Makrohandlingen ÅbnForespørgsel

Du kan bruge handlingen ÅbnForespørgsel til at åbne en vælg forespørgsel- eller krydstabuleringsforespørgselforespørgsel i dataarkvisning, designvisning eller vis udskrift. Handlingen kører en handlingsforespørgsler. Du kan også vælge en dataindtastningstilstand for forespørgslen.

Bemærk: Handlingen er kun tilgængelig i Microsoft Access-databasemiljøet (.mdb eller .accdb). Se handlingerne ÅbnVisning, ÅbnLagretProcedure eller ÅbnFunktion, hvis du bruger Microsoft Access-projektmiljøet (.adp).

Indstilling

Handlingen ÅbnForespørgsel har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Forespørgselsnavn

Navnet på den forespørgsel, der skal åbnes. Boksen Forespørgselsnavn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator viser alle forespørgsler i den aktuelle database. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du afspiller en makro, der indeholder handlingen ÅbnForespørgsel, i en biblioteksdatabase, søger Microsoft Office Access 2007 først efter forespørgslen med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Visning

Den visning, som forespørgslen åbnes i. Klik på Dataark, Design, Vis udskrift, Pivottabel eller Pivotdiagram i boksen Visning. Standardværdien er Dataark.

Datatilstand

Dataindtastningstilstanden for forespørgslen. Dette gælder kun for forespørgsler, der er åbnet i dataarkvisning. Klik på Tilføj (brugeren kan tilføje nye post, men kan ikke redigere eksisterende), Rediger (brugeren kan redigere eksisterende poster og tilføje nye) eller Skrivebeskyttet (brugeren kan kun vise poster). Standardværdien er Rediger.

Bemærkninger

Hvis du bruger Dataark som argument for Visning, vises resultatsæt, hvis forespørgslen er en udvælgelses-, krydstabulerings-, foreningsforespørgsel- eller pass-through-forespørgsel-forespørgsel, hvis egenskab for ReturnererPoster er angivet til Ja, og forespørgslen køres, hvis det er en handlings-, datadefinitionsforespørgsel- eller pass-through-forespørgsel, hvis egenskab for ReturnererPoster er angivet til Nej.

Handlingen ÅbnForespørgsel svarer til at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden eller højreklikke på forespørgslen i navigationsruden og vælge en visning. Med denne handling kan du vælge yderligere indstillinger.

Tip!    

  • Du kan trække en forespørgsel fra navigationsruden til handlingsrække for en makro. Herved oprettes automatisk en ÅbnForespørgsel-handling, der åbner forespørgslen i dataarkvisning.

    Hvis brugeren skifter til designvisning, mens forespørgslen er åben, fjernes indstillingen for argumentet Datatilstand for forespørgslen. Denne indstilling træder ikke i kraft, selvom brugeren vender tilbage til dataarkvisning.

  • Hvis du ikke vil vise de systemmeddelelser, der normalt vises, når en handlingsforespørgsel køres (som angiver, at det er en handlingsforespørgsel og viser, hvor mange poster der bliver påvirket), kan du bruge handlingen AngivAdvarsler til at undertrykke visningen af disse meddelelser.

Hvis du vil køre handlingen ÅbnForespørgsel i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), skal du bruge metoden OpenQuery for objektet DoCmd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×