Hvis du vil undertrykke alle meddelelses- eller dialogbokse undtagen fejlmeddelelsesbokse og dialogbokse, der kræver, at brugeren indtaster oplysninger, skal du bruge handlingen AngivAdvarsler.

Du kan køre handlingen OpdaterSkærm flere gange i en makro. Herved kan du ændre statuslinjeteksten, mens makroen afspilles.

Hvis du deaktiverer skærmopdatering, kan du bruge handlingen Timeglas til at ændre musemarkøren til et timeglasikon (eller det musemarkørikon, du har angivet for "Optaget") for at vise, at makroen afspilles.

Hvis du vil køre handlingen OpdaterSkærm i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden Echo for objektet DoCmd.

Eksempler

Angive værdien af et kontrolelement ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Tilføj produkter fra en knap på formularen Leverandører. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Luk, ÅbnFormular, AngivVærdi og GåTilKontrolelement. Handlingen AngivVærdi indstiller kontrolelementet Leverandørnr på formularen Produkter til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører. Handlingen GåTilKontrolelement flytter derefter fokus til feltet Kategorinr, hvor du kan starte på at indtaste data til det nye produkt. Denne makro skal knyttes til knappen Tilføj produkter på formularen Leverandører.

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået tilNej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

Luk

Objekttype: Formular

Objektnavn: Produktliste

Gem: Nej

Luk formularen Produktliste.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produkter

Visning: Formular

Datatilstand:Tilføj

Vinduestilstand:Normal

Åbn formularen Produkter.

AngivVærdi

Element: [Forms]![Produkter]![Leverandørnr]

Udtryk: Leverandørnr

Indstil kontrolelementet Leverandørnr til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører.

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Kategorinr

Gå til kontrolelementet Kategorinr.

Synkronisere formularer ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Produktliste i nederste højre hjørne af formularen Leverandører og viser den aktuelle leverandørs produkter. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Meddelelsesboks, GåTilKontrolelement, StopMakro, ÅbnFormular og FlytEllerTilpasStørrelse. Den viser også brugen af betingede udtryk sammen med handlingerne Meddelelsesboks, GåTilKontrolelement og StopMakro. Denne makro skal knyttes til knappen Produktoversigt på formularen Leverandører.

Betingelse

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået tilNej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

IsNull([Leverandørnr])

Meddelelsesboks

Meddelelse: Flyt til den leverandørpost, hvis produkter du vil se, og klik derefter på knappen Produktoversigt igen.

Bip: Ja

Type: Ingen

Titel: Vælg en leverandør

Vis en meddelelse, hvis der ikke er nogen aktuel leverandør på formularen Leverandører.

...

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Firmanavn

Flyt fokus til kontrolelementet Firmanavn.

...

StopMakro

Stop makroen.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produktliste

Visning: Dataark

Filternavn

WHERE-betingelse: [Leverandørnr] = [Forms]![Leverandører]![Leverandørnr]

Datatilstand: Skrivebeskyttet

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produktliste, og vis den aktuelle leverandørs produkter.

FlytEllerTilpasStørrelse

Højre: 1,981cm

Fremad: 4,571cm

Placer formularen Produktliste nederst til højre på formularen Leverandører.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×