Målrette indhold efter en bestemt målgruppe

Listernes og bibliotek elementer i Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan målrettes, så de kun vises for personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe. En målgruppe kan identificeres ved hjælp af SharePoint-gruppe, distributionslister eller sikkerhedsgrupper eller ved hjælp af et regelbaseret system for at oprette en global målgruppe.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Målrette liste- eller bibliotekselementer efter en målgruppe

Målrette et navigationshyperlink efter en målgruppe

Målrette en webdel efter en målgruppe

Oversigt

Du kan bruge målgrupper til at vise indhold som f.eks. liste- eller bibliotekselementer, navigationshyperlinks og hele Webdel for bestemte grupper af personer. Det er praktisk, hvis du skal præsentere oplysninger, der kun er relevante for en bestemt gruppe. På den juridiske afdelings portalwebsted kan du f.eks. tilføje en webdel, der indeholder en liste over kontrakter, som kun er synlige i denne afdeling.

Ethvert element på en SharePoint-liste eller i et bibliotek kan målrettes efter bestemte målgrupper. Til det formål skal du bruge webdelen til indholdsforespørgsel. Alle andre typer webdele og deres indhold kan også målrettes.

Du kan også målrette navigationshyperlinks for websteder efter målgrupper. Målretning af hyperlinks letter brugernes arbejde, fordi de kun kan se de navigationslinks, der er relevante for dem.

Du kan identificere en målgruppe ved at benytte et eller flere af følgende elementer:

 • SharePoint-grupper

 • Distributionslister

 • Sikkerhedsgrupper

 • Globale målgrupper

  Globale målgrupper er regelbaserede målgrupper, der styres af SharePoint-administratorer.

Alle, hvis tilladelse mindst er Bidragyder, kan angive en målgruppe, hvis bare navnet på målgruppen er kendt. Du kan søge efter en målgruppes navn, alias eller beskrivelse ved at klikke på Gennemse ingen på listen Målgrupper.

Toppen af siden

Målrette liste- eller bibliotekselementer efter en målgruppe

I nedenstående fremgangsmåde vises et eksempel på, hvordan du kan målrette alle elementerne på en bestemt liste, hvor listetypen er et dokumentbibliotek. Du kan også bruge webdelen til indholdsforespørgsel til at vise alle elementerne fra et websted og dets underordnede websteder eller til at vise elementer fra alle webstederne i en gruppe af websteder. Du kan derefter oprette en forespørgsel for at medtage den målgruppe, du angiver for elementerne på webstedet eller gruppen af websteder. Du kan oprette forespørgsler ved hjælp af webdelen til indholdsforespørgsel på mange måder. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om andre indstillinger i webdelen til indholdsforespørgsel i afsnittet Se også.

Målretning af elementer fra en liste eller et bibliotek efter en bestemt målgruppe kræver tre trin:

Trin 1: Aktivere målretning på listen eller i biblioteket

Når du aktiverer målretning på en liste eller i et bibliotek, kan du målrette hvert enkelt element på listen eller i biblioteket efter en målgruppe.

Bemærk: Hvis SharePoint-listen eller -biblioteket allerede er aktiveret til målretning, er kolonnen Målgrupper vist.

 1. Klik på den liste eller det bibliotek, der indeholder det element, du vil målrette.

 2. Klik på Indstillinger på listens værktøjslinje, og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klik på Indstillinger for målretning vha. målgruppe under Generelle indstillinger.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver målretning vha. målgruppe.

Trin 2: Angive målgruppen på elementerne

Når du har aktiveret listen eller biblioteket til målretning, kan du angive individuelle elementer på listen eller i biblioteket, der skal vises for en eller flere målgrupper.

 1. Klik på pilen ud for navnet på et liste- eller bibliotekselement, og klik derefter på Rediger egenskaber.

 2. Tilføj en eller flere målgrupper på listen Målgrupper.

  Bemærk: Hvis en indholdsgodkendelse eller arbejdsproces er aktiveret for listen eller biblioteket, skal elementet muligvis gennemgå godkendelsesprocessen.

Trin 3: Vise elementet i en webdel

Du kan bruge webdelen til indholdsforespørgsel til at vise liste- eller bibliotekselementet for en bestemt målgruppe. Med webdelen til indholdsforespørgsel kan du oprette en forespørgsel, der filtrerer liste- og bibliotekselementer.

I nedenstående fremgangsmåde vises et eksempel på, hvordan du kan vise alle elementerne på en bestemt liste, hvor listetypen er et dokumentbibliotek, for en målgruppe.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om andre indstillinger i webdelen til indholdsforespørgsel i afsnittet Se også.

 1. Gå til den side, hvor du vil vise elementet, åbn menuen Knapflade , og klik derefter på Rediger side.

 2. Klik på Tilføj en webdel, og klik derefter på Webdel til indholdsforespørgsel under Standard.

 3. Klik på Tilføj.

 4. Klik på Rediger, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne webdelens værktøjsrude.

 5. Klik på Vis elementer fra følgende liste under Forespørgsel i værktøjsruden, og angiv derefter placeringen af listen.

  Bemærk: I dette eksempel har vi angivet en bestemt liste. Du kan udvide angivelsen til også at omfatte elementerne på lister fra flere websteder ved at klikke på en af de andre indstillinger.

 6. Vælg den type liste, som elementet er medlem af, under Listetype. I dette eksempel skal du klikke på Dokumentbibliotek. Det er kun elementer af den listetype, du har valgt, der behandles af forespørgslen.

  Bemærk: Denne indstilling er obligatorisk.

 7. Benyt følgende fremgangsmåde under Målretning af målgruppe.

Hvis du vil

Skal du gøre følgende

Vise listeelementerne for den målgruppe, du har angivet i trin 2: Angiv målgruppen på elementerne, hvis den aktuelle bruger er medlem af målgruppen.

Marker afkrydsningsfeltet Anvend målgruppefiltrering, hvilket er nødvendigt for at få forespørgslen til at fungere korrekt.

Vise de elementer på listen, der ikke har angivet en målgruppe. Disse elementer vises for alle.

Marker afkrydsningsfeltet Medtag elementer, der ikke er målrettede. Dette er valgfrit.

Når siden gengives, vises indholdet af webdelen kun for aktuelle brugere, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Bemærk: Som det er tilfældet med alle webdele, har webdelen til indholdsforespørgsel også listen Målgrupper i sektionen Avanceret i værktøjsruden. Denne indstilling bestemmer, om selve webdelen er synlig for den aktuelle bruger. Hvis det ikke er tilfældet, gælder ingen af de andre indstillinger.

Toppen af siden

Målrette et navigationshyperlink efter en målgruppe

Et navigationshyperlink på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan målrettes, så det kun vises for personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe. Du skal mindst have tilladelsen Designe for at kunne redigere webstedets navigationsindstillinger.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Knapflade på den webside, der indeholder webstedsnavigationen, og klik derefter på Rediger navigation.

 2. Klik på ingen på siden Indstillinger for webstedsnavigation.

 3. Skriv titlen og URL-adressen på hyperlinket, og tilføj et eller flere navne på målgrupper på listen Målgrupper i dialogboksen Navigationshyperlink.

Når siden gengives, vises navigationshyperlinket kun for personer, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Toppen af siden

Målrette en webdel efter en målgruppe

Webdelene i Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan målrettes, så de kun vises for personer, der er medlem af en bestemt gruppe eller målgruppe.

En målgruppe kan identificeres ved hjælp af en SharePoint-gruppe, en distributionsliste, en sikkerhedsgruppe eller en global målgruppe.

 1. Gå til den webside, der indeholder webdelen, åbn menuen Knapflade , og klik derefter på Rediger side.

 2. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu i webdelen, og klik derefter på Rediger delt webdel.

 3. Tilføj et eller flere navne på målgrupper på listen Målgrupper under Avanceret.

Når siden gengives, vises webdelen kun for personer, der er medlem af de målgrupper, du har angivet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×