Makrohandlingen IndstilMidlertidigVariabel

Du kan bruge handlingen IndstilMidlertidigVariabel til at oprette en midlertidig variabel og indstille den til en bestemt værdi. Derefter kan variablen bruges som en betingelse eller et argument i efterfølgende handlinger, eller du kan bruge variablen i en anden makro, en hændelsesprocedure, en formular eller en rapport.

Indstilling

Handlingen IndstilMidlertidigVariabel har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Navn

Indtast navnet på den midlertidige variabel.

Udtryk

Indtast et udtryk, der skal bruges til at indstille værdien af denne midlertidige variabel. Du må ikke indlede udtrykket med lighedstegnet (=). Du kan klikke på knappen Generer Knappen Generator for at bruge Udtryksgenerator til at angive dette argument.

Bemærkninger

  • Du kan have defineret op til 255 midlertidige variabler ad gangen. Hvis du ikke fjerner en midlertidig variabel, bliver den i hukommelsen, indtil du lukker databasen. Det er en god idé at fjerne midlertidige variabler, når du er færdig med at bruge dem. Hvis du vil fjerne en enkelt midlertidig variabel, skal du bruge handlingen SletMidlertidigVariabel og indstille dens argument til navnet på den midlertidige variabel, du vil fjerne. Hvis du har mere end én midlertidig variabel, og du vil fjerne dem alle på én gang, skal du bruge handlingen SletAlleMidlertidigeVariabler.

  • Midlertidige variabler er globale. Når en midlertidig variabel er oprettet, kan du referere til den i en hændelsesprocedure, et Visual Basic for Applications (VBA), en forespørgsel eller et udtryk. Hvis du f.eks. har oprettet en midlertidig variabel med navnet MinVar, kan du bruge variablen som kontrolelementkilde til en tekstboks med følgende syntaks:

=[TempVars]![MyVar]

Bemærk: I makroer, forespørgsler og hændelsesprocedurer behøver du ikke indlede udtrykket med et lighedstegn.

Du kan også referere til midlertidige variabler i tilføjelsesprogrammer og databasereferencer.

  • Hvis du vil køre handlingen IndstilMidlertidigVariabel i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden Add for objektet TempVars.

Eksempel

Nedenstående makro viser, hvordan du kan oprette en midlertidig variabel ved hjælp af handlingen IndstilMidlertidigVariabel, bruge den midlertidige variabel i en betingelse og en meddelelsesboks og derefter fjerne den midlertidige variabel.

Betingelse

Handling

Argumenter

IndstilMidlertidigVariabel

Navn: MinVar

Udtryk: InputBox("Indtast et tal, der ikke er nul.")

[MidlertidigeVariabler]![MinVar]<>0

Meddelelsesboks

Meddelelse="Du har indtastet " & [MidlertidigeVariabler]![MinVar] & "."

Bip: Ja

Type: Oplysninger

SletMidlertidigVariabel

Navn: MinVar

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×