Makrohandlingen ÅbnRapport

Du kan bruge handlingen ÅbnRapport til at åbne en rapport i designvisning eller vis udskrift eller til at sende rapporten direkte til printeren. Du kan også begrænse, hvilke post der udskrives i rapporten.

Indstilling

Handlingen ÅbnRapport har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Rapportnavn

Navnet på den rapport, der skal åbnes. Boksen Rapportnavn i sektionen Handlingsargumenter i ruden Makrogenerator viser alle rapporter i den aktuelle database. Det er et obligatorisk argument.

Hvis du afspiller en makro, der indeholder handlingen ÅbnRapport, i en biblioteksdatabase, søger Microsoft Office Access 2007 først efter rapporten med dette navn i biblioteksdatabasen og derefter i den aktuelle database.

Visning

Den visning, som rapporten åbnes i. Klik på Udskriv (udskriver rapporten med det samme), Design eller Vis udskrift i boksen Visning. Standardværdien er Udskriv.

Filternavn

Et filter, der begrænser rapportens poster. Du kan angive navnet på en eksisterende forespørgsel eller et filter, der er gemt som en forespørgsel. Men forespørgslen skal indeholde alle felterne i den rapport, du åbner, eller have egenskaben MedtagAlleFelter indstillet til Ja.

WHERE-betingelse

En gyldig WHERE-delsætning (uden ordet WHERE) eller et udtryk, som bruges til at vælge poster fra rapportens underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis du vælger et filter med argumentet Filternavn, anvendes denne WHERE-delsætning på resultatet af filteret.

Brug følgende udtryk til at åbne en rapport og begrænse dens poster til dem, der er angivet af værdien af et kontrolelement på en formular:

[ feltnavn ] = Forms![ formularnavn ]![ navn på kontrolelement på formular ]

Erstat feltnavn med navnet på et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel for den rapport, du vil åbne. Erstat formularnavn og navn på kontrolelement formular med navnet på formularen og kontrolelementet på den formular, der indeholder den værdi, som posterne i rapporten skal svare til.

Bemærk: Argumentet WHERE-betingelse kan maksimalt være 255 tegn langt. Hvis du har brug for at indtaste en mere kompleks SQL WHERE-delsætning, der er længere end dette, skal du i stedet bruge metoden OpenReport for objektet DoCmd i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan indtaste SQL WHERE-delsætninger på op til 32.768 tegn i VBA.

Vinduestilstand

Den tilstand, som rapporten åbnes i. Klik på Normal, Skjult, Ikon eller Dialogboks i boksen Vinduestilstand. Standardværdien er Normal.

Bemærk: Nogle indstillinger for argumentet Vinduestilstand gælder ikke, når du bruger dokumenter med faner. Sådan skiftes til overlappende vinduer:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  2. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger.

  3. Klik på Overlappende vinduer i sektionen Programindstillinger under Indstillinger for dokumentvindue.

  4. Klik på OK, og luk databasen og åbn den igen.

Bemærkninger

Indstillingen Udskriv for argumentet Visning udskriver rapporten med det samme ved hjælp af de aktuelle printerindstillinger uden at vise dialogboksen Udskriv. Du kan også bruge handlingen ÅbnRapport til at åbne og konfigurere en rapport og derefter bruge handlingen Udskriv til at udskrive den. Du kan f.eks. ændre rapporten eller bruge handlingen Udskriv til at ændre printerindstillingerne, inden du udskriver.

Det filter og den WHERE-betingelse, du anvender, bliver rapportens indstilling for egenskaben Filter.

Handlingen ÅbnRapport svarer til at dobbeltklikke på rapporten i navigationsruden eller højreklikke på rapporten i navigationsruden og vælge en visning eller kommandoen Udskriv.

Tip!    

  • Hvis du vil udskrive de samme rapporter for forskellige datasæt, kan du bruge et filter eller en WHERE-delsætning til at begrænse de poster, der udskrives i rapporten. Rediger derefter makroen, så den anvender et andet filter, eller rediger argumentet for WHERE-betingelsen.

  • Du kan trække en rapport fra navigationsruden til handlingsrække for en makro. Herved oprettes automatisk en ÅbnRapport-handling, der åbner rapporten i rapportvisning.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×