Måder at dele en Access-database på

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at dele en Access-database på. Den metode, du skal bruge, afhænger af dine behov og ressourcer. Denne artikel indeholder oplysninger, der hjælper dig med at afgøre, hvilken delingsmetode der er den rette for dig. Den indeholder også links til mere detaljerede oplysninger om hver enkelt metode.

Artiklen antager, at alle de personer, der deler databasen, har Access installeret på computeren. Følgende tabel indeholder links til artikler om måder at dele på, der ikke kræver, at brugere har Access installeret.

Andre måder at dele på

Det er påkrævet at bruge

Du kan finde flere oplysninger i...

Access Runtime-installationer

Access Runtime

Installere et Access 2007-program

Rapporter

E-mail, kan kræve andre programmer afhængigt af rapportformat

Distribuere en rapport elektronisk

Webprogram

Webbrowser, Access Services-infrastruktur (kan være værtsbaseret)

Bemærk: I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge Access Services på et SharePoint-websted til at dele en database med andre brugere, der har Access installeret. Den artikel, der er et link til, i cellen til højre, beskriver, hvordan du deler en database med brugere, der ikke har Access installeret.

Opbygge en database til deling på internettet

Denne artikel indeholder

Oversigt

Opdele en database

Dele en database ved hjælp af en netværksmappe

Dele en database ved hjælp af et SharePoint-websted

Bruge Access med en databaseserver

Oversigt

En Access-database består af objekter, som f.eks. tabeller, forespørgsler og formularer. Tabeller gemmer data. Hver type databaseobjekt hjælper dig med at bruge de data, der er gemt i tabeller. Når du vil dele en database, ønsker du sikkert at dele tabellerne, da de indeholder dine data. Når du deler tabeller, er det vigtigt at sikre, at alle bruger de samme tabeller – så alle bruger de samme data.

Andre databaseobjekter (forespørgsler, formularer, rapporter osv.) indeholder ikke data, så det er mindre vigtigt, at alle bruger de samme objekter. Der kan faktisk være fordele ved at bruge forskellige kopier af sådanne objekter. Afhængigt af dine behov og ressourcer har du flere forskellige muligheder for at dele din database.

Metoder til deling

 • Opdele database     Dette er en god idé, hvis du ikke har et SharePoint-websted eller et databaseserverprodukt. Tabellerne indsættes i én Access-fil, og alt andet indsættes i en anden Access-fil, der kaldes en frontenddatabase. Frontenddatabasen indeholder kæder til tabellerne i den anden fil. Hver enkelt bruger får sin egen kopi af frontenddatabasen, så kun tabeller deles.

 • Netværksmappe    Dette er den mest enkle mulighed og stiller de færreste krav, men den giver også den mindste funktionalitet. Databasefilen gemmes på et delt netværksdrev, og brugerne anvender databasefilen samtidig. Pålidelighed og tilgængelighed kan blive et problem, hvis der er flere samtidige brugere, der ændrer data. Alle databaseobjekter deles.

 • SharePoint-websted    Du har flere god muligheder, hvis du har en server, der kører SharePoint, især en server, der kører Access Services, en ny komponent i SharePoint Server. Flere punkter af integration med SharePoint at sikre, at databasen adgang mere praktisk.

  Der er tre SharePoint-delingsmetoder:

  • Udgive en database ved hjælp af Access Services    Når du udgiver en database, flytter du den til internettet. Du kan oprette webformularer og rapporter, der kører i et browservindue, og du kan også oprette standard-Access-objekter (nogle gange kaldet "klientobjekter" for at adskille dem fra webobjekter). Access skal være installeret for at bruge standard-Access-objekter, men da databasefilen gemmes på SharePoint-webstedet, deles alle databaseobjekter.

   Bemærk: Når du deler en database på internettet, og databasen inkluderer klientobjekter, kaldes databasen en hybrid database. Brugere uden Access kan kun bruge webdatabaseobjekterne, hvorimod brugere, der har Access installeret, kan bruge alle databaseobjekterne.

  • Gemme en database i et dokumentbibliotek    Denne metode ligner den måde, en database gemmes i en netværksmappe på. Du skal også overveje at bruge SharePoint-lister til at gemme dataene i stedet for Access-tabeller for at forbedre datatilgængeligheden yderligere.

  • Oprette kæder til lister    Når du opretter kæder til SharePoint-lister, deles data, men det gør databaseobjekter ikke. Hver enkelt bruger anvender sin egen kopi af databasen.

 • Databaseserver    Denne metode fungerer på samme måde som at opdele en database, hvor tabellerne er gemt på netværket, og hver enkelt bruger har en lokal kopi af en Access-databasefil, der indeholder kæder til tabellerne sammen med forespørgsler, formularer, rapporter og andre databaseobjekter. Du skal bruge denne mulighed, hvis du har en databaseserver tilgængelig, og alle dine brugere har Access installeret. Databaseservere er optimerede til deling af data blandt mange brugere. Fordelene varierer afhængigt af den databaseserversoftware, du anvender, men omfatter generelt brugerkonti og selektiv adgang til data, fremragende datatilgængelighed og gode integrerede dataadministrationsværktøjer. De fleste databaseserverprogrammer fungerer desuden udmærket med tidligere versioner af Access, så dine brugere behøver ikke alle anvende den samme version. Kun tabeller deles.

Faktorer til overvejelse

Opdelt database

Netværksmappe

SharePoint-websted

Databaseserver

Kræver databaseserversoftware?

N

N

N

J

Kræver SharePoint Foundation (tidligere kaldet Windows SharePoint Services)?

N

N

J

N

Kræver, at Access Services kører på en SharePoint-server?

N

N

Afhænger af scenariet:

At oprette kæder til lister og gemme et dokumentbibliotek kræver ikke Access Services

At udgive som en webdatabase kræver Access Services

N

Datatilgængelighed

God

Tilstrækkelig for små grupper med let dataredigering

Bedst. Muliggør offlinescenarier.

Bedst

Sikkerhed

Afhænger af yderligere foranstaltninger

Mindst sikre metode

Bedst

Bedst

Fleksibilitet

Fleksibel. Kan let udvikle nye databaseegenskaber uden at afbryde arbejdet. Hver enkelt bruger kan ændre designet af objekter i sin egen kopi.

Mindre fleksibel. Udvikling kan foretages med offlinekopi af databasen, som derefter erstattes. Gør det ikke muligt for brugere at ændre databasedesignet individuelt.

Fleksibel. Anvender SharePoint-tilladelser til adgangskontrol og designændringer. Gør det muligt at bruge nogle databaseobjekter i en browser, som f.eks. formularer.

Fleksibel. Kan let udvikle nye databaseegenskaber uden at afbryde arbejdet. Hver enkelt bruger kan ændre designet af objekter i sin egen kopi.

Toppen af siden

Opdele en database

Når du opdeler en database, kan du omorganisere den i to filer – en backenddatabase, der indeholder datatabellerne, og en frontenddatabase, der indeholder alle de andre databaseobjekter, som f.eks. forespørgsler, formularer og rapporter. Hver bruger arbejder med dataene ved hjælp af en lokal kopi af frontenddatabasen.

Hvis du vil opdele en database, skal du bruge guiden Databaseopdeling. Når du har opdelt databasen, skal du distribuere frontenddatabasen til brugerne.

Fordelene ved en opdelt database omfatter følgende:

 • Forbedret ydeevne    Databasens ydeevne bliver normalt betydeligt forbedret, da det kun er dataene, der sendes via netværket. I en database, der ikke er opdelt, men som deles ved hjælp af en netværksmappe, sendes selve databaseobjekterne  – tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler – via netværket, og ikke kun dataene.

 • Større tilgængelighed    Da det kun er dataene, der sendes via netværket, udføres databasetransaktioner, som f.eks. redigering af poster, hurtigere, hvilket gør det nemmere at få adgang til at redigere dataene.

 • Øget sikkerhed    Hvis du gemmer backenddatabasen på en computer, der bruger NTFS-filsystemet, kan du bruge NTFS-sikkerhedsfunktioner til at beskytte dataene. Da brugerne åbner backenddatabasen ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det mindre sandsynligt, at uautoriserede personer får adgang til dataene ved at åbne databasen uden tilladelse eller ved at foregive at være en autoriseret bruger. Windows XP, Windows Vista og Windows 7 bruger som standard NTFS-filsystemet.

 • Øget pålidelighed    Hvis en bruger støder på et problem, og databasen lukker uventet, vil en eventuel beskadigelse af databasefilen normalt være begrænset til kopien af frontenddatabasen, som brugeren havde åbnet. Da brugeren kun får adgang til data i backenddatabasen ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det meget mindre sandsynligt, at backenddatabasefilen bliver beskadiget.

 • Fleksibelt udviklingsmiljø    Da alle brugere arbejder med en lokal kopi af frontenddatabasen, kan de hver især udvikle forespørgsler, formularer, rapporter og andre databaseobjekter, uden at det har betydning for andre brugere. På samme måde kan du udvikle og distribuere en ny version af frontenddatabasen uden at forstyrre adgangen til de data, der er gemt i backenddatabasen.

Du kan få trinvise anvisninger og flere oplysninger om at opdele en database i artiklen Opdele en database.

Toppen af siden

Dele en database ved hjælp af en netværksmappe

Den nemmeste måde at dele en database er at indsætte det på en delt netværksmappe. Selvom dette er den nemmeste metode med de færreste systemkrav det også den mindst robust. Alle følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Ikke mere end nogle få brugere forventes at bruge databasen på samme tid.

 • Der er ingen notatfelter i databasen, eller hvis der er, så opdateres de ikke samtidigt af forskellige brugere.

 • Brugere har ikke brug for at tilpasse databasens design.

Bemærk: Denne metode er mindre sikker end andre metoder til deling af en database, da hver enkelt bruger har en fuldstændig kopi af databasefilen, hvilket øger risikoen for uautoriseret adgang.

Sådan deles en database ved hjælp af en netværksmappe

 1. Hvis der ikke allerede er en delt netværksmappe tilgængelig, skal du konfigurere en.

  Se hjælpen til operativsystemet på den computer, du vil bruge til at dele databasen, for at få hjælp til disse trin. Hvis den delte mappe er på en netværksserver, skal du muligvis have hjælp af netværksadministratoren.

 2. Kontrollér, at Access er konfigureret til at åbne i delt tilstand på alle brugernes computere. Dette er standardindstillingen, men du skal kontrollere, at det er tilfældet – hvis en bruger åbner databasen i eksklusiv tilstand, påvirker det datatilgængeligheden. Gør følgende på hver enkelt computer:

  1. Start Access.

  2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  3. Klik på Klientindstillinger i venstre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

  4. Vælg Delt under Standardåbningstilstand i afsnittet Avanceret i højre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

  5. Klik på OK, og afslut derefter Access.

 3. Kopiér databasefilen til den delte mappe. Når du har kopieret filen, skal du kontrollere, at filattributterne er angivet til at tillade læse-/skriveadgang til databasefilen. Brugere skal have læse-/skriveadgang for at bruge databasen.

 4. Opret en genvej til databasefilen på hver enkelt brugers computer.

  Når du angiver stien til databasefilen i egenskaben mål for genvejen, kan du bruge en UNC-adresse i stedet for et tilknyttet drevbogstav. For eksempel bruge \\computername\shared.accdbi stedet for F:\sample.accdb.

  Bemærk: Dette trin kan også foretages af brugerne selv.

Toppen af siden

Dele en database ved hjælp af et SharePoint-websted

Ved at vælge SharePoint kan du få fordel af centralt placerede data, og du kan også bruge SharePoint-funktioner til at administrere brugertilladelser og gøre data tilgængelige via en webbrowser.

Måder at dele en database på ved hjælp af SharePoint

Udgive en webdatabase ved hjælp af Access Services

Gemme en databasefil i et SharePoint-dokumentbibliotek

Flytte dataene til SharePoint-lister og oprette en kæde til dem

Udgive en database ved hjælp af Access Services

Access Services giver dig en platform, som du kan oprette databaser på, og som du kan bruge på internettet. Du kan designe og udgive en webdatabase ved hjælp af Access 2010 og SharePoint, og andre personer bruger webdatabasen i en webbrowser.

Sådan fungerer det

Når du udgiver en webdatabase, opretter Access Services et SharePoint-websted, der indeholder databasen. Alle databaseobjekter og data flyttes til SharePoint-listerne på dette websted.

Bemærk: Hvis du vil opbygge en webdatabase, skal du have tilladelsesniveauet Designer på det SharePoint-websted, som du vil udgive den på. Du kan finde flere oplysninger om SharePoint-tilladelser i afsnittet Se også.

Formularer og rapporter kører i browseren

Formularer, rapporter og brugergrænsemakroer kører i selve browseren. Dette giver Access mulighed for at opdatere data på skærmen uden at skulle indlæse hele siden igen.

Du kan oprette en formular for at hjælpe andre med at finde rundt i dit program. Et nyt kontrolelement, Navigation, gør det nemt at føje standardnavigationsknapper i internetformat til en formular til dette formål.

Bemærk: Navigationsruden (den funktion, du bruger i Access til at gennemse objekterne i en database) er ikke tilgængelig i en webbrowser.

Data bliver gemt i SharePoint-lister

Alle tabellerne bliver til SharePoint-lister, og poster bliver til listeelementer. Dette gør det muligt at bruge SharePoint-tilladelser til at styre adgangen til webdatabasen.

Forespørgsler og datamakroer kører på serveren

Al SQL-behandling foregår på serveren. Dette er med til at forbedre netværkshastigheden ved at begrænse trafik til resultatsæt.

Dele på internettet

Du kan bruge SharePoint Online til at udgive din webdatabase på internettet. SharePoint Online er en internetbaseret SharePoint-installation, som Microsoft fungerer som vært for. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Se også.

Når du udgiver en database til Access Services første gang, angiver du en URL-adresse på den SharePoint-server, hvor du vil udgive databasen. Når du har udgivet databasen, husker Access placeringen, så du ikke behøver at finde serveren igen, når du udgiver eventuelle ændringer.

Bruge klientobjekter i en hybrid database

Du kan oprette og gemme klient objekter i en database, som du publicerer ved hjælp af Access Services, men disse klientobjekter kan ikke bruges i en webbrowser. Brugere, der har adgang insatlled kan dog åbne hybrid-database ved hjælp af Access, og derefter bruge de klientobjekter, du har publiceret.

Det kan f.eks. være, at du har et kundetjenestewebprogram. Dine kunder kan bruge nogle dele af programmet i en webbrowser. Andre dele af programmet – f.eks. en tabel og en formular, der viser tilbud, som en kundeservicerepræsentant kan tilbyde – er kun tilgængelige, hvis databasen åbnes ved hjælp af Access.

Du kan finde flere oplysninger om at dele en database ved hjælp af Access Services i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

Gemme en databasefil i et SharePoint-dokumentbibliotek

Denne metode er en praktisk måde at administrere adgang til en database på. Du kan gemme en database i et hvilket som helst SharePoint-dokumentbibliotek. Dette gør det muligt at integrere administrationen af Access-databasefiler med resten af dine dokumenter og virksomhedsoplysninger.

Bemærk: Det er kun muligt at udgive en database på et SharePoint-websted for databasefiler, der er gemt i Office Access 2007-formatet.

Hvis dit SharePoint-websted f.eks. indeholder lister, der sporer kundeserviceproblemer og gemmer medarbejderoplysninger, kan du oprette en database i Access som frontend for listerne. Du kan opbygge Access-forespørgsler for at analysere problemerne og Access-rapporter for at formatere og udgive skriftlige rapporter til et teamstatusmøde. Hvis brugerne har Access på deres computere, bliver Access-forespørgslerne og -rapporterne tilgængelige i menuen Vis Menuen Vis for SharePoint-listen. Når brugerne får vist listen på SharePoint-webstedet, kan de finde og åbne forespørgslerne, rapporterne og andre Access-objekter ved at klikke på menuen Vis. Hvis brugerne ikke har Access, kan de stadig bruge dataene på listerne ved hjælp af SharePoint-visninger.

 1. Åbn den database, du vil dele.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Del.

 3. Klik på SharePoint under Gem database som i afsnittet Avanceret.

 4. Find det dokumentbibliotek, du vil bruge, i dialogboksen Gem på SharePoint.

 5. Gennemse databasefilnavnet og databasefiltypen, foretag eventuelle nødvendige ændringer, og klik derefter på Gem.

Flytte dataene til SharePoint-lister og oprette en kæde til dem

Med denne metode kan hver enkelt bruger redigere sin egen kopi af databasen, da dataene deles via SharePoint-webstedet. Selvom du ikke får de samme fordele, som når du udgiver databasen på et SharePoint-websted, er det praktisk med centralt placerede data. Denne metode har de samme fordele som at bruge en opdelt database. Da dataene er i SharePoint-lister, kan du desuden gøre dem tilgængelige separat over netværket ved hjælp af SharePoint-funktioner.

Denne metode har tre hovedtrin:

 1. Flyt dataene til SharePoint-lister.

 2. Opret kæder til disse lister.

 3. Distribuér databasefilen.

Du kan bruge guiden Flyt til SharePoint-websted til at udføre de første to trin og bruge midler til din rådighed til at fuldføre det sidste trin.

Bruge guiden Eksportér tabeller til SharePoint

 1. databasen Værktøjer i gruppen Flyt Data under fanen skal du klikke på SharePoint.

  Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis din database er gemt i filformatet .accdb.

 2. Følg trinnene i guiden Eksportér tabeller til SharePoint, herunder angivelse af placeringen af SharePoint-webstedet.

  Klik på Stop, hvis du vil annullere processen.

 3. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis detaljer, hvis du vil se flere oplysninger om overflytningen.

  Denne side i guiden indeholder en beskrivelse af, hvilke tabeller der er kædet til lister, og den indeholder oplysninger om placering af en sikkerhedskopi og URL-adressen på din database. Den giver også en advarsel, hvis der opstod problemer med overflytningen, og angiver placeringen af en logtabel, hvor du kan se flere oplysninger om problemerne.

 4. Klik på Udfør, når guidens handlinger er færdige.

  Hvis guiden viser en advarsel, skal du gennemgå logtabellen og foretage de nødvendige handlinger for at sikre, at dataene overflyttes uden problemer. Visse felter flyttes måske ikke eller kan være konverteret til en anden datatype, som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Bemærk: Hvis du vil se dine lister på SharePoint-webstedet, skal du klikke på Lister på Hurtig start eller klikke på Vis alt indhold på webstedet. Du skal eventuelt opdatere siden i webbrowseren. Hvis dine lister skal vises på Hurtig start på SharePoint-webstedet, eller hvis du vil ændre andre indstillinger, som f.eks. at gøre det muligt at holde styr på versioner, kan du ændre listeindstillingerne på SharePoint-webstedet. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp på SharePoint-webstedet.

Toppen af siden

Bruge Access med en databaseserver

Du kan bruge Access med et databaseserverprodukt, som f.eks. SQL Server, til at dele din database. Denne metode giver dig mange fordele, men kræver ekstra software – et databaseserverprodukt.

Fordele ved at dele en database ved hjælp af en databaseserver

 • Høj ydeevne og skalerbarhed    En databaseserver giver i mange situationer bedre ydeevne end en Access-databasefil alene. Mange databaseserverprodukter understøtter også meget store databaser i terabytestørrelse, hvilket er ca. 500 gange den nuværende grænse for en Access-database file (to gigabyte). Databaseserverprodukter fungerer generelt meget effektivt ved at behandle forespørgsler parallelt (ved hjælp af flere oprindelige tråde i en enkelt proces for at håndtere brugerforespørgsler) og minimerer krav til yderligere hukommelse, når der tilføjes flere brugere.

 • Øget tilgængelighed    De fleste databaseserverprodukter gør det muligt at sikkerhedskopiere databasen, mens den er i brug. Du behøver derfor ikke tvinge brugere til at afslutte databasen for at sikkerhedskopiere data. Databaseserverprodukter håndterer desuden samtidig redigering og postlåsning meget effektivt.

 • Øget sikkerhed    Ingen database kan gøres fuldstændig sikker. Databaseserverprodukter giver dog en robust sikkerhed, som hjælper med at beskytte dine data mod uautoriseret brug. De fleste databaseserverprodukter tilbyder kontobaseret sikkerhed, hvilket gør det muligt at angive, hvem der kan se tabeller. Selv hvis Access-frontend'en ikke er korrekt hentet, forhindres uautoriseret brug af data gennem kontobaseret sikkerhed.

 • Mulighed for automatisk gendannelse    I tilfælde af systemfejl (såsom operativsystemet går ned eller strømsvigt), nogle database serverprodukter har automatisk gendannelse metode, der gendanne en database til den seneste tilstand i løbet af få minutter, uden database administrator.

 • Serverbaseret behandling    Når Access bruges i en klient/serverkonfiguration, reduceres netværkstrafik ved at behandle databaseforespørgsler på serveren, før resultater sendes til klienten. Det er normalt mere effektivt at få serveren til at foretage behandlingen, særligt når der arbejdes med store datasæt.

Grundlæggende trin til at bruge Access med en databaseserver

De nøjagtige trin, der er påkrævet for at bruge Access med en databaseserver, afhænger af det databaseserverprodukt, som du bruger, men de grundlæggende trin er de samme:

 1. Flyt data fra tabellerne i en Access-database til tabeller på databaseserveren.

 2. Opret en kæde til databaseservertabellerne fra Access-databasefilen.

 3. Opret relevante brugerkonti på databaseserveren.

 4. Distribuér Access-databasefilen.

 5. Installér eventuelle nødvendige databasedrivere på brugeres computere.

Du kan finde specifikke oplysninger om at bruge Access med SQL Server i emnet Flytte Access-data til en SQL Server-database ved hjælp af guiden Databasekonvertering.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×