Mail i Outlook på internettet til virksomheder

Når du åbner Outlook på internettet til virksomheder, er indbakken det første, du får vist. Det er stedet, hvor de meddelelser, der sendes til dig, ankommer, og det er stedet, hvor du formentlig vil tilbringe det meste af din tid med at læse og svare på meddelelser..

Vigtigt: Vi anbefaler, at du installerer den nyeste Microsoft-app til din enhed: Outlook til iOS eller Outlook til Android. Derved får du den bedste oplevelse med mails på mobilenheder.

Arbejde med Mail

 1. Log på Outlook på internettet til virksomheder.

  Bemærk: Hvis du vil bruge light-versionen af Outlook på internettet til virksomheder, skal du se Indstillinger > Outlook Web App-version. Light-versionen af Outlook på internettet til virksomheder er beregnet til brug sammen med ældre webbrowsere, der ikke understøttes af standardversionen af Outlook på internettet til virksomheder, til brug via en langsom forbindelse og til hjælp til handicappede ved at indsætte en forenklet brugergrænseflade, der er nemmere at bruge med skærmlæsere.

 2. Øverst på siden skal du vælge Outlook (eller Mail). Du kan også vælge appstarteren Ikonet Office 365-appstarter > Mail.

  Navigeringsindstillinger i Office 365

Har du glemt din adgangskode? Hvis du har en Office 365-konto, skal du gå til passwordreset.microsoftonline.com for at nulstille din adgangskode. Eller kontakt din organisations administrator for at få hjælp.

Hvad du ser i Mail

Når du åbner Mail, får du en hurtig oversigt over dine standard- og alle brugerdefinerede mapper, en liste over modtagne meddelelser og en læserude, hvor du kan hurtigt kan gennemgå indholdet af alle de meddelelser, du vælger.

Mail i Outlook Web App

Bloker

Beskrivelse

Handlinger

1

Meddelelse

Opret en ny meddelelse ved at vælge Ny mail .

2

Mappeliste

Denne liste inkluderer mapperne i din postkasse. Den kan inkludere andre mapper, f.eks. arkivmapper.

 • Vælg Udvid Udvid for at få vist mappelisten, eller vælg Skjul Skjul for at skjule den.

 • Vælg Vis Udvid i mappelisten for at udvide en liste, eller vælg Skjul Knappen Skjul fanen Personer for at skjule en liste.

Se Arbejde med meddelelsesmapper i Outlook Web App for at få mere at vide om de tilgængelige muligheder.

3

Søgefelt

I feltet Søg efter mail og personer kan du skrive det, du vil søge efter, f.eks. navnet på en person, du vil finde meddelelser fra, eller tekst, du vil søge efter for at finde en bestemt meddelelse.

4

Meddelelsesliste

Meddelelser i den aktuelle mappe vises.

5

Læserude

Den samtale eller meddelelse, du har valgt, vises i læseruden. Du kan besvare enhver meddelelse i samtalen ved hjælp af svar Besvar, svar til alle Svar til alle eller videresend Videresend øverst i meddelelsen.

Du kan finde flere oplysninger om:

Toppen af siden

Meddelelser

Sådan opretter du en ny meddelelse:

 1. Vælg Ny mail over mappelisten. Der åbnes en formular til en ny meddelelse i læseruden.

 2. Gør en af følgende ting for at tilføje en modtager:

  • Skriv navnet på alle, der findes i mappen med kontakter eller i organisationens adressekartotek.

   eller

  • Skriv mailadressen i feltet Til eller Cc.

  Bemærk: Første gang du skriver en persons navn, søger Outlook på internettet til virksomheder efter personens adresse. Navnet gemmes derefter i cachen, så søgningen fremover udføres hurtigt.

 3. Skriv et emne.

 4. Skriv den meddelelse, du vil sende.

  Bemærk: Hvis du vil have mere at vide om at formatere din meddelelse, skal du se Formatere meddelelser i Outlook på internettet til virksomheder.

 5. Vælg Send send , når meddelelsen er klar til at blive sendt.

Når du opretter en ny mail (eller svarer på en eksisterende), gemmer Outlook på internettet til virksomheder den automatisk i mappen Kladder. Denne standardhandling er praktisk, især hvis der opstår en situation, der kræver, at du suspenderer oprettelsen af en ny meddelelse. Du kan afslutte oprettelsen af meddelelsen, når du vælger.

Sådan afslutter du en kladdemeddelelse

 1. Vælg Kladder i mappelisten.

 2. Klik på den meddelelse, du arbejdede med, for at se den i læseruden.

 3. Gør et af følgende:

  • Vælg Fortsæt redigeringen rediger Hvis du vil ændre meddelelsen, før du sender den.

   eller

  • Vælg Fjern slet , hvis du har besluttet dig for ikke at sende meddelelsen.

 4. Vælg Send send .

Føj en vedhæftet fil, et billede eller en signatur til en meddelelse

Sådan føjer du en vedhæftet fil til en meddelelse

 • Vælg Indsæt indsæt > Vedhæftet fil øverst i meddelelsesformularen, og find den fil, du vil vedhæfte.

Du finder flere oplysninger om vedhæftede filer under Arbejde med vedhæftede filer.

Sådan integrerer du et billede i en meddelelse

Du kan integrere et billede i en meddelelse, så det vises, uden at modtageren behøver at åbne den.

 • Vælg Indsæt indsæt > indbyggede billeder, og find det billede, du vil føje til meddelelsen.

Sådan vedhæfter du en meddelelse i en ny meddelelse

 1. Vælg den meddelelse, du vil vedhæfte, i listevisningen, og tryk på Ctrl+C for at kopiere den.

 2. Åbn en ny meddelelse, eller besvar eller videresend en eksisterende.

 3. Tryk på Ctrl+V med den nye meddelelse åben i læseruden for at vedhæfte den meddelelse, du kopierede.

Sådan tilføjer du en eksisterende signatur

Hvis du ikke har oprettet en signatur, kan du se Oprette og tilføje en mailsignatur i Outlook Web App. Du kan vælge at tilføje din signatur manuelt eller automatisk eller føje den til alle meddelelser eller individuelle meddelelser.

 • Vælg Indsæt indsæt > Din signatur.

Toppen af siden

Åbne en meddelelse i et separat vindue

Som standard læser og opretter du meddelelser i læseruden, men det er ikke altid det, du har brug for. Undertiden har du brug for at få vist en meddelelse i et separat vindue.

Når du skriver en ny meddelelse eller svarer på eller videresender en meddelelse, du har modtaget, kan du vælge pop op-vinduet Åbn i nyt vindue i øverste højre hjørne i meddelelsen for at åbne den i et nyt vindue.

Sådan åbner du en meddelelse i et separat vindue,

 1. Vælg den meddelelse, du vil have vist i et separat vindue.

 2. Vælg Flere udvidet menu > Åbn i separat vindue.

Toppen af siden

Slettede meddelelser

Når du sletter en meddelelse, sendes den til mappen Slettet post. Meddelelser i mappen Slettet post kan blive slettet permanent af en automatisk politik, der er indstillet af din helpdesk, ved at markere dem i mappen og slette dem eller ved at tømme mappen Slettet post. Du kan finde oplysninger om at gendanne slettede meddelelser i Gendanne slettet post eller mail i Outlook Web App.

Tømme mappen Slettet post
 1. Højreklik (eller tryk og hold) på mappen Slettet post.

 2. Vælg Tøm mappe.

 3. Vælg OK for at bekræfte, at du vil slette elementerne permanent.

Toppen af siden

Meddelelsesliste

Når du åbner Mail, vises meddelelseslisten i den midterste rude omgivet til venstre af mappelisten og til højre af læseruden. Meddelelseslisten viser som standard meddelelserne i din Indbakke, den aktuelle mappe. Denne standardindstilling begrænser ikke, hvilke meddelelser du kan få vist. Du kan administrere de viste meddelelser ved at vælge et filter eller ved hjælp af søgning. Der er også andre værktøjer tilgængelige med meddelelseslisten, som du kan bruge til at udføre nogle opgaver.

 • Vælg Udvid Udvid for at få vist mappelisten, eller vælg Skjul Skjul for at skjule den. Du kan vælge en hvilken som helst mappe på listen for at få vist indholdet.

 • Vælg ikonerne til højre for meddelelseslisten for at slette en meddelelse eller samtale eller tilføje et flag. Andre ikoner viser dig, hvilke meddelelser der har vedhæftede filer, prioritet (høj eller lav), og hvor mange ulæste emner der er i en samtale.

 • Højreklik på en meddelelse for at få vist en menu med indstillinger. Der er indstillinger, f.eks markere en meddelelse som læst eller ulæst, flytte den til en anden mappe eller oprette en regel baseret på den pågældende meddelelse. Brug tryk og hold på en berøringsskærm for at få vist meddelelsesindstillingerne.

 • Vælg Udvid for at få vist alle meddelelser eller samtaler til venstre for en meddelelse for at udvide en samtale, så alle meddelelserne i samtalen vises.

 • Brug etiketten øverst i meddelelseslisten til at skifte mellem at få vist Samtaler efter dato og Elementer efter dato.

  meddelelsesliste i Outlook

Toppen af siden

Læserude

Læseruden er stedet, hvor meddelelser vises. Du kan læse og svare på en meddelelse i læseruden. Eller du kan åbne en meddelelse i et separat (nyt) vindue.

 • Vælg svar Besvar, svar til alle Svar til alle eller videresend Videresend øverst i en meddelelse for at svare på en meddelelse. Der vises en ny meddelelse i læseruden over meddelelsen.

 • Hvis du vil ændre læsestatus for en meddelelse, skal du bruge Markér som læst eller Markér som ulæst.

 • Vælg Mere udvidet menu for en udvidet menu og få vist flere indstillinger.

Sådan ændres placeringen af læseruden
 1. Vælg Indstillinger Ikonet Indstillinger > Visningsindstillinger > Læserude på navigationslinjen.

 2. Vælg en af følgende:

  • Vise læseruden til højre (standardindstillingen).

  • Vise læseruden nederst

  • Skjul læseruden

 3. Vælg OK for at gemme dit valg, og luk vinduet med visningsindstillinger.

Toppen af siden

Søgning og indbyggede filtre

Du finder et søgevindue og indbyggede filtre øverst i meddelelseslisten.

OWA_mailsearchandfilters

 • Begynd at skrive, det du vil søge efter, i feltet Søg. Der vises en liste med forslag nedenfor, og du kan klikke på et af dem for at søge efter elementet. Du kan også afslutte indtastningen af din egen søgning og derefter trykke på Enter for at starte søgningen. Klik på ikonet til højre for søgevinduet, hvis du vil rydde søgningen.

 • De indbyggede filtre - Alle, Ulæste, Til mig og Markeret med flag - er en metode til hurtigt at vælge det, der skal vises på meddelelseslisten. All viser alle meddelelser, Ulæste viser meddelelser, der ikke er markeret som læste, Til mig viser alle meddelelser, hvor dit navn findes i listen Til eller Cc, og Markeret med flag viser alle meddelelser, der er markeret til yderligere handling.

Hvis du vil have mere at vide om søgning, skal du se Søge i Outlook Web App.

Toppen af siden

Bruge Outlook på internettet til virksomheder på en mobilenhed

Vigtigt: Vi anbefaler, at du installerer den nyeste Microsoft-app til din enhed: Outlook til iOS eller Outlook til Android. Derved får du den bedste oplevelse med mails på mobilenheder.

Hvis du bruger Outlook Web App på en mobilenhed, f.eks. en tablet eller en smartphone, ser du muligvis noget andet end det, som vises på billederne ovenfor.

Mail

De fleste funktioner virker på samme måde, som når du bruger Outlook Web App på en stationær eller bærbar computer, men nogle ting bliver gjort lidt anderledes.

Tryk på Gå til Navigere i nederste hjørne for at skifte mellem Mail, Kalender og Personer.

´Tryk på ikonet Søg Søg for at søge. Tryk på læseikonet Vis i fuld skærm for at læse en meddelelse i fuld skærm. Når du trykker på ikonet Mere Flere indstillinger , vises flere markeringer.

I stedet for at højreklikke for at få vist en menu på skærmen kan du trykke og holde. Hvis du vil vælge flere elementer på meddelelseslisten, skal du stryge hen over hvert element, du vil tilføje. Du kan fravælge et element ved at stryge hen over det igen.

Tryk på Nye til at oprette nye elementer. Tryk på Vinkel til venstre og Vinkel op for hhv. at udvide eller skjule den del af skærmen, hvor de vises.

Når du bruger en mobilenhed, skifter du til Indstillinger ved at trykke på Mere Flere indstillinger og derefter trykke på Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger under Indstillinger for Outlook Web App på en mobilenhed.

Se OWA til iPad og OWA til iPhone for at få oplysninger om OWA til enheder.

Toppen af siden

Mappeliste

Mappelisten indeholder de standardmapper, der oprettes til alle postkasser, samt de mapper, du opretter. Afhængigt af konfigurationen i din organisation vises mapperne Favoritter og Arkiv muligvis også.

OWA_mailfolderlist

Vælg Udvid Udvid for at få vist mappelisten, eller vælg Skjul Skjul for at skjule den Du kan vælge en hvilken som helst mappe på listen for at få vist indholdet.

Du kan højreklikke på ethvert element i mappelisten for at få vist en menu med funktioner, du kan udføre, f.eks oprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme en mappe. Tryk og hold på et element i menuen for det pågældende element på en touchskærm.

Oprette en ny mappe
 1. Højreklik (eller tryk og hold) på en vilkårlig mappe i mappelisten, og vælg Opret ny mappe. En ny, ikke-navngivet mappe tilføjes som en undermappe til den mappe, du har valgt.

  Hvis du vil oprette en mappe, som ikke er en undermappe, skal du højreklikke (eller trykke og holde) på dit navn, lige over mappen Indbakke.

 2. Skriv et navn på den nye mappe og tryk på Enter.

Mappen Uønsket mail

De mails, der identificeres som mulig uønsket mail, flyttes automatisk til mappen Uønsket mail, og potentielt skadeligt indhold i meddelelsen, f.eks. links eller eksekverbar kode, deaktiveres.

Du kan administrere rapportering om uønsket mail og andre indstillinger under menuen Indstillinger. Se nedenstående for at få mere at vide om uønsket mail, og hvordan du kan administrere indstillingerne.

Toppen af siden

Hvad mere har jeg brug for at vide?

Og du kan få mere at vide om følgende:

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×