Makrohandlingen AngivVærdi

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af et felt, et kontrolelement eller en egenskab på en formular, et formulardataark eller en Rapport i Microsoft Office Access 2007.

Bemærk: Du kan bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af en Access-egenskab, der returnerer et objekt.

Bemærk: Denne handling kan ikke, hvis databasen ikke er tillid til. Du kan finde flere oplysninger om aktivering af makroer, linkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Indstilling

Handlingen AngivVærdi har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Element

Navnet på det felt, det kontrolelement eller den egenskab, du vil angive værdien for. Skriv felt-, kontrolelement- eller egenskabsnavnet i boksen Element i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Du skal bruge den fulde syntaks til at referere til dette element, f.eks. kontrolelementnavn (ved et kontrolelement på den formular eller rapport, som makro er kaldt fra) eller Forms!formularnavn!kontrolelementnavn. Det er et obligatorisk argument.

Udtryk

Det udtryk, som bruges til at angive værdien af elementet. Du skal altid bruge den fulde syntaks til at referere til objekter i udtrykket. Hvis du f.eks. vil hæve værdien af kontrolelementet Løn på en medarbejderformular med 10 procent, skal du bruge Forms!Employees!Salary*1.1. Det er et obligatorisk argument.

Bemærk: Du skal ikke bruge et lighedstegn (=) foran udtrykket i dette argument. Hvis du gør, Access evaluerer expression og derefter bruger denne værdi som udtryk i argumentet. Dette kan medføre uventede resultater, hvis udtrykket er en streng.

Hvis du f.eks. skriver ="Streng1" for dette argument, evalueres udtrykket først som Streng1. Derefter bruges Streng1 som udtryk i argumentet i forventning om at finde et kontrolelement eller en egenskab med navnet Streng1 på den formular eller rapport, der kaldte makroen.

Bemærk: Klik på knappen Generer for at bruge Udtryksgenerator til at oprette et udtryk til et af disse argumenter i en Access-database (.mdb eller .accdb).

Bemærkninger

Du kan bruge denne handling til at angive en værdi for et felt eller kontrolelement på en formular, et formulardataark eller en rapport. Du kan også angive værdien for næsten alle kontrolelement-, formular- og rapportegenskaber i en visning. Hvis du vil finde ud af, om en bestemt egenskab kan angives ved hjælp af en makro, og hvilke visninger den kan angives i, skal du se det emne i Hjælp, der beskriver egenskaben, i Visual Basic Editor.

Du kan også angive værdien for et felt i en formular underliggende tabel, selvom formularen ikke indeholder et kontrolelement, der er bundet til feltet. Brug syntaksen Forms ! Formularnavn! feltnavn i boksen element til at angive værdien for dette felt. Du kan også se et felt i en rapport underliggende tabel ved hjælp af syntaksen rapporter ! rapportnavn! feltnavn, men der skal være et kontrolelement på den rapport, der er bundet til dette felt, eller skal refereres til feltet i et beregnet kontrolelement i rapporten.

Hvis du angiver værdien af et kontrolelement i en formular, handlingen AngivVærdi udløser ikke kontrolelementets formular valideringsregler, men den udløser det underliggende felt tabel valideringsregler, hvis kontrolelementet er bundet. Handlingen AngivVærdi udløser også genberegning, men genberegningen muligvis ikke sker med det samme. Hvis du vil udløse øjeblikkelig tegnes igen og gennemtvinge genberegning, skal du bruge handlingen GentegnObjekt . Den værdi, du angiver i et kontrolelement ved hjælp af handlingen AngivVærdi påvirkes ikke også af en inputmaske angivet i egenskaben Kontrolelementkilde eller det underliggende felts inputmasken .

Hvis du vil ændre værdien af et kontrolelement, kan du bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af hændelsesegenskaben EfterOpdatering for kontrolelementet. Men du kan ikke bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af hændelsesegenskaben FørOpdatering for et kontrolelement, til at ændre værdien af kontrolelementet (selvom du kan bruge handlingen AngivVærdi til at ændre værdien af andre kontrolelementer). Du kan også bruge handlingen AngivVærdi i en makro, der er angivet af egenskaben FørOpdatering eller EfterOpdatering for en formular, til at ændre værdien af andre kontrolelementer i den aktuelle post.

Bemærk: Du kan ikke bruge handlingen AngivVærdi til at angive værdien af følgende kontrolelementer:

  • Bundne kontrolelementer og beregnede kontrolelementer på rapporter.

  • Beregnede kontrolelementer på formularer.

Tip!

Du kan bruge handlingen AngivVærdi til at skjule eller vise en formular i formularvisning. Angiv formularer ! formularnavn. Synlige i det element i og ingen eller klik på Ja i feltet udtryk. Angive en modalt formular egenskaben synlig til Nej, skjules formularen, og gør det modale. Angive egenskaben til Ja viser formularen og bliver modal igen.

Hvis du ændrer værdien af eller tilføjer nye data i et kontrolelement ved hjælp af handlingen AngivVærdi i en makro, bliver hændelser som FørOpdatering, FørIndsættelse eller Ændring, der finder sted, når du ændrer eller skriver data i disse kontrolelementer i brugergrænsefladen, ikke udløst. Hændelserne finder heller ikke sted, hvis du angiver værdien af kontrolelementet ved hjælp af et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Handlingen findes ikke i et VBA-modul. Angiv værdien direkte i VBA.

Eksempel

Angive værdien af et kontrolelement ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Tilføj produkter fra en knap på formularen Leverandører. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Luk, ÅbnFormular, AngivVærdi og GåTilKontrolelement. Handlingen AngivVærdi indstiller kontrolelementet Leverandørnr på formularen Produkter til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører. Handlingen GåTilKontrolelement flytter derefter fokus til feltet Kategorinr, hvor du kan starte på at indtaste data til det nye produkt. Denne makro skal knyttes til knappen Tilføj produkter på formularen Leverandører.

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået til Nej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

Luk

Objekttype: Formular

Objektnavn: Produktliste

Gem: Nej

Luk formularen Produktliste.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produkter

Visning: Formular

Datatilstand:Tilføj

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produkter.

AngivVærdi

Element: [Forms]![Produkter]![Leverandørnr]

Udtryk: Leverandørnr

Indstil kontrolelementet Leverandørnr til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører.

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Kategorinr

Gå til kontrolelementet Kategorinr.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×