Makrohandlingen Omdøb

Du kan bruge makrohandlingen Omdøb til at omdøbe et bestemt databaseobjekter.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen Omdøb har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Nyt navn

Et nyt navn til databaseobjektet. Skriv objektnavnet i boksen Nyt navn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Det er et obligatorisk argument.

Objekttype

Den objekttype, du vil omdøbe. Klik på Tabel, Forespørgsel, Formular, Rapport, Makro, Modul, Dataadgangsside, Servervisning, Diagram, Lagret procedure eller Funktion. Hvis du vil omdøbe det objekt, der er markeret i navigationsruden, skal du lade argumentet være tomt.

Gammelt navn

Navnet på det objekt, der skal omdøbes. Boksen Gammelt navn viser alle objekter i databasen af den type, der er valgt i argumentet Objekttype. Hvis du lader argumentet Objekttype være tomt, skal du også lade dette argument være tomt.

Bemærk: Hvis du afspiller en makro, der indeholder handlingen Omdøb, i en biblioteksdatabase, søger Microsoft Office Access 2007 først efter objektet med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Bemærkninger

Det nye navn på databaseobjektet skal følge standardkonventionerne for navngivning af Access-objekter.

Du kan ikke omdøbe et åbent objekt.

Hvis du lader argumenterne Objekttype og Gammelt navn være tomme, omdøber Access det objekt, der er markeret i navigationsruden. Hvis du vil markere et objekt i navigationsruden, kan du bruge handlingen AktiverObjekt med argumentet I navigationsruden angivet til Ja.

Du kan også omdøbe et objekt ved at højreklikke på det i navigationsruden, klikke på Omdøb og indtaste et nyt navn. Med handlingen Omdøb behøver du ikke at markere objektet først i navigationsruden, og du behøver ikke at stoppe makroen for at indtaste det nye navn.

Denne handling adskiller sig fra handlingen KopierObjekt, som opretter en kopi af objektet under et nyt navn.

Hvis du vil køre handlingen Omdøb i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden Rename for objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×