MINDSTE, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MINDSTE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet. Brug denne funktion til at returnere værdier med en bestemt placering i et datasæt.

Syntaks

MINDSTE(matrix;k)

Syntaksen for funktionen MINDSTE har følgende argumenter:

  • Matrix    Påkrævet. En matrix af numeriske data, den k'te mindste værdi skal bestemmes for.

  • K    Påkrævet. Den position i matrixen (regnet fra mindste værdi), hvilken værdien skal bestemmes for.

Bemærkninger

  • Hvis vektor er tom, returnerer MINDSTE fejlværdien #NUM!.

  • Hvis k ≤ 0, eller hvis k overstiger antallet af datamærker, returnerer MINDSTE fejlværdien #NUM!.

  • Hvis n er antallet af datamærker i vektor, er MINDSTE(vektor;1) lig med den mindste værdi, og MINDSTE(vektor;n) er lig med den største værdi.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data 1

Data 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

12

6

54

4

8

7

23

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=MINDSTE(A2:A10;4)

Det fjerde mindste tal i den første kolonne (4)

4

=MINDSTE(B2:B10;2)

Det andet mindste tal i den anden kolonne (3)

3

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×