Mødeindstillinger

Detaljerede oplysninger om mødet

Møde-id. Angives som standard med et systemgenereret møde-id, der lever op til de kompleksitetskrav, der er angivet af administratoren.

Sprog. Angiver, hvilket sprog der anvendes i mødeinvitationerne.

Faktureringskode. Angiver en kode, der anvendes af din organisation til holde styr på brugen af Live Meeting, og kan være tom.

Mødestørrelse. Indstilles som standard som et forudbestemt antal deltagere, og angives af administratoren, men kan ændres.

Indgangskontrol, oplægsholdere

Adgangskontrolliste. Angiver, at oplægsholderne skal være medlem af din Live Meeting-konto.

Mødenøgle. Angiver, at oplægsholderne skal have en mødenøgle, men ikke behøver at være medlemmer af din Live Meeting-konto.

 • Benyt denne mødenøgle. Angiver en mødenøgle, som du vælger. Nøglen skal leve op til de kompleksitetskrav, der er angivet af administratoren.

 • Brug en systemgenereret mødenøgle. Giver Live Meeting besked om automatisk at generere en mødenøgle, når mødet planlægges.

Indgangskontrol, deltagere

Adgangskontrolliste. Angiver, at deltagerne skal være medlem af din Live Meeting-konto.

Mødenøgle. Angiver, at deltagerne skal have en mødenøgle, men ikke behøver at være medlemmer af din Live Meeting-konto.

 • Benyt denne mødenøgle. Angiver en mødenøgle, som du vælger. Nøglen skal leve op til de kompleksitetskrav, der er angivet af administratoren.

 • Brug en systemgenereret mødenøgle. Giver Live Meeting besked om automatisk at generere en mødenøgle, når mødet planlægges.

Fri indgang. Angiver, at der kun skal bruges et møde-id, og ikke en mødenøgle, for at deltage i mødet som deltager. Dette er den mindst sikre indstilling.

Mødeindgangstidspunkt

Deltagere - 30 minutter før mødet, oplægsholdere - når som helst. Angiver, at deltagerne ikke kan starte deltagelsen i mødet tidligere end 30 minutter før starttidspunktet for mødet. Oplægsholderne kan starte deltagelsen i mødet når som helst.

Hvem som helst - når som helst. Angiver, at deltagerne og oplægsholderne kan starte deltagelsen i mødet når som helst.

Udvidet registrering

Bed om e-mail-adresse og firmanavn. Kræver, at en mødedeltager angiver en e-mail-adresse og et firmanavn for at kunne deltage i mødet.

Bed ikke om e-mail-adresse og firmanavn. Kræver kun et navn, møde-id'et og, hvis det kræves for mødet, en mødenøgle for at kunne deltage i mødet.

Mødelobby

Aktiver mødelobby til dette møde. Genererer en mødelobby-URL-adresse, der kan deles af dem, der vil deltage i mødet uden en invitation.

Lobbyhilsen. Viser den tekst, som du skriver til dem, der deltager i mødet ved hjælp af mødelobby-URL-adressen.

Aktiver e-mail-besked fra lobbydeltagere. Sender en e-mail til dig med besked om, at der er nogen, der venter, når den første person er ankommet til mødelobbyen, samt hvert 30. minut herefter, når der ankommer andre personer til mødelobbyen.

Yderligere funktioner

Kontrolpanel med spørgsmål og svar. Indeholder en rude med spørgsmål og svar i mødekonsollen, hvor deltagere kan skrive spørgsmål til oplægsholderne.

Vis indstillingen Afslut session på konsollen. Giver oplægsholderne mulighed for at afslutte en session fra deres konsol og dermed også lukke mødekonsollerne for alle de andre deltagere.

Chat. Giver mødedeltagerne mulighed for at kontakte hinanden under mødet ved hjælp af en til en-chatsessioner.

Programdeling. Giver oplægsholderne mulighed for at dele programmerne på deres computer med andre mødedeltagere.

 • Aldrig. Giver ikke oplægsholderne mulighed for at dele kontrollen med andre deltagere.

 • Kun ved deling af et enkelt program. Giver oplægsholderne mulighed for at dele kontrollen med andre deltagere, når der kun deles ét program.

 • Ved deling af Skrivebord, Ramme eller et enkelt program. Giver oplægsholderne mulighed for at dele kontrollen med andre deltagere, når skrivebordet, en ramme eller et program deles.

 • Tillad mødedeltagerne at anmode om kontrol. Giver mødedeltagerne mulighed for at bede om kontrollen over et delt program.

 • Hvor mange farver skal bruges til deling? Angiver, hvilken farvekvalitet der skal bruges til delte programmer. Farvekvaliteten kan have betydning for den umiddelbare ydeevne for handlingerne i de delte programmer, som de ses af de andre mødedeltagere.

Udskriver til PDF. Tilføjer muligheden for at udskrive mødeindhold i PDF-format.

 • Kun aktiveret for oplægsholdere. Tilføjer kun indstillingen Udskriv til PDF i oplægsholderkonsollen.

 • Aktiveret for alle deltagere. Tilføjer indstillingen Udskriv til PDF i konsollen for alle mødedeltagere.

Få vist deltagernes placering. Angiver, at mødearrangøren gerne vil føje en pladsoversigt til konsollerne for mødedeltagerne som en visuel hjælp, der kan bruges af oplægsholderne under mødepræsentationen.

 • Titel. Titlen på pladsoversigten. Kan redigeres.

 • Rød (langsommere). Rød angiver som standard en anmodning fra en deltager om sætte farten på mødet ned. Kan redigeres.

 • Blå (hurtigere). Blå angiver som standard en anmodning fra en deltager om sætte farten på mødet op. Kan redigeres.

 • Gul (behøver hjælp). Gul angiver som standard, at en deltager har brug for hjælp ved mødet. Kan redigeres.

 • Mørklilla (spørgsmål). Mørklilla angiver som standard, at en deltager har et spørgsmål. Kan redigeres.

 • Grøn (fortsæt). Grøn angiver som standard, at en deltager anmoder om, at mødet skal fortsætte. Kan redigeres.

Brugerdefineret ramme til streaming-medier. Angiver, at mødearrangøren gerne vil føje en rude til mødekonsollerne til visning af en interaktiv webside.

 • Deltager-URL-adresse. Viser den webadresse, der er angivet i den brugerdefinerede ramme til streaming-medier på deltagerkonsollerne.

 • Oplægsholder-URL-adresse. Viser den webadresse, der er angivet i den brugerdefinerede ramme til streaming-medier på oplægsholderkonsollerne.

 • Rammehøjde. Angiver højden i pixel for den brugerdefinerede ramme, når den vises på mødedeltagernes konsoller.

Udløb

Indholdets udløbstidspunkt. Angiver, at det indhold, der bruges ved mødet, slettes efter den angivne tidsperiode efter mødets sluttidspunkt.

Angiv det tidsrum, der skal ventes før sletning af mødeindhold. Angiver tidspunktet for, hvornår indholdet fra mødet slettes efter mødets afslutning.

Mødets udløbstidspunkt. Angiver, at mødet og mødeindholdet slettes efter den angivne tidsperiode efter mødets sluttidspunkt.

Angiv det tidsrum, der skal ventes før sletning af møde og indhold. Angiver tidspunktet for, hvornår mødet og indholdet slettes efter mødets afslutning.

Udløbstidspunkt for indspilning. Angiver, at indspilningerne for et møde slettes efter den angivne tidsperiode efter indspilningens udgivelse.

Angiv det tidsrum, der skal ventes før sletning af udgivne indspilninger. Angiver tidspunktet for, hvornår udgivne indspilninger slettes.

Lyd

Lyd for mødet. Angiver den lydtype, der bruges til lyddelen af mødet.

Konferenceudbyder. Angiver, hvilken udbyder der er vært for lyddelen af mødet.

Tillad mødedeltagerne at bruge "Deltag i konference" til at få Live Meeting til at ringe til deres telefon i stedet for selv at ringe op. Aktiverer funktionen Deltag i konference, hvor deltagerne kan angive de telefonnumre, som de kan ringes op på, hvorefter Live Meeting ringer op til dem og føjer dem til lyddelen af mødet.

Aktiver envejsudsendelse af lyd via internettet. Angiver, at mødet bruger envejsudsendelse af lyd via internettet til lyddelen af opkaldet for at udsende envejslyd fra dem, der har ringet til mødetelefonnummeret, til dem, der hører med via deres computerhøjttalere eller hovedtelefoner.

Vis mødedeltagerne gratistelefonnummeret i Live Meeting-konsollen. Angiver frikaldstelefonnummeret i mødekonsollen.

Vis mødedeltagerne betalingstelefonnummeret i Live Meeting-konsollen. Angiver betalingsnummeret i mødekonsollen.

Frikaldstelefonnummer til mødet

 • Land/område. Angiver lande- eller områdekoden for det frikaldstelefonnummer, som mødedeltagerne kan ringe til for at deltage i lyddelen af mødet, eller som oplægsholderne kan bruge til for at bidrage med lyddelen til en lydudsendelse via internettet.

 • Områdenummer. Angiver områdenummeret for frikaldstelefonnummeret.

 • Lokalnummer. Angiver lokalnummeret for frikaldstelefonnummeret.

Betalingstelefonnummer til mødet

 • Land/område. Angiver lande- eller områdekoden for det betalingstelefonnummer, som mødedeltagerne kan ringe til for at deltage i lyddelen af mødet, eller som oplægsholderne kan bruge for at bidrage med lyddelen til en lydudsendelse via internettet.

 • Områdenummer. Angiver områdenummeret for betalingstelefonnummeret.

 • Lokalnummer. Angiver lokalnummeret for betalingstelefonnummeret.

Deltagerkode. Angiver den kode, som personer, der ringer op på mødetelefonnummeret, skal bruge for at blive føjet til den pågældende telefonkonference, i mødekonsollen.

Lederkode. Angiver den kode, som en person, der ringer op til telefonkonferencen, skal bruge for at få lederrettigheder, som f.eks. mulighed for at aktivere telefonkonferencen. Kan bruges af oplægsholdere til at få adgang til Live Meeting-indspilningen eller lydudsendelsen via internettet. Denne kode vises ikke i de mødeoplysninger, der er tilgængelige i konsollen.

Yderligere opkaldsnøgler:

Faktiske opkaldsnøgler. Angiver de opkaldsnøgler, som skal anvendes med funktionerne til Live Meeting-indspilning eller lydudsendelse via internettet for at kunne deltage i telefonkonferencen.

<Deltagerkode>. Angiver den deltagerlydkode, som skal anvendes med funktionerne til Live Meeting-indspilning og lydudsendelse via internettet for at kunne deltage i telefonkonferencen.

Yderligere oplysninger om lyd, valgfrit og indsat i mødeinvitationer:

For deltagere. Angiver de yderligere og alternative lydoplysninger, der inkluderes i mødeinvitationen, og som en deltager kan bruge til at deltage i lyddelen af mødet.

For oplægsholdere. Angiver de yderligere og alternative lydoplysninger, der inkluderes i mødeinvitationen, og som en oplægsholder kan bruge til at deltage i lyddelen af mødet.

Indspilning

Serverindspilning

 • Deaktiveret under mødet. Deaktiverer indspilningsfunktionaliteten i mødekonsollen. En administrator eller arrangør, der er logget på Live Meeting Manager, kan dog stadig indspille via ruden Indspilning.

 • Oplægsholdere kan indspille. Viser indspilningsfunktioner i mødeklienten.

Adgang til indspilninger på serveren

 • Det er kun administratoren og arrangøren, der kan få vist indspilninger. Begrænser adgangen til indspilninger til Live Meeting-administratoren og mødearrangøren.

 • Alle mødedeltagere kan få vist indspilninger. Giver deltagere med møde-id og mødenøgle mulighed for at få vist indspilningerne.

Deltager indspiller på sin lokale computer

 • Deaktiver indspilning til lokal computer. Fjerner muligheden for indspilning på en deltagers lokale computer.

 • Det er kun oplægsholdere, der kan indspille. Giver oplægsholdere mulighed for at indspille på deres lokale computer.

 • Oplægsholdere kan indspille og Oplægsholdere kan tillade, at deltagerne indspiller. Tillader, at oplægsholdere indspiller på deres lokale computer, og at de giver deltagerne tilladelse til at indspille mødet på deres computer.

Angiv som standard

Giver dig mulighed for at gemme de aktuelle mødeindstillinger som standardværdier til fremtidige møder.

Bemærk: Kontoadministratoren kan til hver en tid overskrive mødeindstillingerne. Hvis du senere opdager, at de gemte standardindstillinger er blevet ændret, skal du kontakte kontoadministratoren.

OK

Angiver mødeindstillingerne for det aktuelle møde.

Annuller

Lukker siden Mødeindstillinger uden at ændre indstillingerne.

Hvis du angiver mødeindstillinger, og de ikke virker for mødet, skal du muligvis opdatere og gensende invitationerne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×