Makrohandlingen AfspilKode

Du kan bruge handlingen AfspilKode til at kalde en Function-procedure i VBA (Visual Basic for Applications) .

Indstilling

Handlingen AfspilKode har følgende argument.

Handlingsargument

Beskrivelse

Funktionsnavn

Navnet på den VBA Function-procedure, der skal kaldes. Omslut funktionens argument af parenteser. Indtast funktionsnavnet i boksen Funktionsnavn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator. Det er et obligatorisk argument.

Bemærk: I en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb) skal du klikke på knappen Generer for at bruge Udtryksgenerator til at vælge en funktion til argumentet. Klik på den ønskede funktion på listen i Udtryksgenerator.

Bemærkninger

De brugerdefinerede Function-procedurer er lagret i Microsoft Office Access 2007-modul.

Du skal medtage parenteser, også selvom Function-proceduren ikke har argumenter, som i følgende eksempel:

TestFunction()

I modsætning til brugerdefineret funktionsnavne, der bruges til indstillinger for hændelsesegenskab, starter argumentet Funktionsnavn ikke med et lighedstegn (=).

Access ignorerer funktionens returværdi.

Bemærk: Du kan ikke kalde en Function-procedure fra en makro, hvis funktionsnavnet er det samme som modulnavnet.

tip

Hvis du vil køre en Underordnet procedure eller hændelsesprocedure, der er skrevet i Visual Basic, skal du oprette en Function-procedure, der kalder Sub-proceduren eller hændelsesproceduren. Brug derefter handlingen AfspilKode til at køre Function-proceduren.

Hvis du bruger handlingen AfspilKode til at kalde en funktion, søger Access efter funktionen med det navn, der er angivet i argumentet Funktionsnavn i standard modul for databasen. Men når denne handling køres som en reaktion på, at brugeren klikker på en menukommando på en formular eller Rapport eller som reaktion på en hændelse på en formular eller rapport, søger Access først efter funktionen i formularmodul eller rapportmodul klassemodul og derefter i standardmodulerne. Access søger ikke i de klassemodul, der vises i området Moduler i navigationsruden for den funktion, der er angivet i argumentet Funktionsnavn.

Handlingen findes ikke i et VBA-modul. Kør i stedet den ønskede Function-procedure direkte i VBA.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×