Mål: Løse problemer med ressourceallokering

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil opnå den bedste ydeevne og de bedste resultater fra ressourcer, skal du administrere ressourcers arbejdsmængder for at undgå overallokeringer og underallokeringer. Hvis du ændrer ressourcetildelinger, skal du tjekke virkningen af dine ændringer på den overordnede planlægge for at sikre, at resultaterne opfylder dine mål for projektet.

Tip!: Denne artikel er en i en række af artikler i Projektoversigten, der beskriver en lang række projektledelsesaktiviteter. Vi kalder disse aktiviteter for "mål", fordi de er organiseret omkring livscyklussen for projektledelsen: Opbygge en plan, spore og administrere et projekt og lukke et projekt.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Landmåler med udstyr

Nummer 1 Løse ressourcers overallokeringer    Når en ressource tildeles for meget arbejde i en given periode, er den mest effektive måde at genallokere eller omlægge arbejdet på at undersøge alle relevante detaljer og beslutte, hvilke tiltag der skal gøres.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Udskyd en opgave ved at ændre opgavens overlappende eller mellemliggende tid, når ressourcen har flere opgaver, end ressourcen kan udføre i en given periode. Den nemmeste måde at rette ressourceallokeringen på er at forsinkelse en af de opgaver, ideelt set en opgave med lavere prioritet end de andre. Hvis du tilføjer forsinkelse, der er mindre end eller lig med mængden af slæk for opgaven, påvirker du ikke slutdatoen for projektet.

 • Erstat automatisk ressourcer i et projekt ved at bruge guiden Ressourceerstatning til at søge efter bestemte ressourcer på basis af kompetencekravene for opgaverne i projektet, virksomhedsressourcernes færdigheder ressourcepulje og tilgængeligheden af disse ressourcer.

 • Styr ressourcernes tilgængelighed i løbet af projektet for at øge den mængde tid, ressourcen kan arbejde. Ofte er den eneste måde, en ressource kan færdiggøre alle de tildelte arbejde i løbet af et projekt, at udvide det datointerval, hvor ressourcen er tilgængelig, eller at angive yderligere enheders tilgængelighed. Styring af ressourcers tilgængelighed bruges til at løse kroniske overallokeringer over en periode.

 • Find en ressource med ledig tid ved at filtrere via en liste over virksomhedsressourcer efter færdigheder og tilgængelighed.

 • Afbryd arbejde på en opgave, så en del af den starter senere i tidsplanen. Men hvis arbejdet kan deles ligeligt mellem ressourcerne, kan du bare tildele endnu en ressource til opgaven, så tildeler Microsoft Office Project 2007 automatisk samme arbejdsmængde til de enkelte ressourcer.

 • Reducer opgavens varighed for at reducere område for en opgave. Du kan reducere en opgaves varighed (hvis der ikke er angivet faktisk arbejde) for at reducere den mængde arbejde, der kræves af den ressource, som er tildelt til at færdiggøre opgaven. Hvis der er registreret faktisk arbejde, skal du manuelt reducere resterende arbejde for opgaven.

 • Tildel en ekstra ressource for at dele arbejdet på en Opgave mellem en ressource, der allerede er tildelt til opgaven, og en eller flere andre ressourcer.

 • Erstatte en ressourcetildeling med en anden ressource, der er bedre stand til at fuldføre opgaven til tiden (for eksempel hurtigere eller større udstyr eller en person med mere ledig tid).

 • Fjern en ressourcetildeling fra en overallokeret ressource.

nummer 2 At løse overallokeringer ved at udjævne   Project 2007 kan automatisk udjævne en overallokeret ressources opgavebelastning ved at udskyde eller opdele opgaver, indtil ressourcen ikke længere er overallokeret.

nummer 3 Løse ressourcers underallokeringer     Hvis du vil bevare opgavefremdriften, skal du sørge for, at ressourcer tildeles til arbejde løbende i hele projektet og ikke er underallokeret, når der skal udføres arbejde.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Styr ressourcernes tilgængelighed i løbet af projektet for at mindske mængden af arbejde for en ressource. Hvis der ikke er så meget brug for en ressource som planlagt, kan du begrænse ressourcens tilgængelighed og reducere projektomkostningerne ved at reducere en ressources arbejdsdage og -tider, forkorte det datointerval, hvor ressourcen er tilgængelig, og angive en lavere enhedstilgængelighed i hele projektet.

 • Rediger en opgavevarighed, hvis omfanget af en opgave er steget. Du kan øge en opgaves varighed (hvis der ikke er angivet faktisk arbejde) for at ændre den mængde arbejde, der kræves af den ressource, som er tildelt til at færdiggøre opgaven. Hvis der er registreret faktisk arbejde, skal du manuelt angive resterende arbejde for opgaven.

 • Tildel en ressource til en anden opgave for at øge en ressources arbejdsmængde.

 • Erstatte en ressourcetildeling med en underallokeret ressource mere jævnt fordele arbejde mellem teammedlemmer.

 • Fjern en ressourcetildeling fra en underallokeret ressource, så ressourcen har mere tid til at blive tildelt til større opgaver.

nummer 4 Evaluere resultaterne af ressourcejusteringer     Når du har udjævnet planlægge og rettet eventuelle overallokeringer eller underallokeringer, skal du gennemgå tidsplanen for at sikre, at du kan stadig overholde budget og den planlagte slutdato for projektet og eventuelle relaterede projekter.

Klik på de af følgende punkter, der er relevante:

 • Gennemgå ressourcebelastninger for at se, at du fået løst de over- og underallokeringer, som du gerne ville have løst, og for at se, om eventuelle andre ressourcer nu er overbebyrdet eller underudnyttet.

 • Fastlæg, om projektets slutdato er blevet ændret, hvis du angiver en grundlinje for dit projekt, og du vil have vist tidsforskellen mellem den oprindelige plan og den aktuelt planlagte slutdato.

 • Få vist den kritiske vej for at kontrollere, om kritisk sti ændres som et resultat af løsning af eventuelle overallokeringer eller underallokeringer. Du kan nu se forskellige datoer, opgaver og andre ressourcer, der er knyttet til den kritiske vej.

nummer 5 Sammenligne to versioner af et projekt og rapportere forskelle     Hvis du har gemt en sikkerhedskopi af planen, kan du sammenligne specifikke felter for at sikre, at de ændringer, du har foretaget, er dem, du havde til hensigt.

nummer 6 Give besked om ændrede tildelinger     Du ønsker måske at registrere ændringer, der er foretaget af ressourcetildelinger, og årsagerne til disse ændringer, så du kan huske detaljerne, hvis du på et senere tidspunkt arbejder på et lignende projekt eller laver en erfaringsopgave i slutningen af projektet.

 • Publicer den nyeste plan og teamtildelinger, hvis du bruger Microsoft Office Project Professional 2007 til at viderebringe projektoplysningerne.

 • Tilføj en note om planlægning af ændringer for at logføre oplysninger om de ændringer, du har foretaget for at optimere ressourcens arbejdsbelastning. Sådanne noter kan være nyttige, når du sporer projektets faktiske status, afslutter projektet eller indsamler data til det næste projekt.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×