Makrohandlingen AngivVærdi

Du kan bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af et felt, et kontrolelement eller en egenskab på en formular, et formulardataark eller en Rapport i Microsoft Office Access 2007.

Bemærk: Du kan ikke bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af en Access-egenskab, der returnerer et databaseobjekter.

Bemærk: Denne handling tillades ikke, hvis der ikke er tillid til databasen. Klik på linkene i sektionen Se også i denne artikel for at få yderligere oplysninger om aktivering af makroer.

Indstilling

Handlingen AngivVærdi har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Element

Navnet på det felt, det kontrolelement eller den egenskab, du vil angive værdien for. Skriv felt-, kontrolelement- eller egenskabsnavnet i boksen Element i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Du skal bruge den fulde syntaks til at referere til dette element, f.eks. kontrolelementnavn (ved et kontrolelement på den formular eller rapport, som makro er kaldt fra) eller Forms!formularnavn!kontrolelementnavn. Det er et obligatorisk argument.

Udtryk

Det udtryk, som bruges til at angive værdien af elementet. Du skal altid bruge den fulde syntaks til at referere til objekter i udtrykket. Hvis du f.eks. vil hæve værdien af kontrolelementet Løn på en medarbejderformular med 10 procent, skal du bruge Forms!Employees!Salary*1.1. Det er et obligatorisk argument.

Bemærk: Du skal ikke bruge et lighedstegn (=) foran udtrykket i dette argument. Hvis du gør det, evalueres udtrykket, og derefter bruges denne værdi som udtryk i argumentet. Dette kan frembringe uventede resultater, hvis udtrykket er en strengudtryk.

Hvis du f.eks. skriver ="Streng1" for dette argument, evalueres udtrykket først som Streng1. Derefter bruges Streng1 som udtryk i argumentet i forventning om at finde et kontrolelement eller en egenskab med navnet Streng1 på den formular eller rapport, der kaldte makroen.

Bemærk: I en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb) skal du klikke på knappen Generer for at bruge Udtryksgenerator til at oprette et udtryk til et af disse argumenter.

Bemærkninger

Du kan bruge denne handling til at angive en værdi for et felt eller kontrolelement på en formular, et formulardataark eller en rapport. Du kan også angive værdien for næsten alle kontrolelement-, formular- og rapportegenskaber i en visning. Hvis du vil finde ud af, om en bestemt egenskab kan angives ved hjælp af en makro, og hvilke visninger den kan angives i, skal du se det emne i Hjælp, der beskriver egenskaben, i Visual Basic Editor.

Du kan også angive værdien for et felt i en formulars underliggende tabel, selvom formularen ikke indeholder et kontrolelement, der er bundne kontrolelementer til feltet. Brug syntaksen Forms!formularnavn!feltnavn i boksen Element til at angive værdien for et sådant felt. Du kan også referere til et felt i en rapports underliggende tabel ved hjælp af syntaksen Reports!rapportnavn!feltnavn, men der skal være et kontrolelement på rapporten, der er bundet til dette felt, eller der skal refereres til feltet i et beregnet kontrolelement på rapporten.

Hvis du angiver værdien af et kontrolelement på en formular, udløser handlingen AngivVærdi ikke kontrolelementets valideringsregel på formularen, men den udløser det underliggende felts valideringsregler på tabellen, hvis kontrolelementet er bundet. Handlingen AngivVærdi udløser også genberegning, men genberegningen finder måske ikke sted med det samme. Hvis du vil udløse øjeblikkelig gentegne og gennemtvinge genberegning, skal du bruge handlingen GentegnObjekt. Den værdi, du angiver i et kontrolelement ved hjælp af handlingen AngivVærdi, påvirkes heller ikke af en inputmaske, der er angivet i egenskaben Inputmaske for kontrolelementet eller det underliggende felt.

Hvis du vil ændre værdien af et kontrolelement, kan du bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af hændelsesegenskaben EfterOpdatering for kontrolelementet. Men du kan ikke bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af hændelsesegenskaben FørOpdatering for et kontrolelement, til at ændre værdien af kontrolelementet (selvom du kan bruge handlingen AngivVærdi til at ændre værdien af andre kontrolelementer). Du kan også bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af egenskaben FørOpdatering eller EfterOpdatering for en formular, til at ændre værdien af andre kontrolelementer i den aktuelle post.

Bemærk: Du kan ikke bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af følgende kontrolelementer:

  • Bundne kontrolelementer og beregnede kontrolelementer på rapporter.

  • Beregnede kontrolelementer på formularer.

tip

Du kan bruge handlingen AngivVærdi til at vise eller skjule en formular i formularvisning. Skriv Forms!formularnavn.Synlig i boksen Element og Nej eller Ja i boksen Udtryk. Hvis du angiver en modalt formulars egenskab for Synlig til Nej, skjules formularen, og den bliver ikke-modal. Hvis egenskaben angives til Ja, vises formularen, og den bliver modal igen.

Hvis du ændrer værdien af eller tilføjer nye data i et kontrolelement ved hjælp af handlingen AngivVærdi i en makro, bliver hændelser som FørOpdatering, FørIndsættelse eller Ændring, der finder sted, når du ændrer eller skriver data i disse kontrolelementer i brugergrænsefladen, ikke udløst. Hændelserne finder heller ikke sted, hvis du angiver værdien af kontrolelementet ved hjælp af et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Handlingen findes ikke i et VBA-modul. Angiv værdien direkte i VBA.

Eksempel

Angive værdien af et kontrolelement ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Tilføj produkter fra en knap på formularen Leverandører. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Luk, ÅbnFormular, AngivVærdi og GåTilKontrolelement. Handlingen AngivVærdi indstiller kontrolelementet Leverandørnr på formularen Produkter til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører. Handlingen GåTilKontrolelement flytter derefter fokus til feltet Kategorinr, hvor du kan starte på at indtaste data til det nye produkt. Denne makro skal knyttes til knappen Tilføj produkter på formularen Leverandører.

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået til Nej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

Luk

Objekttype: Formular

Objektnavn: Produktliste

Gem: Nej

Luk formularen Produktliste.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produkter

Visning: Formular

Datatilstand:Tilføj

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produkter.

AngivVærdi

Element: [Forms]![Produkter]![Leverandørnr]

Udtryk: Leverandørnr

Indstil kontrolelementet Leverandørnr til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører.

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Kategorinr

Gå til kontrolelementet Kategorinr.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×