Mål: Optimere projektplanen ud fra ressourcer

Når du opretter din projektplan, skal du gennemgå allokeringen af dine ressourcer. Hvis nogle ressourcer er over- eller underallokeret i uacceptabel grad, kan du optimere planen for at distribuere arbejdsbelastningen mere jævnt. Når du ændrer aspekter af din plan, der er relateret til ressourceallokering, skal du dog huske på, at du kan ændre slutdato eller omkostningerne for projektet.

Tip!: Denne artikel er en i en række af artikler i Projektoversigten, der beskriver en lang række projektledelsesaktiviteter. Vi kalder disse aktiviteter for "mål", fordi de er organiseret omkring livscyklussen for projektledelsen: Opbygge en plan, spore og administrere et projekt og lukke et projekt.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Mål: Optimere plan for ressourcer

Nummer 1 Identificer alle over- eller underallokerede ressourcer     Gennemgå ressourcernes arbejdsbelastning for den projektplan, du lige har oprettet. Selvom en vis over- eller underallokering kan være normal under nogle omstændigheder, kan denne gennemgang hjælpe dig med at se, om dine ressourcer er allokeret på en acceptabel måde, eller om du skal foretage yderligere justeringer af ressourcernes arbejdsbelastning.

nummer 2 Tag højde for overallokeringer ved at tilføje overtid     Du kan føje overtid til opgaver, der er tildelt til overallokerede ressourcer. Selvom overarbejde ikke løser overallokeringer, sikrer den, at ressourcerne har en måde at arbejde på i den tid, der er repræsenteret af overallokeringen. Dette er ofte den bedste strategi, når du står over overallokeringer, selvom den bliver dyrere.

nummer 3 Løs eventuelle ressourceoverallokeringer     Udjævningsfunktionen i Microsoft Office Project 2007 kan udjævne ressourcens arbejdsbelastning for dig. Eller du kan manuelt justere ressourcetilgængelighed, tildelingsoplysninger og opgavedetaljer for at aflaste overallokeringer og balancere arbejdsbelastningen.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Distribuer projektarbejdet jævnt med udjævningsfunktionen i Project 2007. Udjævningsfunktionen omplanlægger ressourcerne ved at bruge tilgængelig slæk-tid, opdele opgaver og tilføje forsinkelse, indtil overallokeringerne er løst. Derfor kan udjævning ofte forlænge projektets slutdato.

 • Angiv ressourcetilgængelighed ved at justere ressourcens tilgængelighed for det generelle projekt. Du kan dog ændre datoerne, når ressourcen starter og fuldfører arbejdet. Du kan også ændre enhedstilgængelighed i forskellige perioder i løbet af projektet. Du kan f.eks. planlægge, at en ressource skal arbejde halv tid fra januar til slutningen af marts og fuld tid fra april til og med juni.

 • Ret en varighed ved at reducere den tid, der er planlagt til den overallokerede opgave. Sørg for, at den reducerede varighed stadig afspejler et minimum for, hvad der er realistisk muligt. Når du ændrer en varighed, skal du sørge for at justere den tilsvarende mængde tildelte arbejde.

 • Udskyd en opgave, indtil ressourcen har tid til at arbejde på den, det vil sige, når ressourcen ikke længere er overallokeret. Vær opmærksom på, at hvis opgaven er sammenkædet, kan forsinkelse af opgaven ændre planlægningen af eventuelle efterfølgende aktivitet-opgaver.

 • Afbryd arbejde på en opgave ved at opdele en opgave, der skal udføres, når den overallokerede ressource (eller endda en anden ressource) har tid til at udføre det resterende arbejde. Vær opmærksom på, at hvis opgaven er sammenkædet, kan opdeling af opgaven ændre planlægningen af efterfølgende opgaver.

 •  Juster en tildeling for at løse overallokeringer

  Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

  • Tildel en ressource til en opgave for at lette noget af arbejdsbelastningen for en overallokeret ressource, der også er tildelt til opgaven.

  • Erstat en ressourcetildeling for en overallokeret ressource med en ressource, der har tilgængelig tid, for at balancere arbejdsbelastningen for bestemte tildelinger.

  • Fjern en ressourcetildeling, hvis du har andre lignende ressourcer, der allerede er tildelt opgaven.

  • Planlæg det resterende arbejde på en opgave for at aflaste en overallokeret ressource. Du kan reducere den mængde arbejde, som ressourcen er tildelt, i en eller flere opgaver. Du kan også gentildele resterende arbejde til yderligere ressourcer.

nummer 4 Løs eventuelle ressourceunderallokeringer    Du kan justere ressourcetilgængelighed, tildelingsoplysninger eller opgavedetaljer for at balancere arbejdsbelastningen og maksimere de underallokerede projektressourcer. Bemærk, at underallokeringer ofte er gyldige og midlertidige, fordi de er baseret på ressourcetilgængelighed og færdigheder, opgavebetingelser og de mange andre faktorer, der indgår i planlægning af et projekt.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Beregn overtidsomkostninger, hvis overtid er tildelt i løbet af en ressources underallokering. Dette kan hjælpe dig til at løse underallokeringer, fordi arbejdet nu kan spredes hen over den normale arbejdstid. Det kan også hjælpe dig med at reducere omkostninger.

 • Ret en opgaves varighed for at løse eventuelle underallokeringer ved at øge den mængde tid, der er planlagt til den underallokerede opgave. En forøgelse af varigheden kan også forbedre kvaliteten af opgaveresultatet.

 •  Juster en tildeling for at løse underallokeringer

  Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

  • Tildel en underallokeret ressource til flere opgaver i perioden med underallokering. Dette kan være særligt nyttigt, hvis den underallokerede ressource kan aflaste en ressource, der er overallokeret.

  • Erstat en ressourcetildeling med en tilsvarende underallokeret ressource for at være med til at balancere arbejdsbelastningen ved bestemte tildelinger.

  • Fjern en ressourcetildeling, hvis en ressource er så underallokeret, at du faktisk kan frigøre vedkommende til arbejde på andre projekter. Eller du kan muligvis fjerne flere tilsvarende ressourcer fra en tildeling, hvis den underallokerede ressource er tilgængelig til at fuldføre opgaven alene.

  • Genplanlæg det resterende arbejde på en opgave for at aflaste en overallokeret ressource. Du kan reducere den mængde arbejde, som ressourcen er tildelt, for en eller flere opgaver. Du kan også gentildele det resterende arbejde til yderligere ressourcer.

nummer 5 Evaluer resultaterne af ressourceoptimeringen    Bekræft, at du faktisk har løst eventuelle problemer med ressourceallokering, og at slutdatoen, planlagte omkostninger og andre projekter ikke påvirkes negativt af disse ændringer.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Gennemgå ressourcebelastninger for at se, om du fået løst de over- og underallokeringer, som du gerne ville have løst, og for at se, om eventuelle andre ressourcer nu er overbebyrdet eller underudnyttet.

 • Fastlæg, om projektets slutdato er blevet ændret, hvis du angiver en grundlinje for dit projekt, og du vil have vist tidsforskellen mellem den oprindelige plan og den aktuelt planlagte slutdato.

 • Få vist den kritiske vej for at kontrollere, om kritisk sti blev ændret som resultat af løsning af eventuelle overallokeringer eller underallokeringer. Du kan nu få vist forskellige datoer, opgaver og andre ressourcer, der er knyttet til den kritiske vej.

nummer 6 Kommuniker ændringer af tildelinger     Hvis du har tildelt nye opgaver til ressourcer eller ændret eller fjernet eksisterende tildelinger som resultat af optimering af ressourcens belastning, skal du underrette de berørte ressourcer, enten elektronisk eller ved at udskrive tildelingsrapporter.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×