Makrohandlingen Genforespørg

Du kan bruge handlingen Genforespørg til at opdatere dataene i et angivet kontrolelement på det aktive databaseobjekter ved at genforespørgsel kilden til kontrolelementet. Hvis der ikke angives et kontrolelement, kræver denne handling selve kilden til objektet. Brug handlingen til at sikre, at det aktive objekt eller et af dets kontrolelementer viser de nyeste data.

Indstilling

Handlingen Genforespørg har følgende argument.

Handlingsargument

Beskrivelse

Kontrolelementnavn

Navnet på det kontrolelement, du vil opdatere. Skriv navnet på kontrolelementet i boksen Kontrolelementnavn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Du bør kun bruge navnet på kontrolelementet, ikke det fuldstændige id (f.eks. Forms!formularnavn!kontrolelementnavn). Lad argumentet være tomt for at genforespørge kilden til det aktive objekt. Hvis det aktive objekt er et dataark eller et resultatsæt for en forespørgsel, skal du lade argumentet være tomt.

Bemærkninger

Handlingen Genforespørg udfører en af følgende funktioner:

  • Kører den forespørgsel, som kontrolelementet eller objektet er baseret på, igen.

  • Viser nye eller ændrede poster og fjerner slettede poster fra den tabel, som kontrolelementet eller objektet er baseret på.

Bemærk: Handlingen Genforespørg påvirker ikke placeringen af postmarkøren.

Kontrolelementer, der er baseret på en forespørgsel eller tabel, omfatter:

  • listefelt og kombinationsfelt.

  • underformular/underrapportkontrolelement.

  • OLE-objekt, f.eks. diagrammer.

  • Kontrolelementer, der indeholder domæneaggregatfunktion, f.eks. DSum.

Hvis det angivne kontrolelement ikke er baseret på en forespørgsel eller tabel, gennemtvinger handlingen genberegning af kontrolelementet.

Hvis du lader argumentet Kontrolelementnavn være tomt, har handlingen Genforespørg samme virkning, som hvis du trykker på SKIFT+F9, når objektet har fokus. Hvis en underordnet formular har fokus, kræver handlingen kun kilden til underformularen (på samme måde som tryk på SKIFT+F9 gør).

Bemærk: Handlingen Genforespørg genforespørger kilden til kontrolelementet eller objektet. I modsætning til dette gentegne handlingen GentegnObjekt kontrolelementer i det angivne objekt, men genforespørger ikke databasen og viser heller ikke nye poster. Handlingen VisAllePoster genforespørger ikke blot det aktive objekt, men fjerner også eventuelle filter, hvilket handlingen Genforespørg ikke gør.

Hvis du vil genforespørge et kontrolelement, der ikke findes i det aktive objekt, skal du bruge metoden Requery i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), ikke handlingen Genforespørg eller den tilsvarende Requery-metode for objektet DoCmd. Metoden Requery i VBA er hurtigere end handlingen Genforespørg eller metoden DoCmd.Requery. Når du bruger handlingen Genforespørg eller metoden DoCmd.Requery, lukker Microsoft Office Access 2007 desuden forespørgslen og genindlæser den fra databasen, men når du bruger metoden Requery, kører Access forespørgslen igen uden at lukke eller genindlæse den. Bemærk, at ADO-metoden (ActiveX Data Object) Requery fungerer på samme måde som metoden Requery i Access.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×