Makrohandlingen ÅbnFormular

Du kan bruge handlingen ÅbnFormular til at åbne en formular i formularvisninger, designvisning, vis udskrift eller dataarkvisning. Du kan vælge dataindtastnings- og vinduestilstande for formularen og begrænse de post, som formularen viser.

Indstilling

Handlingen ÅbnFormular har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Formularnavn

Navnet på den formular, der skal åbnes. Boksen Formularnavn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator viser alle formularer i den aktuelle database. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du afspiller en makro, der indeholder handlingen ÅbnFormular, i en biblioteksdatabase, søger Microsoft Office Access 2007 først efter formularen med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Visning

Den visning, som formularen åbnes i. Klik på Formular, Design, Vis udskrift, Dataark, Pivottabel eller Pivotdiagram i boksen Visning. Standardværdien er Formular.

Bemærk: Argumentindstillingen for Visning tilsidesætter formularens egenskaber for Standardvisning og TilladteVisninger. Hvis egenskaben TilladteVisninger for en formular f.eks. er angivet til Dataark, kan du stadig bruge handlingen ÅbnFormular til at åbne formularen i formularvisning.

Filternavn

Et filter, der begrænser eller sorterer formularens poster. Du kan angive navnet på en eksisterende forespørgsel eller et filter, der er gemt som en forespørgsel. Men forespørgslen skal indeholde alle felterne i den formular, du åbner, eller have egenskaben MedtagAlleFelter indstillet til Ja.

WHERE-betingelse

En gyldig WHERE-delsætning (uden ordet WHERE) eller et udtryk, som bruges til at vælge poster fra formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis du vælger et filter med argumentet Filternavn, anvendes denne WHERE-delsætning på resultatet af filteret.

Brug følgende udtryk til at åbne en formular og begrænse dens poster til dem, der er angivet af værdien af et kontrolelement på en anden formular:

[ feltnavn ] = Forms![ formularnavn ]![ navn på kontrolelement på anden formular ]

Erstat feltnavn med navnet på et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel for den formular, du vil åbne. Erstat formularnavn og navn på kontrolelement på anden formular med navnet på den anden formular og kontrolelementet på den anden formular, der indeholder den værdi, som posterne i den første formular skal svare til.

Bemærk: Argumentet WHERE-betingelse kan maksimalt være 255 tegn langt. Hvis du har brug for at indtaste en mere kompleks SQL WHERE-delsætning, der er længere end dette, skal du i stedet bruge metoden OpenForm for objektet DoCmd i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan indtaste SQL WHERE-delsætninger på op til 32.768 tegn i VBA.

Datatilstand

Dataindtastningstilstanden for formularen. Dette gælder kun for formularer, der er åbnet i formularvisning eller dataarkvisning. Klik på Tilføj (brugeren kan tilføje nye poster, men kan ikke redigere eksisterende), Rediger (brugeren kan redigere eksisterende poster og tilføje nye) eller Skrivebeskyttet (brugeren kan kun vise poster). Standardværdien er Rediger.

Bemærkninger

  • Indstillingen af argumentet Datatilstand tilsidesætter formularens egenskabsindstillinger for TilladRedigeringer, TilladSletninger, TilladTilføjelser og Dataindtastning. Hvis en formulars egenskab for TilladRedigeringer f.eks. er angivet til Nej, kan du stadig bruge handlingen ÅbnFomular til at åbne formularen i redigeringstilstand.

  • Hvis du lader argumentet være tomt, åbnes formularen i den dataindtastningstilstand, der er angivet af formularens egenskaber for TilladRedigeringer, TilladSletninger, TilladTilføjelser og Dataindtastning.

Vinduestilstand

Den vinduestilstand, som formularen åbnes i. Klik på Normal (formularen åbnes i den tilstand, der er angivet af dens formularegenskaber), Skjult (formularen er skjult), Ikon (formularen åbnes minimeret som en lille titellinje nederst på skærmen) eller Dialogboks (formularens egenskaber for Modal og PopUp er angivet til Ja). Standardværdien er Normal.

Bemærk: Nogle indstillinger for argumentet Vinduestilstand gælder ikke, når du bruger dokumenter med faner. Sådan skiftes til overlappende vinduer:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  2. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger.

  3. Klik på Overlappende vinduer i sektionen Programindstillinger under Indstillinger for dokumentvindue.

  4. Klik på OK, og luk databasen og åbn den igen.

Bemærkninger

Handlingen svarer til at dobbeltklikke på en formular i navigationsruden eller højreklikke på formularen i navigationsruden og derefter vælge en visning.

En formular kan være modalt (den skal være lukket eller skjult, før brugeren kan udføre andre handlinger) eller ikke-modal (brugeren kan flytte til andre vinduer, mens formularen er åben). Det kan også være en pop op-formular (en formular, der bruges til at indsamle eller vise oplysninger, og som er placeret oven på alle andre Access-vinduer). Du angiver egenskaberne Modal og PopUp, når du designer formularen. Hvis du angiver Normal i argumentet Vinduestilstand, åbnes formularen i den tilstand, der er angivet af disse egenskabsindstillinger. Hvis du angiver Dialogboks i argumentet Vinduestilstand, er disse egenskaber begge indstillet til Ja. En formular, der åbnes som skjult eller som et ikon, vender tilbage til den tilstand, der er angivet af dens egenskabsindstillinger, når du viser eller gendanner den.

Når du åbner en formular med argumentet Vinduestilstand angivet til Dialogboks, afbrydes makroen, indtil formularen lukkes eller skjules. Du kan skjule en formular ved at angive egenskaben Synlig til Nej ved hjælp af handlingen AngivVærdi.

tip

Du kan markere en formular i navigationsruden og trække den til en handlingsrække for en makro. Herved oprettes automatisk en ÅbnFormular-handling, der åbner formularen i formularvisning.

Det filter og den WHERE-betingelse, du anvender, bliver formularens indstilling for egenskaben Filter.

Eksempler

Angive værdien af et kontrolelement ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Tilføj produkter fra en knap på formularen Leverandører. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Luk, ÅbnFormular, AngivVærdi og GåTilKontrolelement. Handlingen AngivVærdi indstiller kontrolelementet Leverandørnr på formularen Produkter til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører. Handlingen GåTilKontrolelement flytter derefter fokus til feltet Kategorinr, hvor du kan starte på at indtaste data til det nye produkt. Denne makro skal knyttes til knappen Tilføj produkter på formularen Leverandører.

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået til Nej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

Luk

Objekttype: Formular

Objektnavn: Produktliste

Gem: Nej

Luk formularen Produktliste.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produkter

Visning: Formular

Datatilstand:Tilføj

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produkter.

AngivVærdi

Element: [Forms]![Produkter]![Leverandørnr]

Udtryk: Leverandørnr

Indstil kontrolelementet Leverandørnr til den aktuelle leverandør på formularen Leverandører.

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Kategorinr

Gå til kontrolelementet Kategorinr.

Synkronisere formularer ved hjælp af en makro

Følgende makro åbner formularen Produktliste i nederste højre hjørne af formularen Leverandører og viser den aktuelle leverandørs produkter. Den viser brugen af handlingerne OpdaterSkærm, Meddelelsesboks, GåTilKontrolelement, StopMakro, ÅbnFormular og FlytEllerTilpasStørrelse. Den viser også brugen af betingede udtryk sammen med handlingerne Meddelelsesboks, GåTilKontrolelement og StopMakro. Denne makro skal knyttes til knappen Produktoversigt på formularen Leverandører.

Betingelse

Handling

Argumenter: Indstilling

Kommentar

OpdaterSkærm

Skærmopdatering slået til Nej

Stop skærmopdatering, mens makroen afspilles.

IsNull([Leverandørnr])

Meddelelsesboks

Meddelelse: Flyt til den leverandørpost, hvis produkter du vil se, og klik derefter på knappen Produktoversigt igen.

Bip: Ja

Type: Ingen

Titel: Vælg en leverandør

Vis en meddelelse, hvis der ikke er nogen aktuel leverandør på formularen Leverandører.

...

GåTilKontrolelement

Kontrolelementnavn: Firmanavn

Flyt fokus til kontrolelementet Firmanavn.

...

StopMakro

Stop makroen.

ÅbnFormular

Formularnavn: Produktliste

Visning: Dataark

Filternavn

WHERE-betingelse: [Leverandørnr] = [Forms]![Leverandører]![Leverandørnr]

Datatilstand: Skrivebeskyttet

Vinduestilstand: Normal

Åbn formularen Produktliste, og vis den aktuelle leverandørs produkter.

FlytEllerTilpasStørrelse

Højre: 1,981cm

Fremad: 4,571cm

Placer formularen Produktliste nederst til højre på formularen Leverandører.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×